Logo

Öğrencilerinize öğrenme yoldaşlığı yapabilmek için 15 ilke

Kategori: Kayhan Karlı - Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu
Cuma, 13 Aralık 2013 07:39 tarihinde oluşturulduYıllar içinde pek çok bilim insanı nasıl öğreniyoruz sorusunun cevabını bulmak için araştırmalar yaptılar. Özellikle de geçmiş yıllarda bu daha çok psikolojinin bir alanı oldu ve daha çok gözleme dayalı olarak teoriler geliştirildi. Ancak özellikle son 20 yıldır nöro bilim yani beynimiz hakkında yapılan araştırmaların hızla artışı ve teknolojik araçların hızlı gelişimi bize yeni sonuçlar vermeye başladı. Bu araştırmalar gösteriyor ki aslında her öğrenen tam anlamıyla diğerinden farklı ve öğrenme süreçleri de buna bağlı olarak farklı işleyebiliyor. Bu durum elbette biz eğitimciler için çok zorlayıcı olmakla birlikte öğrenmek ve sürekli gelişmek için bir fırsat olarak da tarif edilebilir. Bu yıllarda artık öğrenmenin bireyselleştirilmesi, farklılaştırılmış öğretim, süreç değerlendirme gibi yaklaşımlar öğretmenler için vazgeçilmez beceriler olmaya başladı. Sıklıkla meslektaşlarımla yaptığımız ¨Öğrenme odaklı sınıf yönetimi¨atölyesine giriş etkinliğinin sorusu bilmek, anlamak ve öğrenmek arasındaki ilişkiyi tanımlamaktır. Bu etkinlikten sonra benim tanımım şu şekilde oluşur;

¨Öğrenme, derinlemesine anlaşılmış olan bilginin öğrenen tarafından başka bağlamlarda kullanılabilmesidir. ¨

Her öğrenenin biricik olduğu anlayışıyla, ¨derinlemesine anlaşılmış olan BİLGİnin başka bağlamlarda kullanılabilir olmasını¨ sağlamak ve ÖĞRENMEYE odaklanmak için Öğrenme Yoldaşı öğretmenler olarak öğrencilerimizle bu yolda birlikte yürümeliyiz.

Öğrencilerinizin başarmaya çalıştıkları konular hakkında net ve açık olmalarına yardımcı olabilirsiniz. Ve onların, yapacakları için olabildiğince çok sorumluluk almalarına da yardım edebilirsiniz. Bunu yapabilmek için işte 15 ilke;

Öğrencilerinize Öğrenme Yoldaşlığı yapınız ki

 

Onlar da böyle kararlar alabilsinler, düşünebilsinler...

 

Öğrencilerinizin ne yaptıkları ve ne kadar çok çaba gösterdiklerinin bilincine varmaları için sessiz ve zorunlu olmayan fırsatları kullanın. Olabildiğince sıklıkla öğrencilere bireysel ve gurup olarak onları övücü, teşvik edici konuşmalar yaparak ne düşünüp nasıl hissettiklerini araştırın. Öğrencilerle ne yapmaya çalıştıkları ve bunun onlar için ne anlama geldiği hakkında konuşun.

1

 

Güvencede olarak ve dürüstçe ne yaptıkları, ne kadar çok çabaladıkları ve bunun onlar için ne anlama geldiği hakkında konuşabileceklerine inanırlar.

 

Tüm sınıfa/guruba ne beklediğinizi ve hedeflediğinizi açıklayın: ör. Odak noktalarını veya hedefleri göstererek; bunlara derslerde ve derslerin sonunda değinerek.

 

2

 

Hepsinin neyi başarmaya çalıştıkları hakkında net fikirleri olmasıyla ilgilidirler.

 

Öğrencilerinizden yardım isteyin ve yardım kabul edin. Örneğin, problemleri çözmek, uygulamalı görevleri yapmak, kendilerini düzenlemeleri için vb…

 

3

 

Size ve birbirlerine yardım ederler.

 

Yapabildiğiniz kadar öğrencilerinizin ne yaptıkları hakkında bir şeyler yapmalarını ve konuşmalarını sağlayın. Öğrencilerinize temel kavramlar için doğrudan deneyimler vererek hedefleri ve değerlendirme kriterlerini etkinliklere katın. Etkinlikleri açıkça ve bütüncül olarak hedefler ve değerlendirme kriterleriyle ilişkilendirin.

