banner

Eğitim desteği başvurusunda yapılması gerekenler
alpaslan dartanAdım Adım Eğitim Desteği Başvuru Basamakları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında örgün eğitim düzeyinde okul öncesinden ortaöğretime 21 farklı okul türünde 230 bin öğrenciye Eğitim ve Öğretim Desteği verilmesi planlanmıştır. Buna göre;

 

2015-2016 Öğretim Yılı Eğitim ve Öğretim Desteği Başvuru ve Yerleştirme Takvimi

*

10 Ağustos 2015 - 02 Eylül 2015, Destekten Yararlanmak İsteyen Özel Okulların MEBSİS  Üzerinden Başvuruları

*

10 Ağustos 2015 - 02 Eylül 2015, Destekten   Yararlanmak   İsteyen   Öğrencilerin    
e-Okul Üzerinden Başvuruları

*

03 Eylül 2015, Tercih İşlemi Yapacak Öğrencilerin İlanı

*

04 -10 Eylül 2015, Öğrencilerin Tercih İşlemleri

*

11 Eylül 2015, Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

*

14-21 Eylül 2015, Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri

*

22 Eylül 2015, Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

*

22-30 Eylül 2015, Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri

Hangi Sınıf Seviyelerinde Destek Verilecek

 • İlkokul,   ortaokul   ve   ortaöğretim   okullarında   öğrenim   görenler öğrenciler, başvurularını belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları resmi/özel okul müdürlüklerine yapacaklardır.
 • Yaşları 48-66 ay arasında olanlar ile herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencileri öncelikle kayıt yaptırmayı düşündükleri okul öncesi eğitim kurumuna kesin kayıtlarını yaptıracaklar, daha sonra ise eğitim ve öğretim desteği için başvuruda bulunabileceklerdir.
 • 8. Sınıf öğrencileri, başvurularını TEOG Yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği 14 Ağustos tarihinden önce kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerinden yapabilirler. 14 Ağustos’a kadar başvuruda bulunmayanlar ise yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra hangi okula kaydolurlarsa o okul müdürlüğü üzerinden başvurularını yapacaklardır.

 

Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri,

Destek Tutarları ve Destek Verilecek Öğrenci Sayıları

Kurum Türü Adı

Destek Tutarları

Destek Verilecek 
Öğrenci Sayıları

-Öngörülen-

2014-2015

2015-2016

2014-2015

2015-2016

Okul Öncesi

2.500,00

2.680,00

50.000

20.000

İlkokul

3.000,00

3.220,00

50.000

50.000

Ortaokul

3.500,00

3.750,00

75.000

50.000

Ortaöğretim

3.500,00

3.750,00

75.000

110.000

Temel Lise

3.000,00

3.220,00

Toplam

250.000

230.000

 

Yerleştirme Süreci

 • Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları 10 Ağustos 2015 - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 03 Eylül 2015 tarihinde tercih yapmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecektir.
 • Destekten yararlanmaya hak kazanan öğrenciler 04 -10 Eylül 2015 tarihleri arasında e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapabilirler. Yerleştirme sonuçları 11 Eylül 2015 tarihinde açıklanacaktır.
 • Kaynaştırma programına tabi öğrenciler öncelikli yerleştirilecektir.
 • Eğitim ve Öğretim Desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Yerleştirme işlemi alt sınıflardan üst sınıflara doğru yapılacaktır.
 • Veliler destek kapsamında kazanmış olduğu okula 14-21 Eylül 2015 tarihleri arasında kesin kayıt yapmak zorundadır. Kesin kayıt işlemlerinden ve nakil onay işleminin tamamlanmasından veli sorumludur.
 • Veliler nakil süreçlerini e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebilirler, naklin tamamlanması sorumluluğu veliye aittir.
 • Ek Yerleştirme işlemlerinde boş kalan kontenjanlar için yeni bir tercih alınmayacak olup, tercihleri sonucu herhangi bir özel okula yerleşemeyen öğrenciler ilan edilecektir.
 • 2014-2015  öğretim  döneminde eğitim  ve öğretim  desteği  devam  eden  ara sınıf öğrencilerinin 2015-2016  eğitim  öğretim  dönemi  için başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Ödemeler

