LYS, YGS Puanları Nasıl Hesaplanıyor?
Oktay Aydın

Eğitim Uzmanı

LYS/YGS Puanları Nasıl Hesaplanıyor?

2012 LYS Barem Krizi Tam Olarak Ne?

2013 YGS PUANINIZI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN

Türkiye’de üniversiteye yerleştirilecek öğrencileri belirlemek için merkezi sınavlar ve yerleştirme yapılıyor. Sistemin genel adı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi-ÖSYS.

Sistem dahilinde Yükseköğretime Geçiş Sınavı-YGS ve Lisans Yerleştirme Sınavları-LYS (LYS-1-2-3-4-5) yapılıyor. Sınavlar sonunda adayların YGS-1-2-3-4-5-6 ve LYS MF-1-2-3-4, TM-1-2-3, TS-1-2 ve DİL-1-2-3 ham puanları ve başarı sıraları hesaplanıyor. Adayların okul diploma puanı ve okulun YGS puan ortalamalarından hesaplanan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı-AOBP’nin katılımı ile de tüm bu ham puanların Yerleştirme-Y puanları ve Yerleştirme-Y başarı sıraları hesaplanıyor. Merkezi yerleştirmeler, bu Y puanları ve Y başarı sıraları esas alınarak yapılıyor.

Ham puanlar, her puan için, önce her aday için ve her test için ayrı hesaplanıyor. Adayın testte elde ettiği net sayısı (4 yanlış 1 doğruyu götürdükten sonra kalan net sayı), ilgili testin o yılki Türkiye test ortalamasından çıkarılıyor ve Türkiye standart sapmasına bölünüyor. Bu sayı 10 ile çarpılıyor ve 50 eklenerek ilk standartlaştırılma yapılıyor. Elde edilen sayı testin o puan türündeki katkı sayısı (katkı %’sinden elde edilen sayı) ile çarpılarak adayın o puan türü için o teste ait standart puanı elde ediliyor. İlgili puan türüne etki eden kaç test varsa hepsi için bu işlem tek tek yapılıyor. Böylece bir adayın, o puan türü için gerekli ne kadar test varsa o kadar standart puanı hesaplanıyor. Standart puanların toplamı o puan türünde adayın ham sınav puanını oluşturuyor.

YGS-1-2-3-4-5-6 için ham puanlar, adayın YGS Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri standart puanları toplamından oluşuyor.

LYS-MF-1-2-3-4 için ham puanlar, adayın YGS Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ile LYS-1 Matematik, Geometri ve LYS-2 Fizik, Kimya, Biyoloji standart puanları toplamından oluşuyor.

LYS-TM-1-2-3 için ham puanlar, adayın YGS Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ile LYS-1 Matematik, Geometri ve LYS-3 Edebiyat, Coğrafya 1 standart puanları toplamından oluşuyor.

LYS-TS-1-2 için ham puanlar, adayın YGS Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ile LYS-3 Edebiyat, Coğrafya 1 ve LYS-4 tarih, Coğrafya, Felsefe standart puanları toplamından oluşuyor.

LYS-DİL-1-2-3 için ham puanlar, adayın YGS Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ile LYS-5 Yabancı dil standart puanları toplamından oluşuyor.

Bir adayın YGS puanının hesaplanabilmesi için YGS’deki 4 testten herhangi 2’sinden 0,5’er net sayısı elde etmiş olması koşulu aranıyor. Bir adayın LYS puanın hesaplanabilmesi için YGS’ye girmiş olması ve herhangi birinden 180 ya da üstü ham puan almış olması gerekiyor. Ayrıca, ilgili LYS sınav testlerinden (MF’de 5, TM’de 4, TS’de 5 ve DİL’de 1) kaç sınava girdiğine hangi sınavlara ait olduğuna bakılmaksızın, herhangi 2’sinden 0,5’er net sayısı elde etmiş olması koşulu aranıyor.

Hesaplanan ham puanlar Türkiye’de en düşük netli öğrenci 100 en yüksek öğrenci 500 ve tüm diğer adaylar 100-500 arası puan alacak şekilde yeniden 100-500 aralığında standartlaştırılıyor. 100-500 aralığındaki ham puanlar 100-500 aralığındaki aday AOBP’leri 0,12 ile çarpılarak Yerleştirme puanlarına (Y) dönüştürülüyor. Meslek liseliler ayrıca kendi alanlarını seçmede kullanılmak üzere AOBP’ler 0,06 ile çarpılarak Mesleki ek puanlı Y puanları hesaplanıyor. Her aday Y puanına göre aynı zamanda sıralanıyor ve adayların Türkiye başarı sıraları oluşuyor. Yerleştirme bu sıralar esas alınarak yapılıyor.

