banner

AYM gerekçeli kararını açıklamalı
Eğitim-Bir-Sen, Anayasa Mahkemesi’nin dershaneler hakkında verdiği kararı yazılı açıklama ile değerlendirdi. 

eğitim-bir-senEğitim-Bir-Sen, Anayasa Mahkemesi’nin dershaneler hakkında verdiği kararı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Her ne kadar resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Anayasa Mahkemesinin, dershane yasası olarak bilinen 6528 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin iptaline karar verdiği bilgisine ulaşılmıştır. Mahkemece resmi bir açıklama yapılmadığı için maddelerin tamamen mi kısmen mi iptal edildiğine dair henüz bir veri mevcut değildir. İptal kararı da kararının gerekçesi de henüz açıklanmamıştır. 

Bu minvalde yapılacak açıklamalar, katkıdan çok sansasyon, spekülasyon ve manipülasyon malzemesi yapılabilecektir.

Basın yayın organlarındaki haberlerde yer alan kısıtlı bilgilerden hareketle iptalin gerekçesinin, “dershanelerin dönüşümüne ilişkin yasal düzenlemenin”, ölçülülük ilkesine aykırılık, eğitim ve öğrenim hakkı, çalışma ve özel teşebbüs kurma hürriyeti maddelerine aykırılık görüldüğü ifade edilmektedir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak iptale konu 6528 sayılı Kanununun müzakere süreçlerinde; dershanelerin kapatılmasından ziyade kapanmasının hedeflenmesinin daha uygun olacağını, kapatmanın bu kurumların seçme sınavlarına hazırlama dışındaki fonksiyonlarını göz ardı ettiğinden geride telafisi zor boşluklar bırakabileceğini, sınav odaklı sistemin Türkiye için adalet duygusu, eşit vatandaşlık ve sosyal hareketlilik konularında sağladığı fayda nedeniyle bir süre daha devamının bir zorunluluk olduğunu, dershanelerin, okullarda oluşan program sorunları ve atalet nedeniyle alternatif eğitim kurumları ve bir tampon kurum hâline geldiğini, dershanelerin kapatılması veya sistem dışına çıkarılarak yokmuş kabul edilmeleri yerine özellikle dezavantajlı gruplar için sorumluluk yüklenecek ve kendilerinden bu anlamda hizmet alınan ve bunlar için başarı kriterine uymaları beklenen kurumlara dönüşümlerinin sağlanması gerektiğini ifade etmiştik. 

Gelinen noktada Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçesinin anayasanın 42 ve 48 inci maddelerine aykırılık olarak tespiti karşısında yeni bir kanuni düzenlemeyle dershanelerin kapatılmasının mümkün olamayacağı açığa çıkmış durumdadır. 

İptal Kararı Sonrası Ne Olacak Veya Neler Olmalıdır? 

AYM’nin kararından sonra dershanelerin kapatılma sürecinin devamı artık mümkün değildir. Bu itibarla bundan sonra yapılması gereken ilk iş; 

Sorun alanı olarak görülen dershanelerin kanun zoruyla kapatılması yerine seçme ve eleme sınavına dayalı kademeler arası geçiş sürecinden öğrenci ve öğretmen odaklı, öğrencinin sınav sonucu yerine okuldaki tüm faaliyetlerinin değerlendirilmesine dayalı bir eğitim reformu için tüm tarafların çaba göstermesi olmalıdır.

AYM kararından sonra unutulmaması gereken bir husus Anayasanın 153’üncü maddesi gereği Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının geriye yürümezliği ilkesidir.

Diğer bir ifadeyle iptal kararı sonrası, iptale konu yasal düzenleme öncesi hukuki duruma geri dönülmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Aynı şekilde kanuna göre tesis edilen idari işlemler, yeni bir düzenleme yapılıncaya değin geçerliliğini koruyacaktır. 

