banner

Liselere Giriş Sınavı ve Özel Okullara 2. Piyango
Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği Kurucu YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017)

alpaslan_dartanEğitim paradigmalarının bir günde değişime uğrayabildiği ülkemizde son 4 yılda ikinci kez şansa dönüşen fırsatlarla özel okul yöneticilerinin yüzü gülüyor. Özel okullar için ilk piyango dershanelerin kapatılmasını öngören yasanın kabulü ve uygulamanın gerçekleştiği ilk yıl (2014) pek çok yeni özel okulun açılması ve mevcutları dâhil yine pek çok okulun öğrenci sayılarının beklenmedik biçimde artışı idi. Özel okullar için ikinci piyango ise TEOG’un kaldırılarak ortaöğretime sınavsız yerleştirmenin getirilmesi oldu. Bu yıl 126 bin 510 öğrenci için yapılacak seçme işlemi nedeniyle geride kalacak olan yaklaşık Bir Milyon 100 bin öğrencinin nasıl ve hangi koşullarda ne tür bir liseye gidileceğinin belirsizliğinin özel okullara yönelimi artıracağını düşünüyorum.

2014 yılından 2018 yılına yapılan bu iki önemli ve radikal değişiklik özel okul sayısının ve öğrencisinin artmasına neden olurken bunu destekleyen üçüncü önemli adım da yine Millî Eğitim Bakanlığının, 4 yıl önce gündeme getirdiği özel okullarda okumak isteyen öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim desteğidir. Bu sayede pek çok orta gelir düzeyindeki potansiyel veli kitlesi de özel okul tercihine yönelmiştir.

Özel okul ve özel okulda okuyan öğrenci sayısının artışı maalesef nitelik artışını beraberinde getirmiyor. Bilakis eğitimin kalitesini olumsuz etkileyen bir görünüm gittikçe artıyor. Asgari ücretlerle çalıştırılan genç ve tecrübesiz öğretmenler, alan dışı atamaların kabul görmesi, eğitim araç ve gereçlerinin olmaması, fiziksel olanakların yetersizliği ve güvenli okul kavramından gittikçe uzaklaşılması, eğitim ve öğretim programlarının geliştirilememesi, ölçme ve değerlendirme süreçlerinden yoksunluk ve öğretmenin hizmet içi eğitimlerine yeterince eğinilmemesi ve öğrenci ruh sağlığı hizmetlerinin geriliği kalitesiz bir büyümeyi beraberinde getiriyor.

Sınava Başvuru Kılavuzu Yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınavla öğrenci alacak liselerin listesini ve sınava başvuru kılavuzunu yayınladı. Merkezi sınavlara katılım isteğe bağlı oldu. Katılmak isteyenler, başvurularını 11-18 Nisan arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullarda yaptılar. Sınava başvuran yaklaşık Bir Milyona yakın öğrencinin sınava giriş belgeleri 22 Mayıs’ta yayınlanacak. Sınava başvurmayan öğrenciler, adrese dayalı kayıt sistemiyle Liselere yerleşecekler. Sınav 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek, sonuçları ise 22 Haziran’da açıklanacak.

MEB’in Öngörüleri İlk Yıl Tutmadı / 996 Bin Öğrenci Sınava Başvurdu
MEB’in sınav kaygısı, tüm öğrencilerin sınava zorunlu giriyor olması, nitelikli okul sayısının azlığı ve okul türleri arasında bölgesel eşitsizlikler nedeniyle TEOG’un kaldırılması yönünde attığı adım (600 civarında bir okul için 50 ile 100 bin civarında öğrencinin sınava gireceği öngörülüyordu) sınavsız geçişin başladığı bu ilk yıl gerçekleşmedi. Sınavla öğrenci alınacağı açıklanan okul sayısı tüm Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin dâhil edilmesiyle 600’den 1366’ya çıkarıldı öğrenci sayısı da yaklaşık Bir Milyon (996 bin) öğrenciye ulaştı. Geçen yıl TEOG’a giren öğrenci sayısı Bir Milyon 200 bin öğrenciydi.