Puan kısa hesaplama formulü adaylara daha kolay tahmini puanları hesaplayabilsinler ya da elde ettikleri puanların sağlamasını yapabilsinler diye bu hesaplamanın verileri ışığında elde edilmiş yan bir formüldür. Esas hesaplanma biçimi yukarıda anlatıldığı gibidir. Adaylara hesaplama içinde bir taban puan, baz puan adı altında puan verilmesi söz konusu değildir. Taban puan kısa hesaplama formülünde aşağı yukarı 10’la çarpılarak ve 50 eklenerek yapılan standartlaştırmaya denk geldiği var sayılabilecek bir sayısal oluşumdur.

2012’de yaşanan temel sorun, kontenjanlarda yapılan yüksek artışa karşın,  LYS’de, özellikle de kendi alanı dışındaki puan türlerinde 180’i geçerek tercih hakkı kazanan adayların 2011’e göre ciddi oranda azalmış olmasıdır. Bu üniversiteli olmak isteyen yaklaşık 200 bin adayın bu isteğine salt barem puanı nedeniyle ket vurulması ve üniversite kontenjanlarının boş kalması sorununu doğuracaktır.

Ancak, bu durum medyada yer aldığı gibi

1-      AOBP katsayısı 0,15’ten 0,12’ye alındığı için olmamıştır. Zaten AOBP’li puan Y puanıdır. Barem Y puanları ile değil, ham puanlarla ilgilidir.

2-      Puanının hesaplanması unutulan aday olduğu için de değildir. Tüm adayların puanları kılavuzda belirtilen ve yukarıda anlatmaya çalıştığım formül ve koşullar çerçevesinde hesaplanmıştır.

Bu durum, büyük olasılık, adayların alanları dışında gerekli olan sınavlardan yalnız 1’ine katıldıkları ve 180 için gerekli olacak net sayılarını çıkaramamalarından kaynaklanıyor olabilir.

 

 

Sınava giren ve geçerli olan aday sayıları:

ADAY TÜRÜ

YGS-2012

YGS-2011

SAYI

%

SAYI

%

YGS'ye Giren

1.837.737

96,95

1.648.635

97,43

Sınavı Geçerli Olan

1.837.344

99,98

1.648.240

99,98

Puanı Hesaplanan

1.786.539

97,23

1.609.971

97,68

180 ve Üstü Puan Alan

1.311.320

73,40

1.281.537

79,60

180 Altında Puan Alan

475.219

26,60

328.434

20,40

LYS Başvuran

871.313

66,45

855.000

66,72

LYS Başvurmayan

440.007

33,55

426.537

33,28

 

 

SINAVA GİREN

SINAVI GEÇERLİ

2012

%

2011

%

2012

%

2011

%

LYS-1

619.132

71,06

625.204

69,85

600.822

68,96

601.000

67,14

LYS-2

308.701

35,43

293.791

32,82

293.067

33,64

276.900

30,94

LYS-3

666.164

76,46

681.091

76,09

630.801

72,40

635.000

70,94

LYS-4

385.660

44,26

378.048

42,24

367.729

42,20

349.100

39,00

LYS-5

49.543

5,69

41.731

4,66

45.581

5,23

31.300

3,50

TOPLAM

871.313

66,45

895.089

69,84

 

 

 

 

 

Testlerin puan hesaplamada kullanılan Türkiye ortalama ve standart sapmaları:

 

2012

2011

2010

YGS

SS

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

TÜRKÇE

40

18,02

10,1

21,80

9,30

21,60

9,20

SOSYAL BİLİMLER

40

11,3

8,9

11,30

8,50

12,40

8,00

MATEMATİK

40

7,27

10,2

7,80

9,90

11,90

11,80

FEN BİLİMLERİ

40

4,43

8,8

4,90

8,80

5,50

9,30

 

 

2012

2011

2010

LYS1

SS

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

MATEMATİK

50

14,43

12,60

15,93

13,89

14,70

12,90

GEOMETRİ

30

7,52

7,57

9,05

8,59

10,80

8,40

 

 

2012

2011

2010

LYS2

SS

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

FİZİK

30

10,41

7,89

8,08

8,05

10,10

8,50

KİMYA

30

10,81

8,53

12,23

8,82

14,90

8,90

BİYOLOJİ

30

11,17

7,28

12,07

7,57

12,70

7,30

 

