banner

Gedik Üniversitesi öğrencilere iş dünyasının kapılarını açıyor
Türkiye’nin önde gelen sanayi ve finans kurumları arasında yer alan Gedik Holding tarafından kurulan Gedik Üniversitesi, sanayi ve finans sektörüne hizmet verebilecek teori yanında pratiğe, iyi girişimci, yenilikçi, öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin önde gelen sanayi ve finans kurumları arasında yer alan Gedik Holding tarafından kurulan Gedik Üniversitesi, sanayi ve topluma katkı yapacak hizmetler üretmeyi hedefliyor. Üniversitenin misyonunu, “sanayi ve finans sektörüne hizmet verebilecek teori yanında pratiğe, iyi girişimci, yenilikçi, öğrenciler yetiştirmektir” diye vurgulayan Gedik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Topuz, öğrencilerin stajlarını, proje ve bitirme ödevlerini, sanayi, finans, sağlık ve spor alanlarındaki kuruluşlarda yapmalarını sağlayarak iş dünyası ile üniversite arasında köprü kurduklarını söyledi.

Gedik Üniversitesi’nin kuruluş sürecinden ve bugün geldiği noktayı anlatabilir misiniz?

Gedik Üniversitesi 2012 yılında Gedik Meslek Yüksekokulu ile eğitim hayatına başlamıştır. 2011 yılında üniversite olarak teşkilatlanmıştır. Geldiğimiz süreçte ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarını açmış, bununla ilgili fiziki alt yapılarını büyük ölçüde tamamlamıştır. 30.000m2 bir alanda eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama hizmeti vermektedir. 136 kadrolu öğretim elemanı vardır. 1762 öğrencimiz mevcuttur. Öğretim elemanı başına öğrenci sayımız 14’tür. Öğrencilerimize ayrıca eğitim yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerini sürdürebilecekleri imkanlar oluşturulmuştur. Üniversitemiz özellikle sanayi ve topluma dönük araştırmalara büyük önem vermekte, 7 tanesi uluslararası olmak üzere 28 proje yürütmektedir. Yurt dışındaki üniversitelerle Erasmus çerçevesinde ikili anlaşmalar yapılarak öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılım sağlamıştır. Bir çok yurt dışı üniversite ile Ar- Ge konularında ikili anlaşmalar yapılmıştır. Eğitimin yanında kurduğumuz Araştırma – Uygulama Merkezleri ile sanayi ve toplumumuza daha fazla hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz.

Sizin pencerenizden bakıldığında, adaylar neden Gedik Üniversitesi’ni tercih etmeli?

Gedik Üniversitesi Türkiye’nin sanayi ve ekonomisinin yanında sosyal, kültürel, sanatsal yönüyle de ön plana çıkan İstanbul’da kurulmuştur. Kurucusu ülkemizin önde gelen sanayi ve finans kurumlarından biri olan Gedik Holding’in Gedik Eğitim Vakfı’dır. Dolayısıyla üniversitemizin misyonu, sanayi ve finans sektörüne hizmet verebilecek teori yanında pratiğe, iyi girişimci, yenilikçi, öğrenciler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin stajları, proje ve bitirme ödevleri, sanayi, finans, sağlık ve spor alanlarındaki kuruluşlarda yapmaları sağlanmaktadır. Ayrıca öğrenci kulüplerimiz vasıtasıyla öğrencilerimiz her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerine katılarak sosyal yaşama daha uyumlu kişiler olarak katılımlarına destek verilmektedir. Özetle yenilikçi, girişimci, sosyal yönü kuvvetli öğrenciler yetiştirmek temel amacımız.

Öğretim üyelerinizi seçerken hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz?

Öğretim üyelerimizin eğitim, araştırma – geliştirme yayınları ile kendilerini kanıtlamış olması, İngilizce ders verebilecek kriterlere sahip olması aranmaktadır. Ayrıca öğrencilerle iyi bir diyalog oluşturabilecek yetenekte olması tercih nedenimizdir.

Gedik Üniversitesi, üniversite ve sanayi işbirliğine nasıl bakıyor? Bu kapsam yapılanları anlatabilir misiniz?

