Logo

Eylül 2011’den Eylül 2012’ye Bakış…

Kategori: Kayhan Karlı - Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu
Çarşamba, 25 Temmuz 2012 11:07 tarihinde oluşturulduBir eğitim yılını daha geride bıraktık. Tartışmalar ve gelecek yıla dair büyük kaygılarla…

Eylül 2011’de yeni eğitim yılına, MEB içinde köklü bir değişime sebep olacak, 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) girdik. Başlayan yeni süreçte, bakanlığın hantal yapısını düzeltmek amacıyla organizasyon şeması sadeleştirildi, ancak işleyen düzen işlemez hale geldi. Özellikle de yıl boyunca süren atamalar ve yönetici kadrolarındaki değişim, pek çok kademede süreçleri kilitledi.

KHK ile eşzamanlı olarak, bir diğer büyük proje daha tartışma konusuydu: Fatih Projesi. İkinci dönemin başında, pilot çalışmalara başlandı. Bir yandan etkileşimli tahtalar büyük bir hızla okullara ulaştırılırken, diğer yandan tabletler pilot olarak seçilen okullarda kullanıldı ve veri toplandı. MEB’in projeyi, farklı görüşlere kulak vererek, çok taraflı yürütme kararı alması sevindiriciydi. Ancak asıl olanın, araçların niteliğinden çok, araçları kullanacak kişilerin becerileri olduğunu düşününce, bu kapsamda yapılan mesleki gelişim çalışmalarının, içerik ve yöntem açısından halen yetersiz olduğu çok açıktır. Bu sorunu aşmak için, alınganlık yapmadan tüm tarafların katkısını almak, bir model oluşturmak ve uygulama yöntemlerini geliştirmek gerekir.

Elbette herkes görevini iyi niyetle yapmaya çalışıyor ancak MEB’in, yalnız Fatih Projesi için değil, bütünsel bir mesleki gelişim stratejisi olmadığı ortadadır. Eski alışkanlıklardan kurtulabilmek için farklı bakış açılarına, etkili model ve stratejilere daha fazla şans tanımalı, insan kaynağının kalitesini geliştirme konusunda özel sektörün yaptığı çalışmaları çok iyi analiz etmeliyiz.

MEB için en etkili ve radikal çözümün, tüm mesleki gelişim çalışmaları için, dışarıdan hizmet satın alma modeline geçmek olduğunu düşünüyorum. MEB, hizmeti talep eden, kalitesini belirleyen ve denetleyen olunca, bu alanda bir sektör oluşmasını sağlayacak. Rekabet ortamı sayesinde de mesleki gelişim hizmetinin kalitesi artacak. Bir diğer önemli fayda da üniversitelerimizin eğitim fakülteleri arasında oluşacak rekabetten gelecek. Okul - fakülte işbirliğine dayalı yeni modeller gelişecek. Üniversitelerin özel sektörle birlikte üreteceği yeni mesleki gelişim fırsatları, eğitimcileri yaşam boyu öğrenme anlayışı içinde, kendi gelişimlerinin sorumluluğunu almaya teşvik edecek. Okul yönetimlerinin mali ve idari açıdan yetkilendirilmesi ise ihtiyaca yönelik programları yaratılmasına, bunların etkili sonuç vermesine, dolayısıyla okul temelli gelişimin sağlanmasına sebep olacak.

Eğitim yılının ikinci yarısında, 4+4+4 olarak bilinen 12 yıllık zorunlu eğitime geçiş yasası, eğitimle ilgili tüm tartışmaların üzerine çıktı. Eğitimle ilgisi olan - olmayan herkesin konuştuğu yasa, okullarda köklü değişimleri de beraberinde getiriyor. Ve bu yasa bir kez daha gösterdi ki köklü değişimleri bile bilimsel verilere dayandırarak ve önceden planlayarak yapma alışkanlığımız yok!