 

2012

2011

2010

LYS3

SS

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

DİL  EDEBİYAT

56

24,08

9,35

21,54

10,45

27,80

11,40

COĞRAFYA 1

24

7,58

4,16

9,36

4,50

10,10

5,10

 

 

2012

2011

2010

LYS4

SS

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

TARİH

44

12,60

7,13

16,52

8,89

16,00

9,00

COĞRAFYA 2

16

6,15

3,20

6,33

3,44

7,50

3,80

FELSEFE GRUBU

30

6,75

4,58

9,73

4,70

17,90

4,80

 

 

2012

2011

2010

LYS5

SS

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

YABANCI DİL (İNG.)

80

49,61

26,18

30,69

23,32

40,30

25,00

YABANCI DİL (ALM.)

80

47,54

23,08

54,43

25,21

57,50

23,60

YABANCI DİL (FRA.)

80

33,13

25,52

43,03

20,37

43,60

19,90

 

180 baremini geçen aday sayıları:

 

TÜMÜ

FEN BİLİMLERİ

TÜRKÇE-MATEMATİK

SOSYAL BİLİMLER

YABANCI DİL

MESLEK LİSESİ

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

MF-1

246.779

376.972

202.223

215.998

26.771

139.494

151

1.237

866

92

16.768

20.151

MF-2

218.253

336.800

197.127

214.301

4.726

103.448

126

888

359

70

15.915

18.093

MF-3

218.301

338.245

196.763

213.796

4.820

104.868

171

1.028

353

75

16.194

18.478

MF-4

228.054

367.780

198.897

214.422

12.146

132.738

147

1.205

628

87

16.236

19.328

MF

246.779

376.972

202.223

215.998

26.771

139.494

171

1.237

866

92

16.236

20.151

TS-1

309.921

529.502

13.785

67.843

124.814

260.911

103.663

130.709

6.686

2.664

60.973

67.375

TS-2

371.254

576.594

30.226

75.636

155.803

287.889

109.268

134.174

7.549

2.915

68.408

75.980

TS

371.254

576.594

30.226

75.636

155.803

287.889

109.268

134.174

7.549

2.915

68.408

75.980

TM-1

403.181

623.176

147.246

209.675

212.156

267.381

7.795

89.078

2.390

1.815

33.594

55.227

TM-2

401.225

645.744

129.717

203.284

222.537

278.643

9.344

100.718

2.591

2.078

37.036

61.021

TM-3

413.184

669.731

113.208

194.349

234.429

290.697

19.539

113.107

3.188

2.412

42.820

69.166

TM

413.184

669.731

147.246

209.675

234.429

290.697

19.539

113.107

3.188

2.412

42.820

69.166

DİL-1

34.372

29.935

7.011

6.181

5.988

4.975

1.405

1.454

15.993

13.854

3.975

3.471

DİL-2

39.104

33.310

7.414

6.494

6.964

5.599

1.906

1.838

17.214

14.750

5.606

4.629

DİL-3

41.513

34.754

7.634

6.610

7.334

5.792

2.143

2.002

17.924

15.193

6.478

5.157

DİL

41.513

34.754

7.634

6.610

7.334

5.792

2.143

2.002

17.924

15.193

6.478

5.157

 

Puan Türüne Göre Kontenjanlar:

 

TOPLAM

DEVLET

VAKIF

KKTC

Y.DIŞI

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

MF-1

19.253

19132

17.918

17.539

1.104

1.270

201

273

30

50

MF-2

23.220

32434

22.758

31.964

325

306

137

124

 

40

MF-3

25.502

20780

20.615

17.233

3.730

2.467

1.077

991

80

89

MF-4

93.981

79522

72.147

60.924

18.062

14.767

3.201

3.313

571

518

MF

161.956

151868

133.438

127.660

23.221

18.810

4.616

4.701

681

697

TS-1

17.950

19465

13.215

14.792

3.492

3.257

1.156

1.267

87

149

TS-2

29.338

28076

26.895

25.654

1.581

1.365

767

922

95

135

TS

47.288

47541

40.110

40.446

5.073

4.622

1.923

2.189

182

284

TM-1

66.799

59581

52.953

46.839

11.812

10.766

1.635

1.555

399

421

TM-2

39.637

39548

28.212

30.092

9.266

7.484

1.954

1.716

205

256

TM-3

23.543

18093

17.207

13.432

5.006

3.534

1.250

1.027

80

100

TM

129.979

117222

98.372

90.363

26.084

21.784

4.839

4.298

684

777

DİL-1

13.055

14576

10.972

12.081

1.804

1.728

659

714

45

53

DİL-2

709

772

689

602

20

170

 

