OKUL TÜRÜ

SINAV

ÖĞRENCİ ALIM PUAN TÜRÜ

Anadolu-Fen-Sosyal Bilimler-Anadolu Öğretmen vb.

SBS

OYP

-

Özel Fen

SBS

OYP

8-Ham Puan

Özel Yabancı

SBS

-

8-Ham Puan

Özel Türk

SBS

OYP

8-Ham Puan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seviye Belirleme Sınavları SBS-2013

Soru Sayıları / Test Ortalamaları (2011)

 

SBS-8

SORU SAYISI

TÜRKİYE TEST ORTALAMASI

STANDART SAPMA

KONU

TÜRKÇE

23

13,01

6,56

8.

SINIF

MATEMATİK

20

5,00

5,62

FEN VE TEKNOLOJİ

20

6,76

5,83

SOSYAL BİLGİLER

20

9,67

6,89

YABANCI DİL

17

5,84

5,44

 

100

 

 

SBS-Puan Hesaplama Formülü

Taban Puanı:  178.852

Türkçe           :      3.889

Matematik   :      4.534

Fen Bilimleri:      3.282

Sosyal Bilim. :      2.775

Y. Dil               :      1.530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBS-Testlerde Soru Konu Dağılımı

 

TÜRKÇE  SORU-KONU DAĞILIMI

 

SBS-8

KONULAR

 

Sözcükte Anlam

1

Cümlede Anlam

3

Paragrafta Anlam

13

Görseli Yorumlama

2

Cümlenin Öğeleri

1

Anlatım Bozuklukları

1

Noktalama İşaretleri

1

Edebiyat Bilgileri

1

TOPLAM

23

 

 

MATEMATİK SORU-KONU DAĞILIMI

 

SBS-8

KONULAR

 

Trigonometri

1

Pramit

1

Küre

1

Gerçel Sayılar

1

Üslü İfadeler

1

Karaköklü Sayılar

2

Olasılık

1

Denklem Sistemleri

2

Tablolar-Grafikler

2

Özdeşlikler

1

Koordinat Düzlemi ve Eğim

2

Dik Üçgen

1

Ara Kesitler

2

Açı Kenar Dağılımı

1

Fraktal

1

TOPLAM

20

 

 

FEN VE TEKNOLOJİ SORU-KONU DAĞILIMI

 

SBS-8

KONULAR

 

Kaldırma Kuvveti

1

Basınç

1

Ses

2

Elektrik

3

Doğal Süreçler

1

Periyodik Tablo

1

Maddenin Sınıflandırılması

1

Kimyasal Tepkimeler

1

Asit ve Bazlar

1

Isı ve Sıcaklık

1

Hal Değişimleri

1

Mitoz

1

Kalıtım

2

Fotosentez

1

Canlılar ve Çevre

1

TOPLAM

20

 

 

SOSYAL BİLGİLER SORU-KONU DAĞILIMI

 

SBS-8

 

 

KONULAR

 

 

Atatürk'ün Yaşamı

1

 

1. Dünya Savaşı ve Sonuçları

2

 

Genelgeler - Kongreler - Son Osmanlı Mebusan Meclisi

1

 

Ya İstikla Ya Ölüm

2

 

Sevr ve Lozan Antlaşmaları

2

 

Atatürkçülük ve İlkeleri

5

 

Milli Güç Unsurları

1

 

Atatürk Dönemi Dış Politika

1

 

2. Dünya Savaşı

1

 

Vatandaşlık

4

 

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

4

 

TOPLAM

20+4=24

 

 

YABANCI DİL SORU-KONU DAĞILIMI

 

SBS-8

KONULAR

 

Personal Goals

1

Empathy

1

Dreams

3

Cooperation In The Family

2

Improving Ones Look

1

Personal Experinces

1

Preferences

1

Personality Types

1

Reading For Entartainment

1

Atatürk

2

Detective Stories

1

Friendship Rules

1

Precaustionary Measures

1

TOPLAM

17