banner

Yabancı öğrenci ülke politikası olmalı
Feyziye Mektepleri Vakfı 127’nci kuruluş yılını kutlarken, Işık Üniversitesi de bu yıl 15’inci yılını kutluyor.

nafiye_gunec.jpgMezunlarının başarılarını gözlemlediklerini ve onlarla gurur duyduklarını söyleyen Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak ile bilim ve sanat odaklı, dinamik ve uluslararası düzeydeki çalışmalarını ve lisans eğitimi programlarıyla ilgili merak edilenleri konuştuk. Eğitim dilinin ağırlıklı olarak İngilizce olduğu üniversite, uluslararası anlaşmalar, öğrenciyi merkezine koyan eğitim anlayışı, modern kampüs olanakları ve akademik kadrosu ile 15 yıldır eğitim veriyor.

Işık Üniversitesi

15. yılına yeni bölümlerle giriyor

Bu yıl 127’nci kuruluş yılını kutlamaya hazırlanan Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları’nın 1996 yılında kurduğu Işık Üniversitesi, Maslak ve Şile kampüslerinde eğitim veriyor. Sektörel analiz ve taleplere göre belirledikleri yeni eğitim programlarını bu yıl eğitime açan üniversite, yeni eklediği mühendislik bölümleri, mimarlık fakültesi, lojistik bölümleri ve muhasebe programları ile kalifiye eleman ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Üniversitenin kuruluş çalışmalarından bu yana Işık Üniversitesi’nin akademik kadrosunda yer alan Rektör Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak, üniversite adına planlarını ve yeni bölümlerini konuştuk.

Feyziye Mektepleri Vakfı 127’nci kuruluş yılını kutlarken, Işık Üniversitesi de bu yıl 15’inci yılını kutluyor. Bu 15 yıl nasıl geçti?

Çok dolu ve çok başarılı bir 15 yıl geçirdik. Ancak dediğiniz gibi, bizim eğitim geçmişimiz 15 yılla sınırlı değil. Biz çok güçlü ve eğitim-öğretimde çok uzun geçmişi olan bir vakfın üniversiteyiz. Kurucumuz olan Feyziye Mektepleri Vakfı, 127 yıl öncesine dayanan geçmişiyle Türkiye’nin en eski eğitim vakıflarından biridir. 1885 yılında Selanik’te bir grup modern görüşlü hayırsever Türk aile, oradaki Türk çocuklarına, o zamana göre iyi eğitim verecek bir okul kurmak üzere bir araya geliyor ve bugünkü Feyziye Mektepleri Vakfı’nın temellerini atıyorlar. Okul çok başarılı oluyor ve Cumhuriyetle birlikte İstanbul’a taşınıyor. Feyziye Mektepleri Vakfı, 127 yıldır sürdürdüğü kesintisiz eğitim hizmetine, bugün Işık Okulları adı altında anaokulundan üniversiteye uzanan zincir içinde ve 5 ayrı kampüste devam ediyor. Işık Üniversitesi de 1996 yılında, işte bu köklü eğitim vakfı tarafından kuruldu. Bir şehir üniversitesi olarak Maslak’ta kurulan üniversitemize, kuruluşunun 7’nci yılında Şile Kampüsü de eklendi.

Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz?

Yıllar önce kuruluş çalışmalarında yer aldığım, sonrasında bölüm başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve başka birçok kademesinde sorumluluk aldığım üniversitemizde 2 yıla yakın süredir rektör olarak görev yapmaktayım. Üniversitemizin 4’üncü rektörüyüm ve kuruluş çalışmalarında yer aldığım bir üniversitenin rektörü olmak büyük bir onur. Çalışma hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü’nü bitirdikten sonra, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda başladım. Daha sonra Uluslararası Atom Enerjisi’nin bursunu kazanarak Almanya’da bilimsel odaklı çalışmalarda bulundum. Türkiye’ye dönüşümde ise Feyziye Mektepleri Vakfı’nda danışmanlık görevi aldım ve Işık Üniversitesi serüvenim de böyle başladı.

Üniversiteniz kaç kampüste, hangi fakültelerde ve enstitülerde öğretim veriyor?

İki kampüsümüz var. Maslak kampüsümüzde güzel sanatlar fakültesi ile enstitüler bulunuyor. Ayrıca sürekli eğitim merkezi IŞIKSEM de burada faaliyet gösteriyor. Şile kampüsümüzde ise dört fakültenin yanı sıra yabancı diller okulumuz bulunuyor. Kuruluşta 2 olan fakülte sayımız, bugün 5 ve program sayımız 30’a yaklaşmış durumda. Şile kampüsümüz yabancı dilde eğitim veriyor, Maslak ise Türkçe… Maslak'ta güzel sanatlar fakültesi, 2 enstitü ve Şile kampüsümüzde 4 fakülte ve yabancı diller okulu bulunuyor. Fen-edebiyat, mühendislik, iktisadi idari bilimler fakülteleri ile bu yıl kurduğumuz mimarlık ve tasarım fakültesi, Şile kampüsümüzün içinde.

