banner

Yeni SBS sistemi 2014 İşte tüm merak edilenler
Yeni ortaöğretime geçiş sistemi ile ilgili tüm merak edilenler. Yeni SBS sistemi nasıl ve ne zaman uygulanacak? Merkezi sınavlar hangi sınıflar için geçerli olacak? Merkezi sınavlar hangi dersleri kapsayacak? Yılda kaç sınav yapılacak? İşte tüm merak edilenler…

Yeni SBS sistemi 2014 tüm merak edilenlerMilli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, yeni ortaöğretime geçiş sistemini açıkladı. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş adıyla açıklanan yeni sistemde 6 dersten yılda 12 merkezi sınav yapılacak.

Yeni sistemde “Ortak Değerlendirme Kapsamındaki Dersler”

Fen ve Teknoloji

Matematik

Türkçe

Yabancı Dil

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, yeni ortaöğretime geçiş sistemini açıkladı. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş adıyla açıklanan yeni sistemde 6 dersten yılda 12 merkezi sınav yapılacak.

Aylardan bu yana merak edilen yeni ortaöğretime geçiş sisitemini Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı düzenlediği bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Temel Eğitimden Ortaöğretimer Geçiş adıyla açıklanan yeni sistemi bir güncelleme olarak niteleyen Bakan Avcı, öğrencilerin artık sınav stresi yaşamayacağını, sınav kaçırdım kaygısı duymayacağını ve bu sistemle dershanalere ihtiyacın kalmayacağını ifade etti. Yapılan çalışmanın uzun yıllara dayandığını belirten Bakan Avcı, “MEB olarak eğitim ve öğretimi dinamik bir süreç olarak görüyoruz. Kısa vadede merkezi sistemi kaldırıyoruz. Okulu ön plana alıyoruz. Test sınavlar yerine açık uçlu klasik sınavlar yapmayı, tabletlerden yararlanmayı, yazılı sınavları yerleştirmeyi planlıyoruz. Uzun vadede ise öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesinde onların sanatsal, sportif etkinliklerinin değerlendirildiği bir yaklaşımı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Temel mantığı ve kurgusu sabit ancak eklentilerinin sürekli zenginleştirildiği, sistemin sürekli kendisini yeni koşullara uyarladığı bir süreç söz konusu.Bu yıl uygulanmaya başlanan yerleştirme mantığı çerçevesinde okullara alternatif olarak ortaya çıkan kurumlara ihtiyaç duymayacaksınız.” diye konuştu.

Sınav detaylarının açıklanmasının ardından Bakan Avcı sınavın detayları ve yeni sistemle ilgili şu bilgileri verdi:

-              Bu tabloda anlatılanları vatandaşlarımız çok karmaşık zannedebilirler. Oysa ki bunlar zaten yapılıyordu. Açıkladıklarımız bu hesaplamaların güncelleştirilmiş hali. Anlatırken biraz karmaşık gibi görünüyor ama aslında çok basit. Birkaç cümle işle özetlemek gerekirse yapılmaktan olan şudur:

-              Çocuklarımızın ortaöğretim kurumlarına geçişlerinde tek bir sınavı ortadan kaldırıyoruz. Çocuklarımız ortaokula başladıkları günden itibaren koşturmanın içine giriyorlar. Telafisi olmayan bir sınavın yerine yeni bir sınav getirmiyoruz. Sene içinde zaten yapılmakta olan yazılı sınavlar var. Çocuklar sınıflarda yazılılara giriyorlar. Yaptığımız bu yazılılardan birer tanesini daha kontrollü yapmak.

-              Çocuklar yine sınıflarına sınavlara girecekler. Sınav stresi yaşamayacaklar. Yanlışlar doğruları götürmeyecek. Bu yazılı sınavları daha denetimli hale getiriyoruz. İnşallah okullarda yapılmakta olan sınavları daha denetimli daha güvenilir hale getirmenin ilk adımıdır bu. Bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi 36 ayrı sınav söz konusu değildir.

-              Ece Ayhan’dan bir dize aklıma geliyor ama biraz yanlış anlaşılabilir… Başını okumazsan bu sefer de Ece Ayhan’ı sansürledi diyebilirler ama bu açıklamadan sonra sanırım demezler… “Efendiler ne yani çocuklar hiç gülmeyecekler mi?” Sistemin özü budur. Çocuklarımızı, velilerimizi rahatlatmak. Basit güvenli gerilimsiz sınavlar. Çocuklar bunu çok iyi biliyor. Çocuklardan rica ediyorum sistemin ayrıntılarını büyüklerinize iyi anlatın.

-              Boş kontenjanların doldurulması için kayıtlar sürekli açık tutulacak. Boş kontenjan konusunda endişe edecek bir şey yok.  Kontenjanlar dolana kadar, yerleştiği okuldan memnuniyet duymayanlar dahil olacak şekilde aşağıdan yedekler geldikçe buralar dolacak. Doldurmak için kayıt sistemini sürekli güncelliyoruz.

Yeni sistem ne zaman uygulanacak?

