Logo

Eğitimde İnovasyon yani Eğitinovasyon…

Kategori: Kayhan Karlı - Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu
Perşembe, 10 Nisan 2014 01:21 tarihinde oluşturulduSon yıllarda inovasyon hakkında neredeyse tüm sektörler araştırıyor ve çalışıyor. Tüm sektörlerde olduğu gibi eğitim sisteminde inovasyon ihtiyacı olduğu konusu da çok açık bir durum. 20. yüzyılın sonuna doğru gelirken özellikle küreselleşmenin sosyal bir boyutu olan "göç" eğitim sistemleri üzerinde tüm dünyada müthiş bir baskı oluşturmakta. Özellikle 2010 yılı itibarıyla dünya nüfusunun yarıdan fazlasının kentli hale geldiğini düşününce bu yeni kentli nüfusun çocukları için iyi bir eğitimin iyi bir gelecek ile eşdeğer olduğunu tahmin etmek yada anlamamak mümkün değil. Bu nedenle de resmi ve özel tüm eğitim kurumları üzerinde velilerin iyi eğitim baskısı ve beklentisi her gün daha fazlalaşıyor.

Diğer yandan sanayi devrimi sonrası insanlık tarihinin en önemli kırılımlarından birisi olan dijital devrim dönemini de yaşıyoruz. Dijital araçların büyük bir hızla gelişimi ve değişimi toplumları ve yaşam biçimlerini büyük bir hızla dönüştürüyor. Beraberinde yaşanan en büyük değişim ise dijital teknolojiler ile birlikte insan gücüne dayalı işler hızla yok oluyor ve insan gücünün yerini teknolojik araçlar,robotlar alıyor… Bu durum doğal olarak daha fazla eğitimli insanların iş bulabilmelerini kolaylaştırdığı için daha fazla yani daha uzun süre daha iyi eğitim almak isteyenlerin sayısı hızla artıyor. Gelecek yıllarda daha çok eğitimli insana ihtiyaç artacak fakat diğer yandan da bu eğitim sisteminin gerçekten toplumun gelecekte ihtiyacı olacak ve hatta hayal bile edilmemiş mesleklere  gençleri hazırlaması gerekiyor…

Bir başka önemli noktada dünyamızın doğal kaynakları hızla tükeniyor ve belkide insanlık tarihinde ilk kez bu kadar yaşamsal sorunlarla karşı karşıyayız. Meslekler hızla değişirken öte yandan da insanlığın devamı ve geleceği için yeni meslekler işler de bulmak gerekiyor. Enerji, içilebilir temiz su kaynakları, küresel ısınma, insanlığa yetecek gıda vb. Güncel sorunları düşününce gençleri nasıl yetiştirmemiz gerektiğini görebiliriz.

Özetle, eğitim sisteminde inovasyona ve girişimciliğe tartışılmaz derecede açık bir ihtiyaç var… Bu inovasyon ihtiyacını hazırlamakta olduğum kitabımda dört alanda sınıflandırarak ele almak gerektiğini düşünüyorum.

Eğitim ortamları;

Fiziksel ve sanal ortamların artık harmanlanmış bir şekilde kullanılması kaçınılmaz hale geldi. Bu kapsamda okulların fiziksel olarak tüm tasarımlarını gözden geçirmek ve sanal öğrenme ortamları zenginleştirmek gerekir. Öte yandan eskiden her türlü öğrenme ve eğitim formal ortamlarda gerçekleşmekte iken bugünlerde büyük bir çoğunluğu informal ortamlarda gerçekleşmektedir. Özellikle öğrencilerimizin okula geldikleri hazırbulunuşlukları informal sanal ortamlarda öğrendiklerinden oluşmakta. Bu amaçla da bilişim teknolojileri ve dijital araçları yenilikçi kullanmalıyız.

Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Süreçleri;

Okullarda öğrenme, öğretme ve değerlendirme süreçlerini geçmişten kalan yöntemler yerine yeni çağın dijital öğrenenlerine uygun yenilikçi yaklaşımlar yeniden ele almalıyız. Özellikle değerlendirme süreçleri tümüyle yeni bakış açılarına kavuşturulmalıdır. Öğrenme ve öğretme süreçlerinde yenilikçi uygulamaları ve fikirleri cesaretlendiren bir ekosistem oluşturmalıyız. Öğrenmenin yaşamsal bir kimlik haline gelebilmesi için örgün eğitim yıllarında kendi kendine öğrenebilen nesiller yetiştirilmelidir. Bu amaçla da bilişim teknolojileri ve dijital araçları yenilikçi  kullanmalıyız.

Liderlik ve İnovasyon Kültürü;

Okul ekosistemlerinin en belirleyici karakteri liderliktir. ¨ Eski köye yeni adet çıkarma veya başımıza icat çıkarma¨ diyen okul liderlerinin bulunduğu ortamlarda inovasyon fikirlerinin gelişmesini bekleyemeyiz. Okul liderliğini yeni bir alan olarak ele alıp liderlik geliştirme programları yolu ile vizyoner ve yenilikçi okul liderleri geliştirilmelidir. Bu liderler aracılığı ile okul ekosistemi yenilikçi fikirlere yataklık eden bir inovasyon makinası olabilmelidir. Bu amaçla da bilişim teknolojileri ve dijital araçları yenilikçi kullanmalıyız.

Sürekli Mesleki Gelişim;

Eğitimcilerin de özellikle herkes için olduğu gibi sürekli öğrenen bireylere dönüşebilmesini teşvik eden, okul merkezli sürekli mesleki gelişim uygulamaları geliştirilmelidir. Bu yolla okullarda oluşturulacak olan meslektaş çemberleri aracılığı ile okul ekosistemi sürekli öğrenenlerin oluşturduğu öğrenme odaklı bir yapı haline gelecektir. Her insanın gelişimi ve yaptığı işin gelişimi  ve onu tatmin etmesi için geribildirime ihtiyacı vardır. Sürekli mesleki gelişim için tüm eğitimcilerinin öğrenme yoldaşları olduğu bir ekosisteme ihtiyacımız var.Bu amaçla da bilişim teknolojileri ve dijital araçları yenilikçi kullanmalıyız.

Tüm bu açılarından eğitim sistemine katkı koyabilmek için Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezini kurduk. Şimdi de bilgi teknolojilerini yenilikçi kullanabilmek için bir araç olması için egitinovasyon.org kurduk. Böylelikle isteyen herkese kendi bulutta okulunu kurma fırsatı oluşturduğumuz gibi kurumlaraımıza da binlerce kişiye erişebilecekleri bulutta okul kurma fırsatı veriyoruz.

Kayhan Karlı

Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu

Twitter.com/kayhankarli

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.