banner

İMİ Koleji’nin rotasını öğretmenler çiziyor
Denizcilik sektöründen elde ettikleri maddi ve manevi birikimleriyle İMİ Koleji’ni 3 yıl önce hayata geçiren İMİ Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gözen, geleceğin neslini yetiştirmek anahtar rolün öğretmenlerde olduğunu söylüyor. Bu nedenle ÖSEM’i kurduklarını ifade eden Özen, ile İMİ Koleji’ni ve özel okul sektörünü konuştuk.

erol_gozen_imiSayın Erol Gözen, İMİ Koleji’nin kuruluş öyküsünü anlatabilir misiniz? Okul açmaya nasıl karar verdiniz? Bu kararınızı etkileyen unsurlar nelerdir?
Biz eğitim sektörünün içinden gelmiyoruz ama eğitimi kutsayan, tutkulu bir eğitim düşkünüyüz diyebilirim. 25 yıldır İstanbul merkezli bir denizcilik şirketimiz var. Denizcilik sermaye yoğun, riskleri yüksek, bilgi, öngörü ve analitik düşünce üzerine kurulu, uluslararası ilişkileri çok fazla olan entelektüel bir iş. Birçok sektörde olduğu gibi çoğu zaman biz de işi gereken standartlarda yapacak nitelikli çalışan bulmakta sıkıntı çektik. Gelişmekte olan bir ülkenin orta gelir tuzağını aşmasında tek yolun eğitimli ve nitelikli insanlar yetiştirmekten geçtiğinin hep farkında olduk. Bilinçaltımız, yönetim deneyimiz, finansmana ulaşma olanaklarımız olgunlaştığında da eğitime ciddi ölçüde bir yatırım kararı aldık. Bir anlamda sosyal sorumluluk duygusundan üreyen bir karar aslında.. Oysa denizcilik sektöründeki işimiz ve birikimlerimiz bizi rahatlıkla yaşatacak düzeydeydi. Yaşlarımız da az sayılmaz..
Derdimiz kaynaklarını kullanarak edindiğimiz maddi ve manevi birikimden ülkemizin yeni nesillerin kullanabileceği bir kaynak aktarmak. Bir çeşit borç ödemek diyebiliriz. Bunu da Türkiye’nin yoğun ve acil ihtiyacı olan nitelikli insan yetiştirecek nitelikli ortamlar yaratmakla yapabileceğimizi düşündük. 2008 yılında İMİ Eğitim Kurumları A.Ş.’yi kurduk. Neler yapabileceğimiz üzerinde düşünürken devletin yatırım teşviklerinin de verdiği cesaret ile 2015 yılında Milas’da işin profesyoneli işletmeci ve eğitimcilerin yönettiği, ana sınıfından lise sona eğitim veren 52 derslik ve 1200 öğrenci kapasiteli, 17 bin m2 kapalı alanıyla 7 binadan oluşan İMİ Koleji Eğitim Kampüsünü kurduk.

Okullarınızın eğitim anlayışını nasıl oluşturdunuz? Nasıl bir eğitim sistemi uyguluyorsunuz?
Bizler sosyal ve ekonomik kazanımlarımızın büyük bölümünü aldığımız iyi eğitime bağlıyoruz. Eğitim anlayışımız da, öğrencilerimizi bizim kazanımlarımızın ve kendi çağlarının ötesine geçebilecekleri bir düzeye getirmek. Rotamız her birinin sürekli öğrenmeyi, okumayı, sorgulamayı, araştırmayı, en önemlisi üretmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemelerini ve kişilik gelişimlerini bu yönde oluşturmalarını sağlamak üzere çizili.
Okul bazında o veya bu sistem, yöntem, dünya okulu vb büyük laflar etmeyi gereksiz, abartılı ve aldatıcı buluyoruz. İhtiyacınız olan, öğrencilerinizi 21.yüzyıl becerileri ile donatacak, onları genel kültür, sanat, edebiyat, spor, bilgi, sevgi ve alışkanlıklarına sahip, girişimci ve üretken, iyi ve insanlığa yararlı kişiler olarak yetiştirecek öğretmenler. Eğitim sistemi dediğiniz aslında öğretmenin kendisi. Gerisi kurumsal yönetim. Sistemin adı, verdiği mesaj ve içeriği ne olursa olsun gideceğiniz yol öğretmenin bilgi, donanım ve uygulama becerisi kadar. Bu nedenle tüm plan ve programımız ulusal müfredata ek olarak öğrencilerimizi uluslararası platformda rekabet edebilecek donanımda yetiştirebilecek öğretmenler edinebilmek üzerine kurgulu. Öğretmenin bu donanımda olması da işin kilit noktası. Bunun için öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamak üzere İMİ Koleji Öğretmen Eğitim Merkezini kurduk.