4+4+4 ile birlikte, gelecek yıllara taşınan pek çok kaygı var. Eylül ayında yeni eğitim yılı başladığında uygulamanın nasıl olacağı konusunda soruların ardı arkası kesilmiyor. Bu cevapları bulmak için, MEB tarafındaki eğitimcilerin yaz aylarında yoğun bir çalışma içinde olduğunu biliyorum. Pilot çalışma yapmak yerine, uygulamaya doğrudan başlanacak olması, muhtemel hataları da beraberinde getirecek. Geçmişte yapılmayan izleme ve değerlendirme çalışmasını bu uygulamada yapmak, MEB’e, veriye dayalı karar verme politikaları oluşturma fırsatı verebilir. Bu yasayla amaçlanan neyse, onu izlemek ve değerlendirebilmek için bir model kurup, elde edilen sonuçları periyodik olarak kamuoyuyla paylaşmak, hem iletişim yönetimi hem de politika oluşturma açısından kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Tüm bu tartışmaların arasında, çok önemli bir gerçek var: Eğitimde her türlü değişim ve gelişim okulda hayat buluyor. O nedenle eğitim sistemini geliştirmek, ancak okulu bütünsel olarak ele alarak geliştirmekle mümkün oluyor. Okul yaşamını, inovatif fikir ve uygulamalarla nasıl zenginleştiririz sorusunun cevabını bulmamız gerekiyor. Fielding Nair International şirketinin Kurucu Başkanı, Futurist, Okul Mimarı Prakash Nair, okulda inovatif yaklaşımlar geliştirecek 30 stratejiyi anlatan bir rehber kitap yayınladı. Dünyanın pek çok ülkesinde, hükümetler düzeyinde, eğitim binalarının tasarımı ve inovatif değişim yönetimi yaklaşımları üzerinde çalışan Nair’in stratejilerini sizinle paylaşmak istiyorum. Yaz aylarında düşünme fırsatı olur ve farklı uygulama kararları alabiliriz düşüncesiyle...

Strateji

Pedagojik

Alan

Örgütsel

Alan

Sosyal/Akademik Olmayan Alan

Bireyselleştirme/kişiselleştirme

X

X

Farklı yaşlarda öğrenenlerin oluşturduğu sınıflar

X

X

X

Küçük gruplarla çalışma

X

X

Koçluk / danışmanlık

X

X

Akademik küçük öğrenme toplulukları

X

X

Disiplinlerarası ilişkilendirilmiş müfredat

X

X

Blok ders programlama

X

X

İşbirlikli öğrenme

X

X

Proje tabanlı öğrenme

X

X

Akran ders çalıştırması

X

Akran ders anlatması

X

X

Takımla öğretim, eğitimcilerin sınıf içinde de takım olarak çalışmayı modellemeleri

X

X

X

Toplumsal hizmet uygulamaları

X

Öğrenme öğretme devamlılığı

X

X

İş dünyasıyla değerlendirme, kaynak-fon işbirliği

X

X

X

Program, insan kaynağı, projeler, değişim vb alanlarda küresel işbirliği uygulamaları

X

X

X

Öğrenciler için stajyerlik uygulamaları

X

Sanatın yeniden keşfi

X

X

X

Tablet ve kablosuz teknoloji sayesinde her zaman her yerde öğrenme yaklaşımı

X

X

Akademik olmayan yaşam becerileri

X

X

Veli katılımı

X

X

Öğrencilerin planladığı ve yönettiği etkinlikler

X

Anlamlı kariyer danışmanlığı

X

Sosyal ve duygusal danışmanlık

X

Spor derslerinin ötesinde sağlıklı yaşam becerileri

X

Sınıf dışı (outdoor) öğrenme

X

X

Tamamen öğrenciler tarafından çıkarılan öğrenci gazetesi

X

Okul gelişimiyle ilişkili, ihtiyaca yönelik öğretmen eğitimi ve bunun için zaman planlaması

X

X

Okul binaları için yeni paradigmalar

X

Okul sonrası programlar

X

Kayhan Karlı

ÖğrenmeYoldaşı

www.twitter.com/kayhankarli

www.ogrenmeyoldasi.com

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.