Gedik Üniversitesinin temel misyonu üniversite sanayi işbirliğine büyük önem vermesidir. Bu kapsamda sanayi kuruluşların ihtiyaç duyduğu Ar-Ge konularında 7’si uluslararası, toplam 28 projemiz vardır.

Yaşam boyu eğitim uygulama ve araştırma merkezimiz 52 konuda sanayide çalışan elemanlara yönelik sertifika eğitimleri verebilmektedir. 

Uluslararası çalışmalarınız ve işbirlikleriniz nasıl yürüyor? Gedik Üniversitesi olarak uluslararası anlaşmalara nasıl bakıyorsunuz? Eğitimine Gedik Üniversitesi’nde devam eden yabancı öğrencileriniz var mı?

Erasmus çerçevesinde 10, AB dışında ise 4 ülkede üniversite ile öğrenci, öğretim üyesi değişimi ve Ar-Ge konularında ikili anlaşmalarımız vardır. Her geçen gün, bu işbirliklerini arttırmak istiyoruz. 2012 – 2013 eğitim yılında yurt dışından öğrenci alımlarımız başlayacaktır.

Bir üniversitenin tercih edilebilirliğinde en önemli etmenlerden biri de yapılan bilimsel çalışmalar. Bu bağlamda öğretim üyelerinizin gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalardan da kısaca bahsedebilir misiniz?

Öğretim üyelerimiz, yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere yoğun bir şekilde katılmaktadır. SSCI kayıtlı dergilerde yayınları vardır. Üniversitemiz bilimsel çalışmaları özellikle teşvik etmektedir.

Gedik Üniversitesi rektörü olarak, önümüzdeki akademik yıla dair planlarınız neler? Yeni fakülteler ya da bölümler açmayı düşünüyor musunuz?

Mühendislik Fakültesinde; Elektronik Mühendisliği Meslek Yüksekokulunda iş sağlığı ve güvenliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde; Uluslararası Ticaret, Görsel İletişim Tasarımı, İş Güvenliği ve Sağlığı,

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde; Savunma Teknolojileri

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde; Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Programları’nın eğitimine başlıyoruz.

Teknopark İstanbul’da; Savunma Teknolojileri Araştırma Merkezi kurulacaktır.

Gedik Üniversitesi olarak mezunlarınız iş bulmaları için somut ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Üniversitemizin kurucusu Gedik Holding ihtiyaç duyduğu elemanları öncelikle üniversitemizden temin etmektedir. Bunun dışında öğrencilerimizi iyi bir teorik yanında pratik bir eğitim aldıkları için diğer kurumlarca da tercih edilebilmektedir.

GEDİK ÜNİVERSİTESİ FARKLI BURSLARLA ÖĞRENCİLERE DESTEK OLUYOR

Öğrencilerinize sağladığınız burs ve barınma olanaklarından da bahsedebilir misiniz? Öğrencilere sunulan kampüs olanakları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Üniversitemiz 2011 yılında kurulduğu için lisans bölümlerinden henüz mezun vermemiştir. Gedik Meslek Yüksekokulu olarak 190 öğrenci mezun verdik.

2013-2014 kontenjanlarının %10’u tam burslu olmak üzere kontenjanlarımızda bursluluk oranı %36’dır.

ÖSYM sınav kılavuzunda yer alan burslu öğrenci kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere verilen ve öğretim ücretinin % 25, % 50, % 100’ünü kapsayan karşılıksız burslar, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı dâhil 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen normal eğitim-öğretim süresini kapsıyor.

Ayrıca kardeş indirimi (üniversitede okuyan kardeşlerin birine) %10, Gedik Holding çalışanlarına ve çocuklarına %10 indirim uygulanmaktadır.

Milli sporculara %25 burs sağlanmaktadır.

Üniversite Yerleştirme Sınavında ilk beş bine giren öğrencilere, Gedik Üniversitesi’ni tercih etmeleri ve ücretli kazanmaları halinde %50 burs verilmektedir. Şehit ve gazi çocuklarına, her program için %50 burs sağlanmaktadır.