Öğrenci Kontenjanı: 1.367 Okula Toplam 126 Bin 510 Öğrenci
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 milyona yakın ortaokul 8’inci sınıf öğrencisinin merakla beklediği ‘Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları’nın listesini de yayınladı. Buna göre, 1.367 okula toplam 126 bin 510 öğrenci bu okullara yerleştirilecek. Aralarında Ankara Fen, Atatürk Fen, Kabataş Erkek, Galatasaray liselerinin olduğu fen, sosyal bilimler liseleriyle, özel program ve proje uygulayan toplam 1.366 ortaöğretim kurumu merkezi sınavla öğrenci alacak. Bu kapsamda İstanbul’da 225, Ankara’da 82, İzmir’de ise 62 lise bulunuyor.
Türkiye genelindeki 2 bin 434 resmi Anadolu lisesinden ise 222’si sınavla alacak. Bu okullar belirlenirken, kriter olarak köklü lise veya proje okul olup olmaması ve geçen yılın taban puanları dikkate alındı. Sınavla alacak okul türlerinden diğer ikisi de mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve Anadolu imam-hatip liseleri. Geriye kalan 64 bin lise ise adrese dayalı kayıt sistemiyle öğrenci alacak. Mega şehir İstanbul’da milyonun üzerinde öğrenci var iken 225 okulda 772 derslikte toplam 23.160 öğrenci için kontenjan ayrılması hiç yeterli değil.
Ayrıca listeler incelendiğinde adı daha önce hiç duyulmamış liselerin adlarının listede yer aldığı görülürken pek çok başarılı ve nitelikli okul listelerde yer almadı. 34 İlde ise sınavla alacak Anadolu Lisesi bulunmuyor.
Sınav Kaygısına Devam
OKS, SBS ve LGS gibi geçmişi hatırlatan Lise giriş sınavlarında sınav kaygısını tetikleyen başka okullarda sınava girme durumu yeniden gündeme geldi. Özellikle çocukların kendi okullarında sınava girmeleri kaygı sürecini epey azaltmış iken bu yıl bu konuda geri adım atılmış oldu.

Sınavdan Çok Yerleştirme Sisteminin Önem Kazandığı Bir Süreç
İlk yılı olması nedeniyle yaşanacak bazı aksaklıklarına rağmen sınavdan daha ziyade yerleştirme sisteminin önem kazandığı bir sürece gireceğiz. Doğru tasarlanmış iyi tanımlanmış bir sistem zamanla oluşursa sınava giren öğrenci sayısı azalacak, özel okulların eğitimdeki payının artması sonucunda da devletin eğitim sistemini daha sağlıklı yönetebilmesini mümkün olabilecektir.

Resmi Ortaöğretim Kurumlarının Kayıtları Sıkıntı Olur Mu?
Yıllar içerisinde özel okul yöneticilerinin çektikleri kayıt sıkıntılarını bu öğretim yılında Milli Eğitime bağlı resmi ortaöğretim kurum yöneticileri çekecek gibi görünüyor. Önceki yıllarda tercih ve kayıt takvimindeki çakışmalar nedeniyle yaşanan sıkıntılar son iki yılda özel okullarının kayıt takviminin öne çekmesi aşılmıştı. Ancak bu yıl yerleştirme işlemleri ile ilgili henüz herhangi bir açıklamanın yapılmamış olması İl ve İlçeler düzeyinde Bakanlığa bağlı resmi ortaöğretim kurumlarda kayıt karmaşasına yol açması oldukça yüksek ihtimal duruyor.

Adrese Dayalı Sistem İşleyecek Mi?
Sınava girmek istemeyen ya da sınavla öğrenci alan herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler direkt bölgelerindeki okullar arasından, adrese dayalı sistemle en az 2, en fazla 5 okul tercih edebilecek. Bakanlık yetkilileri, sistem açıklandığından bu yana hiçbir öğrencinin istemediği bir okul türüne yerleştirilmeyeceğini, eğitim bölgelerinin bu durum gözetilerek yapılacağını vurguluyor. Eğitim bölgelerinin içinde her türden okul olacağı belirtiliyor.

Sınavın İçeriği ve Puan Hesabı Değişti Mi?
MEB’in kılavuzuna göre sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru yöneltilecek. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek. İkinci bölümü ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve öğrencilere 60 dakika süre tanınacak. Sorular 8’inci sınıf müfredatından sorulacak. Sözel bölümde öğrencilere, 8’inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10’ar olmak üzere 50 soru; sayısalda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20’şer olmak üzere toplam 40 soru yöneltilecek. Sınavın birinci bölümü 09.30’da başlayacak 10.45’te bitecek. 45 Dakikalık aranın ardından saat 11.30 da ikinci oturum başlayacak. Verilecek olan arada öğrenciler sınava girdikleri okullardan ayrılamayacaklar. Sınavda soruların puan hesaplamalarında Türkçe-Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin katsayılarının diğer testlere göre neredeyse %75 oranında yüksek olması da bir yılda yapılan önemli bir değişiklik. Bu içeriğe yansır ise beklendiği gibi öğrencileri zor bir sınav bekliyor olacaktır.
Kaynaklar.
1. http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2018/MERKEZI_SINAV_BASVURU_VE_UYGULAMA_KILAVUZU.pdf
2. http://www.egitimreformugirisimi.org/egitime-5-dakika-lgs/
3. http://www.egitimreformugirisimi.org/yeni-liselere-gecis-sistemi-neler-getiriyor/

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Alparslan Dartan İstanbul PDR Şube Başkanı

31.May.2019

Sayılarla Türkiye’de Çocuk ve Okul Öncesi Eğitim

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017)  Milli Eğitim Bakanlığının 2017-2018 Örgün Eğitim İstatistikleri...