Bu çerçevede kapatılma ve dönüştürülme işlemi gerçekleşmemiş dershanelerin, (iptale konu yasal düzenleme çerçevesinde) iptal öncesi hukuki durumlarına dönmeleri mümkün değildir.

Yani dershanelere kurum açma izni verilmesi, dershanelerin nakli, devri, personel çalıştırılması, bu kurumların eğitim-öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanun kapsamında kamu tarafından gerçekleştirilemeyecek; bunun için dershanelerin Özel Öğretim Kurumları Kanununa yeniden dâhil edilmesi gerekecektir.   

Bizce hükümetin öncelikli tasarrufu bu yönde olmalıdır. Zira yasal düzenleme yapılmaksızın konunun sürüncemede bırakılması denetimsiz ve kontrolsüz bir dershaneciliğin yaygınlaşmasına, bu ise toplumun geniş bir kesiminde kuvvetle muhtemel mağduriyetler yaşanmasına sebebiyet verecektir. 

Dershane Öğretmenlerinin Bakanlık Kadrolarına Atanması Süreci 

İptal kararına ilişkin haberlerde, Mahkemenin kanunun, dershane öğretmenlerinin KPSS puanı aranmaksızın Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarına atanmasını içeren maddelerini de iptal ettiği ifade edilmektedir. 

Nitekim Eğitim-Bir-Sen olarak kanun tasarısının açıklandığı süreçte atama bekleyen üç yüz bine yakın öğretmenin olduğu bir ortamda KPSS ve alan sınavı şartı aranmaksızın Bakanlığa ayrılmış öğretmen kadrolarına, dershane öğretmenlerinin atanmasının, atama bekleyen öğretmenlerin haklarının ihlali teşkil edeceğini ifade etmiştik. 

Gelinen noktada iptal kararı sonrası, dershane öğretmenlerinin Bakanlık öğretmen kadrolarına atanması sürecinin iptal kararından etkileneceği açıktır. 

Bu Noktadan Sonra Ne Yapılmalı? 

Anayasa Mahkemesi, söz konusu kararın sonuçlarını göz önüne alarak gerekçeli kararını ivedilikle Resmi Gazete’de yayımlamalıdır. Eğitim-öğretim dönemi Bakanlık açısından ağustos ayından sonra başladığından Bakanlık hızla mini bir milli eğitim şurası düzenleyerek, konunun tarafları ve eğitimin paydaşlarıyla birlikte iptal sonrası ortaya çıkan durumu çok boyutlu masaya yatırmalı; buradan çıkan sonuçların hukuki düzenlemelerde ele alınmasını sağlamalıdır. 

Gerekçeli karar açıklanmaksızın yasama tasarrufu bir anlam ifade etmeyecektir. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının yayımlanmasını müteakiben ortaya çıkan hukuki boşluğu giderecek düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

Dershanelerin kanun gücüyle kapatılması süreci iptal kararıyla birlikte sona ermiştir. Ancak dershanelerin kapanması yönündeki kamu iradesi ve eğitim alanıyla ilgili çalışmalar yürüten kişi ve kurumların beklentisi devam etmektedir.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı çocuklarımızın ve gençlerimizin sınav temelli eğitim sistemi ve süreçlerinden kurtarılmasına ilişkin çalışmaları yasaklamıyor. Bu noktada başta Bakanlık olmak üzere bütün taraflar kabul edilmiş mottosuyla “at yarışı hipodrom”una dönen dershanelerin çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin ve geleceğimizin vizyonundan çıkması için çözüm odaklı ve ortak akılla proje ve uygulama önerisi geliştirmeye devam etmelidir. 

