banner

MEB Eğitim ve Öğretim Desteği Projesi analizi
Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim ve Öğretim Desteği Projesi için ayrılan 250 Bin Kontenjandan 190.320 öğrenci velisi yararlandı. Yaklaşık 60 bin kişilik (59.680) kontenjan kullanılamadı.

Milli Eğitim Bakanlığı bu öğretim yılı başında 250.000 başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencinin özel okullarda okuyabilmesi için bir yılda ortalama 3 Bin TL den toplam 750 Milyon TL kaynak aktarmayı planlamış ve bunu tüm kamuoyuyla paylaşmıştı.

Ancak ilginin beklenen düzeyde olmaması nedeniyle başvuru süresi uzatılmış sonunda 250 bin kontenjan için başvuruda bulunan 190 bin civarındaki başvuruların tümünün kabul edildiği duyurulmuştu. Okulların açılmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı web sayfası üzerinden yayınladığı iki liste ile de başvuruda bulunan adayların tercihleri doğrultusunda hangi okula yerleştiklerini açıkladı.

Özel Okul bulunan ve talepte bulunulan tüm illerdeki yerleştirmeler incelendiğinde Türkiye genelinde ve İstanbul özelinde öğrenci sayıları ve sınıf seviyeleri bazında ilginç bazı detaylar ortaya çıkıyor. Genel tabloya bakıldığında öngörülen destek miktarıyla gerçekleşen destek miktarı arasında 60. bin öğrencilik ve yılda yaklaşık 180 Milyonluk bir kaynağın kullanılmayacağını görüyoruz. Okul öncesinde verilmesi planlanan 50 bin öğrenci desteğinin ancak 32 bini kullandırılabildi. 50 bin olarak planlanan ilkokul desteği de tüm başvuruların kabul edilmesi nedeniyle 53.636 olarak gerçekleşti.

Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri,

Destek Tutarları ve Destek Verilmesi Öngörülen ve Gerçekleşen Öğrenci Sayıları

Sıra No

Kurum Türü Adı

Destek Tutarları

Destek Verilecek Öğrenci Sayıları
-Öngörülen-

Destek Almaya Hak Kazanan
Öğrenci Sayıları

1. Yerlerştirme Sayıları

2. Yerlerştirme Sayıları

Toplam

1

Okul Öncesi

2.500,00

50000

16.142

15.997

32.139

2

İlkokul

3.000,00

50000

34.071

19.565

53.636

3

Ortaokul

3.500,00

75000

36.480

25.137

61.617

4

Ortaöğretim

3.500,00

75000

22.738

20.190

42.928

5

Temel Lise

3.000,00

Toplam

250.000

109.431

80.889

190.320

FARK/EKSİK

59.680

Bu rakamlar elbette başvuruları kabul edilmiş velilerin çocuklarını özel okulda okutmaya başladıkları varsayımına dayanmaktadır. Kendilerine eğitim desteği çıkmasına rağmen bu destekten yararlanmayanlara ait herhangi bir istatistik bilgi mevcut değildir.

TÜRKİYE GENELİ

Destek Verileceği Açıklanan Öğrenci Sayıları-Sınıf Seviyelerine Göre

1. Yerlerştirmede
Gerçekleşen

 

2. Yerlerştirmede
Gerçekleşen

 

Toplam

Sınıf Seviyesi

Destek Verilen Öğrenci Sayıları

 

Sınıf Seviyesi

Destek Verilen Öğrenci Sayıları

 

Anaokulu

16.142

 

Anaokulu

15.997

 

32139

1

16.220

 

1

7.601

 

23822

2

5.995

 

2

5.891

 

11888

3

6.987

 

3

4.126

 

11116

4

4.869

 

4

1.947

 

6820

5

15.796

 

5

7.323

 

23124

6

7.503

 

6

6.768

 

14277

7

7.069

 

7

6.239

 

13315

8

6.112

 

8

4.807

 

10927

9

15.607

 

9

12.120

 

27736

10

2.043

 

10

2.710

 

4763

11

2.553

 

11

3.106

 

5670

12

2.535

 

12

2.254

 

4801

Toplam

109.431

 

Toplam

80.889

 

190.320

Yine sınıf seviyeleri düzeyinde Türkiye genelinde okula başlamanın ilk basamaklarında eğitim desteği verilme oranının ara sınıflara göre oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda Anaokulu’nda 32.139, İlkokul 1. Sınıf düzeyinde 23.822, Ortaokul 5. Sınıf düzeyinde 23.124 ve Lise düzeyinde 9. Sınıf seviyesinde 27.736 öğrenciye bu olanağın tanındığını görüyoruz. Özellikle eğitim yaşamı boyunca bu desteğin verilecek olması hem velilerin gelecekle ilgili plan yapmalarını kolaylaştırmakta hem de çocuklar için bir motivasyon kaynağı olmaktadır. Örneğin, 32.139 anaokulu çocuğu özel okulda okumaya devam ederlerse 12 yıl boyunca bu destekten yararlanacak demektir. Bu da özel okulculuğu desteklemek adına ekonomik boyutlu çok önemli bir adımdır.

