banner

2014 Ehliyet sınav tarihleri (MEB MTSAS ehliyet sınav takvimi)
MEB Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (Ehliyet) başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? Ehliyet 2014 sınav soru ve cevapları ile sonuçları sayfası Ehliyet sınavı nasıl yapılıyor? Ehliyet sınavında kaç soru var? 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle güncellenen 2014 Ehliyet yazılı sınav başvuru ve sınav tarihleri, Ehliyet sınavı tarihleri ile ehliyet sınavı soru ve cevapları, MEB ehliyet sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. 2014 Ehliyet sınav takvimi ehliyet sınavı başvuru ve sınavlarla ilgili merak edilenler burada.  

Ehliyet sınav soru ve cevapları ile ehliyet sonuç sayfası için Tıklayın

Ehliyet Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (2014 MTSAS) sınavları 12 Temmuz, 9 Ağustos, 6 Eylül, 18 Ekim ve 6 Aralık 2014 tarihlerinde yapılacak. MEB tarafından gerçekleştirilecek Ehliyet sınavı başvuruları sürücü kursları tarafından alınacak.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları (Ehliyet) Karayollarında seyreden araçları kullanacak sürücü adaylarına yönelik, yazılı sınavları (test) ve uygulama sınavları kapsamaktadır.

4'ü tamamlanan Motorlu taşıt sürücü adaylar yazılı sınavları yani ehliyet yazılı sınavları yılda 9 kez MEB tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Ehliyet yazılı sınavlarında başarılı olan adaylar devam ettikleri kursların eğitmenleri ve MEB sınav görevlileri gözetiminde uygulamalı dreksiyon sınavına girerler ve başarılı olmaları halinde ehliyet almaya hak kazanırlar. Sürücü belgesi almak isteyen adaylar yazılı ve uygulamalı sınavlara girmek zorundadır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle en son güncellediği 2014 Ehliyet sınav ve başvuru tarihleri şu şekilde

2014 Ehliyet sınav takvimi

12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınavı başvuru ve sonuçlarının açıklanma tarihi

12 Temmuz 2014 Cumartesi günü yapılacak Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (Ehliyet) başvuru ve başvuru ücretinin yatırılacağı tarihler şöyle;

12 Temmuz’da yapılacak Ehliyet sınavı ücretlerinin yatırılma tarihleri 30 Mayıs-26 Haziran tarihleri arası,

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Kontrol Ve Onay İşlemleri tarihleri 27-30 Haziran 2014 tarihleri arası,

12 Temmuz 2014 Cumartesi günü yapılacak Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (Ehliyet) sonuçlarının açıklanma tarihi; 21 Temmuz 2014 Pazartesi

9 Ağustos 2014 Cumartesi günü yapılacak Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (Ehliyet) başvuru ve başvuru ücretinin yatırılacağı tarihler şöyle;

9 Ağustos 2014 Cumartesi günü yapılacak Ehliyet sınavı ücretlerinin yatırılma tarihleri 4-22 Temmuz 2014 tarihleri arasında,

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Kontrol Ve Onay İşlemleri tarihleri 23-24 Temmuz 2014 tarihleri arasında,

9 Ağustos 2014 Cumartesi günü yapılacak Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (Ehliyet) sonuçlarının açıklanma tarihi; 19 Ağustos.

6 Eylül 2014 Cumartesi günü yapılacak Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (Ehliyet) başvuru ve başvuru ücretinin yatırılacağı tarihler; 25 Temmuz-20 Ağustos 2014 tarihleri arasında,

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Kontrol Ve Onay İşlemleri tarihleri 21-22 Ağustos tarihleri arasında,

6 Eylül 2014 Cumartesi günü yapılacak Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (Ehliyet) sonuçlarının açıklanma tarihi ise 16 Eylül 2014.

