banner

Dünyanın kapılarını öğrencilerimize açıyoruz
Dilek Cambazoğlu - CEO

“Girne Koleji olarak anaokulundan liseye dünya kimliğinde mezuniyet başlığı ile yola çıktığımız eğitim yolculuğumuzda öğrencilerimize değişen dünya koşullarına uygun eğitim öğretim ortamları sunuyoruz. Yürüttüğümüz içerik çalışmaları ile hedefimiz dünyanın kapılarını öğrencilerimize açmak.”

dilek_cambazogluGirne Koleji olarak yeni eğitim – öğretim döneminde hangi akademik uygulamaları hayata geçireceksiniz? Girne Koleji için nasıl bir eğitim öğretim yılı olacak?
• Anaokulunda önceliğimiz; öğrencilerimiz için önce ‘’Güvenli’’ okul ortamı oluşturmak.
Her çocuğun kendine özgü benzersizliği, çocuk olma hakkı ve okul hayatına güvenli bir başlangıç; anaokulu eğitimine yön veren önceliğimizdir. Half Day English programımıza entegre olarak yürüttüğümüz Oracy çalışmaları ile öğrencilerimizin iletişim becerilerini, Çocuklarla Felsefe programımızla eleştirel düşünme becerilerini, Yaşam Becerileri programımızla hayata hazırlık becerilerini ve süreçlerini, Okuma Yazmaya Hazırlık programımızla sesleri tanımalarını, Bilgisayarsız Kodlama derslerimizle sistematik ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirmeyi, STEAM yaklaşımı ile oluşturduğumuz disiplinler arası çalışmalar ile de bütünsel öğrenmelerini sağlamayı hedefliyoruz.
• İlkokulda önceliğimiz; öğrencilerimize ‘’Başarma’’ sorumluluğu kazandırmak.
Birey ile okul, okul ile aile diyaloğunu güçlendiren öğrenme süreci için başarma sorumluluğunu önemsiyor, temel bilgi ve becerilerde gelişimi sağlayan ilkokul yaşantısı sunuyoruz. Okuryazarlık becerilerini geliştirmeye dayalı Math+, Science+ derslerimiz, anaokulunda olduğu gibi Çocuklarla Felsefe, Yaşam Becerileri, STEAM programlarımız, GOYA adını verdiğimiz Girne Okuma Yazma Analizi çalışmaları ile öğrencilerimizin okuma-yazma becerilerini geliştirdiğimiz programlarımız ile öğrencilerimizin akademik -bilişsel ve sosyal gelişimlerini destekliyoruz.
• Ortaokulda önceliğimiz; öğrencilerimize “Başarı” bilinci kazandırmak.
Başarı bilinci bizim için çok yönlüdür. Öğrenme hedefiyle akademik performanslarına, bireysel farkındalık fırsatlarıyla kişisel donanımlarına ve değerler duygusuyla toplumsal katılımlarına yön veriyoruz. Proje temelli bir eğitim anlayışını benimseyerek ilerliyoruz.5. sınıfta yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Ağırlıklı Hazırlık Programımızla öğrencilerimizin dil gelişimini destekliyor yürüttüğümüz ORACY çalışmaları ile de etkili iletişim becerilerini geliştiriyoruz. Öğrencilerimiz okuma, yazma, sunum ve metin atölyelerinde yaptıkları çalışmalarla kendilerini ifade etme konusunda iyi bir seviyeye geliyorlar. Ulusal sınavlara hazırlık konusunda gerek hafta içi gerek hafta sonu yürüttüğümüz çalışmalar ile sınavlara hazırlık anlamında da her zaman öğrencilerimizin gelişimini takip ediyoruz.
• Lisede önceliğimiz; öğrencilerimiz için ‘’Dünya Kimliğiyle Mezuniyet’’ sağlamak.
Lise eğitiminde yetişkinlik dönemi öncesi öğrencilerimize hem şimdiki hem de gelecekteki yaşamlarında kendilerine güvenen ve yaşam taleplerini karşılayabilen bireyler olmalarını sağlıyoruz. Yürüttüğümüz Genç Kariyer ve Yaşayan Diploma programlarımızla öğrencilerimizin meslek ve kariyer seçimlerini deneyimleyerek yapmalarını sağlıyoruz.. Bu programlar kapsamında öğrencilerimiz ilgi duydukları meslekleri önceden deneyimleme şansı yakalarken, yürüttükleri çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile de topluma faydalı birer birey olma konusunda da ilerleme kat etmektedirler. Akademik Gelişim Takip Sistemi ve Öğrenci Koçluk Sistemimizle Ulusal Sınavları hazırlık sürecini bireysel olarak takip ediyoruz.