09.Nis.2019

Okul seçiminde bir kısır döngü

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Okul Seçiminde Bir Kısır Döngü. Gönlüme göre...

10.Şub.2019

Öğretmen eğitimleri artıyor, peki kalite?

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Bu ülkede 2023 Vizyonu çerçevesinde...

19.Ara.2018

2023 Vizyonunun Parlayan Yıldızı “Öğretmen”

  Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) “Öğrenciler Öğretmenden Öğrendikleri Kadar ÖĞRETMEN...

06.Ara.2018

Uzun İnce Bir Yoldayız, 2023 Vizyon Belgesi’ne Bakış

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Bir önceki yazımda bugün dünden,...

18.Eyl.2018

MEB’de yeni yılda “Gören” Bakan dönemi

Apaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk,...

31.Tem.2018

YKS'de Tercihler, Belirsizlikler ve Fırsatlar

Apaslan Dartan / Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Sınav maratonunun bitmesiyle...

28.Haz.2018

Okul seçerken doğru soruları sormak

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) 30 yıllık meslek hayatımın 29...

28.May.2018

Liselere Giriş Sınavı ve Özel Okullara 2. Piyango

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği Kurucu YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Eğitim paradigmalarının bir günde değişime...

13.Mar.2018

Liselere Giriş Sisteminde kafalar karışık mı?

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği Kurucu YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017)MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav...

24.Kas.2017

Rehber öğretmenlerin amaçları ne ve ne iş yapıyorlar?

Alpaslan Dartan / Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı  İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir. Bir yandan teknolojinin hayatımıza...

05.Kas.2017

Sınavlar Üzerinden Eğitimde YAP-BOZ Oyunu

Alpaslan Dartan / Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı Sınav, yapmaktan bir türlü vazgeçemediğimiz bir olgu. Sınavların kaldırılmasına kimsenin hayır diyemeyeceği bir dönemde, bir gecede aniden...

22.Oca.2017

PISA ve TIMSS verileri eğitim sistemimizin bir aynası mı?

Alpaslan Dartan / Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı/ Terakki Vakfı Okulları Bilginin hızla değiştiği ve bilgiye duyulan ihtiyacın giderek arttığı 21. yüzyılda ülkeler bireysellikten dünya vatandaşlığı kavramına...

22.Kas.2016

Akranlarla girilen zorlu bir sınav rekabeti: TEOG

Alpaslan Dartan / Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı/ Terakki Vakfı Okulları Ortaöğretime geçiş sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin gireceği, merkezi ortak sınavların (TEOG) I. aşaması yarın ve...

21.Eyl.2016

Eğitim Yılı Başlarken / Eğitimi Birlikte Düşünmek

Alpaslan Dartan / Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı/ Terakki Vakfı Okulları 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 19 Eylül Pazartesi günü başladı. Resmi, özel tüm okullar açılışa hazırlanırken, yaklaşık...

01.Ağu.2016

İlgi + İstek + Yetenek = İyi bir Meslek

Alpaslan Dartan / Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı   Uzun bir sınav maratonundan çıkan adaylar için artık tercih heyecanı başladı. Tercih stratejisi en az sınavlara hazırlanmak...

14.Tem.2016

Özel okul mu, devlet okulu mu?

Alpaslan Dartan / Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Son iki yıldır TEOG sınavları ve yerleştirme sistemi üzerinde epeyce konuşur olduk. Sınavlarla ilgili...

13.Ağu.2015

Eğitim desteği başvurusunda yapılması gerekenler

Adım Adım Eğitim Desteği Başvuru Basamakları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında örgün eğitim düzeyinde okul öncesinden ortaöğretime 21 farklı okul türünde 230...

15.Tem.2015

Dershaneler; Varlığı Bir Dert Yokluğu Bin Dert

Doğru ama zamanlaması itibari ile geç alınmış bir karara imza atan Anayasa Mahkemesi (AYM), binlerce öğretmeni ve öğretim kurumunu yakından ilgilendiren ve 1 Eylül 2015...

30.Nis.2015

TEOG'da başarının bileşenleri

Bu yıl, TEOG’da başarının bileşenleri ikinci sınavın Matematik ve Fen Bilimleri testleri ile Okul Başarı Puanları olacak. 1 milyon 282 bin 512 ortaokul 8’inci sınıf öğrencisinin...

Alparslan Dartan Rehberlik Koor.

Alparslan Dartan İstanbul PDR Şube Başkanı


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.