 

4

 

Yapmakta olduklarının amacını görürler.

 

Gelişme ve başarıya karar vermek için kriter olacak hedef açıklamalarını beklediğinizde bunu açıklayın. Kriterler hedeflerden farklı olarak formüle edilmişse, bunu açıkça ifade edin.

 

5

 

Yaptıklarının siz ve/veya bir başkası tarafından nasıl değerlendirildiğini anlayabilirler.

 

Öğrencilerinizin uğraştıkları konuları başarmak için çaba sarf eden başkalarının örneklerine erişmelerini sağlayın; örneğin gösterimler, modeller ve örnekler.

6

 

Gerek duyduklarında, bunlar gösterilen örnekler, film klipleri, fotoğraflar, nesneler, yazılar… veya gördüklerini hatırladıkları herhangi bir şey olsun, başarmaya çalıştıkları şeylerle ilgili örneklere atıfta bulunurlar.

 

Öğrencilerinize tek başlarına, eşli ve üçlü guruplarda, ekip ve de tüm sınıf olarak çalışmaları için rehberlik ve destek veriniz. Farklı etkinliklerde farklı şekillerde çalışmanın niçin yararlı olduğunun bilincine varmalarına yardım ediniz.

 

7

Bireysel çalışmanın fırsatlarını kullanırlar. Ayrıca mevcut olduğunda arkadaşlarının katkı ve işbirliğinden yararlanırlar. Tek başına, ikili/üçlü veya büyük bir gurup olarak çalışmanın avantaj ve dezavantajları hakkında farklı bağlamlarda yorum yapabilirler.

 

Etkinliklerin ne kadar sürmesi gerektiği hakkında konuşun: bazen kısa çalışmalar, diğer zamanlarda ise daha uzun süren çabalarla sonuçlanabileceği gibi.

 

8

 

Mevcut zamanı iyi kullanırlar, göreve odaklanırlar ve neyin gerekli olduğunu hissetmelerine göre hızlarını ve yoğunluklarını düzenlerler.

 

Öğrencilerinizden kendilerinin karar vermelerini isteyin: örneğin, neyin hedefleneceği, kendilerini nasıl düzenleyecekleri, etkinlikleri hangi sırayla yapacakları, hangi kriterlere öncelik verecekleri…

 

9

 

Yaptıklarının sorumluluğunu ve inisiyatif alırlar. Bazen etkinlikleri ve projeleri kendileri yaparlar.

 

Öğrencilerinizle gösterdikleri çaba üzerinde konuşarak onları kendi sebat ve dirençlerini nasıl kontrol ettikleri hakkında teşvik ederek, takıldıkları veya yanlış yaptıklarında ne yapabilecekleri hakkında konuşursanız,

 

10

 

Keyif alma ve başarının anahtarı olarak gösterdikleri çaba hakkında konuşurlar. Güçlüklerle başa çıkmak için kendi yolları vardır ve birbirleriyle bunun hakkında konuşurlar. Artan zorluklardan hoşlanırlar.

 

Öğrencilerinizin ders etkinlikleriyle kendi yaşamlarında ilgilendikleri şeyler arasında  bağlantılar kurmalarına yardım ediniz.

 

11

 

Derslerde yaptıklarının başka derslerde ve okul dışında yaptıkları ve yapmayı planladıkları şeylerle olan ilişkisini anlarlar.

 

Sadece bazen hızlı cevap verilecek sorular kullanınız. Genellikle öğrencilerinize düşünmek için zaman veriniz ve onlardan, örneğin, ikili veya üçlü guruplarda cevaplarını hazırlamalarını isteyiniz. Öğrencilerinizin her zaman hızlı ve açık cevaplar olmadığını görmelerine yardım ediniz. Birbirlerini dinlemelerini ve güç ya da iyi sorularda birlikte çalışmalarını sağlayınız. Öğrencilerinizden kendi sorularıyla gelmelerini isteyiniz ve bunları etkinliklerin ve projelerin çerçevesi için kullanınız.