 

 

 

DİL-3

2.348

1499

1.908

1.384

300

20

50

 

90

95

DİL

16.112

16847

13.569

14067

2.124

1918

709

714

135

148

 

Üniversite Türüne Göre Kontenjanlar:

 

LİSANS

 

 

ÖNLİSANS

 

 

ÖZEL YETENEK

TÜM

 

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Devlet

469.686

310.877

299404

334.263

276.167

276917

17.877

17.228

15.201

821.826

604.272

591.522

Vakıf

60.975

51.066

44179

30.144

25.932

32063

4.187

4.347

4.493

95.306

81.345

80.735

KKTC

14.811

14.696

15356

1.674

1.699

1706

2.141

2.277

2.132

18.626

18.672

19.194

Yurt Dışı

1.722

2.054

2029

100

150

150

96

100

294

1.918

2.304

2.473

Toplam

547194

380.704

362.978

366181

305.959

312.846

24301

25.963

24.130

937676

712.626

699.954

 

 

 

 

 

Testlerin Puanlara Katkı %’leri (ÖSYM):

 

YGS

T

M

S

F

YGS1

20

10

40

30

YGS2

20

10

30

40

YGS3

40

30

20

10

YGS4

30

40

20

10

YGS5

37

20

33

10

YGS6

33

10

37

20

 

YGS

LYS-1

LYS-2

T

M

S

F

M

G

F

K

B

LYSMF1

11

5

16

8

26

13

10

6

5

LYSMF2

11

5

11

13

16

7

13

12

12

LYSMF3

11

7

11

11

13

5

13

14

15

LYSMF4

11

6

14

9

22

11

13

9

5

 

YGS

LYS-1

LYS-3

T

M

S

F

M

G

E

C1

LYSTM1

14

5

16

5

25

10

18

7

LYSTM2

14

7

14

5

22

8

22

8

LYSTM3

15

10

10

5

18

7

25

10

 

YGS

LYS-3

LYS-4

T

M

S

F

E

C1

T

C2

F

LYSTS1

13

12

10

5

15

8

15

7

15

LYSTS2

18

11

6

5

25

5

15

5

10

 

YGS

Y.DİL

T

M

S

F

LYSDİL1 (İ)

15

9

6

5

65

LYSDİL1 (A)

15

9

6

5

65

LYSDİL1 (F)

15

9

6

5

65

 

YGS

Y.DİL

T

M

S

F

 

LYSDİL2 (İ)

25

13

7

5

50

LYSDİL2 (A)

25

13

7

5

50

LYSDİL2 (F)

25

13

7

5

50

 

YGS

Y.DİL

T

M

S

F

LYSDİL3 (İ)

48

20

7

5

20

LYSDİL3 (A)

48

20

7

5

20

LYSDİL3 (F)

48

20

7

5

20

 

 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Yorumlar   

 
-5 # Robert 07-06-2014 00:24
What i don't understood is if truth be told how you're now not
really a lot more well-appreciated than you might be
right now. You are very intelligent. You know thus considerably on the subject of this matter, produced me in my
view imagine it from so many numerous angles. Its like women and men don't seem to be interested unless it's
something to do with Woman gaga! Your personal stuffs
nice. Always deal with it up!

Check out my homepage - Turkish history
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-3 # Eugenio 09-03-2015 04:45
Wonderful work! This is the type of information that
are supposed to be shared across the net. Disgrace on Google for not positioning this
post upper! Come on over and discuss with my website .
Thank you =)

My web-site; erectile dysfunction medication
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-3 # Marian 25-04-2015 02:45
An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who was
conducting a little homework on this. And he actually bought me dinner
simply because I found it for him... lol. So let me reword this....
Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about
this topic here on your web site.

Visit my site; Canadian pharmacies shipping to usa
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Emily 04-07-2015 12:18
I visited multiple web sites but the audio feature for audio songs
existing at this website is really excellent.

Also visit my site: Cialis
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-1 # Beverly 08-08-2015 17:39
Pretty! This was an incredibly wonderful article.
Many thanks for providing this info.

My weblog what is a compound pharmacy
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Noella 18-08-2015 20:49
Fantastic blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
I'm planning to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.
Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or go for
a paid option? There are so many options out there that
I'm totally overwhelmed .. Any recommendations? Thanks a
lot!