Sistemin dershanelere yönelik ilgiyi ve talebi azaltmasının ön koşulu, okulların imkânlarının arttırılması ve öğretmenlerin mesleki memnuniyet düzeyinin yükseltilmesidir. Okulun hayatın içine çekilmesi, günlük hayat içinde çocukların okulla daha fazla ilişki kurabilecekleri imkân, fırsat tesis ve tekliflerin okullarda bulunması/sunulması gerekir.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Yorumlar   

 
0 # Tom 28-11-2016 22:38
individ vänlig och bra erbjudanden att se!Wow, attraktiv webbplats. Thnx ... penis vergroten wat te doen penisvergrotende middelen
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # wingsio 29-08-2017 11:07
Yes, the article I was looking for. Your article gives me another approach on the subject. I hope to read more articles from you.
wingsio
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # slither io 04-09-2017 06:45
Thanks for your article! I have read through some similar topics! However, your post has given me a very special impression, unlike other posts. I hope you continue to have valuable articles like this or more to share with everyone!
vex 3
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # driving directions 07-09-2017 10:23
This is a very good free game web site. I also often play in free time . Please visit our website and play exciting game
-driving directions
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # hotmail login 18-10-2017 10:26
This is really interesting information for me. Thanks for sharing!
hotmail login
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # thu hien 28-11-2017 10:03
Thank you for sharing the information, it was really helpful to me hotmail.com sign in
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # cherry 28-11-2017 10:05
Thank you for sharing the information, it was really helpful to me familiar makeup principles
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # happy wheelsgame 08-12-2017 08:32
. I am hoping the same best work from you in the future as well. I really appreciate your work. Thanks for you agree for me.
happy wheels
geometry dash
fireboy and watergirl 4
dumb ways to die
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Eirlys 16-12-2017 06:21
I am looking to learn more about this issue. Thank you for sharing. I will follow this site regularly. usps tracking map
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # io games 13-01-2018 10:43
I think there are many other people who are interested in them just like me! How long does it take to complete this article? I have read through other blogs, but they are cumbersome and confusing. I hope you continue to have such quality articles to share!
io games
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # ludo king 08-03-2018 10:55
Thank you for your post, I look for such article along time, today i find it finally. this post give me lots of advise it is very useful for me !
ludo king
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Eirlys 04-04-2018 12:45
I read some articles on this site and I think your blog is really interesting and has great information. Thank you for your sharing. a10
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # AntonioFrads 01-05-2018 19:38
http://modafinilqtm.com ; http://viagraxpd.com ; http://cialisviu.com ; http://mkbs.net/pharmacy/ ; http://essaywritingserviceoc.com
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Lutherdoona 03-05-2018 14:27
y http://www.sildenafilbsn.com online pharmacy online pharmacy back generic drugs list buy generic drugs
l http://genericviagrabsn.com viagra for the brain generic viagra prices lay
l http://cialisbsn.com viagra vs cialis vs levitra buy cialis colour
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Briangearl 04-05-2018 09:01
Hello https://www.viagramdz.com ; http://essaytgt.com ; http://paydaytgt.com ; http://cialisgrx.com ; http://viagraplc.com
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # LarryFat 04-05-2018 16:43
Hello https://www.viagramdz.com ; http://essaytgt.com ; http://paydaytgt.com ; http://cialisgrx.com ; http://viagraplc.com
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # RobertKit 05-05-2018 12:39
t buy generic viagra glad viagra generic active ingredient in viagra http://www.viagramdz.com
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # DennisAmign 05-05-2018 18:43
x http://indiapharmtix.com buy generic drugs from india ed pills online touched overseas prescriptions india india pharmacy
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Bradleyhic 11-05-2018 19:52
vczukm cialis
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # slope game 25-05-2018 12:48
The article you have shared here is very awesome. I really like and appreciate your work. The points you have mentioned in this article are useful. I must try to follow these points and also share others.
- slope game
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Eirlys 29-06-2018 05:55
Your article is detailed, thanks to it I solved the problem I am entangled. I will regularly follow your writers and visit this site daily. bloxorz
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Eirlys 05-07-2018 04:47
Oh yes the problem i need to find. Your article provides useful information that i am looking for. I will often visit this site. happy wheels
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.