 

12

 

Farklı tipte sorular olduğunu anlayabilirler. Gerek duyduklarında soruları nasıl cevaplayacaklarını ve cevaplarının ne kadar iyi olduğunu görmek için zaman sarf ederler. Temel fikirler üzerinde soruları cevaplandırmak için nasıl bir yolda gideceklerini bilirler. Birbirlerine daha iyi cevaplar bulmakta yardım ederler. Güdüleyici ve yapıcı sorular sorarlar.

 

Öğrenme ve gelişmeyi vurgulayınız. Öğrencilerinize Ne öğreniyorsunuz? Nerede daha gelişiyorsunuz? diye sorun. Örneğin 0 – 10 arasındaki bir skalada koydukları çabayı, gelişimlerinin derecesini, kendilerinin başarılarından ne kadar memnun olduklarını işaretlemeyi isteyin.

 

13

 

Ne öğrendikleri ve nelerde daha geliştikleri hakkında konuşurlar.

Düşünerek kendi çabalarını, performanslarını, gelişimlerini ve memnuniyetlerini değerlendirirler.

 

 

Öğrencilerinizin performans ve gelişiminde belirli noktaları konuşun ve onların birbirleriyle aynı şekilde konuşmalarını sağlayın. Başarılarını önceliklendirin ve gelişim alanlarına odaklanırken bunu somut yapıcı terimlerle yapın. Öğrencilerden birbirlerinin performanslarında güçlü noktaları saptamalarını isteyin. Öz ve akran değerlendirmeleri kendi dillerinde açıklamalarını isteyin ve onların daha formel versiyonları anlamaya teşvik edin. Öğrencilerinize yeteneklerini nasıl tanımlayabileceklerini gösteriniz: örneğin, genel anlamda bir skala kullanarak (ulusal müfredat sınav sonuçları gibi), ve temel etkinlik ve kavram alanlarında. Planları yerine getirmek için araç olarak gelişim yollarını gösterin: Daha da iyi yapmak için neyi denemek istiyorsun?

Onlara seçilecek ‘menüler’ vererek öğrencilerinizden çalışılacak performans alanlarını önceliklendirmelerini isteyin. Bunlar, bilgi, beceri ve anlamanın makro maddelerinden mikro öğelerine kadar sıralanabilir. Onlara, ne kadar iyi yaptıklarını ve geliştiklerini değerlendirmeleri için kendi ilgilerini nasıl kullanacaklarını anlamalarına yardım edin.

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

Neyin işleyip neyin işlemediğine karar verirler. Performans, gelişim ve memnuniyetlerinin ve çabalarının belirli yönlerini değerlendirirler. Kendilerini ve birbirlerini aşina oldukları terimleri ve kazanmaya çalıştıkları nitelik dilini kullanarak ölçerler. Gelişimlerini değerlendirmek için belirli kriterlere atıfta bulunurlar ve ne kadar iyi yaptıkları için kanıtlara işaret ederler. Birbirlerine yapıcı geri bildirim verirler. Geri bildirimi ve yapıcı tavsiyeyi kullanırlar. Cesaretsiz hissederlerse geri çekilmeye eğilimlidirler. Neyi çalışacaklarını ve bunu nasıl yapacaklarını saptarlar. Performans ve öğrenmelerinin dikkatlerini odaklayacakları geniş ve sınırlı yönleri seçerler. Üzerinde çalışmaya karar verdikleri noktaların niçin çaba istediğini açıklarlar. Kendi hedeflerini performans ve yeteneklerinin nasıl geliştiği hakkında ölçüt olarak kullanırlar.

 

Öğrencilerinizden ders etkinliklerinin ne kadar keyifli ve yardımcı olduğu hakkında yorum yapmalarını isteyin. Dersleri daha ilginç ve verimli kılmak için yollar önermelerini isteyin. Gelecek derslerde nelerin yararlı olacağını söylemelerini isteyin.

 

15

 

Dersler hakkında yapıcı yorumlar yaparlar ve onların öğrenmelerine neyin yardımcı olduğu hakkında tavsiyelerde bulunurlar. Yardımcı ve ilginç etkinlikleri isterler. Kendi etkinlikleri ve öğrenmeleri için inisiyatif kullanır ve sorumluluk alırlar.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.