18 Ekim 2014 Cumartesi günü yapılacak Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (Ehliyet) başvuru ve başvuru ücretinin yatırılacağı tarihler; 22 Ağustos-18 Eylül 2014 tarihleri arasında,

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Kontrol Ve Onay İşlemleri tarihleri 19-22 Eylül tarihleri arasında,

18 Ekim 2014 Cumartesi günü yapılacak Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (Ehliyet) sonuçlarının açıklanma tarihi ise 28 Ekim 2014

2014 yılının en son ehliyet sınav tarihi ise 6 Aralık 2014’te yapılacak

ise 6 Aralık 2014’te yapılacak Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (Ehliyet) başvuru ve başvuru ücretinin yatırılacağı tarihler; 23 Eylül-13 Kasım 2014 tarihleri arasında,

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Kontrol Ve Onay İşlemleri tarihleri 14-17 Kasım 2014 tarihleri arasında,

6 Aralık 2014’te yapılacak Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (Ehliyet) sonuçlarının açıklanma tarihi ise 16 Aralık 2014 tarihinde.

Biraz karışık görünse de tüm bu işlemleri adayların yazıldığı Sürücü kursları takip edeceğinden ehliyet almak isteyen adayların yalnızca sürücü kursuna kayıt yaptırmaları ve derslere devam etmeleri gerekiyor. Sürücü adayları ehliyet yazılı sınavlarında başarılı olduktan sonra 2014 direksiyon sınavlarına girecek 2014 ehliyet direksiyon sınavları tarihleri ise kurslar tarafından adaylara bildirilecek.

İşte kayıtlarla ilgili MEB’den yapılan açıklama;

“Dönem kaydı kurum tarafından doğru olarak yapılan adayların MTSAS Ehliyet başvurusu, adayın kayıt yaptırdığı kurs müdürlüğüne banka dekontunu teslim etmesi ve Özel MTSK Modülünde paranın yatırıldığı görülmesinden sonra il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onay vermesi ile gerçekleşecektir.”

Motorlu taşıt sürücü kursuna (ehliyet) kayıt yaptırma şartları

Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan adaylar, motorlu taşıtlar sürücü kurs müdürlüklerine kayıt yaptıracaklar. Kayıt şartları şu şekilde;

- A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

- B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

- C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

- A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

- Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu almış olmak.

- “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.

- Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

- Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

- Nüfus cüzdanı fotokopisini MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Yabancı uyruklu adaylardan;

- Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

- Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,

Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu’nu kayıt esnasında

MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi,

Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş bir adet vesikalık fotoğrafını MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi, istenmektedir.

Peki Ehliyet için başvuru süreci nasıl işliyor?

Ehliyet almak isteyen adayın, öncelikle bir Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu teorik ve uygulama derslerinin eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. MTSK’ya kayıt yaptıran, belgelerini süresi içerisinde tamamlayan, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin Özel MTSK Modülünden başvurularını kabul ettiği ve elektronik onaylama işlemi yapılan adaylar MTSAS’a girebilmektedir. Adayların başvuru işlemlerini adayın devam ettiği MEB onaylı ehliyet kursları adayın yerine gerçekleştirmektedir. Bu nedenle sürücü adayları kendi tercih ettiği sürücü kurslarına başvuru yapıp derslere devam ettikleri takdirde sınavlara girmek için başvuru yapabilirler.

Ehliyet sınavlarına en fazla kaç kez giriliyor?

2014 Ehliyet Kılavuzunda göre, sürücü adayları, en fazla 4 (dört) yazılı, 4 (dört) uygulama sınavına girme hakkına sahiptir. Sınav döneminde sınava girmeyen adayın 1(bir) hakkı kullanılmış sayılır. Adayın sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir yatakta tedavi gerektiren doktor raporu varsa 4 (dört) yazılı (test) ve 4 (dört) uygulama sınav hakkı bittikten sonra girmediği sınav için 1 (bir) hak daha kullanabilir. Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersi sınavlarında dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler istemesi hâlinde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersi almak kaydıyla dört dönem daha sınava girebilir. Teorik derslerin sınavından dört dönem sonunda, direksiyon eğitimi dersi sınavında ise ikinci dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler. Adayların sınavda başarısız olmaları durumunda tekrar sınava girmeleri gerekmektedir. Sınava girebilmek için tekrar sınav ücreti yatırılması zorunludur.

2014 Ehliyet sınav ücreti ne kadar?

Sürücü adayları, 2014 yılı ve/veya her sınav dönemi için ayrı-ayrı olmak üzere 50 TL sınav ücreti ödemek zorundadır.