 • Okulların  ilan etmiş oldukları  yıllık  eğitim  ücretinin  Bakanlıkça karşılanacak eğitim  ve  öğretim  desteğinin  dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyeceklerdir. Bunedenlekayıtyaptırırken okulun ücretleri ve diğer şartları hakkında bilgi edinilmelidir.
 • Eğitim ve öğretim desteğinin bedeli velilere değil öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarına 3 eşit taksitte (Kasım, Şubat ve Haziran aylarında) ödenecektir. 

Desteğin Süresi ve Sürme Koşulları

 • İlkokul, ortaokul veortaöğretim okultürlerindeöğrenimgören öğrencilerden eğitim ve öğretimdesteğialmayahakkazananlar, okulunöğrenimsüresisonunakadar bu destektenyararlanırlar. Bir üst öğrenime devam etmek istettiklerinde yeni bir başvuruda bulunmak durumundadırlar.
 • Destek kapsamında kazanılmış olan okula kesin kayıt döneminde kaydı yapılmayan öğrenci hakkını kaybeder.
 • Bulunduklasınıfta sınıf tekrayapanöğrenciler eğitimve öğretimdesteğindenyararlanmahakkını kaybederler. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavigördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler bu destekten yararlanmaya devam ederler.
 • Eğitimve öğretimdesteğialmayahakkazanağrenciler Eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil yolu ile kayıt yaptırırlar ise eğitim desteği haklarını kaybederler.
 • Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve destek verilme şartlarını taşıyan farklı bir okula Eylül ayı dışında nakil olmaları halinde nakil olunan okul türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir.
 • Destek verilen öğrencilerin velileri/vasileri kayıtlarını yaptırırken “Eğitim veÖğretim Desteği Verilebilecek ÖğrencilerinTespitFormu (Ek-12)” ndakibelgeleriözelokulmüdürlüklerine teslim etmeleri gerekir.

 

Egitim Desteği Ek 12 Formunda Istenen Belgeler

1

Ögrenci Başarısı

2

Ailenin Aylık Toplam  Geliri (Tüm aile bireylerinin gelir toplamı)

3

Ailede Ogrenim  Goren Diğer Cocuklar (Varsa)

4

Anne ve Babanın Durumu (sağ/ölü, Boşanmış_MEB mensubu)

5

Öğrencinin aldığı  disiplin  cezalan  (Uyarma  Cezaları Hariç)                  

6

Kanunun   13 'üncü  maddeslnde belirtilen  harp veya vazife malülü sayılanların ilk ve orta ögrenim çağındaki çocukları  ile haklarında  koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Alparslan Dartan İstanbul PDR Şube Başkanı

04.Ara.2019

Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştirme ve Toplumsal Algı

Alpaslan Dartan / Eğitim Danışmanı – PDR uzmanı  Bugün üniversiteye öğrenci yerleştirme sistemine göre adayların yaptıkları tercih sıralamaları taşıdıkları anlam bakımından oldukça önemlidir. Bir yükseköğretim programı...

21.Eki.2019

AKP’nin eğitim yolculuğunda dönüm noktaları

Alpaslan Dartan / Eğitim Danışmanı – PDR uzmanı  15 yıla sığan gözlemler; 7 Milli Eğitim Bakanı, bugün bakanlık koltuğunda oturan Prof. Dr. Ziya Selçuk’un da aralarında...

18.Eyl.2019

Alpaslan Dartan: Eğitim yılı başlarken öğretmenlerimiz

Alpaslan Dartan / Eğitim Danışmanı – PDR uzmanı Türkiye’de 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 70 bin civarında öğretmen hazırlıklarını tamamlayarak heyecanla okullar açılsın diye...