imi_kolejiHEDEF TÜKİYE’DE İLK 50
Kısa, orta ve uzun vadede hedefleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Hem sınav başarısı hem de nitelikli insan yetiştirmek bağlamında kısa vadede hedefimiz Muğla ilinin en iyi okulu olmak, ki 3 yıl içinde buna çok yaklaştık. Orta vadede Ege Bölgesinin en iyi 10 , uzun vadede de Türkiye’nin en çok tercih edilen 50 tanınmış, bilinen okulundan biri olmak hedefimiz var.

ÖSEM GELECEĞİN ÖĞRETMENLERİNİ YETİŞTİRECEK
Kısa süre önce ÖSEM’i kurdunuz? ÖSEM’i kurma amaçlarınız ve planladığınız eğitimler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Dünya son 30-40 yıldır sanayi devriminin dördüncü aşaması olan Sanayi 4.0’ın yani bilişim çağı evresinde. Artık yapay zeka, medya okur yazarlığı, dijital ve finasal okur yazarlık, girişimcilik ve ekonomi, sosyal sorumluluk, kültürler arası farkındalık vb evrensel beceri ve değerlerle donanmış nitelikte nesiller yetiştirmek kaçınılmaz. Yetiştirdiğiniz insanlar dünyada neler olup bittiğini, siyasal, ekonomik, sosyolojik ve doğal olayların sebep-sonuç ilişkilerini, küreselliği anlamalı, doğa ve insanlık tarihini, insanlığın teknolojide geldiği düzeyi, nerelere evrilebileceğini yakından takip edebilmeli, kısacası dünya ile aynı zihinsel dili kullanabilmeli. Bunu da ancak benzer nitelik ve donanımda öğretmenlerle yapabilirsiniz. İMİ Koleji-Öğretmen Sürekli Eğitim Merkezi (ÖSEM) bu amaçla kuruldu. Yıl boyunca 30-36 saat arası bir program ve konu derinleştirmeleriyle, dünyadaki gelişmelerin güncel ve yakın takibiyle yıllar boyu sürecek.
ÖSEM’de öğretmenlerimize genel kültür, mesleki gelişim, kurum kültürü ve alan bilgisi destek eğitimleri vereceğiz. Eğitmenlerin içinde kurucular dahil kurum üst yönetimi, bölüm başkanları ve deneyimli öğretmenler ile kurum dışından alanında uzman, bilinen akademisyenler var. Son derece basit, düşük maliyetli, kurum içi yapılandırılabilir ve en azından bölgedeki üniversitelerle desteklenecek, uygulanabilir bir model. Bizce MEB dahi bunu model olarak değerlendirebilir, eğitim bölgelerinde pilot okullar belirleyerek hayata geçirebilir. Birincil amaç, öğretmende bilgiye ulaşmak gerekliliğinde bir farkındalık, kendini geliştirme konusunda sorumluluk duygusu, merak ve çalışkanlık yaratmak. Bilen değil, öğrenen olmasını sağlamak. Sonrasında öğretmen kişisel gelişimini modelin de destekleriyle zaten kendisi çözer. Çözemeyen eksik ve yetersiz kalır. Çözemeyenler, kendini geliştirmeyenler de zaten öğretmenlik yapmamalıdır.

