banner

2014 KPSS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM KPSS
ÖSYM, KPSS 2014 başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. KPSS memurluk ortaöğretim 2014 sınav tarihi, KPSS önlisans başvuru kılavuzu ve sınav tarihi ne zaman, KPSS lisans başvuru kılavuzu ve sınav tarihi 2014, KPSS ÖABT 2014 başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Memur ve öğretmen adaylarının merakla beklediği KPSS 2014 başvuru ve sınav ücretleri belli oldu.

2014 KPSS ortaöğretim (lise) başvuru ve sınav tarihleri, 2014 KPSS önlisans (2 yıllık fakülte mezunları için) başvuru ve sınav tarihleri, 2014 KPSS lisans (4 yıllık üniversite mezunları ve öğretmen adayları için) başvuru ve sınav tarihleri, 2014 KPSS ÖABT başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM KPSS sınav takvimi ve başvuru tarihleri açıklandı. 2014 MEB Öğretmen atama takvimi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Düzeyi sınav tarihi 28 Eylül 2014 tarihinde yapılacak. KPSS 2014 Ortaöğretim başvuru kılavuzu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.trinternet adresinde Haziran ayı içinde yayınlanacak. KPSS 2014 Ortaöğretim sınavı için başvurular internet ya da başvuru merkezleri aracılığıyla alınacak. Başvuru tarihi 30 Haziran-16 Temmuz 2014

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans Düzeyi sınav tarihi 27 Eylül 2014 tarihinde yapılacak. KPSS 2014 Önlisans başvuru kılavuzu da ÖSYM’nin http://www.osym.gov.trinternet adresinde Haziran ayı içinde yayınlanacak. KPSS Önlisans sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar haziran ayında yayınlanacak bu kılavuza göre başvurularını internet ya da başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek. Başvuru tarihleri 30 Haziran-16 Temmuz 2014

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Düzeyi sınavtarihi 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılacak. KPSS 2014 Lisans sınavı başvuru tarihleri 5-14 Mayıs 2014 ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi aracılığıyla internet ya da başvuru merkezleri aracılığıyla alınacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihi 13 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı başvuru tarihleri ise Mayıs ayının ilk haftası içinde 5-14 Mayıs 2014 arasında alınacak. Öğretmen adaylarının Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına ve KPSS Lisans sınavlarına girmesi ve atanmak için yeterli puanı almış olmaları gerekiyor. Ağustos ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak öğretmen atamalarında KPSS ve ÖABT sonuçları gerekiyor.

2014 KPSS başvuru ve sınav ücretleri

2013 yılında yapılan KPSS başvuru ve sınav ücretleri, tek oturum için 40 TL, iki oturum için 80 TL, üç oturum için ise 120 TL olarak belirlenmişti. 2014 KPSS ücretleri henüz açıklanmadı ancak ÖSYM, KPSS 2014 sınavları için adaylardan geçen yıla göre zamlı ücret talep edebilecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı başvuru ve sınav ücreti

Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı başvuru ve sınav ücreti 2013 itibariyle 40 TL olarak belirlenmişti 2014’te ise sınav ücretinin 50 TL olması bekleniyor.

KPSS sonuçları ile ÖABT sonuçları kaç yıl geçerli?

KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder. ÖABT sonuçları da bir yıl süreyle geçerlidir.

2014Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik, sadece A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için yapılacak. Sınav, lisans düzeyinde olacak. KPSS kılavuzunda bundan böyle 2014-KPSS olarak yer alacak.

KPSS ve ÖABT ile ilgili tüm sorularınızı Eğitimtercihi Twitter hesabından bize iletebilirsiniz 

https://twitter.com/egitimtercihi

A Grubu kadrolar nedir?

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu kadrolar nedir?

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar içindir.

A Grubu Kadrolar; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Aday Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı), Maiyet Memurluğu (Kaymakam Adaylığı) gibi kadrolardır. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eme sınavıdır.

Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri belli bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre eleman alacaklardır.

Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, 2014-KPSS'den sonra ayrı bir giriş sınavı yapmayacaklarsa adayların atanma için nasıl başvuracaklarını, giriş sınavı yapacaklarsa başvuruları nasıl alacaklarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile kendi özel mevzuatı gereğince arayacakları genel ve özel şartları ve KPSS puan türünü basın yoluyla verecekleri ilanlarla duyuracaklardır. Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının eleman alımı öncesinde basın yoluyla Yönetmelik hükümlerine göre verecekleri ilanlarda geçerli koşulların duyurulacağını göz önünde tutmalıdır.

Bu sınavın sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacaktır.

Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Cumartesi sabah ve Cumartesi öğleden sonraki oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak 13 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına atanmak amacıyla sınava girecek öğretmen adaylarının, Bakanlığın

İnternet sayfasında yayınlanacak “Öğretmen Atamaları İle İlgili Millî Eğitim Bakanlığının Duyurusu”nu sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacaktır.

2014-KPSS sonuçları B Grubu Kadrolar için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak merkezî yerleştirme işlemlerinde ya da merkezî yerleştirme kapsamında olmamakla birlikte ilk defa açıktan personel alımlarında KPSS sonuçlarını kullanma durumunda olan ve kamu personeli istihdam eden (Zabıt Katibi, İnfaz Koruma Memuru, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesindeki alımlar, Milli Savunma Bakanlığı sivil memur alımları ve bazı üst kurullar gibi.) tüm kurumların yapacakları personel alımlarında kullanılamayacaktır. A Grubu Kadrolar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların 2014-KPSS'ye girmelerine gerek yoktur.

KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

2013-KPSS LİSANS sonuçları öğretmen adayları hariç, sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerliliğini korumaktadır. Bu sınava girmiş adaylardan, A Grubu Kadrolara başvuracak olanlar, puanlarını yükseltmek istiyorlarsa 2014-KPSS'ye girebilirler.

2014-KPSS, lisans mezunları veya lisans mezunu olabilecek durumda olan adaylar için Tablo-1’de gösterilen alanlarda yapılacaktır.

2014-KPSS, 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılacaktır.

1.11 KPSS; Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra uygulanacaktır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 13 Temmuz 2013 tarihinde yapılacaktır.

Adayların tümü, Cumartesi sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah veya Pazar öğleden sonra oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. Adayların bu kararı vermeden önce

Tablo-1 ve Tablo-2’yi incelemeleri yararlarına olacaktır.

Adayların, Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarına ve öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Yorumlar   

 
0 # zadamına 02-05-2014 14:17
kpss lisans 2014 GK GY sınav ücreti ne kadar ?
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.