HİZMETİÇİ EĞİTİM TÜM YIL SÜRECEK
Öğretmen kadronuz yeni döneme nasıl hazırlandı? Ne tür hizmet içi eğitimler gerçekleştirildi?
Birkaç yıl önce ortaya çıkan ‘deneyimle öğrenme’ kavramına göre Barkatoolah (1990) öğretmenlerin sahip olması gereken özel yeti ve nitelikleri; bilgi aktarımına yönelik tekdüze yöntemlerden kaçınabilme; öğrenme öğretme durumlarının düzenlenmesinde ustalık gösterebilme; öğrenciyi odak noktası alarak, onun girişimciliğini ve sorumluluk duygusunu geliştirebilme diye açıklamıştır. Bu tarz araştırmaları ele aldığımızda öğretmenlerin yeni rollerine uygun yetiştirilmeleri, gelişmelere uyum, eğitim ihtiyacına dayalı bir hizmet içi eğitim planlaması gerekmektedir. Çünkü bir okulun işlevinin beklenen düzeyde gerçekleşmesi öğretmenlerin gelişmeleri yakından izlemesi ve benimsemesiyle yakından ilişkilidir. Bu da öğretmenlerin hizmet öncesi (mesleki eğitim) ve hizmet içi eğitimlerinin gerçeğe uygun eğitim ihtiyacına dayalı olarak planlanmasını zorunlu kılar.
Bunları göz önünde bulundurarak Girne Kolejinde hem akademik kurulumuzla hem de Girne Amerikan Üniversitesindeki akademisyen hocalarımızla tüm öğretmenlerimiz yeni döneme hazırlanmasına katkıda bulunacak eğitimler gerçekleştiriyoruz.
Örnek olarak; dönem içi uyguladığımız akademik gelişim takip sistemi için gerekli olan öğrenci koçluğu eğitimi, çocukluğun felsefesi ve tematik yaşam becerileri eğitimi, öğrenme sitilleri, doğru iletişim, beden dili, 21.yy öğretmeni olmak gibi eğitimleri verebilirim. Ancak söylemeliyim ki yaşam boyu eğitime inandığımız için bu eğitimlerimiz sadece hizmet içi dönemde bitmeyecek. Eğitim dönemi boyunca öğretmenlerin hem mesleki gelişimlerine hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlerimiz devam edecektir.

Yabancı dil eğitimine yönelik hangi uygulamalar planlandı?
Yabancı dil eğitim programlarımızın temel amacı; en az iki dil yetkinliği olan, çoklu dil seçenekleriyle iletişim kurabilen, dünyayı anlayan ve kendini dünyaya doğru ifade edebilen dünya insanı yetiştirmek. Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Akademik Kurulumuzdaki Yabancı Diller Birimi tarafından geliştirilen yabancı dil eğitim içeriğimiz, uluslararası müfredata uygun olup öğrencilerimizin günlük etkinlikleri içinde yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktadır.
Anaokulu kademesinde ‘Half Day English’ programı çerçevesinde başlayan ve mezuniyete kadar devam eden yoğun yabancı dil programlarımızın içeriği öğrencilerimizin dil edinim süreçleri dikkate alınarak hazırlanmış ve güncel metotlar ile zenginleştiriyoruz. Yabancı dil programlarımızın yanı sıra tüm kademelerde hem ders olarak hem de yaklaşım olarak uyguladığımız ORACY kazanımları ile de öğrencilerimizin Etkili İletişim becerilerini erken yaştan itibaren geliştiriyoruz.
Anaokulunda uygulanan yoğun İngilizce eğitiminin yanı sıra İkinci Yabancı Dil eğitimini de başlatıyoruz. Yine Anaokulunda başlattığımız ‘Phonetic’ sesletim çalışmalarımız ilkokul kademesinde de devam ettiriyoruz. Ayrıca 5+ yaş sınıflarımızda temel eğitimine başladığımız uluslararası sınav hazırlıklarını 3.sınıftan itibaren müfredat kapsamına aldığımız basılı ve dijital sınav uygulamalarımız ile destekliyoruz. 5. sınıfta ise İngilizce Hazırlık Programı kapsamında öğrencilerimizin, CEFR (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı) Genel İngilizce eğitiminde 2 seviyeden oluşan Temel Öğrenen seviyelerini başarı ile tamamlamalarını sağlıyoruz. Liselerimiz ise hazırlık sınıfı bulunan ve eğitim dili İngilizce olan bir programa sahip.

