banner

Avrupa Koleji’nde her kampüste standart eğitim kalitesi
Avrupa Koleji Okulları’nın kurulduğu günden itibaren eğitimde nicelikten çok niteliğini artırmaya önem veren bir kurum olduğunu vurgulayan Avrupa Koleji Kazlıçeşme Kampüsü Ortaokul Eğitim Koordinatörü Kıymet Altunsoy, “Kurumumuz hiçbir zaman aynı öğretim yılı içerisinde onlarca kampüs açan şubeleşmiş bir eğitim kurumu olmayacaktır.” diyor. Avrupa Koleji Okulları’nın en yeni üyesi olarak Adakent Üniversitesi’nin açıldığını belirten Altunsoy ile Avrupa Koleji Okulları’nın eğitimde sunduğu olanakları konuştuk.

kiymet_altinsoy_avrupaAvrupa Koleji diğer özel okullardan hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Bu kapsamda okullarınızda uyguladığınız eğitim modelleri ve programları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Ülkemizde uygulanan eğitim metotlarıyla sizin uygulamalarınız arasında farklılıklar var mı?
Okul öncesinden başlayarak ilkokul boyunca öğrendiği yabancı dilleri günlük hayatına dahil eden, bilimsel düşünebilmeyi öğrenen, konuşma ve yazmayla kendini etkin olarak ifade edebilme becerisini içselleştiren öğrenciler, ortaokul düzeyine geldiklerinde daha geniş akademik sorumluluk düzeyine hazır hale gelirler.
Ortaokul dönemi, öğrencilerin ilgi alanları ile birlikte güçlü yönlerini de tanımlamaya başladıkları bir dönemdir. Bu dönem boyunca öğrencilerin sosyal ve ruhsal gelişimleri rehberlik servisi tarafından yakından takip edilir. Akademik gelişimin ise ders öğretmenleri ve eğitim koordinatörlüğü tarafından yakından takip edilerek öğrenci ve velilere sürekli dönüt verilir. Akademik başarının devamlılığı okullarımızda esastır.
Öğrencilerimize kazandırılması öncelikli olan beceriler; okuduğunu anlayabilme, yorum yapabilme ve bütün bunları sağlayabilmek için de kitap okumayı günlük hayatının bir parçası haline getirmek olarak sıralanabilir. Bu nedenle yabancı dil derslerinin yanında farklı içeriklerin yer aldığı Türkçe dersleri de ağırlıklı olarak verilmektedir.
Öğrenciler Avrupa Koleji Okullarında merkezi sınavlara sistematik bir çalışma disiplini içinde hazırlanırlar. Bu çalışma sistemi 5. sınıftan başlayıp 8. sınıfın sonuna kadar planlanmıştır ve bu çerçevede yürütülür. Okul bünyesinde gerçekleştirilen ülke geneline açık deneme sınavları sayesinde öğrencilerimizin merkezi sınavlar öncesi gerçeğe yakın performansları elde edilir ve çalışmalar buna göre yönlendirilir. Bire bir takip ve eksik tamamlama programları sayesinde öğrenciler hedefledikleri bir üst öğretim kurumuna girmeye hak kazanmaktadırlar.
GEREKTİĞİ YERDE GEREKTİĞİ KADAR TEKNOLOJİ
Eğitim sisteminde teknoloji kullanımının önemi gün geçtikçe artıyor. Bu kapsamda son yıllarda Akıllı Okul Konsepti öne çıkıyor. Bu konsept hakkında ne düşünüyorsunuz? Okullarınızda bu konsepte uygun eğitimler veriyor musunuz?
Eğitim teknolojisi alanında kullanılabilecek her materyali programlarımıza dahil etmeye çalışıyoruz. Eğitim teknologlarımızın aktif rol aldığı bu süreç çok detaylı planlanmaktadır. Teknolojinin amaç değil araç olduğunu vurgulayarak planlanan çalışmalarımız sayesinde daha da zenginleştirilmiş eğitim programlarımızla yolumuza devam etmekteyiz. Dijital kitaplarımız, ders içi uygulamalarımız ve teknolojinin entegre edildiği içeriklerin hazırlanması bu konuda meslek içi eğitim almış öğretmen kadromuzun da eseridir. Okul çatısı altında eğitim öğretimin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi amacına uygun her uygulamaya kapımız açık ancak teknolojiyi her alanda kullanmak veya onu bir amaç olarak algılamak çok doğru bir yaklaşım değil. Gerektiği kadar gerektiği yerde kullanım konusunda hassas davranmaktayız.
ÇÖZÜM ODAKLI ÖĞRETMENLER
Okulunuzda çalışacak öğretmenleri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz, hangi kriterlere öncelik veriyorsunuz?
