banner

Hedefimiz her öğrenciyi kendi ÇİZGİsine taşımak
6 kampüste eğitim – öğretim faaliyetlerini sürdüren ÇİZGİ Kolejleri, eğitim kalitesini yükseltmek için yatırımlarına devam ederken yeni okullarla büyüme hedefini 2018-2019 sezonunda gerçekleştirmeyi planlıyor. Fin Eğitim Sistemi’nin Köy Enstitüleri ile benzerlikler taşıdığını belirten ÇİZGİ Kolejleri Kurucusu Ulaş Velioğlu, Finlandiya’ya gerçekleştirdiği eğitim gezisinde yaptıkları anlaşmalarla bu sitemi okullarında uygulamaya başlayacaklarını söyledi.

ulas_veliogluÇİZGİ Kolejleri’nin kuruluşundan bu güne geldiği nokta hakkında bilgi verebilir misiniz?
ÇİZGİ Kolejleri; Nitelikli, yepyeni bir gelecek vaat eden gençler yetiştirmeyi ilke edinerek kuruldu. 16 yıllık bilgi, birikim ve deneyimlerini halen Anaokulu-İlkokul-Ortaokul-Anadolu lisesi ve Sağlık Meslek Liseleriyle Avcılar, Beylikdüzü, Biga 1, Biga 2, Silivri ve Ümraniye kampüslerinde devam ettirirken yepyeni okulları ile de büyümeye devam ediyor.
ÇİZGİ Kolejleri diğer özel okullardan hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Bu kapsamda okullarınızda uyguladığınız eğitim modelleri ve programları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Okullarımızda Beceri Temelli Eğitimi temel eğitim felsefesi olarak benimsiyoruz. Akademik, zihinsel, sosyal-duygusal ve bedensel gelişimi bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Akademik etkinliklerle “mantıklı,” sanatsal ve estetik etkinliklerle “duygulu” sportif etkinliklerle “sağlıklı” ahlaki etkinliklerle “vicdanlı” bireyler yetiştirmeyi önemseyen bir kurumuz. Hızla değişen ve gelişen dünyanın belirsiz şartlarıyla başa çıkabilme becerisi kazandırmayı hedefliyoruz.
Çizgi Akademi bünyesinde kurulan Uygulama Atölyeleriyle, 21.yüzyıl dünyasında en çok ihtiyaç duyulacak olan iletişim ve analitik düşünme becerilerini geliştirme fırsatı sunuyoruz. Çizgi Akademi atölyelerinde yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli uygulanırken çocuklarımız “Yaparak deneyimlemeyi, eğlenerek öğrenmenin” keyfini yaşarlar. Okullarımızda uyguladığımız Eğitim Modelinde, çocuklarımızın okuma becerileri bilim ve matematik okuryazarlığı kadar, sosyal bilimler, görsel sanatlar, işitsel sanatlar, spor ve pratik yaşam becerilerinin gelişmesi sağlanmaktadır.
Bu atölyelerden bazılarını şöyle anlatabilirim;
* Tekno & Mühendislik Atölyelerinde öğrencilerimiz temel mühendislik kavramlarını öğrenerek, mühendisliğin eğlenceli dünyasına adım atıyor. Bu atölyelerimizde Robotik ve STEM, Sanal Gerçeklik (VR), 3D Eğitim Atölyesi, Kodlama alanlarımız var.
* Akıl Oyunları Atölyesinde, öğrencilerimiz sistematik düşünmeyi, karar vermeyi, strateji geliştirmeyi, kazanmayı – kaybetmeyi öğreniyor, dikkat ve konsantrasyon becerilerini geliştiriyorlar.
* İşitsel Sanatlar Atölyesinde, yetenek ve ilgiler doğrultusunda müzik eğitimi ile işitsel beceriler yaratıcılık ile yoğuruluyor. Ruhun gıdası olan müzik, atölyemizde hayat buluyor.
* Yaratıcı Eller Atölyesinde, sanatın derinliklerine atölye aktiviteleriyle iniliyor. Heykelden resime geleceğin yaratıcı elleri bu atölyede yetişiyor.
* Yaşam Becerileri Atölyesinde, Çocukların kendine yetebilmesi, bağımsız birey olarak yetişmesi bu atölyeden geçiyor. Sandviç hazırlaması, yatağını toplaması gibi temel yaşamsal beceriler müfredatımız dahilinde öğrencilerimize veriliyor.
FİN EĞİTİM SİSTEMİ KÖY ENSTİTÜLERİNE BENZİYOR
Geçtiğimiz ay Finlandiya eğitim sistemini incelemek üzere bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştirdiniz? Bu geziden öne çıkan izlenimlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz?
Finlandiya eğitim sistemiyle uzun zamandır ilgileniyorum. Sistemin başarısı tartışılmaz. Bu sebeple Finlandiya eğitim sistemiyle ilgili yayınlanmış hemen hemen tüm makale ve röportajları okumuştum geziden önce. Yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli diye özetleyeceğimiz bu sistem bizim yabancısı olmadığımız bir yapıya sahip. Cumhuriyet tarihimizde kurulan köy enstitülerinin bugünkü teknoloji ve çağın gereksinimleriyle bütünleşmiş hali diyebiliriz. Özünde çok iyi yetiştirilen öğretmenlerine güvenin temelini oluşturduğu sistemin başarısının sırrı bu bence. Detayda çok fazla şey söylenebilir ama gerek nüfusu gerekse sosyo-ekonomik yapısı itibariyle her ne kadar ülkemizden farklı özelliklere sahip olsa da, bizim eğitim tarihimizde olan bu modeli ülkemizde özelde Çizgi Kolejlerinde uygulayabileceğimizi düşünüyorum. Bu inançla Finlandiya’daki eğitim kurumlarıyla yaptığımız iş birliği anlaşmalarıyla sistemi çok kısa zamanda okullarımıza entegre edeceğiz.