Here is my web site - cialis without a doctor 20mg
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-3 # Louie 06-09-2015 04:35
This site certainly has all of the information and facts
I needed about this subject and didn't know who to ask.

Also visit myy web page: cialis free offer
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
+1 # Velda 15-09-2015 13:03
I'm really enjoying the theme/design of your site. Do you
ever run into any webb browser compatibility issues?
A number of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
Do you have any ideas to help fix this problem?


Feel free to surf to my web blog ... does cialis look like
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Nina 15-09-2015 19:24
Very good post! We will be linking tto this grea content on ouur website.
Keep up the good writing.

Here iis my website taking 40 mg
cialis
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Kerstin 19-09-2015 13:05
Wrife more, thats all I have to say. Literally, it
seems as though you relied on the video to make your point.
You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just postikng videos
to yopur site when you could be giving us something enlightening to read?


Here is my blog post ... how does cialis work
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Efrain 22-09-2015 11:23
Thanks for sharing your thoughts on oktay aydın. Regards

Feel free to surf to my web site; generic cialis usa
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-1 # Tangela 06-10-2015 12:46
Simply want to say your article is as astounding.
The clarity on your submit is just nice and that i
can think you are a professional in this subject. Fine together with your
permission let me to take hold of your feed to stay up
to date with impending post. Thank you a million and please carry
on the gratifying work.

my web-site cialis
générique
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-1 # Teddy 17-10-2015 20:33
It's going to be end of mine day, however beore end I am reading his impressive article to increase my
know-how.

Review my site ... best price canadian cialis 20mg
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-1 # Jorge 18-10-2015 05:19
Wow! After all I got a weblog from where I know how to really take valuable information regarding my study and knowledge.


Herre is my homepage - cialis usa
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-1 # Rowena 21-10-2015 11:14
This is really fascinating, You're a very professional blogger.
I've joined your feed and look ahead to in search
of extra of your fantastic post. Also, I have shared your web site
in my social networks

Visit my page: pharmacies for cialis.com
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-1 # Cynthia 07-11-2015 02:57
It's the berst time to make some plans for the future and it is time too be
happy. I've read ths post andd iff I cold I wish to suggest you some
interesting things or advice. Perhas you could write next articcles refereing to this article.
Iwant to read moe things about it!

Here is my web blog; generic viagra canadian pharmacy
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-1 # Aileen 08-11-2015 23:35
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now
each time a comment is added I get three e-mails with the same comment.

Is there any way you can remove people from that service?
Appreciate it!

Feel free to surf to my web-site; online
generic viagra canadian
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
-1 # Catalina 10-11-2015 00:14
I know this site presents quality based articles
or reviews and additional information, is there any other website which gives such information in quality?


My web site canada less e.xpensive cialis to order
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Issac 12-11-2015 10:40
It's actually a nice and helpful piece of info.

I am glad that you just shared this useful information with us.
Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

Feel free to surf to my web blog: Canada pharmacy for cialas
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Bertie 13-11-2015 06:22
Hello! This post could not be written any better!
Reading through this post reminds me of my previous room
mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him.
Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!


Here is my site; canada viagra pharmacy
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Victorina 13-11-2015 12:58
Can I just say what a relief to uncover an individual who actually knows what they are talking about on the web.
You definitely know how to bring an issue to light and make it important.
More people must read this and understand this side of
your story. I can't believe you are not more popular given that
you most certainly possess the gift.

My blog post - Canadian pharcharmy
online cialis
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Allan 14-11-2015 02:10
Hi, I read your new stuff on a regular basis. Your humoristic style is witty, keep up the good work!


Take a look at my webpage - canadian pharcharmy online tadalista generic cialis
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Shelton 19-11-2015 08:54
I've read some excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.

I wonder how much attempt you set to create this kind of wonderful informative site.Also visit my site ... car insurance quotes az
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Devin 19-11-2015 20:07
Just want to say your article is as astonishing.
The clarity in your publish is simply cool and that i
could assume you're a professional in this subject.

Fine along with your permission allow me to snatch your feed to keep updated with forthcoming post.
Thanks 1,000,000 and please continue the enjoyable work.


Also visit my page; race
car insurance
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Madison 29-11-2015 08:02
Thanks for ones marvelous posting! I quite enjoyed
reading it, you happen to be a great author. I will remember to bookmark your blog and may come back in the future.
I want to encourage yourself to continue your great work, have a nice
day!

Here is my homepage - las
vegas car insurance
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Christoper 30-11-2015 01:17
Spot on with this write-up, I really believe this web site needs much more attention. I'll probably
be returning to read more, thanks for the info!

