banner

Öğrenciler 7/24 öğrenebilecek
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Dinçer Ateş, okulların yüksek hızlı internet altyapısına kavuşması ve etkileşimli tahta kurulumlarının tamamlanması sonrası tüm içeriklerin zaman ve mekandan bağımsız olarak okul içinde ve dışında öğrencilerin kullanımına sunulmasını hedeflediklerini böylece e-öğrenmede öğrencinin kendi öğrenme sürecini yönetebileceğini belirtiyor.

Eğitim Bilişim Ağı’nın önümüzdeki süreçte okulların yüksek hızlı internet altyapısı ve erişim sağlamayı, etkileşimli tahta kurulumlarının tamamlanması amaçlanıyor. Bu sayede EBA üzerinden hazırlanmış olan kullanıma açık tüm içeriklerin zaman ve mekandan bağımsız olarak okul içinde ve dışında erişiminin artırılmasını hedeflediklerini söyleyen MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Dinçer Ateş, “Böylece e-öğrenmede öğrencinin kendi öğrenme sürecini yönetebileceği bir ortam kurabileceğiz” diyor.

Eğitim artık geleneksel okul anlayışındaki gibi durağan, dört duvar arasında ve hayattan kopuk değil, aksine hayatın içinde, toplumla bütünleşmiş, değişim ve gelişime açık bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan bakıldığında etkileşimin teknoloji ile arttığı bir süreçte, teknoloji sayesinde eskiden zahmetli çabalar sonucunda ulaşılabilen bilgiye, bugün tek bir dokunuşla ulaşılabiliyor. Dolayısıyla bugünün yaşam koşulları, bilişim teknolojilerine dayalı ve daha çok bilgisayar becerisine sahip olmayı gerektiriyor. Bu koşulların sağlanması için en temel şartın kaliteli bir eğitim olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Dinçer Ateş, yenilikçi yaklaşımıyla ekonomi başta olmak üzere birçok sektörü olumlu yönde etkileyecek olan FATİH Projesi’nin sadece bir eğitim projesi değil, aynı zamanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağı adına da iş dünyasına büyük katkılar sağlayacak bir proje olduğunu söylüyor.

Eğitimde FATİH Projesiyle, 21. yy. becerileri olarak tarif edilen; teknoloji kullanımı, medya okur-yazarlığı, etkili iletişim, analitik düşünme, problem çözme, işbirlikli öğrenme, vatandaşlık sorumluluğu, küresel farkındalık ile öğrencilerimizin edilgen olmaktan çıkarılmasının hedeflendiğini dile getiren Dinçer Ateş, “Proje kapsamında son durum itibari ile meslek liseleri hariç tüm liselere 84.921 sınıfın tamamına etkileşimli tahta yerleştirildi ve 737.800 adet tablet bilgisayar dağıtımı tamamlandı. Bununla birlikte, 16.612 adet çok fonksiyonlu yazıcı ile 101.644 adet etkileşimli tahtanın birkaç ay içinde dağıtım ve kurulumu planlanıyor” dedi. Dinçer, proje kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında şu bilgileri aktardı:

- Okullardaki içerik ve uygulamaların üzerinde barındırılacağı ortamın hizmet verebilir hale getirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacı ile veri merkezi oluşturuldu. Bu çerçevede, Kimlik Yönetim Sistemi’nin kurulması ve yönetilmesi hedefleniyor ve entegrasyon süreci devam ediyor.

- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın talimatıyla, FATİH Projesi kapsamında öğrenciler arasında fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Nisan 2014’ten itibaren öncelikli olarak 8. sınıf öğrencilerine yönelik “e-Ders” projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda 8. sınıflar için kazanım bazlı e-Ders videoları çekildi ve EBA’da yayınlandı.

- Önümüzdeki süreçte okullarımızda yüksek hızlı internet altyapısı ve erişim sağlamayı, etkileşimli tahta kurulumlarını tamamlamayı amaçlıyoruz. Bu sayede EBA üzerinden hazırlanmış olan kullanıma açık tüm içeriklerin zaman ve mekândan bağımsız olarak okul içinde ve dışında erişiminin artırılmasını sağlayacağız. Böylece e-öğrenme sürecinde öğrencinin kendi öğrenme sürecini yönetebileceği bir ortam kurabileceğiz.

EBA AÇIĞIMIZI KAPATIYOR

Dinçer Ateş, MEB’in FATİH Projesi kapsamında birçok yeniliğe imza attığını anımsatarak, bunlardan birinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın olduğunu belirtiyor. EBA’nın tüm öğrenci ve öğretmenlerin kullanabileceği bir paylaşım platformu sunduğunu söyleyen Ateş, EBA’nın dijital ortamda eğitime katkıda bulunacak tüm öğeleri bir arada toplayan bir dijital çatı görevini üstlendiğini dile getiriyor. Her geçen gün içeriği genişleyen bir öğretim nesneleri havuzu olan EBA’nın eğitim sistemimizde ihtiyaç duyulan önemli bir açığı kapattığının altını çizen YEGİTEK Genel Müdürü Ateş, EBA dijital platformunun özelliklerinden bahsediyor:

“EBA, yurt ve dünya çapında öğrencilerin kullanımına uygun eğitim teknolojilerini bir araya getiriyor. Burada hem devlet yayınlarına hem de özel kuruluşların hazırladığı yayınlara erişim sağlanıyor. EBA sadece dijital materyal sunan bir site değil, bünyesinde yer verdiği içerik geliştirme editörleriyle öğretmenlerin kendi eğitsel içeriklerini kolayca oluşturup paylaşabileceği bir sosyal eğitim platformudur.