BURS FONU KURACAĞIZ
Burs politikanız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Her yıl Mart ayında başarı değerlendirme sınavlarımız var. Buna göre 50 kadar öğrenciyi eğitim aldığı kademe boyunca yıllık eğitim ücretinin %75 ile %35 arası burs vererek destekliyoruz. Şu an yaklaşık 180 öğrencimiz çeşitli oranlarda burslu. Koşullar olgunlaştığında özellikle başarılı ama ailesinin gelir durumu uygun olmayan öğrenciler için okul dışından da destekli bir burs fonu kurmak istiyoruz.

STANDARTLAR YENİDEN DÜZENLENMELİ
Özel öğretim alanındaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörün geleceğine yönelik öngörüleriniz nelerdir?
Kaliteyi artırma ve çeşitlendirme gerekçesi ile özel okulların eğitim sisteminin içine girmesini çok doğru buluyoruz. Ama bunun vahşi, sadece satışa ve para kazanmaya yönelik ticaret yaklaşımıyla yapılmasını da kaliteyi çok düşüreceği hatta çıkmaza sokacağı gerekçesiyle son derece yanlış buluyoruz. Devlet bunu ne yazık ki sadece piyasanın yani velinin otokontroluna bırakmış. MEB’in bir standartlar yönergesi var. Sadece asgariyi veriyor. Oysa asgari ile, yapılabilecek azami arasında yatırım ve işletme maliyetleri açısından müthiş farklar var. Siz idealist davranıp azamiyi yapıyorsunuz ama asgariyi yapanla aynı ya da biraz fazla ücretlerle rekabet etmeye çalışıyorsunuz. Bu nedenle MEB’in, özellikle Anadolu’da yapılanmış hedef kitleleri ve piyasaları dar olan özel okul işletmelerine standartlar yönergesinde kategoriler oluşturarak bir destek ayrıştırması yapmasında yarar var. İyi eğitim ortamının ülkenin ücra köşelerine yayılabilmesi için bu gerekli.
Sektörün geleceğine gelirsek yeni MEB Bakanı ile ve eğitim yaklaşımıya sektörde de önemli, doğru ve yararlı değişiklikler olmasını bekliyoruz. Orta ve uzun vadede taşlar daha bir yerine oturacak, özel okul sektörü sağlıklı, kalıcı ve dengeli bir yapıya ulaşacaktır. Hiçbir şey olmasa da ticaret kuralları içinde doğal elemeye uğrayacaktır. Ama bunun verebileceği zararları gözardı etmemek gerekir. Kısa vadede ise durumu pek sağlıklı göremiyoruz. Enflasyon, faizler, büyüme hızında düşüş, finansmana ulaşmanın güçlüğü gibi zorlukların sektörü olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Eski, köklü ve borçsuz okullar ile ölçülü ve kontrollü yatırım yapan kurumlar dışında, özsermayesi zayıf ve kontrolsüz mali uygulamalar yaparak aşırı büyüyen, yüzlercesi bu işte iyi para var diyerek kurulan okulların kısa süre içinde sıkıntı yaşayacağını bir eğitimci gözüyle değil 35 yıldır iş yaşamının içinden insanlar olarak öngörüyoruz.

İMİ KOLEJİ’Nİ FARKLI KILAN 3 ÖZELLİK
Kurumlarınızı diğer eğitim kurumlarından farklı kılan özellikler nelerdir?
Üç farktan sözedebiliriz. Birincisi, ülkenin gerçeği olan sınav başarısını gözardı etmeden öğrencinin yaşam başarısını ve nitelikli insan olarak yetişmesini merkeze oturtuyoruz. İkincisi, bunu sağlayacak donanımda öğretmeni yaşamsal öncelik olarak görüyoruz. Üçüncüsü gereksiz para kazanmayı ikinci planda bırakarak her ne iş yapıyorsak en iyisini yapmayı ilke ediniyoruz..

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.