Feel free to surf to my weblog :: full coverage car insurance quotes
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Glen 30-11-2015 14:25
Hi there! I could have sworn I've been to this website before
but after checking through some of the post I
realized it's new to me. Anyways, I'm definitely glad
I found it and I'll be book-marking and checking back often!

Here is my web site :: texas car insurance
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Mary 01-12-2015 01:03
I'm really impressed with your writing skills as well as with
the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
Anyway keep up the excellent quality writing, it's rare to see a great blog like this one nowadays.


Also visit my blog :: car
insurance claim process
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Shelia 02-12-2015 11:06
Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this piece
of writing i thought i could also create comment due to this good post.


My web-site: dairyland car insurance
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Shayna 21-12-2015 03:01
Amazing issues here. I'm very happy to peer your post.
Thank you a lot and I'm taking a look ahead
to contact you. Will you please drop me a e-mail?


My blog :: cialis in canada
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Francine 29-02-2016 17:28
Greetings! Very useful advice in thiss particular post!
It is the little changes that will mqke the biggest changes.
Thanks a lot forr sharing!

Feel free to surf tto my page: safeco car insurance
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Jeremy 07-03-2016 22:23
Hi there to every one, the contents existing at this website are genuinely amazing for people experience,
well, keep up the good work fellows.

Have a look at my webpage - Need to order cialis
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Odessa 16-03-2016 11:49
I'm not sure where you're getting your info, but good topic.
I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.

Feel free to surf to my blog :: Cheap Car Insurance
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Cleo 16-03-2016 22:00
What's up everyone, it's my first go to see at this web page,
and paragraph is in fact fruitful in favor of me, keep up posting such content.


Also visit my homepage :: cheap car insurance
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Porter 16-03-2016 22:11
Hi, for all time i used to check webpage posts here early in the dawn,
as i like to find out more and more.

Also visit my web-site - cheap
car insurance california
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Kevin 16-03-2016 23:33
Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person's blog link on your page at appropriate place and other person will also do same
in favor of you.

Take a look at my blog: cheap
car insurance florida
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Melvina 18-03-2016 01:24
Hi there it's me, I am also visiting this site on a regular basis, this website is truly nice
and the users are truly sharing good thoughts.

Here is my web blog; cheap car insurance in michigan
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Sabine 22-03-2016 16:45
Hello, all is going perfectly here and ofcourse every one is sharing data, that's truly excellent, keep up writing.


Here is my web-site - Cheap
Car Insurance
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Arleen 22-03-2016 20:41
Thankks very interesting blog!

Review my web page: cheap car insurance in nj
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Anh 23-03-2016 12:51
When I initially commented I see tto hav clicked on the -Notify mme when new comments
are added- checkbox and now whenever a commennt is added I recieve four emails
with the exact samee comment. There has to be a wayy you can remove
me from that service? Cheers!

Look into my web-site ... cheap car insurance in sc
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Agueda 25-03-2016 08:34
Heya just wanted to give you a brief head up and let yyou know a few of the pictures aren't loadimg properly.
I'm not sue why but I think its a linking issue. I've tried it in two different internet browsers
and both show the same results.

Here is my web site; cheap car insurance in va
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Major 02-04-2016 01:09
Hello there, You've done a fantastic job. I'll definitely digg it
and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this website.


Feel free to visit my site :: cheap car insurance
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Lillie 23-04-2016 13:59
These are really fantastic ideas in about blogging.
You have touched some fastidious points here.
Any way keep up wrinting.

Feel free to surf to my homepage ... buy cialis
online canada
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Linda 01-05-2016 13:56
Howdy! I know this is somewhat off topic but I wass wondering which blog platform are you using for
his website? I'm getting fed up of Wordpress because I've had issues with hackerss and I'm looking at options for another platform.
I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.


Take a look at my site :: dyson ball multi floor
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Kerstin 01-05-2016 19:01
Hello There. I found your weblog the usage of msn. That is a very
neatly written article. I will make sure to bookmark it and come
back to read extra of your useful information. Thank you for the post.
I will certainly comeback.

Here is my webpage - dyson dc65
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Corina 31-05-2016 21:39
Also visit my site ... chicks
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Rufus 14-06-2016 17:09
I am sure tһiѕ poost haѕ touched all the internet ᥙsers, itѕ гeally really nice
piece of writing on building uр new weblog.

Feel fre tto surf tߋ my webpage - Dyson vacuum cleaners
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Lacy 19-06-2016 22:28
This paragraph is actually a pleasant one it assists new internet
users, who are wishing for blogging.

