banner

Mektebim, her kademede projeleriyle farkındalık yaratıyor
52 kampüsü ve 165 okuluyla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Mektebim, eğitimin her kademesinde farklı alan projeleriyle 2017-2018 eğitim öğretim yılına devam ediyor. Ortaokul Koordinatörü Mustafa Arslan ve Matematik/M-LEAD Bölüm Başkanı Erkan Özkan projeleri değerlendirerek çalışmalarını anlattı.

mektebim_okulMektebim olarak öğrencilerinize yönelik farklı alanlarda projeler gerçekleştiriyorsunuz. Projelere karar verirken öncelikle hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz?
Mektebim olarak Bütünsel Eğitim Modeli ile okul öncesinde “Dünya Benim Oyun Alanım”, ilkokulda “Dünya Benim Keşif Alanım”, ortaokulda “Dünya Benim Proje Alanım”, lisede “Dünya Benim Yaşam Alanım” yaklaşımlarından yola çıkarak tüm kampüslerimizde proje üretme kültürü oluşturuyoruz. İçinde bulunduğumuz 21.Yüzyılda yetiştirdiğimiz öğrencileri sadece günümüzdeki eğitim koşullarında değil gelecekte karşılaşacakları eğitim standartları ile de buluşturuyoruz. Kampüslerimizde yürütülen proje çalışmalarıyla disiplinler arası etkileşimde, akademik-sosyal alana katkı sağlayan, topluma faydalı, bilimsellik ve sürdürülebilirlik özellikleriyle dikkat çeken projeleri hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Öğrencilerimize bu yönde rehberlik ediyor, bu özellikle projelere öncelik veriyoruz. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleşen projelerde öğrencilerimizi icat çıkarmaya ve inovasyon yapmaya teşvik ediyoruz. Mektebim olarak öğrencilerimizin yaş gruplarına göre projeler hazırlıyoruz. Öncelikle sosyal sorumluluk duygularını geliştirecek, girişimcilik yetilerini güçlendirecek, kariyer planlamalarına ışık tutacak çalışmalar yaparak kişisel gelişimlerini destekliyoruz. Yenilikçi yaklaşımlar ile teknolojik gelişmeleri de takip ederek öğrencilerimizin proje geliştirme süreçleri, fikir üretme, geliştirme, planlama, uygulama, raporlama aşamaları ilgili branş öğretmenlerimiz ve bölüm başkanlıklarımız tarafından özenle takip ediliyor. Yabancı diller alanında yapılan projelerde öncelikle öğrencilerimizin yabancı dillerini kullanabiliyor olmaları bizim için önem taşıyor. Öğrencilerimizin hangi edinimlerine katkı sağlayacakları ve gelişimlerine nasıl destek olacakları bizim için çok önemli. Matematik alanında ürün ortaya konabilecek projeler öncelik oluşturuyor. Fen Bilimleri alanında ülkemize ve dünyaya faydalı yenilikçi fikirlere dayalı ve ürün odaklı projeler önceliklerimiz arasında yer alıyor. Sosyal Bilgiler alanında öğrencilerimizin derste öğrendiği kazanımları hayatlarıyla bağdaştırabilecekleri, ilgilerini çekecek ve yeni bilgiler öğrenerek gelecekle ilgili fikirler üretmelerini sağlayacak projeler olmasına dikkat ediyoruz.