Başarı Bursları

Üniversitede kayıtlı olduğu programlara en az iki yarıyıl devam eden öğrencilerden üstün başarı gösterdikleri saptananlara, o yarıyılı izleyen eğitim-öğretim yılı için geçerli olmak üzere karşılıksız burs verilmektedir.

Spor, Sanat ve Kültür Bursları

Üniversitede kayıtlı oldukları programlara en az iki yarıyıl devam eden ve üniversite takımlarında yüksek performans veya bireysel sporlarda üstün başarı göstererek temsil eden öğrenciler ile sanat ve kültür dallarındaki etkinliklerde üstün başarı göstererek bu alanlarda üniversitemizi temsil eden öğrencilere ve ayrıca alanında uluslararası başarı gösteren öğrencilere Burs Komisyonunun değerlendirmesi, Rektörlüğün teklifi ve Mütevelli Heyeti onayı ile kararlaştırılarak o yılı izleyen eğitim-öğretim yılı için geçerli olmak üzere karşılıksız burs sağlanmaktadır.

Yine YGS/LYS sonucunda, puan türündeki sıralamada ilk 5000 içinde yer alarak, Üniversitenin bölümlerine yerleştirilen ve kayıtlarını yaptıran öğrencilere, öğretim ücretlerine ek olarak o eğitim-öğretim yılı süresince süre ile karşılıksız burslar veriyoruz. Bursların miktarı her eğitim-öğretim yılı için Rektörlüğün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek ve ÖSS kitapçığında ilan ediliyor. Bu burslar, yabancı dil hazırlık sınıfını başardığı veya yıl sonu genel not ortalaması (GNO) 3.00'ün altına düşmediği sürece devam ediyor ve yabancı dil hazırlık sınıfı dahil 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen normal eğitim-öğretim süresini kapsıyor.   

Özellikle Türki Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilere %50 burs imkanı vardır.

300 KİŞİLİK MODERN YURT

Gedik Üniversitesi; özellikle şehir dışından gelecek öğrencilerine, İstanbul’da barınma sorunu yaşamamaları için yurt olanağı sağlamıştır. Üniversitemizin Tuzla Aydınlı Yerleşkesi’nde, 150 kişilik kız öğrenci yurdu, 150 kişilik erkek öğrenci yurdu olmak üzere iki öğrenci yurdu mevcuttur. Toplam 300 kişi kapasitesi vardır. Yurt ücretlerimiz 5.000 TL ila 8.000 TL arasındadır.  Okulumuz merkezi bir alanda olduğu için ulaşım sorunu olmamaktadır.

20 adet ulusal ve uluslararası görevlerde aktif rol alan öğrenci kulübümüz var. Öğrencilerimize hizmet eden kafeteryamız, yeşil alanlarımız ve geniş bir otoparkımız bulunmaktadır.

GEDİK ÜNİVERSİTESİ’NDE HANGİ FAKÜLTELER, BÖLÜMLER VE YÜKSEKOKULLAR VAR?

Kartal Yerleşkesi’nde merkez kampüsümüz bulunmaktadır. Merkez kampüsümüzde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi ve Enstitülerimiz ile birlikte Yabancı Diller Yüksekokulu yer almaktadır.

Lisans Bölümlerimiz: Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Mimarlık, İç Mimarlık, Görsel İletişim Tasarımı

Önlisans Bölümlerimiz: Bankacılık ve Sigortacılık, bilgisayar Programcılığı, Dış ticaret, elektrik, Elektronik Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Kaynak Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Mekatronik, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Tahribatsız Muayene, Döküm Teknolojisi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

1 Meslek Yüksekokulu, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu ve 3 Enstitümüz (Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü )Pendik Yerleşkesi’nde,  Spor Bilimleri Fakültemiz

Çamlık Yerleşkesi’nde bulunmaktadır. Aydınlı Yerleşkesi ‘nde 300 yatak kapasiteli yurdumuz yer almaktadır. Tüm birimlerimiz ile tam donanımlı laboratuvarlarımız, dersliklerimiz mevcuttur.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.