Ehliyet sınav ücretinin yatırılacağı bankalar

Ehliyet sınav ücretini adaylar, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSAS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde yatırabilirler. Banka dekontunda adayın adının, soyadının, T.C. kimlik numarasının ve sınavın adının bulunması gerekir. Aday, banka dekontunu MTSAS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde MTSK müdürlüğüne teslim edecektir. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk adayın olacaktır. MTSAS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz.

Ehliyet yazılı sınavları nasıl yapılıyor?

Ehliyet yazılı sınav süresi 60 dakika

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları (Ehliyet) “MTSAS sınav takviminde” belirtilen tarihlerde, saat 11.00’de başlayıp, tek oturum olarak yapılmaktadır. (saat 11.00’ den sonra hiçbir aday, kesinlikle sınava alınmaz). Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç saat 10.30’da sınav giriş belgesinde belirtilen salonda hazır bulunmaları gerekmektedir. Adayların sınava gelirken yanında fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (pasaport ve/veya başka sınıf sürücü belgesi), en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalıdır. Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmaz. Ehliyet yazılı sınav süresi 60 dakikadır. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, fotoğraflı cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır. Bu nedenle adayların sorulara verdiği cevapları fotoğraflı cevap kağıdına işaretlemeleri gerekmektedir.

Ehliyet sınavlarında 60 olan soru sayısını 50'ye düşürüldü 

12 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet sınavlarında 60 olan soru sayısını 50'ye düşürdü, sınav süresini de 1 saat 15 dakikadan bir saate indirdi

Milli Eğitim Bakanlığı, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı e-Kılavuzu'nda ehliyet sınav soru sayısında ve sınav süresinde yeni düzenlemeler yaptı. Ehliyet sınavlarında geçen yıl 120 olan soru sayısı 60'a,  150 dakika olan sınav süresi de 75 dakikaya indirilmişti. 

Bu yıl 1 Ocak 2014'ten geçerli olmak üzere ehliyet sınavlarının süresi ve soru sayısında değişiklik yapıldı. Buna göre sınavlardaki soru sayısı 60'tan 50'ye indirildi. Buna paralel olarak da 75 dakika olan sınav süresi de 60 dakika olarak yeniden belirlendi.

MTSAS‘nın bütün sertifika sınıflarında teorik derslerin, yazılı sınavda sorulacak soru sayısı ve süreleri 


Ehliyet yazılı sınavında başarılı olabilmek için en az kaç puan almak gerekir?

Ehliyet yazılı sınavında adayların başarılı olabilmesi için her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

İşte MEB’den yapılan 2014 ehliyet açıklaması;

“Adayların derslere göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate

alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden her bir ders için 100 puandan hesaplama yapılır.

Her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılır. Merkezi sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.”

Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğreniliyor?

Ehliyet sınav sonuçları, her sınav sonrası sınavın yapıldığı tarihten en az 10 gün sonra http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyuruluyor. Adaylar, bu adresten Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir. Ayrıca, MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve adaylara tebliğ edecektir.

Ehliyet türleri şu şekilde

İlk defa yazılı(test) sınava girecek adaylar sertifika türlerine göre;

A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sertifika türlerinde;

*İlk Yardım Dersi,

*Trafik ve Çevre Dersi,

*Araç Tekniği Dersi’nden sorumlu olacaktır.

Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi tablo-1’de gösterilen belge sınıfı ve araç cinsine göre düzenlenmektedir.

Ehliyet almaya hak kazanan adaylar ne yapacak?

Ehliyet için müracaata gerek kalmadı

Yeni düzenlemeyle direksiyon sınavını geçen sürücü adayının ehliyet almak için bizzat müracaat şartı da kaldırıldı. Direksiyon sınavını geçen adayların sınav bilgileri elektronik ortamda otomatik olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilecek. Böylece elektronik sistem üzerinden alınan bilgiler esas alınarak, sürücü adayının trafik tescil birimlerine bizzat müracaat şartı aranmadan, sertifikaları sürücü belgesine dönüştürülecek.

Bu işlem Emniyet Genel Müdürlüğünce, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre merkezi olarak kişiselleştirilerek basılacak ve ilgililerin beyan etmiş oldukları adreslerine posta yoluyla gönderilecek.