YABANCI ÖĞRENCİ, ÜLKE POLİTİKASI OLMALI

Işık Üniversitesi, uluslararası programlara ve bu alanda yapılan işbirliklerine nasıl bakıyor? Bu alandaki hedefleriniz nelerdir?

Yabancı öğrenciye dönük olarak üniversitelerin üç temel fonksiyonu var. Bunlar yabancı dil, özellikle de İngilizce eğitim, kampüs üniversitesi olma özelliği ve akademik programların uluslararası standartlara ve gereksinimlere uygun olması. Biz bu koşulları sağlıyoruz. Biz üniversite olarak daha ilk kuruluş yılımızda bunu hedefledik. Bugün mezunlarımızın neredeyse yüzde 60’ı uluslararası kuruluşlarda çalışıyor. Ancak ülke politikasının da buna paralel olması gerek. Vize, oturma izni, kredi verme, mezuniyet sonrası çalışma olanağı gibi unsurlar, bizim dışımızda olan düzenlemeler. Bu arada ABD, Avrupa ve Asya ülkelerinden üniversitelerle gerek eğitim düzeyinde ve gerekse araştırma faaliyetleri kapsamında ikili anlaşmalarımız mevcut.

Yeni eğitim yılına hangi akademik programlar ile başlıyorsunuz? Yeni eklediğiniz programlar var mı?

Yeni bölümlerin açılmasında temel stratejimiz, değişen dünya düzeninde sektörel analiz ve sektörün talepleri üzerine kurulu. Tüm dünyada çok disiplinli alanlara doğru bir yönelme var. Bu bir anlamda son 10 yıldaki hızlı değişimin bir sonucu. Bilgi tabanlı teknolojilerin hâkim olması sonucunda, programlar mutlaka bir bilişim boyutunu içermek durumunda kaldı ve birçok disiplin iç içe girdi. Bu nedenle yeni programlar oluştururken, çok alanlı programlar olmasına öncelik verdik. Bu ayrıca mezunlarımıza değişime ayak uydurmada büyük avantaj sağlıyor. Fen edebiyat fakültesinde enformasyon teknolojileri-IT (bilgisayar- elektronik-yazılım) ve yönetim bilişim sistemleri (bilgisayar-işletme) ilk kurduğumuz çok alanlı, yani hibrit programlardan. Mühendislik fakültesinde mekatronik mühendisliği ile makine ve elektronik alanlarını kapsamakta; otomotiv mühendisliği, makine ve mekatronik); biyomedikal mühendisliği ise elektronik ve tıp alanlarını içeriyor. Bu programların oluşmasında sektörün taleplerine kulak verdik. Örneğin Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler, muhasebe ve denetim konularında yetişmiş insan açığını ortaya koydu. Bu nedenle İİBF bünyesinde muhasebe ve denetim programını oluşturduk. Bu programın başlıca amacı, bu sektörün uluslararası boyutlu kuramsal ve uygulama alt yapısına sahip kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak. Eğitim dilinin İngilizce olması da uluslararası standartların öğrenilmesinde, izlenilmesinde ve uygulanmasında yardımcı olacaktır. İİBF'de Uluslararası Lojistik Programı da yeni açıldı.

Mimarlık ve tasarım fakültenizi bu yıl kurdunuz. Ne zaman öğrenci kabul ediyorsunuz?

İlk öğrencilerimizi bu yıl ek kontenjanla alacağız. Mühendislik fakültemizde bulunan inşaat mühendisliği bölümümüz, sektörün ihtiyacı olan inşaat mühendislerini yetiştiriyor. Mimarlık ise bu sektörün diğer en önemli diğer tarafı, evrensel bir meslek… İnsanlık tarihinin her döneminde önemli olmuş bir meslek. Bugün buna bir de teknoloji boyutu eklendi. Sektörün bilgi birikimi olan, kendini yenileyebilen, inovatif ve yaratıcı düşünceye açık tasarımcı insan kaynağına ihtiyacı var. Sektörün bu yöndeki talebi doğrultusunda Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ni kurduk.

GLOBAL İŞGÜCÜ YETİŞTİRİYORUZ

İngilizce yabancı dil öğretmek önceliklerimizin başında. Artık dünyaya eleman yetiştirmek durumundayız ve yabancı dilbilgisi, özellikle İngilizce olmazsa olmazlar arasında. Şile Kampüsümüzde büyük çoğunluğu ana dili İngilizce olan yabancı öğretim görevlilerinden oluşan kadromuzla yabancı dil eğitimi veriyoruz. Öğrenciler 24 saat İngilizce konuşulan bir ortamda bir yıl eğitim görüyorlar. Ayrıca bu kampüsümüzde bulunan dört fakültemizdeki programların eğitim dili İngilizce. Bu nedenle mezunlarımız bugün dünyanın çeşitli yerlerinde uluslararası şirketlerde görev alıyorlar, bu yabancı dile hâkimiyetlerinden kaynaklanıyor. İngilizce yanı sıra öğrencilerimize altı farklı dili ikinci dil olarak öğrenme şansı veriyoruz. Öğrencilerimiz Almanca-Fransızca- İspanyolca- Rusça-Japonca-İtalyanca dillerinde de eğitim alabiliyorlar. Ayrıca Amerikan üniversiteleri ile ortak programlarımız var. Üniversitemizde dil eğitimi alan öğrenciler istedikleri takdirde dil akıcılığı kazanmak üzere 2 ay süreyle eğitim görmek üzere Amerika’ya gidebiliyorlar. Yaklaşık 4.000 öğrencimiz ve bir o kadar da mezunumuz var ve mezunlarımızın büyük bölümü uluslararası firmalarda önemli pozisyonlara sahip. Bir bölümü de kendi işlerini kurdu ve çok başarılılar. Onlarla gurur duyuyoruz.