Öğretmen kadromuzu oluştururken göz önünde ilk bulundurduğumuz kriterler kurum kültürümüze uyum ve projelerimizi yürütebilecek donanımlara sahip olunması diyebiliriz. Öğretmenlerimizin kendi alanlarındaki deneyimleri ve çağı yakalamaya yönelik tutumları önemlidir. Yeniliklere açık olmak, öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı hedeflemek, uygulama sonuçlarını değerlendirerek gerekli değişimleri yapıp bu bilgileri yeni durumlara entegre edebilmek öğretmenlerimizde aradığımız önemli özelliklerdir. Öğrenci, veli ve ait olduğu ekip içindeki iletişim becerileri gelişmiş ve çözüm odaklı çalışan bir öğretmen profilimiz vardır. Öğretmenlerimiz okullarımızda ait oldukları ekiplerin içerisinde kendilerine uygun görevler alırlar ve ekip ruhundan kopmadan görevlerini yerine getirirler. Öğretmenlerimiz büyük bir ailenin fertleri olduklarını bilir ve bu güven duygusuyla yol alırlar.
EZBERCİ DEĞİL ANALİTİK BECERİYE DAYALI EĞİTİM
Öğrencilerinizi TEOG ve üniversite sınavlarına hazırlamak için yaptığınız çalışmalara da değinebilir misiniz?
Avrupa Okullarında öğrencilerin farklılıklarını gözeten, modern ve yenilikçi bir eğitim anlayışı ile her birinin hedeflerine ulaşması için çağdaş programlar gerçekleştirir ve destekleriz. Merkezi sınavlar, Türk eğitim sisteminin bir gerçeğidir. TEOG çalışmaları kademeli olarak 5. sınıftan itibaren artarak 8. sınıfta en yoğun duruma gelir. Bu çalışmaların içeriğinde okul çapında veya Türkiye çapında uygulanan denemeler, bireysel etütler, TEOG çalışma istasyonları, okul gezileri, online çalışma fırsatları, öğrenci ve veli seminerleri, danışmanlık sistemi (7. sınıftan itibaren) ve ihtiyaca göre belirlenen çalışma grupları etkinlikleri yer almaktadır.
Tüm bu çalışmaların temelinde öğrencilerimizi doğru yönlendirmek ve onlara rehberlik etmek vardır. Danışman öğretmenlik sistemimiz ve rehber öğretmenlerimizin yakın takip ve destekleri öğrencilerimizi bu süreçte başarılı kılmaktadır. Doğru hedef belirlemek bu çalışmanın en önemli parçasıdır. Bu konuda öğrencilerimizin farkındalıklarını artırmak amacıyla hedefledikleri okullara geziler düzenlenir ve bu ortamlar daha yakından tanıtılır.
Kısaca ana hatlarıyla özetlenen TEOG sınavı hazırlık çalışmalarının sonucunda öğrencilerimiz hedefledikleri öğretim kurumlarına girebilmektedirler. Bu da tabi ki kapsamlı bir organizasyonun sonucunda elde edilen başarının göstergesidir.
Ulusal ve uluslararası üniversiteye hazırlık çalışmaları 9. sınıf itibariyle sistematik olarak başlatılmaktadır. Bu çalışmalar okulumuzun her seviyesinde yoğun olarak yapılmaktadır. Ölçme değerlendirme ve program geliştirme birimi tarafından yürütülen ve akademik danışmanlarla desteklenen sınav hazırlık programı öğrencilerin sınav başarısına odaklanmıştır. Ayrıca rehberlik servisimizin kariyer planlamadaki çalışmaları sayesinde öğrencilerimiz 12. sınıfa geldiklerinde ne istediğini bilen, mesleği konusunda karara vermiş ve sürece odaklanmış bir birey olurlar. Her öğrenciyi akademik altyapısı, ilgisi ve yeteneği doğrultusunda üst eğitim kurumuna ve hayata hazırlamak lise programının ana hedefidir.
Geleceğin Türkiye’sinde ve dünyada etkin ve sağlam bir kişilik eğitimi, sosyalleşme, sanat ve spor eğitimi, değerler eğitimi, kültürel etkinlikler ön plana çıkarılmaktadır.
Ezberciliğe değil, yoruma ve analitik beceriye dayalı akademik alt yapıyla birleştirilen bu özellikler öğrencileri başarılı kılmaktadır.
Öğrencilerinize sportif, sanatsal, kültürel ve yabancı dil alanında ne gibi imkânlar sunuyorsunuz?
Öğrencilerimizin; kulüp çalışmaları, geziler, söyleşiler ve benzeri çeşitli sosyal etkinliklerle hayatları boyunca unutamayacakları, öz geçmişlerinde gururla belirtebilecekleri sosyal ve akademik başarılar edinmeleri hedeflenmektedir. Sosyal kulüplerimiz her eğitim-öğretim yılı başında eğitim kadromuzun ve öğrencilerimizin görüşleri, ulusal/uluslararası eğitim platformlarında düzenlenen proje ve etkinlikler dikkate alınarak oluşturulmaktadır.
Sene başı “Etkinlikler Takvimi” belirlenirken spor, sanat, dil, kültür, bilim ve teknoloji gibi bireyin gelişiminde en önemli alanlar, öğrencilerimizin yaş gurubuna göre tek başına veya birlikte değerlendirilebilmektedir.
