Logo

Eğitimde teknoloji entegrasyonunda öğretmenlere düşen görevler

Kategori: Kayhan Karlı - Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu
Salı, 19 Şubat 2013 09:14 tarihinde oluşturulduEtkili öğretmenler öğrencilerinin ilgisini çekmek ve öğrenmeyi ilerletmek, profesyonel pratikleri zenginleştirmek, topluma, meslektaşlarına ve öğrencilerine pozitif geri bildirim vermek için, öğrenim sürecini tasarlarken, uygularken ve değerlendirirken, neler yapmalılar? Bu soru özellikle de eğitimde teknoloji entegrasyonunu konuşurken oldukça önemli hale geliyor. Tüm dünyada bu konuda değişik çalışmalar yürütülüyor. En önemli çalışmalardan biride ISTE-International Society for Technology in Education (Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu) tarafından hazırlanmış olan (NETS-T) -Ulusal Teknoloji Standartlarıdır. Öğretmenler, bu standartlara ve performans göstergelerine uygun olmalı ve modellemeliler. Şimdi bu standartları birlikte inceleyelim;

1. Öğrencinin Öğrenmesini ve Yaratıcılığını Teşvik Etme, İlham Yaratma

Öğretmenler öğrencinin öğrenim sürecini, yaratıcılığını ve yaratma gücünü yüz yüze ve sanal ortamda ilerletmek için konu hakkındaki bilgilerini kullanırlar.

Öğretmenler:

a.            Yaratıcı ve yenilikçi düşünceyi ve buluşçu yaklaşımı ortaya koyar, destekler ve modeller.

b.            Öğrencileri gerçek hayat bağlamlarına, dijital kaynaklar ve araçları kullanarak gerçek problemleri çözmeye çeker.

c.            Öğrencilerin kavramsal anlama, düşünme ve planlama yetisinin yanı sıra, yaratıcı süreci ortaya çıkarmak ve açıklaştırmak adına onların yardımcı araçlar kullanarak düşünselliğini destekler.

Öğrenciler:

d.            Akranlarıyla ve diğerleriyle yüz yüze ve sanal ortamda öğrenme deneyimine girerek işbirlikçi bilgi oluşturma sürecini modeller.

2. Dijital Çağ Öğrenim Deneyimleri ve Değerlendirmelerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi

Öğretmenler; NETS-S’te(Öğrenci standartları) belirtilen yaklaşım, beceri ve bilgileri ilerletmek ve bağlam içinde öğrenmeyi maksimize etmek için, çağdaş kaynakları ve araçları kullanarak orijinal öğrenim süreçleri ve değerlendirmeleri tasarlar, geliştirir ve bunları değerlendirir.

Öğretmenler:

a.            Öğrencilerin yaratıcılığını ve öğrenmesini teşvik etmek için, öğrenme süreçlerine dijital kaynak ve araçları entegre eden ilintili öğrenme deneyimleri tasarlar ve uyarlar.

b.            Her öğrencinin bireysel meraklarını devam ettirmesini, kendi ilerlemesini yönetip değerlendirmesini, kendi eğitim amaçlarını belirlemede aktif olmasını sağlayan teknoloji destekli bir öğrenme ortamı geliştirir.

c.            Öğrencilerin farklı öğrenme stillerini, çalışma stratejilerini ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için, dijital araç ve kaynaklar kullanarak öğrenme aktivitelerini kişiselleştirir ve uyarlar.

d.            Öğrencilere çoklu ve varyasyonel, aynı zamanda da içerik ve teknoloji standartlarına uygun değerlendirmeler sunarak, ortaya çıkan sonuçları öğrenmeyi ve öğretmeyi bilinçlendirmek adına kullanır.

3. Dijital Çağ Çalışmalarını ve Öğrenmeyi Modelleme

Öğretmenler dijital ve global toplumda yenilikçi ve profesyonel bir kimlik çizecek bilgi, beceri ve çalışma süreçlerini sergiler.

Öğretmenler:

a.            Yeni ortam ve teknolojilere var olan bilgilerini aktarabilir ve teknoloji sistemlerinde beceri gösterir.

b.            Dijital araç ve kaynaklar kullanımıyla, onların başarısını ve yenilikçiliğini desteklemek üzere, öğrencilerinin yanı sıra, meslektaşlarıyla, velilerle ve toplum bireyleriyle işbirliği yapar.

c.            Dijital çağ araç ve formatlarını kullanarak, gerekli bilgiyi etkili bir şekilde öğrencilere, ailelere ve meslektaşlarına aktarır.

d.            Araştırma ve öğrenme ağlarını desteklemek ve geliştirmek için bilgi kaynaklarını kullanarak, var olan ve ortaya yeni çıkmakta olan dijital araçları etkili kullanır ve bunları modeller.

4. Dijital Vatandaşlığı ve Sorumluluğu Ortaya Koyma ve Modelleme

Öğretmenler evrimleşen dijital kültür içinde, profesyonel aktivitelerinde etik ve yasal davrandığı gibi, yerel ve küresel konuları ve sorumlulukları da anlar.

Öğretmenler:

a.            Yayın hakları, entelektüel mülkiyet ve kaynakların doğru yollarla dokümanlaştırılması dahil olmak üzere, dijital bilgi ve teknolojinin güvenli, etik ve yasal yollarla kullanımını öğretir, modeller ve savunur.

b.            Dijital araç ve kaynaklara yeterli ulaşım sağlayarak, tüm öğrenenler için öğrenici odaklı stratejilerle onların farklı ihtiyaçlarına cevap verir.

c.            Teknoloji ve bilginin kullanımına dair sorumluluk içeren sosyal iletişimler kurar, dijital etiket modeller ve ortaya koyar.

d.            Diğer kültürlerden meslektaşları ve öğrencilerin dijital çağ araçlarını kullanmalarını sağlayarak küresel bağlamda kültürel bilinci geliştirir ve modeller.

5. Profesyonel Gelişim ve Liderlik Girişimi

Öğretmenler sürekli profesyonel pratiklerini geliştirir, yaşam boyu öğrenimi modeller, okul ve profesyonel toplulukta dijital araç ve kaynakları etkili kullanarak liderlik özellikleri gösterir.

Öğretmenler:

a.            Çğrencinin öğrenimini ilerletmek için yerel ve küresel topluluklarda yer alıp teknolojinin yaratıcı kullanımını keşfeder.

b.            Paylaşım yapılan topluluklarda karar verme safhasında yer alarak ve diğerlerinin liderlik gelişimine yardımcı olarak, teknoloji ile liderlik özelliklerini bir arada gösterir.

c.            Öğrenci öğrenimini desteklemek amacıyla var olan ve oraya çıkan dijital araç ve kaynakları kullanarak, çağdaş araştırma ve profesyonel pratiğe katkıda bulunur ve bunları değerlendirir.

d.            Kendi okuluna, toplumuna ve öğretmenlik mesleğinin etkinliğine, yaşamsallığına ve yenilenmesine katkıda bulunur.

Bu standartları oluşturmak çok önemli bir çalışma ancak daha önemli olan bunların okullarımızda gerçekleştiğini, öğretmenler tarafından uygulanıp, modellendiğini nasıl anlarız. Bugüne kadar alışık olduğumuz denetleme anlayışı ile bunu sağlamak bana göre imkansız.  İşte bu nedenle okul kültürü oluşturmak okulu yeniden tasrlamak için çok önemli. Okulu bir Meslektaş Çemberine, öğretmenleride Öğrenme Yoldaşlarına dönüştürmek bunu gerçekleştirmenin anahtarıdır.

  

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.