İçeriklerin hazırlanmasında 3 kriter grubu dikkate alınıyor

Anayasa, kanun ve yönetmeliklere aykırı olmaması; bilime, öğretim programlarına uygun olması ve Türkçe’nin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması. Ayrıca kolay, anlaşılır, ilgi çekici olması gibi tasarım kriterleri de göz önüne alınıyor. Eğitimde FATİH projesi kapsamında içerik geliştirilmesi amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerin yanı sıra özel sektör ile de içerik geliştirilmesi ve üretimi amacı ile işbirliğine gidiliyor.”

Ayrıca İzmir, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Samsun, Erzurum ve Van illerinde öğretmenlerin içerik üretebilecekleri stüdyoların kurulacağını ve bu içeriklerin seçilen proje okullarında pilot uygulamaları yapılacağı bilgisini veren Dinçer Ateş, “Pilot okullardaki alan öğretmenleri aracılığı ile bölgelerindeki bütün öğretmenler alan eğitimine alınacaktır. İçerik geliştirme süreci daha da hızlandırılacak, tüm sınıf düzeylerindeki e-Ders videoları tamamlanacak, engelli öğrenciler için Engelsiz EBA modülü oluşturulacaktır. Ödevleri, projeleri, duyuruları içinde barındıran EBA Sosyal Paylaşım Ağı, öğrencilerin tabletleri de etkili olarak kullanmalarına yardımcı olacaktır. Sistem üzerinde tutulan öğrenci portfolyo dosyaları ve aynı zamanda öğrencinin hangi öğrenme basamağında olduğunu gösteren öğretim yönetim sistemi ve merkezi eş zamanlı sınavlar yoluyla geleceğin ölçme-değerlendirme sistemi de kurgulanmıştır” diyerek EBA ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalardan bahsediyor.

EBA YARIŞMALARI YAPIYORUZ

Eğitimde teknolojinin sadece donanım ve altyapı yatırımı anlamına gelmediğini, sağlanan teknolojik yatırımların eğitimin daha etkin hale gelmesini sağladığını dile getiren Dinçer Ateş, bu yatırımın dışında eğitim sisteminin önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini düşündüğümüz EBA’nın etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak için yeniliklerle desteklenmesi, bilimsel verilerin uygulanması ve güncellenmesinin hedefleri arasında olduğunu bir kez daha belirtiyor. Ateş, bu kapsamda zenginleştirilmiş eğitim içerikleri, etkileşimli animasyonlar, video dersler ve benzeri içeriklerle eğitim içeriklerinin zenginleşmesi ve çeşitliliğinin artırılması amacıyla projenin sürdürülebilirliği sağlanacak, pedagojik anlamda, yeni dijital eğitim yaklaşımının benimsenmesine yardımcı olacağını sözlerine ekliyor.

EBA’nın yol haritasını belirleyecek Ar-Ge faaliyetleri için akademik işbirliklerinin sağlanması gerektiğini söyleyen Dinçer Ateş, “Buna dayalı olarak sahadan gelecek araştırma verilerine göre EBA’yı canlı tutacak bir sistem kurulması, öğrenci, öğretmen, veli ve yöneticilerin EBA ile ilgili görüşlerinin bilimsel yöntemlerle toplanması amaçlanıyor. EBA’nın sosyal ve sanatsal yönünü ön plana çıkarmak; öğrenci ve öğretmenleri bilgisayar başına hapsolmaktan kurtarmak ve sosyal yönden gelişimlerini destekleyebilmek adına bir dizi EBA Yarışmaları yapıyoruz. Bu yarışmalarla hem EBA’nın tanıtımını yapmak hem EBA’ya içerik sağlamak hem de öğrenci ve öğretmenleri sosyal-sanatsal anlamda motive etmeye çalışıyoruz” diye konuşuyor.

SAYILARLA EĞİTİMDE TEKNOLOJİ

- FATİH Projesi kapsamında meslek liseleri hariç tüm liselere 84.921 sınıfın tamamına etkileşimli tahta yerleştirildi ve 737.800 adet tablet bilgisayar dağıtımı tamamlandı. Bununla birlikte, 16.612 adet çok fonksiyonlu yazıcı ile 101.644 adet etkileşimli tahtanın birkaç ay içinde dağıtımı ve kurulumu yapılacak.

- Etkileşimli tahta yerleştirilen okullarda görev yapan öğretmenlerden, Eğitim ve Teknoloji Kullanımı Kursu’na 113.325’inin, Bilgilendirme Semineri’ne 114.018’inin, Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı Kursu’na 60.229’unun katılımı sağlandı.

- Öğrencilerin güvenli içeriklere ulaşmasını ve derslere etkin katılımını sağlamak amacı ile geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı’nda; 7.576 adet video, 85.046 görsel, 1.674 adet e-kitap ve 1.381 e-dergi, 4.276 sesli içerik, 1.233 doküman yayınlandı, 84 e-içerik portalı ile işbirliği yapılarak yayına alındı.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.