Yeni ortaöğretime geçiş sisteminde, 2013-2014 eğitim öğretim yılından başlayarak 6 temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi merkezi gerçekleştirilecek.

Hangi derslerden merkezi sınav yapılacak?

Buna göre, Bakanlığın ortaöğretime geçiş sisteminde yapacağı merkezi değerlendirmeler, orta ve uzun vadede  açık uçlu soruları içerecek hale dönüştürülecek, öğrenciler sınavlara kendi okullarında girecek, öğretmenler ise kendi okullarının dışındaki okullarda görevlendirilecek. Geçerli mazereti nedeniyle sınava giremeyenler için mazeret sınavı yapılacak. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Yeni ortaöğretime geçiş sisteminde fen ve teknoloji, matematik, Türkçe, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi ile inkilap tarihi ve Atatürkçülük dersleri, merkezi değerlendirme sistemi kapsamında olacak. Merkezi değerlendirmeler iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere yapılacak.

Yerleştirme puanı nasıl hesaplanacak?

Ortaöğretime yerleştirmede, öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının yüzde 30'u ile 8.sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının yüzde 70'inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacak.

Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Ortaöğretime geçiş sisteminde öğrencilerin yerleştirme esas puanlarının eşit olması durumunda, ilk olarak tercih önceliği, ardından sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı yüksekliği ve okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı göz önünde bulundurulacak.

Puan Eşitliği Halinde Ortaöğretime Yerleştirme Nasıl Gerçekleşecek?

Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır:

1. Tercih önceliği,

2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği,

3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.

Ortaöğretime Geçiş Nasıl Gerçekleşecek?

Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak.

Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması

6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

Yılsonu başarı puanının hesaplanması

Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder.

Yeni sistemle ne amaçlanıyor?

Güncellenen geçiş sistemiyle öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek, eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak amaçlanıyor.

Sistem ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını, sınav kaygısını sürece yayarak azaltılmasını sağlayacak.

Öğretmenin mesleki performansını artıracak sistem, okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltacak.

Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif şekilde izlemenin ve değerlendirmenin amaçlandığı sistemde başarı değerlendirmesi sürece yayılacak.

Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukların azaltılmasını sağlayacak sistemle, öğrencilerin okula devamsızlığının en aza indirilmesi, orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılması sağlanacak.

Müfredat nasıl eşitlenecek?

Böylece müfredatın  bütün okullarda eş zamanlı götürülmesi amaçlanıyor. Diyelim kış şartları oldu sorun oldu, telafi imkanını getiriyoruz bu yerlere. Müfredat disiplin altına alınıyor. Diğer yazılıları da  denetim alına almayı amaçlıyoruz. Tesadüfi verilen notlarla merkezden gönderilen sorularla çok büyük fark varsa, sorun var demektir. Diğer sınavlar için merkezi sınavlar ölçü olacak demektir. Kontrolü sağlayacağız. Kontrollü olacak.

Okullar arasında kalite farkı

A ile b okulu altyapısı donanım, öğretmen tecrübesi fark edebiliyor. Bütün eğitim kurumlarında aynı kaliteyi tutturmak mümkün değil. Meslek okullarımız da 1. Sınıf eğitim veren okullar var. En üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bunların eğitim öğretimi farklıdır.  Hepsi bütün meslek okulları Anadolu liseleri de okullarımız.  İyi çok iyi ve daha iyi olması gereken okullar var. Farkları gideremiyoruz

Açıkta kalanlar ne olacak?

Sınavla alan okullar var sınavsız alan okullar var. Sınavsız alan öğrenciler büyük kısmı zaten tercihi bu okullardır. Meslek liselerini rencide eden bu söylem doğru değil.

Boş kalan kontenjanlar dolana kadar kayıt sistemi açık olacak. Yedekler geldikleri sürece buralar dolacak. Kayıt sistemini sürekli güncelliyoruz.

Özel okullar nasıl öğrenci alacak?

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Küçük, “Özel okullar son 5 yıldır Bakanlığın yaptığı sınavlarla öğrenci alıyor. Bundan sonra da böyle olması düşünülüyor. Başka bir sınava imkan verilmeyecek” dedi. Küçük, özel okulların nasıl öğrenci alacağını şöyle açıkladı:“2008 yılından itibaren böyle bir uygulama yok. Bakanlığın uyguladığı SBS’ye göre son 5 yıldır öğrenci alıyor özel okullar. Fakat Bakanlığın yaptığı 500’lü puanlama sistemi yerine başka bir puanlama ile öğrenci alıyorlar. Bundan sonra da böyle olması düşünülüyor. Ek bir sınav verilmeyecek, Bakanlığın yaptığı sınav sonucunda almak isterlerse buna imkan tanınacak. Ayrı bir sınav olmayacak.”