Uluslararasılaşma, bizim daha kuruluşumuzdaki vizyonumuz. Avrupa Birliği öğrenci hareketliliği Erasmus, Jean Monet bursları çerçevesinde bir yabancı öğrenci hareketi mevcut. Ancak bu tam uluslararasılaşma olarak tanımlanamaz. Uluslararası öğrenciyi, yabancı ülke vatandaşı olup, eğitimini ülkemiz üniversitelerinde sürdürenler olarak tanımlamak daha doğrudur.

Eğitimtercihi

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Yorumlar   

 
0 # bouncing balls 05-07-2017 06:07
Your page provides me with a lot of current issues and related to my work. Hope your site is growing. Thank you.
bouncing balls game
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Stephanie 02-08-2017 05:37
These are in fact wonderful ideas in regarding blogging. You have touched some nice things here. Any way keep up wrinting.
juegos friv
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # happy wheels 06-10-2017 06:04
Great post. I found your website perfect for my needs. Thanks for sharing this information. I really like your post very much.
happy wheels game
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # jonh hart 10-10-2017 06:17
Thank you for giving them this great knowledge, really thank you for sharing, hope you will have such great posts as this more.
bloxorz online
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # vex 3 20-10-2017 20:01
Thanks for your post! Through your pen I found the problem up interesting! I believe there are many other people who are interested in them just like me! How long does it take to complete this article? I have read through other blogs, but they are cumbersome and confusing. I hope you continue to have such quality articles to share with everyone!
vex 3
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # alon 12-12-2017 06:44
It's great because of the knowledge you share with us, I will always follow your blog and will share your blog with my friends
slither io
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # nai 23-12-2017 08:38
The article is very good, I like it very much.Here I learned a lot, then I will pay more attention to you.I am impressed by the quality of information on this website .
abcya | brainpop
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # lenny face 26-12-2017 06:27
I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.
- five nights at freddy's
- google maps street view
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # lenny face 26-12-2017 06:28
I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.
- sister location
- google maps street view
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # happy wheels 27-12-2017 11:57
Thanks for your post! It's been a long time since I read a good article and such a meaning! I hope you will continue to write articles like these for hobbyists! Good luck!
happy wheels
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # vex 3 29-12-2017 05:35
Thanks for your post! I think there are many other people who are interested in them just like me! How long does it take to complete this article? I have read through other blogs, but they are cumbersome and confusing. I hope you continue to have such quality articles to share! Good luck!
vex 3
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # usps tracking 08-01-2018 07:16
Thank for your post! It is easy to understand, detailed and meticulous! I have had a lot of harvest after watching this article from you! I feel it interesting, your post gave me a new perspective! I have read many other articles about the same topic, but your article convinced me! I hope you continue to have high quality articles like this to share with veryone! Good luck!
usps tracking
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Eirlys 11-01-2018 11:26
I am looking to learn more about this issue. Thank you for sharing. I will follow this site regularly.interesting. I like your suggestions. thank you for sharing. abcya
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # mac shortcuts 12-01-2018 07:00
I have read through some similar topics! However, your post has given me a very special impression, unlike other posts. I hope you continue to have valuable articles like this or more to share with everyone!
mac shortcuts
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # CheatHacker 19-01-2018 06:51
Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you might be a great author.

I want to encourage continue your great work, have a nice morning! Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you might be a great author. I will ensure that I bookmark your blog and will come back later in life. I want to encourage continue your great work, have a nice morning! www.cheathacker.com/the-sims-4-cd-key-generator/
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Niky Eddie 13-02-2018 00:02
Thanks for sharing.
[url=http://blogs.rediff.com/ginawyvern/2018/02/12/avriq-

desktoplaptop-repair/
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Robin 13-02-2018 00:03
Thanks for sharing
www.avriq.com/
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Harrison 24-02-2018 19:24
This is really a pleasant and useful, containing all data furthermore greatly affect the new innovation. Much obliged for sharing it,

www.avriq.com/
https://in.avriq.com/
https://www.kiwibox.com/ginawyvern/blog/entry/143372049/avriq-data-recovery/
https://www.crunchbase.com/organization/avriq
https://express.yudu.com/profile/1004073/avriq
veganguide.org/user/avriq
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # yify 20-03-2018 11:03
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. I really enjoyed reading this post. big fan, thank you!
https://www.yifytv.me/
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Roberts Leonard 20-03-2018 17:02
Thanks for your sharing. There are some places I have not seen in other places. It has helped me realize many kites that are very different from what I knew before.animal jam
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.