banner

Ada Kent Üniversitesi öğrencileri geleceğe hazırlıyor
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dünyanın çeşitli ülkelerinden seçkin akademik kadrosuyla yedi (7) fakülte, bir (1) meslek yüksekokulu, on sekiz (18) lisans ve ön lisans programlarıyla üç yıldır uluslararası eğitime devam eden Ada Kent Üniversitesi 2018-2019 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) ilgili programlara denklik alarak öğrenci kabul etmeye başladı.

adakent_uniTeknolojideki gelişmeler öğrenme ortamlarını, yöntemlerini değiştiriyor. Buna bağlı olarak mezun profilinde de yeni bir dönemden bahsediliyor. Üniversite olarak bu yeni döneme nasıl uyum sağlıyorsunuz? Bu alanda gerçekleştirdiklerinizden bahsedebilir misiniz?
Üniversitemizin yakın zamanda kurulmuş olması sebebiyle teknolojiyle donanınmış bir üniversite olduğunu söyleyebiliriz. Son teknoloji akılı tahtalar ile donatılmış sınıflar, çağın gerektirdiği tüm ekipmanlara sahip laboratuvarlarımız ile birlikte öğrencilerimizi yetiştiriyoruz.

ADA KENT ÜNİVERSİTESİ’NDE BURS VE YURT OLANAKLARI
Üniversitenin kampüslerindeki sosyal, kültürel ve sportif imkânlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Ayrıca öğrencilerinize sunduğunuz yurt ve burs olanaklarından bahsedebilir misiniz?
Ada Kent Üniversitesi, kentle bütünleşik yapısı nedeniyle 550 kişilik konferans salonu, sergi alanları, kapalı spor salonu, açık aktivite alanı ve atölyeleri ile şehirde düzenlenecek kültür ve eğitim etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek kapasitededir. Konferans salonu kentin hizmetine sunularak konserler, seminerler ve konferanslar için üniversite ile beraber, şehir halkına da katkıda bulunmaktadır.
Ada Kent Üniversitesinde KKTC’deki üniversitelerde olduğu gibi TC uyruklu, KKTC uyruklu ve üçüncü ülkelerden gelen öğrenciler bulunmaktadır. Ada Kent Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ÖSYM Kılavuzunda belirtilen bölümlere, belirlenen kontenjanlar çerçevesinde yerleştirilen Türkiye Cumhuriyeti (TC) uyruklu öğrencilere indirimler uygulanmaktadır. Burs; lisans veya ön lisans programı için % 100, % 50, % 25 öğrenim ücreti muafiyetini kapsamaktadır. Birden fazla burs ve/veya indirim hakkı kazan öğrenciler bu hakların yalnızca birinden yararlanabilir. Yine KKTC ve üçüncü ülkelerden gelen öğrencilere sağlanan burs ve indirim olanakları sunmaktadır. Bunun yanında, Ada Kent Üniversitesinde en az iki dönem eğitim almış (hazırlık dönemleri hariç) kayıtlı oldukları dönemin tam ders yükünü alıp başarılı olmuş ve yıl sonunda GPA genel not ortalaması elde etmiş öğrencilere Akademik Başarı Bursu alma olağanı sağlamaktadır. Söz konusu burs yukarıda belirtilen başarı kriterlerinin sağlanmasını takip eden dönem için uygulanır.
Kuzey Kıbrıs’ın denizle kucaklaşmış şehri Gazimağusa’nın merkezinde Ada Kent Üniversitesi öğrencileri isterlerse kentin kalbinde yer alan, alışılagelmiş yurt kavramını değiştiren, özelikle eğitim için tasarlanmış tam donanımlı sosyal yaşam merkezi olan anlaşmalı yurtlarımızda kalabilirler.
adakent_uniUluslararası anlaşmalara ve değişim programlarına yönelik çalışmalarınızı aktarabilir misiniz? Öğrencileriniz bu imkânlardan nasıl yararlanıyorlar? Uluslararası alanda üniversitenizin hedeflerine yönelik neler söyleyebilirsiniz?
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dünyanın çeşitli ülkelerinden seçkin akademik kadrosuyla yedi (7) fakülte, bir (1) meslek yüksek okulu, on sekiz (18) lisans ve ön lisans programlarıyla üç yıldır uluslararası eğitime devam eden Ada Kent Üniversitesi 2018-2019 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) ilgili programlara denklik almış ve öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Üniversitemiz YÖK akreditasyonu yanının KKTC’nin akreditasyon kurulu YÖDAK iznine sahiptir. Bunun yanında, üniversitemizin önde gelen diş ve hukuk fakültelerimizin yurt dışı üyelikleri bulunmaktadır. Diş hekimliği fakültemiz Avrupa Diş Eğitimi Derneği (ADEE), Hukuk fakültemiz ise Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (ELFA) üyelikleri bulunmaktadır. Ada Kent Üniversitesi üniversiteli gençler için öğrenci değişim programlarının ve yurt dışında eğitim almanın son derecede önemli bir fırsat olduğunun bilincinde olarak yurt dışında birçok üniversite ile öğrenci değişim programları, çifte diploma, kısa dönem eğitim fırsatları içeren antlaşmalar imzalamıştır. Öğrencilerimiz önümüzdeki yıllarda bu değişim programlarından yararlanabileceklerdir. Ada Kent Üniversitesi, öğrencilerinin yurt dışı eğitime hazırlanmaları açısından başarılı çalışmalar yürütmektedir.
Üniversitede gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar ve bu konuda üniversitenin vizyonu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bilimsel çalışmalara verilen destekler nelerdir?
Üniversitelerin akademik alanda başarılarını gösteren en önemli kriterlerden biriside gerek ulusal gerekse uluslararası indeksli dergilerde yayınlanan makalelerin sayılarıdır. Ada Kent Üniversitesi olarak bilimsel çalışmalara ayrı bir önem verip tüm akademik personelimizin yayın yapması için teşvik ediyoruz. Yapılacak olan bu tür faaliyetlerin ülkemize bilimsel ve akademik anlamda katkı koyacağı inancındayız. Ada Kent üniversitesi olarak uluslararası standartlar üzerine çıkarak bir şeyler üretmek başlıca hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Önümüzdeki yıl içinde üniversitede yapılan bilimsel çalışmalar ve gerçekleştirilecek projelerin daha da artması için elimizden gelen destek ve katkıyı sunacağız.