Feel free to visit my webpage - canadian pharmacies shipping to usa
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Janine 30-06-2016 11:59
I quite like reading a post that will make people think.

Also, thank you for allowing for me to comment!


my homepage; find
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Milla 03-07-2016 06:52
Hello, all is going perfectly here and ofcourse every one is sharing data,
that's genuinely excellent, keep up writing.

Visit my page: www.nhhealthykids.com
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Franchesca 22-06-2017 16:35
I see your page needs some fresh content. Writing manually takes a
lot of time, but there is tool for this boring task, type
in google: murgrabia's tools

My site; DannX
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Mae 02-07-2017 20:46
Jak zdobyc wiecej like na instagramie ? Ta aplikacja wykona cały trud za ciebie:


[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=J7tae8lSn9I[/youtube]

Feel free to visit my web-site :: zobacz
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Charolette 20-07-2017 13:10
How to get traffic to your page [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=86COMT8JE_c[/youtube]
this application is amazing

Feel free to visit my webpage drive traffic to your blog
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Norman 19-09-2017 20:26
I see you don't monetize your site, don't waste your traffic,
you can earn extra cash every month because you've got hi
quality content. If you want to know how to make extra bucks, search for:
best adsense alternative Dracko's tricks

Feel free to visit my web site; FastNumbers
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Maisie 20-10-2017 11:05
I think your website needs some fresh posts.
Writing manually takes a lot of time, but there is tool for this time consuming
task, search for; Ssundee advices unlimited content
for any blog

Here is my webpage: Beatris04
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 
 
0 # Lindsay 13-11-2017 22:11
If you want to monetize porn website i have solution for you.
Just watch my video. This adnetwork is also good for
main stream websites

My website :: how to monetize porn
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Oktay Aydın - TÜRKPDR Yön.Kur.Üy.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Önceki Sonraki

Liseliler para ve makam peşinde!

İstanbul’da liselere devam eden öğrencilerin katıl...

Üniversite Adaylarının Seçimi

İstanbul’da özel liselere devam eden öğrencilerle ...

Liseden mesleğe acil eylem planı

Ülkemizde, kimin hangi üniversiteye gireceğinden, ...

Yeni YÖK Ne Kadar Yeni, Ne Kadar Özgürlü…

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),  2012 sonuna dek ...

2014-2018 / 10. Kalkınma Planı Çalışmala…

Kalkınma Bakanlığı 2014 -2018 / 10. Kalkınma Pla...

2012 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonuçları

ÖSYM, 2012-ÖSYS Ek Yerleştirme sonuçlarını açıklad...

Vakıf Üniversitelerinde 2012-YGS/LYS %30…

Oktay Aydın Uzman Psikolojik Danışman Türk PDR-D...

Yeni YÖK Yasası üzerine

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2013 yılında yasalaşma...

Üniversiteye başlayacaklar için yeni bir…

Sevgili Genç Yeni Üniversiteli Arkadaşlarım, Terc...

2012 Üniversitelerin Yerleşme Kayıt Sayı…

2012 yılı üniversitelere girişte ilk yerleştirme v...

2012-ÖSYS Ek Yerleştirme

2012 ÖSYS Ek Yerleştirmede,  lisans, ön lisan...

Ek Yerleştirmede Sıkça Sorulan Sorular V…

2012-Ösys Ek Yerleştirme Sıkça Sorulan Sorular Ve ...

Dershaneler ve Şehir Efsaneleri

  Dershaneler ve Şehir Efsaneleri  Ü...

Türkiye’de Dershaneler Gerçeği

“Ne Senle Ne de Sensiz” Türkiye’de Dershaneler Ger...

YGS/LYS-2011 Kayıtları Nasıl Gerçekle…

  YGS/LYS-2011 Kayıtları Nasıl Gerçekleşmişt...

DGS 2012 Tercihler

DGS-2012 Lisans yükseköğretim programı tercihleri,...

Vakıf Üniversiteleri Tercih ve Yerleşme …

  Vakıf Üniversiteleri 2012 / 2011 Tercih ve...

YGS/LYS-2012 Yerleştirme Sonuçları Nasıl…

  YGS/LYS-2012 Yerleştirme Sonuçlarını Nasıl...

Yükseköğrenime Geçişte Sorunlar ve Çözüm…

Yükseköğrenime Geçişte Sorunlar ve Çözüm Önerileri...