Eğitim Reformu Girişim Koordinatörü Batuhan Aydagül:

Sınav sayısını artırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Türkiye’de böyle bir sistem, her sınıfta öğrenimin aynı standartlarda, eşzamanlı olarak ilerlediği kabulüne dayanır. Ancak böyle bir durumun olmadığını herkes biliyor. Bu tür sınavlar öğretmen üzerinde baskı oluşturacak, merkeze göre yerelin sahip olduğu esnekliği de tamamen ortadan kaldıracak. Aynı zamanda müfredata göre geride kalan öğrenci de göz ardı edilmiş olacak. Bu tür bir seçme sisteminde din kültürü ve inkılap tarihi gibi dersler yerine Türkçe, matematik gibi derslerin ölçme için yeterli olacağı fikrindeyim. Sıralamanın az olduğu ve öğrenme odaklı bir eğitim sistemi olmalı.

Özel Okullar Birliği Derneği Başkanı Cem Gülan:

Bu sınav örneğin 81 ilde aralık ayında yapılacak. O zaman müfredatta her okulun aynı noktaya gelmiş olması gerekir. Her okulda da aynı sürede aynı konuların işlenmediğini biliyoruz. Bu durum dershaneye olan ihtiyacı artıracak. Tek sınav olan SBS’de dahi güvenliği sağlamak adına canımız çıkıyordu. Güvenlik riski bu sistemle 6’ya çıkıyor. Her açıdan problemli bir sistem olacağa benziyor. Öğrencinin sınavı kaçırması durumunda telafi sınavı olacağı söyleniyor. Ancak böyle de sahte raporlar yaygınlaşacak. Sahte raporla öğrenciler telafiye kalmaya çalışacak. Öğretmenler de ister istemez bir not verecek ve yine okul notları uçmuş durumda olacak. Özel okullar olarak biz kendi sınavımızı yapmak istiyoruz. Sistemin bir an önce netleşmesi lazım ki biz de yapacaklarımızı belirleyelim. Biz kendi sınavımızla öğrencinin 8. sınıf sonunda geldiği noktayı sorgulamak isteriz. Özel okullara başvuru 30-40 bin civarında olduğu için açık uçlu sorular soruyoruz. 5 yıl sonrasında ise açık uçlu soru oranını yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz.

Türkiye Eğitim Derneği Başkanı (TED) Selçuk Pehlivanoğlu:

Yeni sistem sıralama sınavı mantığında olacaksa sıkıntı devam edecektir. Okullar arasındaki eşitsizliği kaldırmadan sıkıntı hallolmaz. Ölçme sınavı şeklinde olacaksa bu okullar arasındaki durum farkını ortaya koyması bakımından faydalı olabilir. Yeni sistem öğrencileri doğru yönlendirmeyi sağlayacaksa önemli bir adım olur.

Türkiye'de ortaöğretim sınavlarının tarihçesi

Sınavla öğrenci alan okulların tarihi çok eskilere dayanıyor. 1955 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan ve yabancı dilde eğitim sunan kolejler öğrencilerini sınavla seçiyordu. Ortaöğretime geçişte merkezi sınavlar hep var olurken, LGS, OKS, ve SBS şeklinde farklı uygulamalar yapıldı.

Türkiye'de ortaöğretime yerleştirme sürecinde merkezi sınavlar belirleyici olurken, sınavlar çeşitli dönemlerde yöntem ve içerik olarak farklılık gösterdi. Türkiye genelinde kimi zaman tek, kimi zaman birden çok sınavlar uygulandı. Yeni dönemde ise derslerin yazılı sınavlarını Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yapacağı bir sistem alacak.

Türkiye'deki ortaöğretime geçiş sistemine ilişkin SETA'nın hazırladığı rapor ve derlenen bilgilere göre, sınavla öğrenci alan okulların tarihi çok eskilere dayanıyor. 1955 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan ve yabancı dilde eğitim sunan kolejler öğrencilerini sınavla seçiyordu.

Daha sonra öğrencilerini sınavla alan 1964 yılında itibaren fen lisesi, 1985 yılından itibaren Anadolu imam hatip liseleri, 1990 yılından itibaren Anadolu öğretmen liseleri ile 2003 yılında faaliyete geçen sosyal bilimler lisesi kurulmaya başladı.

Kolej olarak açılan ve şimdilerde Anadolu lisesi olarak bilinen okullar ise 1999 yılına kadar öğrencilerini ilkokuldan itibaren merkezi sınavla aldı. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim uygulamasının başlamasıyla Anadolu liselerinin ortaokul kısmı kapanmış, Anadolu liseleri hazırlık ve üç yıllık lise eğitimi vermeye başladı. Yeni düzenlemeyle öğrenciler, 8. sınıftan itibaren Anadolu liselerine yerleşmek için sınava girmeye başladı.

LGS, OKS, SBS

Türkiye'de ortaöğretime geçişte merkezi sınavlar hep var olmuş, ancak bu sınavların yöntemleri farklılıklar göstermişti.

Liselere Giriş Sınavı (LGS), Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS), Seviye Belirleme Sınavları, Seviye Belirleme Sınavı (SBS) uygulanan farklı sınav sistemleriydi.

