banner

UFU, üniversite ile iş dünyası arasında köprü kuruyor
2017-2018 akademik yılına 7 fakülte, 2 yüksekokul ve 18 programla girecek olana Uluslararası Final Üniversitesi’nin en büyük ayrıcalığının mezunlarına iş garantisi vermesi olduğunu belirten UFU Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, öğrencilere mezuniyet sonrasında Final Eğitim Kurumları ve DMG Grup bünyesinde istihdam garantisi ve staj imkânları sağladıklarını söyledi.

abdullah_oztoprak_ufuUluslararası Final Üniversitesi’nin öne çıkan özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Öğrenciler Uluslararası Final Üniversitesi’ni neden seçmeliler?
Yaşama ve geleceğe bütün donanımlarıyla hazırlayan bir üniversiteyiz. Hedefimiz yükseköğretim ile iş dünyası arasında bir köprü oluşturmaktır. Ülkenin bilimsel standartlarını yükselten, dünya bilimine katkıda bulunan akademisyenler yetiştirmenin yanında; mesleğe uygun, alanında en iyi olan bireyler mezun vermektir.
Ulusal ve uluslararası alanda tanınmış başarılı akademisyenler ile kariyer odaklı, çok kültürlü, uluslararası niteliklerle donatılmış, öğrenci odaklı bir anlayış içerisinde Girne’de güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görme imkânı sağlaması ve 39 yıllık eğitim camiasında lider olmuş Final Eğitim Kurumları ve DMG ortaklığının geçmişten gelen güven ve tecrübenin üzerine kurulmuş olması da öğrencilerimizin başlıca tercih nedenleridir.

ufu_final_uniUluslararası Final Üniversitesi’nde akademik programların sayısı nedir? Yeni fakülteler, bölümler açmayı düşünüyor musunuz?
Uluslararası Final Üniversitesi 2016-2017 akademik yılında 5 fakülte ve 1 yüksekokul bünyesinde 13 program ile eğitim hayatına başlamıştır. 2017-2018 yılında Hukuk Fakültesi, Psikoloji (İngilizce ), Özel Eğitim Öğretmenliği ,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon , Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile 5 yeni bölümü ile 2018’de ÖSYM kılavuzunda 18 bölümle yer alacaktır.

Öğrencilerinize staj ve mezuniyet sonrası iş bulmada destek oluyor musunuz? Bu kapsamda firmalarla nasıl bir işbirliği yürütüyorsunuz?
Uluslararası Final Üniversitesi’nin en büyük ayrıcalığı mezunlarına İŞ GARANTİSİ vermesidir. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında Final Eğitim Kurumları ve DMG Grup bünyesinde istihdam garantisi ve staj imkânları verir. Öğrencilerimiz iş garantisi sertifikalarını kayıt yaptırdıkları andan itibaren alırlar. İş Garantisi verilen bölümlerimiz: Psikoloji, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İngilizce Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları.

ufu_final_uniGENÇLERİ FARKLI BİR DÜNYA BEKLİYOR
Teknolojideki gelişmeler öğrenme ortamlarını, yöntemlerini değiştiriyor. Buna bağlı olarak mezun profilinde de yeni bir dönemden bahsediliyor. Üniversite olarak bu yeni döneme nasıl uyum sağlıyorsunuz? Bu alanda gerçekleştirdiklerinizden bahsedebilir misiniz?
Eğitimde teknolojiyi hem yakından takip ediyoruz, hem de bilinçli bir şekilde kullanıyoruz. Öğrenme ortamlarının son yıllarda hızla geliştiği doğru fakat teknolojiyi eğitim için kullanırken, kullanmış olmak için kullanmaktan kaçınmak gerekiyor. Dolayısıyla bunları eğitimin niteliğini arttırmasına göre analiz ediyoruz. Bugünün gençlerini yarınlarında farklı bir dünya bekliyor. Bunu biliyor ve eğitim sistemimizi buna göre tasarlıyoruz. Eğitim içeriklerimizi ve laboratuvarlarımızı öğrencilerimizin en çağdaş eğitim olanaklarına sahip olması amacıyla sürekli olarak güncelliyoruz.