31.May.2019

Sayılarla Türkiye’de Çocuk ve Okul Öncesi Eğitim

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017)  Milli Eğitim Bakanlığının 2017-2018 Örgün Eğitim İstatistikleri...

09.Nis.2019

Okul seçiminde bir kısır döngü

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Okul Seçiminde Bir Kısır Döngü. Gönlüme göre...

10.Şub.2019

Öğretmen eğitimleri artıyor, peki kalite?

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Bu ülkede 2023 Vizyonu çerçevesinde...

19.Ara.2018

2023 Vizyonunun Parlayan Yıldızı “Öğretmen”

  Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) “Öğrenciler Öğretmenden Öğrendikleri Kadar ÖĞRETMEN...

06.Ara.2018

Uzun İnce Bir Yoldayız, 2023 Vizyon Belgesi’ne Bakış

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Bir önceki yazımda bugün dünden,...

18.Eyl.2018

MEB’de yeni yılda “Gören” Bakan dönemi

Apaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk,...

31.Tem.2018

YKS'de Tercihler, Belirsizlikler ve Fırsatlar

Apaslan Dartan / Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Sınav maratonunun bitmesiyle...

28.Haz.2018

Okul seçerken doğru soruları sormak

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) 30 yıllık meslek hayatımın 29...

28.May.2018

Liselere Giriş Sınavı ve Özel Okullara 2. Piyango

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği Kurucu YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Eğitim paradigmalarının bir günde değişime...

13.Mar.2018

Liselere Giriş Sisteminde kafalar karışık mı?

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği Kurucu YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017)MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav...

24.Kas.2017

Rehber öğretmenlerin amaçları ne ve ne iş yapıyorlar?

Alpaslan Dartan / Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı  İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir. Bir yandan teknolojinin hayatımıza...

05.Kas.2017

Sınavlar Üzerinden Eğitimde YAP-BOZ Oyunu

Alpaslan Dartan / Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı Sınav, yapmaktan bir türlü vazgeçemediğimiz bir olgu. Sınavların kaldırılmasına kimsenin hayır diyemeyeceği bir dönemde, bir gecede aniden...

22.Oca.2017

PISA ve TIMSS verileri eğitim sistemimizin bir aynası mı?

Alpaslan Dartan / Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı/ Terakki Vakfı Okulları Bilginin hızla değiştiği ve bilgiye duyulan ihtiyacın giderek arttığı 21. yüzyılda ülkeler bireysellikten dünya vatandaşlığı kavramına...

22.Kas.2016

Akranlarla girilen zorlu bir sınav rekabeti: TEOG

Alpaslan Dartan / Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı/ Terakki Vakfı Okulları Ortaöğretime geçiş sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin gireceği, merkezi ortak sınavların (TEOG) I. aşaması yarın ve...

21.Eyl.2016

Eğitim Yılı Başlarken / Eğitimi Birlikte Düşünmek

Alpaslan Dartan / Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı/ Terakki Vakfı Okulları 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 19 Eylül Pazartesi günü başladı. Resmi, özel tüm okullar açılışa hazırlanırken, yaklaşık...

01.Ağu.2016

İlgi + İstek + Yetenek = İyi bir Meslek

Alpaslan Dartan / Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı   Uzun bir sınav maratonundan çıkan adaylar için artık tercih heyecanı başladı. Tercih stratejisi en az sınavlara hazırlanmak...

14.Tem.2016

Özel okul mu, devlet okulu mu?

Alpaslan Dartan / Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Son iki yıldır TEOG sınavları ve yerleştirme sistemi üzerinde epeyce konuşur olduk. Sınavlarla ilgili...

Alparslan Dartan Rehberlik Koor.

Alparslan Dartan İstanbul PDR Şube Başkanı


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.