Spor salonları, sanat atölyeleri, müzik derslikleri, laboratuvarlar, teknoloji sınıfları, konferans salonları, çim saha ve açık/kapalı birçok etkinlik alanlarımızla öğrencilerimiz, altyapı ve donanımları sürekli güncellenen eğitim-öğretim ortamlarında çalışmalarını devam ettirmektedirler.
GÜVENLİ OKUL İYİ OKULDUR
Özel okul seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu kapsamda velilere neler önerirsiniz?
Öncelikle okul seçimi yapmanın ilk şartı çocuğunuzu iyi tanımaktan geçer. Çocuğun ilgi alanları, yetenekleri ve geleceğe dair fikirlerinin neler olduğunu bilerek yola çıkmak gerekir. Seçilecek okulun sosyal imkanları ve öğretim programları konusunda detaylı bilgi alınmalıdır. Okulların vizyonları çok önemlidir. Türkiye’nin bir sınav gerçeği var. Eğitim sadece merkezi sınav odaklı mı olmalı yoksa hayata dair diğer değer ve becerilerin de okul programlarında yer almasını mı tercih edersiniz? Çocuğunuz hangi duruma daha uygun? İşte bu soruların kesin yanıtlarını bulmuş şekilde bu seçimleri yapmak gerekir. Ve son olarak güvenli okul, iyi okuldur. Güven kelimesi altında pek çok kavram algılanabilir. Güvenli okul, her yönden çocuğunuzun emin ellerde olduğunu hissedebileceğiniz yerdir. Okul seçimi yapılmadan önce kafalarda bu durum ve tanımlar netleştirilmelidir. Ne istediğimize tam olarak karar verdiğimizde okul seçimi yolunda uzun bir mesafe kat etmiş oluruz.
AVRUPA’NIN YENİ MARKASI: ADAKENT ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Koleji olarak gelecek döneme yönelik yeni yatırım planlarınız nelerdir?
Avrupa Koleji Okulları, kurulduğu günden itibaren eğitimde nicelikten çok niteliğini artırmaya önem veren bir kurum olmuştur. Kurumumuz hiçbir zaman aynı öğretim yılı içerisinde onlarca kampüs açan şubeleşmiş bir eğitim kurumu olmayacaktır. Kurum olarak ilkemiz, standart eğitim kalitemizi tüm kampüslerimizde eşit olarak sunabilmektir. Kurumlarımızın en yeni üyesi olan Adakent Üniversitesi bu öğretim yılı başında öğrenime açılmış ve gelecek yıl da eklenen yeni bölümleriyle daha da büyümüş olarak eğitim sektöründeki yerini alacaktır. Kurumlarımızın bu öğretim yılına dair en büyük yatırımı hiç kuşku yok ki bu konudadır.
Burs fırsatlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Okullarımızın burs olanakları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen ölçütlerde öğrencilerimize sunulmaktadır. Yine kurumlarımızın burs yönetmeliklerinde yer alan şartlar doğrultusunda öğrencilerimize burs olanakları yaratılmaktadır.
AVRUPA KOLEJİ OKULLARINDA:
• Öğrenciler kendilerini bir birey olarak fark edildikleri ve önemsendikleri sıcak bir ortamda bulurlar.
• Branşında uzman ve deneyimli öğretmenleriyle birlikte farklı dünyalara yol alırlar.
• Proje çalışmalarında yer alan öğrencilerimiz hayata farklı bir açıdan bakabilmeyi de öğrenir. Girdikleri yarışmalar sayesinde okullarına aidiyet duygularını artırdıkları gibi çalışmalarını farklı ortamlarda sunarak özgüvenlerini de artırırlar.
• Öğrencilerimiz çevreye ve insanların ihtiyaçlarına karşı son derece duyarlı bir yaklaşıma sahip olurlar. Verilen bu yöndeki eğitimin en güzel göstergesi öğrencilerimizin aktif görev aldıkları ve senede iki kez yapılan yardım kermeslerimizdir. Ayrıca her yıl ihtiyacı olan okullara yardım amaçlı yapılan kampanyalarda da öğrencilerimiz aktif rol alırlar.
• Öğretimi sağlam temellere dayandırma hedefinden dolayı eksik kazanımlarının kalmaması konusunda öğrencilerimiz takip edilir ve bireysel çalışmalar ile desteklenirler.
• Yapılan tüm ölçmeler ilgili birim tarafından değerlendirilir ve detaylı analizleri K12.net sistemi üzerinden velilere iletilir.
• Tüm ölçme sonuçları öğretmenler tarafından da detaylı incelenerek gerekli ek çalışmalar bunların ışığında planlanır.
• Öğrenciler yılda en az 8-10 kitap okurlar ve öğretmenleri ile bu kitaplar üzerinde çalışırlar.
• Öğrenciye ait tüm konular velilere zamanında iletilir ve gerekli çalışmalar konusunda veli bilgilendirilir.
• Bireysel veli-öğretmen-öğrenci görüşmeleri yapılarak üçlü bir güven ortamı sağlanır.
• Rehberlik servisi tarafından aylık veli seminerleri ve Anne-Baba Okullları planlanır ve hayata geçirilir.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.