Türkiye Geneli

Eğitim Desteği Sağlanan İlk 10 Okul İsmi ve Öğrenci Sayıları

ADANA

ÇUKUROVA

ÖZEL ADANA GÜNDOĞDU ORTAOKULU(Özel Türk Ortaokulu)

625

İSTANBUL

KARTAL

ÖZEL AHMET ŞİMŞEK ANADOLU LİSESİ(Özel Anadolu Lisesi)

246

ANKARA

YENİMAHALLE

ÖZEL ANKARA PINAR İLKOKULU(Özel Türk İlkokulu)

119

İSTANBUL

GAZİOSMANPAŞA

ÖZEL ŞAFAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ(Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

114

KAYSERİ

MELİKGAZİ

ÖZEL MERVE ORTAOKULU(Özel Türk Ortaokulu)

110

KAYSERİ

MELİKGAZİ

ÖZEL TEKDEN İLKOKULU(Özel Türk İlkokulu)

108

ANKARA

YENİMAHALLE

ÖZEL ANKARA PINAR ORTAOKULU(Özel Türk Ortaokulu)

108

KAYSERİ

MELİKGAZİ

ÖZEL SAFA MUSTAFA KIZIKLI İLKOKULU(Özel Türk İlkokulu)

104

İSTANBUL

SARIYER

ÖZEL DARUŞŞAFAKA ORTAOKULU(Özel Türk Ortaokulu)

99

ADANA

ÇUKUROVA

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT İLKOKULU(Özel Türk İlkokulu)

88

Tüm Türkiye geneline bakıldığında 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyelerine göre ortaokul düzeyinde velilerin 461 öğrenci ile en fazla eğitim desteği için başvurduğu okul Özel Adana Gündoğdu Ortaokulu (Özel Türk Ortaokulu) oldu. Onu ikinci sırada Özel Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi (Özel Anadolu Lisesi) 246 öğrenci ile izledi.

Eğitim desteğinin ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir dışında Anadolunun farklı yerleşim bölgelerinde daha fazla talep gördüğünü görüyoruz. Bu da aslında daha çok bu bölgelerde eğitim desteğinin işe yaradığını v e talep gördüğünü göstermektedir. Bu bölgelerde eğitim-öğretim ücretleri büyük şehirlere göre oldukça makul ölçülerde tutulabilmektedir. Bu gerçekten hareketle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler için eğitim destek oranının ortalama okul ücretleri üzerinden planlanması ve artırılması düşünülmelidir.

İstanbul İli

1. Yerlerştirmede
Gerçekleşen

 

2. Yerlerştirmede
Gerçekleşen

 

Toplam

Sınıf Seviyesi

Destek Verilen Öğrenci Sayıları

 

Sınıf Seviyesi

Destek Verilen Öğrenci Sayıları

 

Anaokulu

3.988

 

Anaokulu

1.166

 

5.154

1

3.008

 

1

6.147

 

9.155

2

920

 

2

2.300

 

3.220

3

1.010

 

3

1.851

 

2.861

4

787

 

4

1.454

 

2.241

5

2.794

 

5

1.188

 

3.982

6

945

 

6

932

 

1.877

7

879

 

7

810

 

1.689

8

799

 

8

601

 

1.400

9

2.922

 

9

755

 

3.677

10

381

 

10

2.071

 

2.452

11

333

 

11

1.456

 

1.789

12

379

 

12

880

 

1.259

Toplam

19.145

 

Toplam

21.611

 

40.756

İstanbul'da 78.349 öğrencinin başvurmaları ve belirlenen koşullara uymaları halinde bu destekten yararlanacağı öngörülüyordu. Türkiyenin en fazla eğitim sıkıntısı çeken bölgesi olarak bilinen İstanbul’da eğitim desteğine başvuran sayısı 40.756 oldu.

Genel olarak İstanbul’da da diğer illerde olduğu gibi okula başlama dönemlerinde başvurular daha fazla oldu. En çok başvuru Anaokulu ve İlkokul 1. Sınıf düzeyinde görünüyor. Ortalama Özel Okul ücretleri düşünüldüğünde eğitim ve öğretim desteğinin en cılız kaldığı bölge İstanbul olduğu bir gerçek. Özellikle 25-30. bin lira civarında olan özel okul ücretleri için verilen ortalama 3 bin TL lik katkı payı oldukça yetersiz kalıyor. Bölgesel farklılıkların olduğu gerçeği bu desteğin miktarını artırmada gözetilmesi gereken bir durumdur.