Vakıf Üniversiteleri Tercih ve Yerleşme …

    Vakıf Üniversiteleri 2011 / 2010 T...

Vakıf Üniversiteleri 2012 Kontenjanları

   Vakıf Üniversiteleri 2012 Kontenjanl...

SBS’de Ham Puan Başarı Sırası Krizi

Türkiye’de Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu ...

Okul: Misyon-Vizyon

Nedir okul? Herkes gitmek zorunda mı? Gitmezse ne ...

LYS, YGS Puanları Nasıl Hesaplanıyor?

Oktay Aydın Eğitim Uzmanı LYS/YGS Puanları Nasıl...

Benim Geleceğim, Mesleğim Ya da Geleceği…

Üniversite giriş sistemine ilişkin sınav sonuçları...

Tercihlerle ilgili tüm merak ettiklerini…

LYS/YGS-2012 Tercih Aşamaları •   ...

2012'de son kez uygulanacak AOBP

  2012’de ÖSYS’de Son Kez Uygulanacak Ağırlı...

Üniversite Giriş Sisteminde Okul Başarı …

YGS/LYS ham puanlarına katılarak yerleştirme (Y) p...

Devlet ve Vakıf Üniversiteleri ilk on li…

Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin 2011-2012 Yeni...

SBS 2012’de Tercih Tüyoları

Anadolu-Fen-Sosyal Bilimler ve diğer tüm Anadolu t...

Bu yıl Devlet ve Vakıf üniversiteleri…

Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin 2011-2...

Tercihlerin Kim Olduğundur

Ne zaman ve nerede doğacağımızı, hangi anne babanı...

ÖSYS-2012'de AOBP'ya Yeniden Dönüş

Oktay Aydın ÖSYM'nin yeni katsayı uygulaması hakkı...

Üniversite Adaylarının Tercihi

Üniversite Adaylarının Tercihi Türkiye’de 2012-20...

SBS’de Son Düzlük İçin Öneriler

Türkiye’de Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu ...

Kendini Yenileyen Öğretmen Çağdaş Okulla…

Kendini Yenileyen Öğretmen Çağdaş Okullar Eğitime...

Yeni Ortaöğretim (Lise) Yönetmeliği Ne D…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2012-2013 Öğretim Yı...

YGS sonuçları Ne ifade eder Ne ifade etm…

Her yıl yükseköğretime geçiş sınav sonuçları (YGS/...

Eğitimciler İçin 41 Maddede Twitter Kıla…

TÜRKPDR Yön.Kur.Üyesi ve Eğitim ve Kariyer Danış...

Yeni Dünya’da Eğitim

Bahçeşehir Üniversitesi  (BAU) Mütevelli Heye...

Lise Sonlar Kayıp, Lise 11’leri İse Kurt…

Öyle ya da böyle YGS/LYS-2012 merkezi sınavları ve...

Oktay Aydın: Dershanelersiz de Mümkün!

Bugünlerde eğitim sisteminde tartışma konumuz Ders...

Dershanesiz Bir Model Mümkün mü?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Üniversite giriş...

Tüm Ayrıntıları İle Seviye Belirleme Sın…

Devlet ve bazı özel fen, Anadolu, Anadolu Teknik-M...

Oktay Aydın sınav sorularınızı yanıtlıyo…

egitimtercihi.com yazarlarından Oktay Aydın lise v...

Üniversiteler Sosyal Mecrayı Keşfetti!

2010-2011’de Türkiye’de, yasası çıkmış ve kuruluşu...

Zorunlu-Zorunsuz / Kesintili-Kesintisiz …

Zorunlu eğitime ilişkin verilmiş olan bir yasa tas...

İstanbul’daki Liselerin LYS-2011 Test Ka…

İstanbul’daki Liselerin LYS-2011 Test Karneleri Y...

YGS/LYS-2011’de İstanbul’daki Liselerin …

 YGS/LYS-2011’de İstanbul’daki Liselerin YGS ...

Üniversite adayları sıkın dişinizi az ka…

Yılgınlıklarınızı, yorgunluklarınızı var çok iyi a...

İstanbul’daki liselerin YGS 2011 puan ba…

İstanbul’daki Liselerin YGS-2011 Puan Başarı Anali...

Zorunlu eğitimde model arayışları

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna, iktidar partisinin ...

Hangi üniversitede kaç öğrenci okuyor?

Devlet ve vakıf üniversitelerinin 2010-2011 yeni k...

Sevgili yeni üniversiteli genç arkadaşla…

Kaçıncı tercihinize girmiş olursanız olun, hepiniz...


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.