HER PROGRAMA AYRI DANIŞMAN
Öğrencilerinize staj ve mezuniyet sonrası iş bulmada destek oluyor musunuz? Bu kapsamda firmalarla nasıl bir işbirliği yürütüyorsunuz?
Üniversitemiz, öğrencilerine akademik danışmanlık hizmeti her program için bir danışman ataması olarak gerçekleşirken Öğrenci Kulüplerinde ise her kulüp için bir danışman uygulaması ile sosyal danışmanlık hizmetini de sağlamaktadır. Akademik danışman hocaların, öğrencilerle tanışması açılış döneminde tüm programlara ayrı ayrı uygulanan oryantasyon, tanıtım programlarıyla yapılmaktadır. Oryantasyon programında, öğrenci işleri yönergesi, staj yönergesi, öğrenci kulüpleri yönergesi gibi akademik ve sosyal konularda öğrencilerin bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. Ayrıca okulumuza kayıt olduktan sonra ilişikleri kesilinceye kadar geçen süre içinde eğitim-öğretime ilişkin konular (kayıt, ders, kredi, sınavlar, vb) ve üniversite ile ilgili süreçler hakkında bilgi vermek, ayrıca öğrencilere kişisel konularda yol göstermek, kariyer planlamalarına, bireysel özellik ve becerilerini tanımalarına ve doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla ilgili bölüm başkanınca görevlendirilen “akademik danışmanlar” atayarak akademik danışmanlık hizmeti yürütülmektedir.
GELECEĞİN DÜNYASINDA HANGİ MESLEKLER ÖNE ÇIKACAK?
Araştırmalar yakın gelecekte bugünün mesleklerinin var olmayacağını vurguluyor. Üniversiteler meslekler konusunda öğrencilere nasıl yön veriyor? Geleceğin meslekleri neler olacak? Tercih yapacak öğrencilere neler tavsiye edersiniz?
Geleceğin meslekleri olarak teknoloji odaklı mesleklerden daha çok, yaratıcılığın ön planda olduğu, dijital dönüşümün öne çıktığı yeniliklere açık mesleklerin önem kazanacağı söylenebilir. Özellikle yazılım geliştirme ve onun türevleri olan dijital tasarım, 3D Üretim Mühendisliği, dijital ürün yönetimi, Robot Teknisyeni, Yapay Zekâ Eğitmeni, Biyoteknolog, Artırılmış Gerçeklik Geliştiricisi ile biyomedikal mühendisliği, gıda mühendisliği gibi meslekler ve iklim değişikliği ve tarımdaki verimsizlikleri önlemeye yönelik ziraat odaklı meslekler söylenebilir.
Dünyanın iyiden iyiye globalleşmesiyle beraber, uluslararası şirketlerin ve devletlerin birbirleriyle daha çok etkileşime girmesi, Hukuk Fakültelerinin ve uluslararası hukukun önemini artırmıştır. Bununla birlikte uluslararası etkileşimlerde dil bilmenin kaçınılmaz bir gereksinim olduğu ortaya çıkmıştır. Böylelikle İngilizce Öğretmenliğinin bu alanda önemli bir rolü bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından teknolojide yaşanan gelişmelerin önemini azaltmayacağı hatta arttıracağı öngörülen meslekler arasında sayılan Diş Hekimliği Türkiye’de ve yurt dışında iş garantisi anlamı taşımaktadır. Yaşam kalitesi arttıkça ağız ve diş sağlığına duyulan ihtiyacın uzmanlar tarafından sıkça dillendirildiği görülmektedir Yazılım Mühendisliği alanındaki kişiler bankacılık, otomotiv telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayıp sisteme entegre ederler. Özel sektörde ve kamu sektöründe çalışmaktadırlar. Fikir üretimine dayalı bir meslek olduğundan yazılım mühendislerinin kendi işlerini kurma olanakları mevcuttur. Yazılım Mühendisliği günümüz teknoloji çağının gereksinimlerini karşılayabilecek problem çözme, tasarlama ve programlama kabiliyetlerine sahip mühendisler yetiştirecektir. Bu program, endüstri 4.0’ın sanayide amaçladığı hız, esneklik, verimlilik ve insan gücü gereksinimini azaltan çözümleri geliştirebilen uzman insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Günümüz teknolojileri artık her alanda yapay zekâyı kullanmaktadır, bu da yazılım mühendislerine olan büyük önem ve ihtiyacı göstermektedir. Ortalama yaşam beklentisinin arttığı günümüzde yaşam kalitesi ön plana çıkan değerler arasındadır. Yaşamı daha kaliteli hale getiren branşlardan biri de fizik tedavi uzmanlığıdır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, derslerdeki başarının yanı sıra fiziksel olarak da bazı koşulların arandığı bu alan, rahat bir gelecek vaat etmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü kamu ve özel kurumlarda iş imkânı çok yüksek bir bölümdür. Öyle ki bu alandan mezun öğrencilerin iş bulma sorunu yakın gelecekte görülmemektedir. Sosyal yaşamın bir parçası olan fiziksel egzersizlerin önemi yadsınamaz. Okullarda verilen zorunlu beden eğitimi derslerinin bir sebebi de budur. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı son yıllarda artan iş olanaklarına paralel bir gelişme göstermiştir.
Gelecek Sizinle Şekillenecek sloganını benimseyen üniversitemiz yukarıda geleceğin meslekleri olarak herkes tarafından kabul gören bölümlere sahiptir. Üniversite bu durumu hem kurumsal kimliğiyle kendisi hem de karşılayacağı öğrenciler açısından bir şans olarak görmektedir. Geleceğin dünyasını bizimle inşa etmeye hazır mısınız?