2000'li yıllarda sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına LGS ile yerleştirme yapılırken, 2004 yılından itibaren OKS'ye geçilmiş, 2008 yılında son kez yapılan OKS ile bu sistem de terkedildi. OKS sistemine geçilerek özel okullar ile polis kolejine öğrenci alımları da bu sınavla yapılmaya başlandı.

İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıflar için düzenlenen SBS'lere ise 2008 yılında geçildi, bu yılda sadece 6 ve 7. sınıflar için SBS düzenlendi. 2009 yılından itibaren ise bu sınav ilköğretim 8. sınıflara uygulandı.

MEB, SBS sınavlarına geçişin sebeplerini açıklayan bir kitapçık hazırlayarak, değişikliğin müfredattaki yenilenmeye bağlı olarak, farklı bir ölçme sınavının yapılmasına gereksinim duyulduğu ifade edilmişti.

İlerleyen süreçte SBS'ler kademeli olarak kaldırıldı ve sadece ilköğretim 8. sınıflara uygulanır hale geldi. SBS ise 2012-2013 eğitim öğretim yılında son kez yapıldı.

MEB, ortaöğretime geçişte yeni sistemi dün kamuoyuyla paylaştı. Gelecek yıldan itibaren 6 temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel yapılan sınavlardan biri merkezi olarak gerçekleştirilecek. Bu yeni sistemde, yeni bir sınav olmayacak, öğrencilerin her dersten zaten girdikleri yazılıları Milli Eğitim Bakanlığı merkezi olarak yapacak.

Diğer ülkelerde durum nedir?

Ortaöğretime geçişte her ülkenin farklı uygulamaları bulunuyor. ABD, Japonya, İngiltere (Gramer okulu), Macaristan, Güney Kore ile Hollanda merkezi sınavla liseye öğrenci alırken, Çin, Fransa, İtalya, Singapur ortaokul bitirme sınavı uyguluyor. Bazı ülkelerde sadece okul notları, öğretmen görüşü, okul bazlı giriş sınavı da etkili bir yöntem olarak kullanılıyor.

Ülkelere göre uygulamalar şöyle:

ABD'de liseye geçişte öğrenciler adrese dayalı olarak evlerine yakın bir liseye yerleşebildiği gibi, sınavla da bazı okullara yerleşebiliyor. Bazı eyaletlerde önemli devlet okulları öğrencilerini sınavla seçiyor.

Çin'de, ortaöğretimde birinci kademeyi bitiren öğrenciler yılda bir kez ve yerelde yapılan giriş sınavına katılıyor. Sonuçlara göre okullar kontenjan belirleyerek öğrenci alıyor. Çin, genel liselerin kalitesini desteklemek için giriş sınavlarını destekliyor.

Almanya'da, okul türlerine yönlendirme erken yaşlarda başlıyor. İlkokulu bitirenler başarılarına ve öğretmenlerinin değerlendirmelerine göre okullara yerleşiyor.

Fransa'da ise liseyi bitirmek için bitirme sınavına giren öğrenciler, sınavda belirlenen derslerin sorularını yanıtlıyor. Okul notlarının da önemli olduğu eğitim sisteminde üst öğrenime geçişte öğrencinin temel değerleri de önemli yer tutuyor.

İtalya'da genel ve meslek liselerine geçebilmek için ortaokul bitirme sınavında başarılı olmak ve diploma almak şartı aranıyor. Başarılı olanlar istediği liseyi tercih edebiliyor.

Güney Kore'de öğrenciler liselere yerleştirilirken seçme sınavına giriyor ve yerleştirmede notları da etkili oluyor.

İngiltere'de merkezi sınavla öğrenci seçme uygulaması yer almıyor. Burada, genel okullara herhangi bir ölçüte bağlı kalınmaksızın kayıtlar yapılıyor. Farklı adlardaki diğer okullar ise öğrenci seçimini kendisi belirliyor.

Finlandiya'da ise ülke genelinde yapılan bir sınav yok. Liseye gelen öğrenciler ortaöğretimdeki başarı notlarına göre gruplandırılıyor.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Yorumlar   

 
+3 # berivan and sinem 02-06-2014 09:32
tercihler ne zaman yaplacak...
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-1 # zeliha 13-06-2014 23:32
Alıntılandı berivan and sinem:
tercihler ne zaman yaplacak...

cnm tercihler 31 temmuzla 8 ağustos arası
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
+2 # ayşe 20-06-2014 17:23
Alıntılandı berivan and sinem:
tercihler ne zaman yaplacak...

31 temmuz ve 8 ağustos tarihleri arasında
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-1 # berivan and sinem 02-06-2014 09:42
lütfen cevap verebiler.....
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-3 # melisa 11-06-2014 11:23
Alıntılandı berivan and sinem:
lütfen cevap verebiler.....