cizgi_koleji_1Okulunuzda çalışacak öğretmenleri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz, hangi kriterlere öncelik veriyorsunuz?
Bir okulun en üst çıtasınınsın öğretmenlerinin çıtasıyla sınırlı olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle öğretmen alımlarımızda, kurumlarımıza çeşitli yollarla başvuran her branştan öğretmen arkadaşlarımızı zümre başkanlarımızın yaptığı görüşmelerin ardından akademik kurulumuzun onayından sonra okulunuza kabul ediyoruz. Bu süreçlerin ardından yoğun hizmet içi eğitimler ve zümre toplantılarıyla derslere güvenle girecek aşamaya getiriyoruz.

HER ÖĞRENCİ AYRI BİR DEĞERDİR!
Öğrencilerinizi TEOG ve üniversite sınavlarına hazırlamak için yaptığınız çalışmalara da değinebilir misiniz?
Çizgi Koleji TEOG sürecinde; okul idaresi, rehberlik servisi, sınıf danışman öğretmenleri, branş öğretmenleri ve veliler ile koordineli bir şekilde çalışır.
Peki, okulumuzda TEOG süreci nasıl işler?
Okulumuzda her sınıf bazında bir danışman öğretmen bulunur. Danışman öğretmenlerimiz; branş öğretmenleri ve öğrenciler ile belirli periyodlarla görüşerek öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimini yakından takip eder. Öğrencilerin gelişimi hakkında rehberlik servisi ve velilerimizi bilgilendirir.
Yoğunlaştırılmış TEOG kampımız Ağustos’ta başlar. Bu sayede öğrencilerin TEOG sınav maratonuna erken adapte olmaları sağlanır. Hafta sonu yapılan birebir etütler ve hafta içi yapılan etütler ile öğrencilerin her dersten konuları pekiştirmesi sağlanır.
Okulumuzda her öğrenci için haftalık ders takip formu bulunur. Öğrencilere verilen takip formları her gün veliler tarafından kontrol edilerek bir haftanın sonunda sınıf danışman öğretmenine teslim edilir. Formlar sınıf danışman öğretmeni tarafından kontrol edildikten sonra öğrencinin soru sayısı not edilir ve takibi yapılır. Öğrencinin anlamakta zorlandığı konular ve çözemediği sorular varsa öğrenci; danışman öğretmen tarafından ilgili ders öğretmenine yönlendirilir ve birebir etüt sistemimizle öğrencinin eksik kaldığı konular tamamlanır, bir ay sonunda yapılan sınıf toplantılarında öğrencilerin aylık gelişim karneleri velilerine sunulur. Akademik gelişim karnelerinde öğrencimizin eksik olduğu alanlar belirtilir ve yapılması gereken çalışmalar velilerimize rehber öğretmen, danışman öğretmen ve branş öğretmeni tarafından aktarılır.
Yıl içerisinde sınava yönelik test çözme teknikleri, dikkati ve motivasyonu arttırma, stres ve kaygıyı azaltma, zamanı verimli kullanma, verimli ders çalışma konularında öğrenci ve veliler ile çeşitli çalışma ve etkinlikler gerçekleştirilir.
Üniversiteye Hazırlık Süreci; ÇİZGİ Kolejlerinde her öğrenci kendini görmek istediği çizgiye ulaşmak için eğitim alır. Öğrencilerini çağın ilerisine taşımayı hedef alan okulumuz bunun için çeşitli programlar uygulamaktadır.
ÇİZGİ Kolejlerinde her sınıf kademesinde ayrı çalışma plânı hazırlanır. 9 ve 10. Sınıflarda müfredat programıyla başlayan süreç yabancı dil eğitiminin yoğunluğuyla devam eder.