NEDEN ADA KENT ÜNİVERSİTESİ?
• Türkiye’nin ve dünyanın seçkin akademisyen kadrosu ile yükseköğretim imkânı sunduğu için,
• Tüm öğrenme basamaklarını içeren öğrenim süreci sunduğu için,
• Çeyrek asırlık eğitim birikim olan Avrupa Eğitim Kurumları’nın getirmiş olduğu ulusal ve uluslararası misyona sahip olduğu için,
• Çok kültürlü bir öğrenim iklimi ile uluslararası bir perspektif sunduğu için,
• Öğrenciye yüksek standartta ilkeli hizmetler sunduğu için,
• Gazimağusa’da güvenli ve huzurlu bir sosyal hayat eşliğinde eğitim görme imkânı olduğu için,
• Öğrencinin sosyal kültürel, sportif ve sanatsal gelişimi için gerekli iklimi oluşturduğu için,
• Türkiye’deki ve yurtdışındaki diğer üniversitelerle yapılan iş birliği anlaşmaları ve
• Uluslararası akreditasyonları bulunduğu için,
• İlgili tüm sektörlerle entegre iç içe yükseköğretim hizmeti sunduğu için,
• Eğitimi akademik gelişim, teknik beceri geliştirmenin yanında kişilik ve vizyon geliştirme olarak de gördüğü için,
• Şehir merkezinde, güvenli kampüs imkânı sunduğu için öğrencilerimiz Ada Kent Üniversitesini tercih edebilirler.

KÜNYE
Kuruluş Tarihi: 2015
Kurucusu: Talip Emiroğlu
Rektör: Prof. Dr. Fuat Bayram
Akademik Birimleri:
YÖK onaylı birimlerimiz
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Hukuk Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi ( Fizyoterapi Lisans)
• Eğitim Fakültesi (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İngilizce Öğretmenliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği)
• Mühendislik ve Mim. Fakültesi (Yazılım Mühendisliği)
Toplam öğrenci sayısı: 286
Uluslararası öğrenci sayısı ve oranı : 53 (%20)
Toplam akademisyen sayısı:70
Toplam idari çalışan sayısı:22
2019 / 2020 akademik yılında alınacak öğrenci sayısı:230
Öğrenci kulübü sayısı:7
Yurt kapasitesi:100
Mezun öğrenci sayısı: Bulunmamaktadır
Ücretler:
• Diş Hekimliği Fakültesi : 52.000,00 Türk Lirası
• Hukuk Fakültesi : 28.000,00 Türk Lirası
• Sağlık Bilimleri Fakültesi : 15.000,00 Türk Lirası
• Eğitim Fakültesi : 15.000,00 Türk Lirası
• Mühendislik ve Mim. Fakültesi : 15.000,00 Türk Lirası

İletişim:
Sakarya Mah. Kurtuluş Sokak No:21/A Gazimağusa-KKTC
www.adakent.edu.tr
0392 444 39 90
0850 480 43 03
0548 829 88 88

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.