31 temmuz 8 ağustos arası
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-1 # Umut 12-06-2014 16:35
Okul bize artı bir puan vericekmi lütfen cevap verin çok önemli benim için
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # zeliha 13-06-2014 23:33
[quote name="Umut"]Okul bize artı bir puan vericekmi lütfen cevap verin çok
hayır okul vermio onun yerne ortalamalar var
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-5 # Sanane Aqq 19-06-2014 12:22
Lan bizim suçumuz neydi şuan 11.sınıfa geçtim bizim zamanımızda puanlar çok yüksekti amk sizin sisteminizi
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-1 # ayşe 20-06-2014 17:26
tercihler yapılırken illa bizim orda olmamız mı gherekiyo ailemizden başka birisi bizim tercihimizi yapabilirmi
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # ayşe 20-06-2014 17:28
tercihler yapılırken bizim ordamı olmamız gerekiyo yada ailemizden birisi bizim yerimize tercihimizi yapabilirmi bide biz tercihleri nerde yapıcaz
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-4 # vedat 26-06-2014 23:43
Puanlar ne zaman beli olacak
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-1 # rüveyda 03-07-2014 11:01
Alıntılandı vedat:
Puanlar ne zaman beli olacak

7 temmuzda puanlar açıklanacakmış
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-3 # öme 07-07-2014 15:33
hani açıklanmadı
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-3 # ecee 08-07-2014 15:56
açıklandı :) teog sınav sonuçları sorgula yaz çıkar
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # rüveyda 02-08-2014 12:20
7 temmuzda puanlar açıklando
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # İlknur 05-07-2014 04:25
6. SINIFLAR GİRECEK Mİ ?
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # selcan 18-07-2014 14:53
okullar bize artı puan verecek mi
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # refıka 20-07-2014 13:53
ya bısey merak edıom tercıhlerı ılla kendıı okulumuzdamı yapmamız gerekıo bılgı versenız
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # refıka 20-07-2014 13:54
ılla tercıhlerı kendı okulumuzdamı yapacaz????
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-3 # rüveyda 11-08-2014 13:25
tercihler ne zaman belli olacak
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-1 # zekiye 19-11-2014 17:50
merhaba teog sınavı ile polis kolejine nasıl gidebilirim ??
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Hermine 27-03-2015 14:10
Hi there! I just would like to offer you a huge thumbs up for the excellent info you have here on this post.

I'll be returning to your web site for more soon.

My web site: free samples online
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Aja 03-04-2015 01:14
Hello I am so grateful I found your website, I really found you by error, while I was researching on Google for
something else, Nonetheless I am here now and would just like
to say thank you for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don't have time to read it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read
more, Please do keep up the superb job.

Here is my homepage; side effects
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Forest 11-04-2015 02:40
Truly when someone doesn't be aware of afterward its up to other viewers
that they will help, so here it occurs.

My web site side effects cialis
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Mauricio 16-04-2015 09:11
Wonderful beat ! I would like to apprentice while you
amend your site, how could i subscribe for a blog web site?
The account aided me a acceptable deal. I had been tiny
bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

My web-site cheap flight
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Kent 25-04-2015 08:57
Howdy! This post couldn't be written much better!
Reading through this post reminds me of my previous roommate!
He constantly kept preaching about this. I will forward this article to him.
Pretty sure he'll have a great read. Many thanks for sharing!Here is my web site - online pharmacies canada
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Rita 01-07-2015 09:26
May I just say what a relief to uncover someone who truly understands
what they are discussing online. You actually understand how
to bring an issue to light and make it important.
A lot more people should check this out and understand this side of
your story. I can't believe you aren't more popular given that you most certainly have the gift.


My homepage ... canadian pharmacies shipping to usa
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Kathlene 04-07-2015 11:41
My brother recommended I might like this web site.
He was totally right. This post actually made my day.
You cann't imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!


Take a look at my web blog: cialis
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Melanie 07-07-2015 21:56
Hi, i believe that i saw you visited my web site so i came
to go back the choose?.I'm attempting to to find issues to enhance my site!I guess its adequate to use some of your concepts!!


Also visit my webpage ... Cialis
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Serena 14-07-2015 04:41
Wow! At last I got a website from where I
be capable of in fact obtain valuable data concerning
my study and knowledge.

Feel free to visit my web-site canadian pharmacy
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Fernando 08-08-2015 23:14
Why users still use to read news papers when in this technological world everything is available on web?


Here is my web page; pharmacy canada
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Alfredo 06-09-2015 05:51
At thks time it sounds like BlogEngine is the preferred blogging platform
out there right now. (from what I've read) Is that
what you are using oon your blog?

My web page; buy generic cialis online
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Ines 15-09-2015 13:09
Highly energetic article, I liked that bit. Will there
be a part 2?

My weblog ::reviews generic cialis
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Shantae 15-09-2015 18:56
Hey there! I just wish to offer you a huge thumbs up for the
excellent info you have got right ere on this post. I'll be
returming to your site for more soon.

Feel free to visit my web blog ... buying viagra cialis
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Phil 17-09-2015 15:26
I think this is oone of the most significant info for me. And i
am glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is great,
the articles is really great : D. Goood job, cheers

Here is my homepage - order cialis usa
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Lemuel 18-09-2015 19:18
Paragraphh writing iis also a fun, iif you be familiar with then you can write if not it is complicated
to write.