2 yıl şartı yine geçerli

Sürücü adaylarının sürücü sertifikalarını sürücü belgesine dönüştürme süresi daha önceki düzenlemede olduğu gibi yine iki yıl olarak belirlendi. Bu süre içerisinde sınıfına uygun sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erecek. Sertifikalar sürücü belgesiyle değiştirilmedikçe karayolunda araç kullanma yetkisi verilmeyecek.

Yeni düzenlemede, kurslara kaydolacak kursiyerlerden istenecek belgelere parmak izi alındığına dair belge beyan etme zorunluluğu da eklendi. Bu belgenin ilçe emniyet müdürlüklerinden alınacağı kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ehliyet sınavlarına getirdiği yeni düzenlemenin üzerinden yaklaşık bir yıla yakın bir süre geçti. Geçen süre zarfında ehliyet alabilenlerin sayısı bazı illerde yüzde 40'lara kadar düştü.

Bakanlık verilerine göre, direksiyon uygulama sınavlarına ilk girişte başarısız olanların yüzde 70'i,  dubalar arasına geri geri kurallara göre park yapamadı.

AB ülkeleri 

İlk girişte direksiyon sınavı başarı yüzdesi %

Türkiye (yönetmelik öncesi)

95

AB ortalaması

58

Almanya 

72

İsviçre 

65

İsveç

61

Danimarka 

60

Fransa 

55

Hollanda

48

İngiltere

45

Yönetmelikten önce Türkiye genelinde direksiyon sınavlarına ilk girişte başarı yüzdesi yüzde 95 iken, yönetmeliğin uygulanmaya başladığı Temmuz ayından itibaren bu başarı oranı yüzde 72'ye düştü. Ancak sınavın zorlaştırılmasıyla Türkiye'de de başarı yüzdeleri AB ortalamalarına yaklaştı.

Direksiyon eğitimi dersi sınavının altı aylık başarı ortalaması temmuzda yüzde 83,3, ağustosta yüzde 72,1, eylülde yüzde 73,8, ekimde yüzde 65,7, kasımda yüzde 70,9, aralıkta yüzde 64,9 olarak gerçekleşti.

Denizli'de 100 kişiden 44'üne ehliyet verildi

Denizli'de sınava giren 100 kişiden 44'ü ehliyet alabilirken,  başarı oranı en düşük iller sıralamasında Denizli'yi  Uşak, Manisa, Edirne, Rize, Kahramanmaraş,  Aydın, Çanakkale, Afyon ve Kocaeli izledi.

Direksiyon sınavında başarı oranı düşük iller (yüzde)

Denizli 

 44,3

Uşak 

44,6

Manisa

45,6

Edirne

48,7

Rize

52,8

K.Maraş

53,4

Aydın

55,3

Çanakkale

56,7

A. Karahisar

57,1

Kocaeli

57,6

Kadın sürücü adayları parkta zorlanıyor

Sürücü Kursları ve Eğitimleri Federasyonu Başkanı Lokman Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Mayıs 2013'te Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği'nde değişiklikler yapıldığını anımsattı.

Yönetmelik değişikliğiyle ehliyet sınavlarının, Avrupa standartlarına kavuştuğuna işaret eden Yıldırım, yazılı aşamadan sonraki direksiyon uygulama sınavında adayların, bazı hataları bir, bazılarını da iki defa yaptığında sınavdan başarısız sayıldığını anlattı.

Sürücü adaylarının kalkış sinyalini vermemesi, kemerini takmaması ya da arabayı ilk çalıştırdığında stop ettirmesi halinde sınavın  o anda sona erdirilip adayın başarısız sayıldığını belirten Yıldırım, uygulama sınavında geri manevra ve iki duba arasına geri geri park etme zorunluluğunun da getirildiğini söyledi.

Bu kategorilerde kadın adayların başarısız olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yeni düzenlemelerle artık cüzdanda ehliyet dönemi kapandı. Özellikle temmuz ayından itibaren sürücü belgesi alan sürücülerimiz, aktif olarak trafiğe çıkabilecek ve aracını kullanabilecek donanımdadır. Hiçbir adayımızın mezun olduktan sonra artık araç sürmeyle ilgili bir problemi yoktur. İki duba arasına kesinlikle yanaşamayan düz geri gidemeyen, aracını hareket ettirirken herhangi bir hata yapan adayın sınavı hemen iptal ediliyor, diğer adayın randevu saati bekleniyor."

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.