URFODU’DA 8 BİRİNCİLİK
Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerde en çok öne çıkanlar hangileri oldu ve neden? Projelerinizin elde ettikleri başarılar hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Mektebim Uluslararası Eğitim Ofisi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Avrupa Birliği Projesi (Erasmus+) ile öğrencilerin eğitim-öğretime olan ilgilerini artırmak amacıyla Almanya, İspanya, Hollanda, Macaristan ve Yunanistan’da bulunan okullar ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Kampüslerimizde oluşturulan Bilim Konseyleri ile öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası projelere aktif katılımını destekliyor ve rehberlik ediyoruz. Da Vinci Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ile yıl boyunca Popüler Bilim Akademisi eğitimleri yürüterek uluslararası projelerde yer almalarını sağlıyoruz. Sosyal Bilgiler ve Tarih Bölümlerimiz, Rahmi M. Koç Müzesi işbirliğinde sertifikalı Sanayi Devrimi eğitimiyle Endüstri 4.0 ve öncesindeki üretim süreçlerinde yaşanan değişimlerin günümüze etkilerini fark ettirip geleceğin dünyasını tasarlamaları konusunda öğrencilerimizin farkındalıklarını artırıyor. M-Lead (Mektebim Liderlik, Girişimcilik ve Gelişim Eğitim Modeli) ile yenilikçi, girişimci ve dünya vatandaşı olma bilinci yüksek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan, kişisel ve akademik becerilerini geliştirmelerinde farklı yöntemler sunan İş Dünyası, Girişimcilik ve İnovasyon, Kariyer alanında eğitimler organize eden kampüslerimiz, lise düzeyindeki öğrenci projelerine destek veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda öğrenim gören 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik Mektebim Dâhilerini Arıyor Yarışması’yla, öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini ölçmenin yanında, kendi bireysel yeteneklerine dönük nicel anlamda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.
mektebim_okul_1Gerçekleştirdiğimiz diğer projeler arasında Bilim Adamlarıyla Kimya E-Konferansları, Orkestra, Koro ve Orf Festivalleri, Hayalimdeki Okul Deneme Yarışması, Yabancı Diller Kısa Film Yarışması, İstanbul YediKare ve Zamanda Yolculuk Dijital Fotoğraf Yarışmaları, Bab-ı Anadolu Mektup Yarışması, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Kısa Film Yarışması ve CittaSlow (Sakin Şehir) Yaşamın Kolay Olduğu Kentlerin Uluslararası Ağı Adaylığı için yürütülen çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca
Yabancı Diller Bölümü MUN projeleri, Matematik Bölümü Temiz Enerji Kullanan Stad Projesi, Fen Bilimleri Bölümü Bilgisayarlarda Sıvı Soğutma Sistemi, Kolaylıkla Banyo gibi projeleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde URFODU’da 8 birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attık.

PROJELERİ ÖĞRENCİLER SEÇİYOR
Projelerde yer alacak öğrencileri nasıl belirliyorsunuz? Öğrencilerden gelen projeleri de değerlendiriyor musunuz? Varsa örnekler verebilir misiniz?
Kampüslerimizde ulusal ve uluslararası projelere başvurularda öğrenci seçimi yerine öğrencilerimize proje seçimi fırsatı vermekteyiz. Ulusal ve uluslararası projelerle ilgili öğrenciler detaylı bir şekilde bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme sonrası öğrencilerimizin proje başvurusunda bulunmak istedikleri alandaki akademik başarılarıyla alana duydukları ilgi ve istekleri doğrultusunda da başvuruları değerlendirilmektedir. Böylece öğrencilerimiz farklı alanlardaki projelerde etkin olarak yer almaktadır. Yabancı Diller alanında tüm öğrencilerimizin projelerde yer almaları bizim için çok önemli, severek ve üreterek projelere dâhil olmalarını istiyoruz. Matematik alanında projelerde çalışacak öğrencilerin belirlenmesindeki en önemli kriter öğrencilerimizin istekli olması. Fen Bilimleri alanında genelde öğrencilere beyin fırtınası yöntemiyle sorunları ele almalarını ve çözüm üretmelerini sağlamayı amaçlıyor ve öğrencilerden gelen projeleri değerlendiriyoruz. Türkiye dereceleri almış Bilgisayarlarda Sıvı Soğutma Sistemi ve Kolaylıkla Banyo projeleri, öğrencilerimizin yapmış olduğu projelerin onlarcasından sadece iki tanesidir.

Ulusal düzeyde gerçekleştirdiğiniz projeleriniz nelerdir? Bu projelerle ilgili işbirliği yaptığınız kurumlar var mı?
Fen Bilimleri alanında ulusal düzeyde “Fen Bilimleri Online Deney Yarışmaları” yapılmaktadır. Türkçe alanında “Hayalimdeki Okul” ulusal deneme yarışması İstanbul İl Mili Eğitim ile işbirliği içerisinde planlanıyor. Sosyal Bilgiler alanında öğrencilerimizin Endüstri 1.0, 2.0 ve 3.0’ın dünya üzerinde meydana getirdiği değişimleri çok iyi bir şekilde anlamaları ve anlamlandırmaları, Endüstri 4.0’ın ise dünya üzerinde ne gibi değişimlere neden olacağını fark etmelerini sağlamak amacıyla “Sanayi Devrimi” sertifikalı eğitimi projesini hayata geçiriyoruz. Bu projemizde Rahmi M. Koç Müzesi ile işbirliği gerçekleştiriyoruz.