SINAV KAYGISINI POZİTİF YÖNDE DEĞİŞTİRİYORUZ
Sınavlara yönelik hazırlıklar için nasıl bir strateji izliyorsunuz?
Girne Kolejinde özellikle sınav grubu öğrencilerine uygulanan öğrenci koçluk sisteminde sıkça kullanılan sınavlara hazırlık stratejileri sayesinde öğrenciler çok daha kısa sürede sınav hazırlık motivasyonu kazanırlar. Her öğrencinin ihtiyacı ve amacı birbirinden farklı olduğundan farklı stratejiler kullanması son derece önemlidir. Bu yüzden öğrencilerin gerek sınavlara hazırlık gerek ders başarısını artırmak için gerekli hazırlık stratejilerini tamamlaması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarla öğrenciler, sınavlara hazırlanırken dikkat edilecek noktaları, her ders için en uygun ders çalışma stratejilerini, ders başarısı için atılacak adımları, sınavlar hakkında bilinmesi gerekenleri, ders çalışma döneminde iç motivasyonunu nasıl sağlayacaklarını bilerek bu süreçte ilerlerler. Olumlu yönde büyük farklılıklar gördüğümüz en önemli stratejimiz ise öğrencilerin kendilerine ve sınavlara yükledikleri olumsuz anlamları, duydukları kaygıları pozitif yönde değiştirmelerini sağlamak. Bunun için “Sağlıklı Gelişim Rehberliği” programımız kapsamında öğrencilerimize bireysel ve grup rehberliği yaparak onlarda akademik farkındalık oluşturuyor, özgüvenli ve bilinçli bir şekilde ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlanmalarını sağlıyoruz.

MODERN MÜFREDAT İLE YENİLİKÇİ EĞİTİM
Yeni dönemde teknolojiye yönelik hangi dönüşümleri hayata geçireceksiniz?
Özellikle anaokulunda “Unplugged Coding - Bilgisayarsız Kodlama” derslerimiz ile başlayan teknolojik okuryazarlık ve bilişim programlarımız çerçevesinde, kampüslerdeki Bilişim Atölyelerimiz; tüm kademelerdeki öğrencilerimize robotik kodlama, sanal gerçeklik uygulamaları, greenbox teknolojisi, 3D yazıcılarla üretim gibi yeni nesil öğrenme olanakları sunuyor. Öğrencilerimiz 21. yüzyılda olmazsa olmaz beceriler olan Matematik, Fen Bilimleri, Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme, Medya Okuryazarlığı, NFT, Blockchain ve Metaverse konuları başta olmak üzere çağın gerekliliği olan tüm becerilere onlara sunduğumuz Modern Müfredat kapsamında ulaşabilecekler. Yenilikçi müfredatımız sayesinde öğrencilerimiz, 21. Yüzyıl becerilerinin yanı sıra çağın gerektirdiği medya okuryazarlığı, Metaverse, NFT gibi konularda donanımlı bireyler olarak yetişiyorlar. Ayrıca ‘Blended Learning’ programlarımızın hibrit eğitim içeriği ile öğrencilerimiz 35.000’i aşkın multimedya sayfadan oluşan 200 farklı derse ve bu derslerin kendi içlerinde giriş, orta ve ileri seviye olarak sınıflandırılmış hâline 7/24 erişebiliyorlar.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.