Uluslararası Final Üniversitesi’nin kampüslerindeki sosyal, kültürel ve sportif imkanlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Ayrıca öğrencilerinize sunduğunuz yurt ve burs olanaklarından bahsedebilir misiniz?
UFÜ Sürekli Eğitim Merkezi altında öğrencilerimizin, yükseköğrenimin ötesinde hızla gelişen ve değişen dünya koşullarına uygun yaşam boyu sürdürülebilir eğitim anlayışı ile programlar düzenlemektir. Bu amaçla katılımcı ve kursiyerlerin gelişimlerine katkı koyacak ulusal ve uluslararası seminerler,ve konferanslar düzenlenmektedir.
Sürekli Eğitim Merkezinde görev alan eğitim kadrosu kendi alanında uzman, teori ve alan uygulamasına hâkim akademisyenlerden oluşmaktadır. Akademik alanda diğer ulusal ve uluslararası üniversitelerle yapılan işbirliği anlaşmaları da merkezimizi teorik açıdan güçlü kılmaktadır. Bu kapsamda UFÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nin amaç ve faaliyetleri:
• Kısa süreli ve kapsamlı kurslar ile yaşam boyu eğitim fırsatları sunmak,
• Akademisyen ve uzman kişiler aracılığıyla toplum yararına sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek, halkı ve öğrencileri projelere dahil etmek,
• Uluslararası yaz okulu programları düzenlemek,
• Kariyer becerilerini ve fırsatlarını geliştirmek üzere kısa kurslar, seminerler ve çalıştaylar düzenlemek,
SPOR: Üniversite ve yerel toplum aracılığıyla doğan spor aktivite fırsatları kayda değer niteliktedir. Spor aktiviteleri arasında; futbol veya basketbol gibi klâsik sporlar ve bunun yanı sıra dalış, su sporları ve yürüyüş yapma gibi aktiviteler bulunmaktadır.
YURT: Yurt anlayışını değiştirerek 4 Yaşam merkezleri oluşturduk. Apart dairlerde mutfak, salon ve yatak odası bulunmaktadır.
BURSLAR: ÖSYM bursu %100, ÖSYM bursu %50, Sporcu indirimi %10, Kardeş indirimi %10, Lise Birincisi indirimi %25, TÜBİTAK Bursu %50, Şehit indirimi %100.
TERCİH İNDİRİMİ: Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan programlara ilk beş tercihi ile ÖSYM tarafından yerleşen öğrencilere ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinin %20 ‘si kadar indirim uygulanacaktır. Söz konusu tercih indirimi Final Eğitim Kurumlarından mezun olmuş, üniversitemizde eğitim görme hakkı kazanmış ise, yükümlü oldukları eğitim ücreti üzerinden %30’u kadar indirim kazanacaktır.
Yukarıda bahsi geçen bölümler dışında kalan diğer bölümlerimiz için ise; ilk beş tercihe yazmaları durumunda %10 tercih bursu uygulanacaktır.
BAŞARI BURSU: %40 ile %20 arasında değişir.

25 ÜLKEDEN ÖĞRENCİLER UFU’DA
Uluslararası anlaşmalara ve değişim programlarına yönelik çalışmalarınızı aktarabilir misiniz? Öğrencileriniz bu imkanlardan nasıl yararlanıyorlar? Uluslararası alanda üniversitenizin hedeflerine yönelik neler söyleyebilirsiniz?
Uluslararası Final Üniversitesi kurulurken uluslararası alanda başarılı bir üniversite olmayı hedefleri arasına koymuştur. Üniversitemiz kısa bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen öğrencilerinin üçte biri 25 değişik ülkeden gelen yabancı öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz çeşitli kültürlerden gelen öğrencilerle kampüs içinde bir araya gelme imkanı bulacağı gibi imzaladığımız değişim programlarıyla birçok ülkede eğitim görme imkanına da sahiptir. Başta Amerika, Çin, Türkiye, Kazakistan, Ukrayna olmak üzere birçok ülkeden 24 üniversite ile öğrenci değişimi ve ortak araştırma yapmayı da içeren işbirliği anlaşmaları imzalamış bulunmaktayız ve bu alandaki çalışmalarımız devam etmektedir.
Uluslararasılaşmaya büyük önem veren üniversitemiz eğitim programlarını Avrupa Yükseköğretim Alanı standartlarına uygun olarak hazırlamış ve tüm programlarını uluslararası akreditasyon kurumları tarafından akredite etmeyi hedeflemektedir. 