Avrupa Birliği kapsamındaki projelerinizin içeriği hakkında bilgi verir misiniz?
Avrupa Birliği projelerine katılabilmek amacıyla öncelikle öğrencilerimizin proje hazırlık aşamalarında nasıl yer alacaklarına dair eğitimler veriyoruz. Farklı ülkelerdeki okullarda yapılan gözlemler sonrasında hazırlanan raporlar ile eğitim alanında nasıl projelerde yer alabileceğimiz konusunda beyin fırtınası yapıyor ve bakış açılarını geliştiriyoruz. Ulusal ve uluslararası projelerimiz kapsamında okul derslerinde verilen teorik ve pratik bilgiler için uygulama alanları oluşturarak okul müfredatına ve ders kazanımlarına uygun bir şekilde tasarlanan eğitim ortamlarında organize edilen etkinlikler gerçekleştiriyoruz. AB projelerinde okullarımıza ve kademelerimize uygun projeler açıldığından bu hazırlıklarımızla birlikte yer alacağız.

ÖĞRENCİLERİN EVRENSEL FARKINDALIKLARI GELİŞİYOR.
Projelerde yer alan öğrencilerin akademik başarılarında nasıl değişimler gözlüyorsunuz?
Kampüslerimizde yürütülen ulusal ve uluslararası projelerin sonuçları nicel ve nitel araştırma tekniklerine uygun olarak değerlendirilmektedir. Projelerin başvuru ve hayata geçirme süreçleri sonrasında sonuç aşamasında öğrencilerimizi, gelişimlerine ve yeterliliklerine pozitif katkı sağlayacak geri bildirimler ile yönlendiriyoruz. Ulusal ve uluslararası projeleri, sadece yarışmalara katılım sağlayarak derecelendirilmesi yanında projelerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konularında da yeni fikirleri destekliyoruz. Kampüslerimizde yürütülen projeler, sadece sınıf ile veya sadece okul ile sınırlı kalmayarak ulusal ve uluslararası eğitim alanlarına katkıda bulunmaktadır. Yürütülen projelerin etkisi, ilk olarak proje ekiplerinde yer alan öğrencilerimize sonrasında yakın çevreye ve uzak çevreye yayılmaktadır. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrencilerimiz bilimsel çalışmalara yönlendirilerek ilham almaları sağlanmakta ve proje üretme becerisi kazanmaları için imkân sunulmaktadır. Tüketim odaklı bir ekonomi anlayışından üretim odaklı bir ekonomi anlayışını erken yaşlardan itibaren kazanmalarını sağlamak amacıyla birçok projeye dâhil oluyorlar. İstek ve ihtiyaç arasındaki farkı anlayarak sürdürülebilir refah bir yaşam kurgusu bu projeler sayesinde öğrencilerimiz tarafından tasarlanıyor. Öğrencilerimizin 21. Yüzyıl becerilerine sahip, Endüstri 4.0 çalışmalarına entegre olmaları hedefiyle yürüttüğümüz bu ve benzeri çalışmaları ve programları destekleyen projeler gerçekleştirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Evrensel farkındalıkları ve kişisel gelişimleri gelişiyor. Bu durum onların akademik yönden de ilerlemelerine doğrudan katkı sağlıyor.

Yabancı Diller Bölümü, bilimsel ve 21. yy insan becerilerini geliştirebilecek, öğrenci merkezli ve sosyal sorumluluk farkındalığı getirebilecek projeler gerçekleştiriyor. Sosyal Bilgiler Bölümü, sosyal, çevre, tarih, coğrafya, toplumsal yaşam, endüstri gibi alanlarda projeler geliştiriyor. Matematik ve Fen Bilimleri endüstri 4.0’a yönelik projeleri hayata geçirmeye başlayacak.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.