Feel free to surf to my weblog: cialis buy india
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Major 26-09-2015 07:27
It is perfect time to make some plans for the future aand it is time to
bee happy. I have read this post aand if I could I desire to
suggest you some interesting tgings or tips. Perhaps
you can write next articles referring to this article.
I wish to read more things about it!

My web page viagra cialis online
pharmacy
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Edwin 06-10-2015 01:06
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment.
Is there any way you can remove people from that service?
Many thanks!

Take a look at my page tadalafil 20mg
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Guy 17-10-2015 19:43
Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
you make bllogging look easy. The overall look of your weeb
site is fantastic, let alone the content!

my website :: cialis on line canada
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Shalanda 18-10-2015 02:52
If you wanjt to obtain a great deal from this piece of writing then you have to apply such techniques to your won website.


Take a look at myy webpage: cialis canada
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Ernie 20-10-2015 22:03
This is my first time visit at here and i am actually pleassant
to read everthing at alone place.

Feel free to surf to my site: http://www.tabscanada.com
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Porfirio 07-11-2015 04:24
Wonderful items from you, man. I've understand your stuff prsvious to and you are ust too wonderful.
I really like what you've acquired here, certainly like what you're saying and the
best way in which you sayy it. You are making it entertaining
and youu continue to care for to keep it sensible.
I can not wait to learn faar more from you.
That is actually a terific site.

Here iis my web-site ... best canadian without prescription viagra
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Deloras 09-11-2015 08:48
I got this website from my buddy who told me concerning this site and at the moment this
time I am browsing this website and reading very informative articles or reviews here.


Also visit my web blog ... cheapest canadian certified viagra
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Maxie 10-11-2015 01:05
Excellent way of explaining, and fastidious paragraph to get information regarding my presentation subject, which i am going to convey in academy.Feel free to visit my webpage - cialis from canada
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Henry 11-11-2015 14:00
Hello, i believe that i saw you visited my weblog so i got here to
return the favor?.I'm trying to find issues to enhance my site!I suppose
its adequate to use a few of your concepts!!


Look into my weblog ... ordering viagra from canada
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Pearlene 13-11-2015 08:37
What you composed made a lot of sense. However, think about this,
what if you were to write a awesome title?

I am not saying your content isn't good, but what if you added a title that grabbed folk's attention? I
mean Yeni SBS sistemi 2014 İşte tüm merak edilenler is kinda boring.
You ought to glance at Yahoo's front page and watch how
they write article headlines to get viewers to click.
You might add a related video or a related picture or two to grab people interested
about everything've got to say. Just my opinion, it would make your blog a little livelier.


my blog ... Cialis pricing compare
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Hans 13-11-2015 09:01
Undeniably believe that that you said. Your favorite reason seemed to
be at the net the easiest factor to keep
in mind of. I say to you, I definitely get irked whilst
folks think about issues that they plainly do not recognize about.
You controlled to hit the nail upon the top and outlined out the whole
thing with no need side-effects , folks could take a signal.
Will probably be again to get more. Thank you

My weblog; Sildenafil citrate generic india
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Jolene 14-11-2015 17:02
Awesome things here. I'm very happy to peer your
post. Thanks so much and I am having a look ahead to contact
you. Will you kindly drop me a e-mail?

Also visit my blog post - Buy sildenafil citrate online
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Caitlin 18-11-2015 15:05
Good day! I could have sworn I've been to this website before but after checking through
some of the post I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely delighted I
found it and I'll be book-marking and checking back frequently!


My website; costco car insurance review
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Melodee 19-11-2015 09:45
If you would like to take a good deal from this post then you have to apply such
methods to your won webpage.

Feel free to surf to my blog post :: mendota car insurance
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Norma 28-11-2015 08:47
I'm really enjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into any internet
browser compatibility problems? A handful of my blog visitors have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Safari.
Do you have any advice to help fix this issue?


My homepage :: best car insurance in pa
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Eunice 28-11-2015 23:21
Truly no matter if someone doesn't be aware of
then its up to other people that they will assist, so here it takes place.


Take a look at my blog post; cheapest car insurance in ct
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Epifania 29-11-2015 19:46
I used to be able to find good info from your content.


Here is my web blog: general car insurance
quote
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Gennie 30-11-2015 11:05
It's awesome for me to have a site, which is useful in support of my experience.
thanks admin

Also visit my web blog: cheapest car insurance in ky
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Ernie 30-11-2015 17:28
Good article. I definitely appreciate this site. Thanks!


My webpage - discount car insurance
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Veronica 30-11-2015 20:35
When I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments
are added- checkbox and from now on each time a comment is
added I get four emails with the same comment. Perhaps there is a way you are able to remove me from that
service? Many thanks!

my blog: do you need insurance to register
a car
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Damian 20-12-2015 21:12
Fine way of explaining, and nice piece of writing
to obtain facts about my presentation subject matter, which i am going to deliver in college.


My web blog; canadian generic cialis
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Alejandro 08-03-2016 01:21
I will immediately take hold of your rss feed as I
can not to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.