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı, sık sık Türkiye’de özel okulda okuma oranının yetersizliğini bildiklerini bu oranı daha yukarılara çekebilmek ve özel okulculuğu teşvik etmek isteklerini dile getirmektedir. Eğitim desteğini de bu çerçevede değerlendirmektedir.

Bu çerçevede özel okulların desteklenmesi ve başarılı öğrencilerin teşvik edilmesi oldukça önemli ve anlamlı bir çalışma. Bunun objektif kriterlerle yapılması ve şeffaf olunması halinde de özel öğretim kurumlarının kontenjanlarının doldurulmasına büyük katkısı olacaktır. Nitekim bu uygulamayla yaklaşık 190 bin öğrenci ve ailesi bu destekten yararlanma hakkına sahip olmuştur. Bunun yanında Gümüşhane ilimiz hariç hemen hemen tüm Türkiye’ye yayılmış pek çok okul bu sayede öğrenci kontenjanları açısından önceki yıllara göre daha fazla doluluk oranı sağlamıştır.

Süreçte gelinen nokta gösteriyor ki iyi niyetle başlatılan bu proje, uygulamaya konmadan önce ülke koşullarının daha iyi analiz edilerek hayata geçirilebilseydi bugün eleştirilen birtakım eksikliklerin önüne geçilebilirdi.

Örneğin özel okulda okuyan çocukların faydalanmadığı bir sistem adil olamadı. Bakanlığın bunun için çocuklarını özel okulda okutanların mali gelirlerini incelemeleri yeterli olabilirdi. Orta ve ortanın üstü gelir düzeyine sahip anne babalar çocuklarına daha iyi bir gelecek kurabilmek için bütçelerinden pek çok kısıntıya giderek çocuklarını özel okulda okutmaktadırlar. Bu kesim de gelecek yıllarda bu olanaktan yararlanmayı hak ediyor.

Sistemik ve planlı bir yaklaşımla düşünüldüğünde bu uygulamanın bugünden daha verimli olabilmesi mümkün. Uygulama için bu yıl yaşanan sıkıntıların nedenleri bakanlıkça mutlaka araştırılıyordur. Neden yeterli başvurunun olmadığından tutun da başvurup hak kazandığı halde özel okula kayıt yaptırmayanların oranı ve bunun gerekçeleri, hangi bölgelerde başvuruların yoğun talep olduğunun bilinmesi kadar hangi bölgelerde başvuruların yetersiz kaldığı önemli verilerdir. Bu kapsamda bu projenin sosyolojik ve ekonomik analizinin yapılması bundan sonra atılacak adımları kolaylaştıracaktır. Örneğin;

•             Ortalama 20-25 bin lira ücretlerle kayıt yapan özel okullara gidebilmek için verilecek 2.500-3.500 lira arasındaki destek yeterli değildir. Daha az kişiye daha fazla destek verilmesi daha gerçekçi olabilir.

•             Çocuklarını özel okulda okutmak isteyen anne-babaların eğitim giderleri sadece okul ücretinden ibaret değildir. Yemek, yol, kitap, defter ve özellikle yabancı dil dersi araç ve gereçleri en az verilen eğitim desteği kadar bir maliyet tutmaktadır. Bu durum da gözardı edilmemelidir.

•             Bölgesel farklılıklar gözetilerek ücret farklılığı için değerlendirme yapılabilir.

•             Eğitim ve Öğretim Desteği, eğitim sistemindeki tüm öğrencilere açık olarak tasarlanmamış. Özel okullarda okuyan ve gerçekten bu desteğe ihtiyacı olanların dışarıda tutulması adil olmamıştır. Bu yukarıda belirtilen analizler yapıldığında daha gerçekçi bir temele oturtulabilir.

•             Hem veliler hem de okullar için yeterli başvuru zamanı bırakılmalı.

Geçerli ve gerçekçi nedenlerle oluşturulmuş bu projenin eksiklerinden arındırılarak ve hatta daha da artırılarak devam ettirilmesi çok önemlidir.

Alpaslan Dartan

Terakki Vakfı Okulları

Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Alparslan Dartan İstanbul PDR Şube Başkanı

27.May.2020

“Yeni Normal”de Eğitim

Alpaslan Dartan / Eğitim Danışmanı – PDR uzmanı Yüz Yüze Eğitim, Okullar Arasındaki Nitelik Farkının Azaltılması, Okul Öncesi Eğitimin Zorunlu Olması, Sınavların kaldırılması, Lise Eğitimi, Müfredat,...