Sınav ve Müfredat Hazırlık Komisyonu: Her yıl hazırlık komisyonumuz değişen müfredat konularını analiz eder ve sınav hazırlığını bu değişikliğe göre yapar.
İlk Basamak Hazırlık programı: Her yıl YGS’den sonra 10. sınıf öğrencilerine hafta sonu etütlerinde soru çözümü yaparız. 11. sınıfta hafta içi ve hafta sonu kurs sistemiyle YGS konu anlatımı ve soru çözümleri yaparız. Yıl boyunca karma zorluk dereceli YGS deneme sınavları uygular, hem öğrenciye hem de veliye sonuçları bildiririz. Deneme sınavı sonuçları konu analizli şekilde olup öğrencinin eksiklerine göre birebir veya 3 kişilik gruplarla telafi dersi yaparız.
Üniversite Hazırlık Programı: 12. sınıfta okulumuz yaz kursuyla başlar. Gerçekçi bir gelecek plânlaması eşliğinde YGS, LYS ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu kazanımlara uygun müfredat programı bir arada ilerlerken YGS öncesi sınav analizli 10 adet deneme sınavı yaparız. YGS sonrası LYS hazırlıkları hız kazanırken öğrenci her alanda, birebir, küçük grup ve sınıf derslerine alınır. Hedefimiz tam öğrenmenin sağlanarak gelecek yıl öğrencinin hayal ettiği yerde olmasıdır.
Rehberlik: Tüm bu sınavlar ve dersler içerisinde 9. sınıftan beri süregelen etkin rehberlik faaliyetlerimiz devam eder. Öğrencinin kendi ilgi ve yeteneklerini tanıyarak bir meslek seçebilmesi için gelişimsel ve kariyer odaklı rehberlik ile çeşitli test, anket ve envanter uygulamaları referans alınarak yönlendirme hizmeti verilir. Öğrencinin kendini tanıyarak bu sürece uyum sağlaması ve hayat boyu başarıyı yaşayabilmesi için Sosyal Sorumluluk Gelişimi, Kişisel Gelişim, Sınav Motivasyonu, Düşünme ve Yaşam Becerileri gibi konularda bireyi merkeze alan “ Her öğrenci ayrı bir değerdir!” felsefesiyle aktif rehberlik yaparız.
Öğrencilerinize yabancı dil alanında ne gibi imkânlar sunuyorsunuz?
Alanında uzman yabancı dil öğretmenleriyle Anaokulundan liseye kadar İngilizce ve Almanca eğitimi verilen okulumuzda, alanında kabul görmüş uluslararası yayınların desteğiyle, ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenlerle yabancı dil eğitimi pekiştiriyoruz. Oluşturduğumuz yabancı dil yaşam alalarında sadece yabancı dille iletişim kuran öğretmenlerimizle öğrencilerimizi, öğrendikleri teorik eğitimi pratik yaşamda deneyimleme şansı tanıyoruz.
Burs fırsatlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Okullarımızda başarıyı ödüllendirmek temel prensiplerimizin başında gelir. Her şubemizde düzenlediğimiz bursluluk sınavlarıyla bulunduğumuz bölgelerdeki başarılı öğrencileri tespit edip ciddi oranda burslar vermekteyiz. Ayrıca spor ve sanat dallarında başarı gösteren öğrencileri teşvik etmek amacıyla verdiğimiz burslarla ödüllendiriyoruz.
“ÇİZGİ Koleji projesi yeni dönemde esas yatırım planı mevcut okullarımızın fiziksel donanımlarını artırmakla beraber yoğun hizmet içi eğitim programlarıyla eğitim kadromuzun niteliğini daha üst seviyelere taşımak olacak. Ayrıca İstanbul içinde birkaç projede franchise anlaşması gerçekleştireceğiz. Esas büyüme yatırımlarımızı 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapacağız.”

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.