Do you have any? Please let me know so that I may subscribe.
Thanks.

Also visit my web page - Online cialis pharmacy
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Taylan 11-03-2016 09:31
okul puan vercekmi benim icin cok önemli cevap verin
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Reed 17-03-2016 20:00
Hi to every , as I am actually keen of reading this webpage's post
to be updated on a regular basis. It includes pleasant stuff.


Feel free to surf to my weblog; Cheap Car Insurance
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Edwina 23-03-2016 19:00
There's definately a lot to know about this issue.
I really likke all of the points you've made.

Take a look at my web blog: cheap car insurance companies
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Katrice 24-03-2016 04:05
Hi there, I enjoy reading all of your article. I like to write a little comment to support you.Feel free to surf to my webpage Cheap car insurance
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Tracie 24-03-2016 06:00
Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the
pictures aren't loading correctly. I'm nnot sure
why but I think its a linking issue. I've tried iit in two different
browsers and both sgow the same results.

Feel free to surf to my homepage; Cheap Car Insurance
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Lillian 25-03-2016 03:25
Hey! Would you mind if I share your blog with my
myspace group? There's a lot of folks that I think
would really appreciate your content. Please let me know.
Thank you

Also visit my homepage: cheap car insurance
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Elena 29-03-2016 05:12
I'm curious to find out what blog system you're using?
I'm having some minor security problems with my latest website
and I would like to find something more safe. Do you
have any suggestions?

Feel free to visit my homepage cheap car insurance texas
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Olive 31-03-2016 20:37
Hello, I wish for to subscribe for this webpage
to obtain hottest updates, thus where can i do it please help out.


Here is my web blog - cheap car insurance in ny
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Dwayne 23-04-2016 13:01
Woah! I'm really digging the template/theme of this site.

It's simple, yet effective. A lot of times it's difficult to get that "perfect balance" between usability and visual appearance.
I must say that you've done a awesome job with this.
In addition, the blog loads very quick for me on Safari.
Excellent Blog!

Here is my homepage; medications com
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Jerome 01-05-2016 15:38
Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?
I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the blog.
Any feedback would be greatly appreciated.

Here is my homepage dyson repair
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # mercan 18-06-2016 20:24
ben yabanci olarak bi sorum cikti ...
ben 8. sinifi okudum ve teog sinav de yaptim ama dil bilmedegim sonuc oyle iyi degil
simd sorum bu dur ki ben dil bilmedigim icin ve yabanci olarak icin eger mesela benim puanim 255 olsun oyle bi lise gide bilirmiyim ki 422 puan istiyor?
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # mercan 18-06-2016 20:30
lutfen cevab verin
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # mercan 18-06-2016 22:41
[Forwarded from Furkan]
Ben yabancı olduğum için bir sorun çıktı.
....Teog sınavına girdim ama dil bilmediğim için sonucu iyi gelmedi.şimdi şunu sormak istiyorum;ben dil bilmediğim ve yabancı olduğum için 225 puanla puanı 422 olan bir liseye gidebilir miyim?
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Nolan 19-06-2016 23:21
Keep on writing, great job!

my blog ... canadian pharmacies shipping to usa
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Andre 01-07-2016 22:33
Article writing is also a excitement, if you be acquainted with then you can write or else it is complex to write.


Also visit my webpage :: canadian pharmacies
shipping to usa
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Ross 05-07-2016 01:50
Wow, fantastic weblog layout! How long have you ever been running a blog for?

you make blogging glance easy. The total look of your web site is excellent, as neatly as the content!


Feel free to surf to my homepage :: Canadian Pharmacies Shipping To Usa Online
- Health Canadian Blog
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Teresita 11-08-2016 18:59
I do accept as true with all of the ideas you've offered for your post.
They're really convincing and will definitely work. Nonetheless,
the posts are too brief for newbies. May just you please extend them a bit from subsequent time?
Thank you for the post.

my site; club penguin walkthrough mission 4 (Jacquelyn)
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Precious 13-08-2016 04:55
Hello There. I found your blog using msn. This is
an extremely well written article. I'll be sure to bookmark it
and come back to read more of your useful info. Thanks for the post.
I'll definitely comeback.

My blog: club penguin agent walkthrough; Lynwood,
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Nicolas 13-08-2016 05:03
Hi, Neat post. There's a problem together with your site
in internet explorer, would test this? IE still is the marketplace leader and a large element of other people will miss your fantastic writing because of this problem.my web page - club penguin ds walkthrough mission 5
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Norine 13-08-2016 17:25
Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.

I'm thinking about making my own but I'm not sure where to start.
Do you have any tips or suggestions? Appreciate it

my blog post - club penguin cheats field ops june
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Emma 13-08-2016 17:51
Your mode of explaining everything in this paragraph is truly good, every one can effortlessly be aware of it, Thanks a lot.


Also visit my webpage - club
penguin walkthrough avalanche rescue mission
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Essie 14-08-2016 02:08
It's awesome to pay a quick visit this web site and reading the views of all
mates on the topic of this article, while I am also zealous of
getting experience.

