banner

Ada Kent Üniversitesi öğrencilerini çözüm odaklı bireyler olarak yetiştiriyor
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dünyanın çeşitli ülkelerinden seçkin akademik kadrosuyla 7 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 29 lisans ve ön lisans programıyla iki yıldır uluslar arası eğitime devam ettiklerini belirten Ada Kent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Akgün, 2018-2019 Öğretim Yılında YÖK’ten tüm programlara denklik aldıklarını ve öğrenci kabul etmeye başladıklarını söyledi.

adakent_uniÜniversiteler öğrencilerini geleceğin dünyasına nasıl hazırlamalılar? Bu anlamda Ada Kent Üniversitesi’nde neler yapılıyor?
Ada Kent Üniversitesi, öğrencileri geleceğe hazırlama konusunda büyük bir şansa sahiptir. Mütevelli Heyet Başkanımız Sn. Talip Emiroğlu anaokulundan üniversiteye kadar kendisini eğitime adamış bir eğitimci/işadamıdır. Bu durum yukarıda sözü edilen ve yeterince kurulamadığı vurgusu yapılan üniversite/iş dünyası kopukluğunu giderecek politikaların daha kuruluş aşamasında düşünülmesine ve uygulanmasına yardımcı olmuştur. Ada Kent Üniversitesi yetkin akademisyenlerle yürütülen eğitim programları sürecinde, iş dünyasından üniversiteye davet edilecek profesyonellere gözlerini kapatmamıştır ve onları her fırsatta üniversiteye davet ederek öğrencilerin ilgili programlardaki uygulamalardan haberdar olmasını sağlamaktadır. Böylece hem öğrenciler iş dünyası ve beklentileriyle ilgili bilgi sahibi olmakta, hem de iş dünyası gençlerle ilgili yerinde gözlem yapabilmektedir. Üniversitemizde akademik programlar dışında çok çeşitli konularda bilgilendirici seminerler düzenlenmektedir. Üniversitemiz yaşanılan dijital çağa uygun olarak ve e-ticaret şirketlerinin de önemi ortadayken öğrencilerimizin çok iyi bir, hatta ikinci yabancı dili öğrenmelerini ve teknolojiyi iyi kullanmalarını teşvik etmekte ve bununla ilgili destekleyici programları hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak sağlamaktadır. Öğrencilerimizin iyi bir eğitim almalarının yanında sosyal ve kültürel yetkinliklere sahip, motivasyonu yüksek, mücadeleci, öğrenmeye, kendini geliştirmeye ve yaşadığı çevreye katma değer katmaya istekli dürüst gençler olarak yetişmeleri üniversitemizin en öncelikli hedefleri arasındadır.

adakent_uniÖĞRENCİLERİN TÜM İHTİYAÇLARINA YANIT VERİLİYOR
Ada Kent Üniversitesi’nin öğrencilerine sundukları olanaklar neler?
Dünya ile bütünleşmiş, uluslararası platformlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti realitesini bilimsel olarak tanıtma misyonu taşıyan Ada Kent Üniversitesi, öğrencilerine eğitimleri için ihtiyaç duyacakları temel fiziki ve teknolojik imkânların yanı sıra sosyal ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri olanaklar sunmaktadır. Öğrencilere yönelik olarak, Sağlık, Beslenme, Kültür, Spor, Barınma ve Engelli Öğrenci Hizmetleri vardır. Üniversitemizin 550 kapasiteli ileri teknoloji ile donatılmış konferans salonu hem yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin çeşitli birimlerinden davet edilen öğretim üyelerinin hem de öğrencilerimizin sunum ve toplantıları için son derecede önemlidir. Ada Kent Üniversitesinin 40.000 kitap kapasiteli 7/24 anlayışla hizmet veren kütüphanesi online veri tabanları ve kitaplarla öğrencilerimizin ve Gazimağusa halkının erişimine sunulmuştur. Üniversitede her programa ait kurulu modern laboratuvarlar, ileri teknolojik altyapıya sahip amfi ve derslikler, yıl boyunca sportif turnuva ve müsabakalar düzenlenen çok amaçlı uluslararası ölçütlere sahip 500 kişilik kapalı spor salonu, öğrencilerin etkinliklerde kullanabilecekleri açık hava alanlarındaki mekânlar ve kafeteryalar, öğrencilere gerektiğinde anlık müdahalede bulunulacak acil sağlık merkezi, yine öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitim, meslek ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapacak Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendiren, birlikte çalışma ve dinlenme alışkanlığını kazandıran ve onların sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel ihtiyaçlarını karşılayan çok sayıda öğrenci kulüpleri/toplulukları yine bu hizmetler çerçevesinde değerlendirilebilir. Yine engelsiz üniversite kavramını benimsemiş Ada Kent Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için üniversite yönetimi her türlü tedbiri alarak, bu yönde düzenlemeler yapmış, engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada meydana gelebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasını ve karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirleyerek, ortadan kaldırmak için ortak çözümler üretmiştir.