Üniversitede gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar ve bu konuda üniversitenin vizyonu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bilimsel çalışmalara verilen destekler nelerdir?
Üniversitemiz hem kuruluş amacının hem de uluslararasılaşmanın da bir gereği olan bilimsel araştırma ve çalışmalara büyük önem vermektedir. Bu bağlamda, genç ve dinamik bir üniversite olarak son 2 sene içerisinde üniversitemizin düzenlemiş olduğu bazı ulusal/uluslararası konferans ve çalıştayları kısaca şöyle sıralayabiliriz;

Ekonomi Konferansları – 1 “Dünya Ekonomisinde Gelişmeler”
Ekonomi Konferansları – 2 "Dünya'da, Türkiye'de ve KKTC'de Bankacılık Gelişmeleri"
Ekonomi Konferansları – 3 “Dünya’da, Türkiye’de ve KKTC’de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler”
Ekonomi Konferansları – 4 “Belirsizlik Altında Ekonomik Kararlar ve Politikalar: Türkiye ve KKTC Ekonomileri”
12. Akademik Turizm Eğitimi Arama Çalıştayı
9th IEEE International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks
19. Ulusal İktisat Sempozyumu
“Üniversite Eğitim Programlarında 21. yüzyıl Öğrenme Becerilerini Biraraya Getirme (Incorporating 21stCentury Learning Skills in University Educational Programs)” semineri ve çalıştayı
“Etkili İletişim (Effective Communication)” çalıştayı
Cambridge ICELT (In-service Certificate in English Language Teaching) eğitim programı
“Eğitimde Geleneksel ve Alternatif Değerlendirme“ konulu seminer
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” temalı Profesyonel Gelişim Eğitim Programı Bunların yanı sıra üniversitemiz, akademik personelin bilimsel araştırma ve çalışmalarını desteklemek, bilime katkıda bulunmalarını teşvik etmek amacı ile çalışanlarına konferansa katılım ve yayın teşviki gibi konularda finansal destek imkânları da sunmaktadır.

EĞİTİM, SAĞLIK, ENERJİ VE TEKNOLOJİ ÖN PLANDA OLACAK
Geleceğin yükselen meslekleri hangileri? Tercih yapacak öğrencilere neler tavsiye edersiniz?
Geleceğin meslekleri değişen dünya ihtiyaçlarına göre farklılıklar gösterse de eğitim, sağlık, enerji ve teknoloji her zaman ön planda olacaktır. Öncelikle kişiliklerine uygun ve sevecekleri meslekleri tercih etmelerini öneriyoruz. Hızlı değişen dünyada işverenler, kritik düşünme becerileri, bilgi okuryazarlığı, esneklik, uyum ve üretkenlik, liderlik, kültür-sanat endüstrisine yakın 21’ inci yüzyıl yetkinliklerine sahip bireyler arıyor. Bu bağlamdan yola çıkarak akademisyenlerimiz ve kariyer planlama uzmanlarımızla birlikte meslekte ön plana çıkmaları için yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle ikili anlaşmalara öğrencilerimizi yönlendiriyoruz.

KÜNYE
Kuruluş Tarihi: 2015
Kurucusu: İbrahim Taşel (Final Eğitim Kurumları CEO), Dimağ Çağıner (DMG Şirketler Grubu CEO)
Rektör: Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
Fakülteler: Hukuk Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Toplam öğrenci sayısı: 331
Uluslararası öğrenci sayısı: 124
Toplam akademisyen sayısı: 105
Toplam idari çalışan sayısı: 51
2018 / 2019 akademik yılında alınacak öğrenci sayısı: 510 (ÖSYM) Uluslararası gelecek öğrenci sayısı 160
Öğrenci kulübü sayısı 16
Ücretler
Hukuk Fakültesi: 24.500 TL
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi: 22.000 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği, İngilizce Hazırlık Okulu: 19.5000 TL
Gastronomi ve Mutfak Sanatları: 22.000 TL
İletişim :
90 392 650 6666
90 850 811 1838
90 392 444 0838
www.final.edu.tr
Uluslararası Final Üniversitesi
İFU Eğitim Kurumları Limited
Toroslar Caddesi, No:6, Çatalköy, Girne, KKTC

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.