banner

MEB, yayın danışma kurulu kuracak
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yayın kurullarının oluşturulması, bu kurulların çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerini, basım, yayım, yayın ve hizmet alımı ile ilgili diğer esaslar düzenlendi. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Yayın Danışma Kurulu kurulacak. Kurul üyeleri bakanlık tarafından görevlendirilecek. Ders kitapları hariç her türlü basılı yayın ve basılı olmayan CD, DVD, e-Kitap incelemesi yapılacak.

MEB Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte bakanlığın kuruluş, amaç ve görevleri doğrultusunda yayımlanacak ders kitapları hariç, her türlü basılı yayın ile basılı olmayan bilim, sanat ve kültür eserleri, CD, DVD, e-Kitap ve benzeri manyetik depolama üniteleri ve bakanlık internet sitelerinde hizmete sunulan elektronik yayının seçimini, incelenmesini ve bu işlemlerin yapılabilmesi için bakanlık bünyesinde yayın kurullarının oluşturulmasını, bu kurulların çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerini ve basım, yayım ve yayın, hizmet alımı ile ilgili diğer esasların düzenlendiği belirtildi.

Buna göre, Yayın Danışma Kurulu, bakanlık onayı ile oluşturulacak ve kurul üyeleri bakanlıkça görevlendirilecek.

Üyeler eğitim, bilim, kültür, sanat, edebiyat, düşünce ve çocuk yayınları alanlarında bakanlık personeli arasından veya bakanlık dışından uzman kişilerden seçilecek. Genel Müdür ve Daire Başkanı, Yayın Danışma Kurulunun doğal üyesi olup Kurul, doğal üyeler dahil 40 üyeden oluşacak.

Yayın Danışma Kurulu, bakanlığın belirleyeceği gündem ve takvimle yılda en az 1 kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak. Ayrıca Kurul, kararlarını toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alacak.

Yayın Alt Kurulu görüş bildirecek

Yayın Danışma Kurulu, bakanlığın yayın politikaları, projeleri ve yapılmasında eğitim hizmetleri açısından fayda görülen yayın faaliyetleri hakkında tavsiye kararı alacak.

Yayın Alt Kurulu, yayımlanması isteğiyle bakanlığa gönderilen veya bakanlık adına hazırlatılması istenilen eserleri inceleyerek ya da inceleterek yayımlanıp, yayımlanmayacağı konusunda görüş bildirecek.

Kurul, bakanlıkça yayımlanan eserleri inceleyerek veya incelettirerek yeniden baskılarının yapılması konusunda, bakanlığa hibe edilen eserleri inceleyerek görüş bildirecek.

Milli kültürün yaygınlaştırılması, yükseltilmesi, tanıtımına yönelik ihtiyaç duyulan tür ve alanlarda telif ve tercüme eserler, gerektiğinde doğrudan temin edilecek eserler konusunda genel müdürlüğe teklifte bulunacak.

Bakanlık dışından uzmanlardan teklif edilecek

Yayın Danışma Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda genel müdürlükçe seçilen eserler değerlendirilmek üzere Yayın Alt Kuruluna sunulacak. Kurul da seçilen eserleri ve diğer dokümanları incelenmek, yazılı görüşlerini almak üzere gerektiğinde konunun özelliğine göre bakanlık dışından uzmanlardan hizmet satın alınmasını teklif edebilecek.

Eseri inceleyen uzmanların verdiği gerekçeli rapor yeterli görülmezse, süresi içinde incelenip bakanlığa teslim edilmezse eser başka inceleyicilere de gönderilebilecek. Alınan raporlar Yayın Alt Kurulu’nda değerlendirilecek ve eserin yayınlanıp yayınlanmayacağı teklifi bu rapora göre düzenlenecek.

Eserlerin baskı ve yayım öncesi iş ve işlemleri Daire Başkanlığı’nca, gerektiğinde bu iş ve işlemlerle baskılarının bakanlık döner sermayesince yapılması Genel Müdürlüğün onayıyla gerçekleştirilecek.

Yerli, yabancı, özel ve kamu sektörü ile şahıslardan gelen proje ve eserlerden Yayın Alt Kurulu’nca değerlendirilerek, uygun bulunanların telif hakları daire başkanlığının önerisi üzerine bakanlık döner sermayesince satın alınacak.

Yayın Alt Kurulu görüşünün alınması zorunlu olmayacak

Yayımlanması uygun görülen telif eser ve işleme eserler üzerindeki işleme ve temsil hakları eser sahiplerine ve işleyene; çoğaltma, yayma ve umuma iletim hakları bakanlığa ait olacak.

Kamu Kurum ve Kuruluşları’nca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğe göre, ücret ödenmeyecek yayınlarda yer alacak metinler veya eserler için Yayın Alt Kurulu görüşü alınması zorunlu olmayacak.

Öte yandan ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş yayın kurullarının faaliyetleri ve bu kurullara üyelikler, yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlükten kalkacak.

Kaynak Hürriyeteğitim

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.