adakent_uniAda Kent Üniversitesi’nin burs ve barınma olanakları neler?
Ada Kent Üniversitesinde KKTC’deki üniversitelerde olduğu gibi TC uyruklu, KKTC uyruklu ve üçüncü ülkelerden gelen öğrenciler vardır. Ada Kent Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ÖSYM Kılavuzunda belirtilen bölümlere, belirlenen kontenjanlar çerçevesinde yerleştirilen Türkiye Cumhuriyeti (TC) uyruklu öğrencilere burslar vermektedir. Burs; lisans veya ön lisans programı için % 100, % 50, % 25 öğrenim ücreti muafiyetini ve gerektiği takdirde İngilizce Hazırlık Okulunda bir yıllık eğitimi kapsamaktadır. Birden fazla burs ve/veya indirim hakkı kazan öğrenciler bu hakların yalnızca birinden yararlanabilir. Yine KKTC ve üçüncü ülkelerden gelen öğrencilere sağlanan burs ve indirim olanakları öğrenciler başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmadıkları ve başarıları devam ettiği sürece geçerlidir.
Gazimağusa’nın merkezinde şehir ve denizle kucaklaşmış bir üniversite olarak Ada Kent Üniversitesi öğrencileri isterlerse kentin kalbinde yer alan, alışılagelmiş yurt kavramını değiştiren, sadece eğitim için tasarlanmış bir motivasyon platformu ve tam donanımlı sosyal yaşam merkezi olan yurtlarımızda kalabilirler.
Adakent Üniversitesi değişim programlarıyla öğrencilere nasıl yurt dışı olanakları sağlıyor?
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dünyanın çeşitli ülkelerinden seçkin akademik kadrosuyla yedi (7) fakülte, bir (1) meslek yüksek okulu, yirmi dokuz (29) lisans ve ön lisans programıyla iki yıldır uluslar arası eğitime devam eden Ada Kent Üniversitesi 2018-2019 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) ilgili programlara denklik almış ve öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Üniversitemiz YÖK akreditasyonu yanının KKTC’nin akreditasyon kurulu YÖDAK iznine sahiptir. Ada Kent Üniversitesi üniversiteli gençler için öğrenci değişim programlarının ne derecede önemli bir fırsat olduğunun bilincinde olarak çalışmalara hemen başlamış başta Erasmus, Farabi ve Mevlana programları olmak üzere bu konuda gerekli hazırlıkları sürdürmektedir. Ada Kent Üniversitesi, öğrencilerinin yurt dışı eğitime hazırlanmaları açısından başarılı çalışmalar yürütmektedir. Üniversitemizin bağlı olduğu Avrupa Eğitimi Grubunun vakfı olan Avrupa Eğitim Vakfı ile Amerika Birleşik Devletlerinin Ohio State Üniversitesi arasında sağlanan işbirliği 2001 yılından beri devam etmektedir ve bu durum öğrencilerimize ayrı bir kapı açacaktır.
Endüstri 4.0 vb. teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı değişimlere yönelik üniversiteler nasıl konum alıyorlar?
Aslında bu soruyu Dördüncü sanayi devrimi sürecinde üniversiteler ne yapmalı şeklinde değiştirebiliriz. Bu konuyu son yıllarda Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinden katılan üniversite rektörlerinin Güney Kore’de bir toplantı yaptıklarını hatırlatarak cevaplamak isterim. Toplantıda ortaya çıkan ortak görüşlerden birincisi üniversitelerin müfredatlarını yapay zekâ konusundaki büyük gelişmelere paralel olarak yazılıma öncelik vererek oluşturmaları, ikincisi içinde yaşanılan çağdaki hızlı değişim ve geleceğin belirsizliği dolayısıyla öğrencilerin kendi yollarını bulmaya yönelik start-up gibi iş kurma yeteneklerini geliştirmelerini sağlayarak çift ana daldan diploma ve genel kültür eğitimine ağırlık vermeleri ve üçüncüsü öğrencilerin sanayinin kölesi olmadan insanlığın geleceğine odaklanmaları olmuştur.
