banner

İKEK minik bireyleri çok yönlü olarak geleceğe hazırlıyor
Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, okul öncesi eğitimde çağdaş yöntemleri kullanarak bireyin çok yönlü gelişimi için çağdaş bilgi, beceri ve davranışları kazandıran bir eğitim anlayışıyla minik öğrencilerini geleceğe hazırladıklarını belirtiyor. Anaokullarında yarım gün Türkçe, yarım gün İngilizce eğitim verdiklerini anlatan Kutoğlu, 5 yaşından itibaren tüm öğrencilerin algoritmik düşünme ve kodlama dersi aldıklarına dikkat çekiyor.

biriz_kutogluOkul öncesi eğitimde okulların farklı uygulamaları benimsediklerini görüyoruz. Siz hangi yöntemleri uyguluyorsunuz?
Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji anaokulları, okul öncesi eğitimde çağdaş yöntemleri kullanarak içinde bulunduğumuz çağın değişen gereksinimleri doğrultusunda, bireyin çok yönlü gelişimi için çağdaş bilgi, beceri ve davranışları kazandıran bir eğitim anlayışıyla minik öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Eğitim uygulamalarında temel amaç; özgür seçimler yapabilen, farkındalığı yüksek, yaratıcı, kendini doğru ifade edebilen, sosyal ve özgüven sahibi bireyler yetiştirmektir. Anaokullarımızda, çocuğun kendini tanıması ve bireysel becerilerinin ortaya çıkmasını sağlayan, araştırmayı ve keşfi teşvik eden, öğrenmeyi sevdiren, gelişen dünyaya uyum sağlayan, gelişimsel, özgün bir eğitim programları uygulanıyor.

Kültür Koleji Anaokulu, Kültür2000 Koleji Bahçeşehir ve Alkent Anaokulları’nda; yarım gün İngilizce yarım gün Türkçe eğitim yapılır. Bu çerçevede; görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, drama, satranç, modern dans, bale, kodlama dersleri ile zengin bir öğrenme-öğretme süreci yaşanır. İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin danışmanlığında geliştirilmiş anaokulu eğitim programımız; High Scope, Reggio Emilia, Proje, Montessori, Waldorf, Child to Child yaklaşımları ile çok yönlü bir yapıdadır.

YARIM GÜN İNGİLİZCE EĞİTİM
Okul öncesinde yabancı dil eğitim politikanız hakkında neler söyleyebilirsiniz? Okul öncesinde yabancı dil eğitiminin ağırlığı ne olmalıdır?
Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji anaokullarında öğrencilerin İngilizce kullanma becerilerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan yoğun bir İngilizce programı uygulanır. Anaokullarımızda, profesyonel Türk ve yabancı eğitimciler liderliğinde yarım gün İngilizce, yarım gün Türkçe eğitim yapılır. Bu sayede;
• Kavramları hem ana dillerinde hem de İngilizce olarak öğrenirler.
• Öğrenme sürecini bütünsel olarak algılarlar.
• İngilizceyi yaparak, yaşayarak, duyarak, taklit ederek eğlenirken öğrenirler.
• İngilizceyi günlük yaşamlarının doğal bir parçası olarak algılarlar.

Okul öncesi eğitim konularında üniversitelerle iş birlikleriniz var mı? Varsa nasıl bir ortak çalışma yürütüyorsunuz?
Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji anaokullarında okul öncesi eğitim programı İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü akademisyenlerinin desteği ile hazırlanmıştır. Eğitim programı içeriği, öğrencilerin yaşamsal deneyimler yaşamalarına olanak sağlayan, bilimsel ve özgün bir eğitim programıdır. Hazırlanış aşamasında eklektik bir model oluşturulmuş, dünyadan başarılı örnekler kurumun temel eğitim yaklaşımlarına entegre edilmiştir. Programda, ilk deneyimlerin sadece akademik başarıya değil, yaşam başarısına odaklı olması gereğinden yola çıkılarak çocuğun bütünsel gelişimi hedeflenmiştir.

KODLAMA VE ALGORİTMİK DÜŞÜNME
DERSLERİ VERİYORUZ
Kültür Eğitim Kurumları olarak eğitim programınızda kodlama ve algoritmik düşünme dersleri bulunuyor. Bu derslerle neleri hedefliyorsunuz?
Teknolojinin hızla hayatımızı değiştirdiği bu dönemde “algoritmik düşünme ve kodlama becerisi“ gelecek için çok önemli bir fonksiyona sahip. Yapay zeka uygulamaları her geçen gün hayatımızı değiştiriyor. İş yapış biçimi, iletişim, haberleşme, üretim vb. konuların çoğunda yapay zeka, sensörler ve nesnelerin interneti devreye giriyor. Bunların temelinde ise “kodlama” var. Anaokulundan itibaren “algoritmik düşünme ve kodlama becerisi“ geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için eğitim programımızda “algoritmik düşünme ve kodlama dersi“ yer alıyor. 5 yaşından itibaren tüm öğrencilerimiz bu dersi alıyor. Dijital dünyanın minik bireyleri olarak geleceğe, güçlü ve donanımlı bir şekilde hazırlanıyorlar.

Proje çalışmalarınız ve Tablet Saati programınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Okul öncesi müfredatlarının içinde, dengeli teknoloji kullanımına olanak verecek şekilde “Tablet Zamanı” programının yer alıyor. Kullanımı günde sadece 20 dakika ile sınırlı olan tablet uygulamalarında, programımızda yer alan kavram ve değerlerin pekiştirilmesine yönelik İngilizce ve Türkçe içerikler kullanılır. Öğrencilerimiz her dönem seçilen bir temada disiplinler arası bir yaklaşımla projelerini hazırlar ve dönem sonu proje sunumlarını gerçekleştirirler.


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ HEDEFLERİ

• Her çocuğun doğuştan gelen temel potansiyelini geliştirmesine yardımcı olmak,
• Okula ve öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmek,
• Yaşamı boyunca sürecek öğrenme işlevi için gerekli temel becerileri kazandırmak (Yaratıcı düşünme, sorun çözme, öğrenmeyi öğrenme, etkili iletişim kurma, bilimsel araştırma becerileri)
• Yüksek benlik saygısı geliştirmek,
• Merakını geliştirmek,
• Girişimcilik ve tutarlılık alışkanlıklarını geliştirmek,
• İç disiplini ve düzen duygusunu geliştirmek ve korumak,
• Sosyal olarak kabul edilebilir davranışlar geliştirmesini sağlamak,
• Ayırt etme ve karar verme yeteneklerini arttırmak ve duygusal-motor yeteneklerini geliştirmek.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.