24.Nis.2020

Okulu eve taşıyan veliyi de öğretmen yapan zorunluluk; KoRoNa ViRüS

Alpaslan Dartan / Eğitim Danışmanı – PDR uzmanı    Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Mart 2020 Çarşamba günü koronavirüsü pandemik bir hastalık olarak ilan ettiğinde aynı gün...

18.Mar.2020

Kadınların “hane/ev”e itilmişlikleri ve varoluş mücadeleleri

Alpaslan Dartan / Eğitim Danışmanı – PDR uzmanı   Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, ''Üç Maymun'' isimli filmiyle 61'inci Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü aldığında yaptığı teşekkür...

20.Şub.2020

Okullarda Veli İlişkileri Yönetimi nasıl uygulanmalı?

Alpaslan Dartan / Eğitim Danışmanı – PDR uzmanı  Toplumun hemen her kesiminin eğitim ve eğitim sistemi ile ilgili kendine özgü bir görüşü bulunuyor, 82 milyon nüfuslu...

16.Ara.2019

Görmeyen, duymayan, konuşmayan kalmadı, MEB hariç

Alpaslan Dartan / Eğitim Danışmanı – PDR uzmanı  Perşembenin Gelişi Çarşambadan Bellidir; Kriz Kendisi de özel okul sahibi olan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk’un...

04.Ara.2019

Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştirme ve Toplumsal Algı

Alpaslan Dartan / Eğitim Danışmanı – PDR uzmanı  Bugün üniversiteye öğrenci yerleştirme sistemine göre adayların yaptıkları tercih sıralamaları taşıdıkları anlam bakımından oldukça önemlidir. Bir yükseköğretim programı...

21.Eki.2019

AKP’nin eğitim yolculuğunda dönüm noktaları

Alpaslan Dartan / Eğitim Danışmanı – PDR uzmanı  15 yıla sığan gözlemler; 7 Milli Eğitim Bakanı, bugün bakanlık koltuğunda oturan Prof. Dr. Ziya Selçuk’un da aralarında...

18.Eyl.2019

Alpaslan Dartan: Eğitim yılı başlarken öğretmenlerimiz

Alpaslan Dartan / Eğitim Danışmanı – PDR uzmanı Türkiye’de 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 70 bin civarında öğretmen hazırlıklarını tamamlayarak heyecanla okullar açılsın diye...

31.May.2019

Sayılarla Türkiye’de Çocuk ve Okul Öncesi Eğitim

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017)  Milli Eğitim Bakanlığının 2017-2018 Örgün Eğitim İstatistikleri...

09.Nis.2019

Okul seçiminde bir kısır döngü

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Okul Seçiminde Bir Kısır Döngü. Gönlüme göre...

10.Şub.2019

Öğretmen eğitimleri artıyor, peki kalite?

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Bu ülkede 2023 Vizyonu çerçevesinde...

19.Ara.2018

2023 Vizyonunun Parlayan Yıldızı “Öğretmen”

  Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) “Öğrenciler Öğretmenden Öğrendikleri Kadar ÖĞRETMEN...

06.Ara.2018

Uzun İnce Bir Yoldayız, 2023 Vizyon Belgesi’ne Bakış

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Bir önceki yazımda bugün dünden,...

18.Eyl.2018

MEB’de yeni yılda “Gören” Bakan dönemi

Apaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk,...

31.Tem.2018

YKS'de Tercihler, Belirsizlikler ve Fırsatlar

Apaslan Dartan / Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Sınav maratonunun bitmesiyle...

28.Haz.2018

Okul seçerken doğru soruları sormak

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) 30 yıllık meslek hayatımın 29...

28.May.2018

Liselere Giriş Sınavı ve Özel Okullara 2. Piyango

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği Kurucu YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Eğitim paradigmalarının bir günde değişime...

13.Mar.2018

Liselere Giriş Sisteminde kafalar karışık mı?

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği Kurucu YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017)MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav...

24.Kas.2017

Rehber öğretmenlerin amaçları ne ve ne iş yapıyorlar?

Alpaslan Dartan / Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı  İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir. Bir yandan teknolojinin hayatımıza...

05.Kas.2017

Sınavlar Üzerinden Eğitimde YAP-BOZ Oyunu

Alpaslan Dartan / Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı Sınav, yapmaktan bir türlü vazgeçemediğimiz bir olgu. Sınavların kaldırılmasına kimsenin hayır diyemeyeceği bir dönemde, bir gecede aniden...

Alparslan Dartan Rehberlik Koor.

Alparslan Dartan İstanbul PDR Şube Başkanı


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.