Ada Kent Üniversitesi bugün insanlığın karşı karşıya bulunduğu sorunların farkındadır. Bugün dünyada “Engineering plus X” konuşulmaktadır. O kadar ki mühendislik alanındaki bir kişinin insanlığın karşılaştıkları sorunları çözmek için geleneksel mühendislik bilgileri yanında sosyal bilgilerle de donatılması gerektiği görüşü ortaya çıkmıştır. Yani bir mühendisin X alanında eğitim almış bir profesyonel olarak insanlığın ortak sorunları konusunda da bilgili olması beklenmektedir. Bu itibarla Ada Kent Üniversitesi öğrencilerini sadece mesleki donanım duyarlılığı ile değil toplumsal duyarlılık ve çözüm odaklı bireyler olarak yetiştirme gayreti içindedir.
GELECEĞİN MESLEKLERİ NELERİ NELER OLACAK?
Geleceğin meslekleri olarak teknoloji odaklı mesleklerden daha çok, yaratıcılığın ön planda olduğu, dijital dönüşümün öne çıktığı yeniliklere açık mesleklerin önem kazanacağı söylenebilir. Özellikle yazılım geliştirme ve onun türevleri olan dijital tasarım, dijital ürün yönetimi ile biyomedikal mühendisliği, gıda mühendisliği gibi meslekler ve iklim değişikliği ve tarımdaki verimsizlikleri önlemeye yönelik ziraat odaklı meslekler söylenebilir. Teknoloji ve gıda odaklı meslekler dışında psikoloji gibi insan odaklı meslekler de geleceğin en önemli meslekleri arasında sayılmaktadır.
Ortalama yaşam beklentisinin arttığı günümüzde yaşam kalitesi ön plana çıkan değerler arasındadır. Yaşamı daha kaliteli hale getiren branşlardan biri de fizik tedavi uzmanlığıdır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü kamu ve özel kurumlarda iş imkânı çok yüksek bir bölümdür. Psikoloji bölümü gelecekte çoğunluğun tercih edeceği bir meslek dalıdır. Yazılım Mühendisliği alanındaki kişiler bankacılık, otomotiv telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayıp sisteme entegre ederler. Mekatronik mühendisliği, mekanik, elektrik, elektronik, bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin bir arada kullanılarak endüstriyel ürünlerin tasarım ve üretimini planlamaktadır. Turizm İşletmeciliği özellikle turizme uygun ülkeler için yabancı dille birleştiğinde önemli ve değerini kaybetmeyen bir alan olarak görülmektedir. Dünyanın iyiden iyiye globalleşmesiyle beraber, uluslararası şirketlerin ve devletlerin birbirleriyle daha çok etkileşime girmesi, Hukuk Fakültelerinin ve uluslararası hukukun önemini artırmıştır. Özellikle uluslararası hukukun bir kolu olan uluslararası deniz hukuku Türkiye'nin hem bugününde hem geleceğinde büyük bir öneme sahiptir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı tarafından teknolojide yaşanan gelişmelerin önemini azaltmayacağı hatta arttıracağı öngörülen meslekler arasında sayılan Diş Hekimliği Türkiye’de ve yurt dışında iş garantisi anlamı taşımaktadır. Yaşam kalitesi arttıkça ağız ve diş sağlığına duyulan ihtiyacın uzmanlar tarafından sıkça dillendirildiği görülmektedir. Dünyada artan sağlık sorunlarının çözümünde ilaç endüstrisi ve tabiatıyla Eczacılık Fakültelerinin geleceğin meslekleri arasında sayılacağı ifade edilmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı son yıllarda artan iş olanaklarına paralel bir gelişme göstermiştir.
Ada Kent Üniversitesi yukarıda geleceğin meslekleri olarak herkes tarafından kabul gören bütün bu bölümlere sahiptir. Üniversite bu durumu hem kurumsal kimliğiyle kendisi hem de karşılayacağı öğrenciler açısından bir şans olarak görmektedir. Geleceğin dünyasını inşa etmede bu bakımdan Ada Kent Üniversitesinin gençlerine önemli görevler düşecektir.

KÜNYE
Kuruluş Tarihi: 2015
Kurucusu: Talip EMİROĞLU
Rektör (v.) Prof. Dr. Fuat BAYRAM
Fakülteler: Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Toplam öğrenci sayısı: 110
Uluslararası öğrenci sayısı ve oranı: 80 ve % 80
Toplam akademisyen sayısı: 45
Toplam idari çalışan sayısı: 25
2018 / 2019 akademik yılında alınacak öğrenci sayısı: 650
Öğrenci kulübü sayısı: 12
Yurt kapasitesi: 700
İletişim: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Tel. 0090 (392) 365 39 90

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.