Have a look at my site :: club penguin walkthrough mission 7 (club-penguin-walkthrough-waddle-squad.flashgames2008.com)
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Pearline 14-08-2016 07:24
Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.
Thanks for the post. I'll certainly comeback.

Here is my homepage; club penguin agent
walkthrough missions
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Irvin 14-08-2016 20:58
Woah! I'm really enjoying the template/theme of this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's difficult to get
that "perfect balance" between user friendliness and visual appearance.
I must say you have done a awesome job with this.

Additionally, the blog loads very quick for me on Firefox.

Outstanding Blog!

Have a look at my blog; club penguin ds mission lost and
confused (Chase)
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Hildred 15-08-2016 04:45
An interesting discussion is worth comment. I
believe that you ought to write more about this topic, it might not be a taboo matter but
usually people do not talk about these issues. To the next!
All the best!!

my web page; club
penguin cheats for field ops november 2012
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Larry 15-08-2016 23:24
I'm excited to find this web site. I need to to thank you for ones time due to this wonderful read!!
I definitely liked every part of it and
I have you bookmarked to see new things in your website.

Here is my web page :: club penguin walkthrough aunt arctic
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Jeffrey 17-08-2016 03:21
Wonderful, what a webpage it is! This webpage provides
helpful information to us, keep it up.

Feel free to visit my homepage: Club Penguin Walkthrough Spy And Seek
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Gladis 17-08-2016 04:14
Hello! Quick question that's completely off topic. Do you know how to make your site mobile
friendly? My website looks weird when viewing from my
apple iphone. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue.
If you have any recommendations, please share. Cheers!


my blog post - http://www.viphollywood.club/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=57573
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Gordon 17-08-2016 19:55
WOW just what I was searching for. Came here by searching
for walkthrough for club penguin mission case of the missing coins

Feel free to surf to my webpage ... clubpenguinwalkthroughmission9.flashgames2008.com
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Casie 18-08-2016 05:09
I was more than happy to discover this web site. I need to to thank
you for ones time for this particularly wonderful read!!
I definitely appreciated every bit of it and i also have you book-marked to
see new things in your web site.

My web blog ... club penguin walkthrough avalanche rescue
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Henrietta 20-08-2016 19:46
Representatives face an epic showdown with Herbert P.

Bear that will change the PSA eternally!

My webpage; Club Penguin Walkthroughs and Wiki; www.jordistudio.net,
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Krystle 21-08-2016 12:26
It's very effortless to find out any topic on web as compared
to books, as I found this article at this website.


Feel free to visit my web blog: club penguin avalanche walkthrough, Van,
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Karry 30-08-2016 06:02
When I initially left a comment I seem to have clicked on the
-Notify me when new comments are added- checkbox
and from now on whenever a comment is added I receive four emails with
the same comment. Perhaps there is a means
you can remove me from that service? Thank you!


My web blog - Medicahospital.com.Np
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Chance 03-01-2018 05:56
payday loans no credit check
loans online
payday loans direct lenders
payday loans bad credit
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Keisha 14-01-2018 17:09
play casinos
casino games slots
pogo casino slots
casino games roulette
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Marietta 20-01-2018 22:01
online casino real money
casino online application
play casino games online
best online casino games free
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Mavis 22-01-2018 01:49
payday lender fees
no credit check payday
loans instant approval

online loans direct lenders
payday lender fees
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Casey 23-01-2018 19:47
free casino games and poker
casino online for fun
new usa online casinos 2017
best us casinos online
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Lane 27-01-2018 17:45
cheap car insurance quotes comparison
car insurance quotes
online

auto insurance quotes canada
auto insurance quotes
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Evelyne 27-01-2018 19:58
car insurance
auto insurance number
auto insurance number
auto insurance number
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Dane 29-01-2018 09:26
casino online gambling
free casino games and poker
online casino games
online casinos for us players
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Shirley 29-01-2018 09:48
casino games
online slots
real money casino
real money casino
online slots
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Pamela 03-02-2018 11:28
weight loss pills that work
diet pills prescription
diet pills for women
best diet pills review
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Florian 08-02-2018 21:19
casino online usa
casino games
real money

play casino games online
new usa online casinos 2017
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Dacia 09-02-2018 01:35
play casino games online
pogo casino slots
casino games free online
casino games real money
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Sang 12-02-2018 18:26
payday loans in az
payday loans online bad credit
loans online application
payday lender fees
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Tawnya 14-02-2018 19:57
auto insurance quotes comparison online
car insurance quotes comparison
car insurance quotes in florida
cheap car insurance quotes comparison
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Kiara 15-02-2018 01:46 Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Reynaldo 21-02-2018 16:57
car insurance quotes comparison
auto insurance quotes comparison online
auto insurance quotes comparison online
auto insurance quotes comparison online
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Brigida 22-02-2018 13:06
small personal loans fast
online loans for bad credit
get online loan fast
payday loans online legit
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Elba 12-03-2018 22:36
small personal loans fast
payday loans no credit check
no credit check payday loans instant approval
payday loans online no credit check
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.