banner

‘Yenilikçi yaklaşımlarımızı Türkiye'ye yayacağız’
Aykut Davut Öktem – Yükseliş Kolejleri Genel Müdürü

aykut_davut_oktem* Yükseliş Kolejleri, yapay zeka (AI) ve teknolojiye, eğitim süreçlerini zenginleştirme ve öğrenme deneyimlerini kişiselleştirme aracı olarak bakmaktadır.
* Gelecek dönemde, Yükseliş Kolejleri'nin yapay zeka ve teknolojiyle ilgili planlamaları, bu alanlardaki yenilikleri eğitime entegre etmeyi ve öğrencilerin hem akademik başarılarını hem de kişisel gelişimlerini destekleyecek araçlar geliştirmeyi içerecektir.
* Yükseliş Kolejleri, teknoloji ve AI'nin getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
* Yükseliş Kolejleri, öğrencilerin gelecekteki akademik ve profesyonel yaşamlarında başarılı olmaları için gerekli temeli sağlamak üzere, yapay zeka ve teknolojiyi eğitimin merkezine yerleştirmeyi planlamaktadır.

Yükseliş Kolejleri Türk Eğitim sisteminde nasıl bir konumda bulunuyor? Kuruluşundan bu yana markanın oluşumundaki dönüm noktaları neler oldu?
Yükseliş Kolejleri, Türk eğitim sisteminde önemli bir konuma sahiptir. Kuruluşu 1962 yılına dayanan bu eğitim kurumu, Türkiye'de kaliteli ve yenilikçi eğitim anlayışının öncüleri arasında yer almaktadır. Başlangıçta Ankara Bahçelievler'de küçük bir bina ile eğitime başlayan Yükseliş Koleji, kısa sürede eğitim alanında gösterdiği başarı ve yeniliklerle genişlemiş ve gelişmiştir.
Yükseliş Kolejleri, Türk eğitim sistemindeki konumu itibariyle, öğrencilere çağdaş, kapsamlı ve kaliteli bir eğitim sunma konusunda önemli bir role sahiptir. Kuruluşundan bu yana geçirdiği evrim, eğitimdeki yenilikçi yaklaşımları ve sürekli gelişim odaklı misyonu ile Türkiye'nin eğitim sektöründeki yerini sağlamlaştırmıştır. Bu eğitim kurumu, öğrencilerini bilgi çağının gerektirdiği becerilerle donatarak, onları geleceğin başarılı bireyleri olarak yetiştirme vizyonunu sürdürmektedir.
Markamızın kuruluşundan bugüne dönüm noktaları ve gelişim sürecini şöyle sıralayabilirim:
- Kuruluş ve İlk Yıllar: 1962'de Ankara'da başlayan eğitim yolculuğu, kısa sürede öğrenci sayısının artması ve eğitim kalitesinin yükselmesiyle kendini kanıtlamıştır.
- Tesis Genişlemesi: 1967'de Ankara'da modern eğitim tesislerinin inşası, okulun fiziksel kapasitesinin ve eğitim olanaklarının artmasını sağlamıştır, daha sonra 2002 yılında TOBB Üniversitesine devredilmiş olup 2012’den buyana Ankara, Adana, Diyarbakır, Hatay, İzmir, Antalya, Van Malatya ve Şanlıurfa illerinde, geçmişten gelen yükseliş ruhunu geleceğe taşımaktadır.
- Eğitimde Yenilik: Türkiye'nin ilk Yabancı Diller Okulu'nun kurulması ve akademik alanda yetkin, dünyaya açık bireyler yetiştirme vizyonu Yükseliş Kolejlerini eğitimde yenilikçi bir marka haline getirmiştir.
- Akademik Başarılar ve Genişleyen Eğitim Ağı: Yıllar içinde, öğrencilerin ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılar ve kolejin şubeleşerek Türkiye'nin farklı şehirlerinde hizmet vermeye başlaması gelmiştir.
- Vizyon ve Misyonun Güçlenmesi: Akademik alanda yetkin, etkin yabancı dil eğitimi verebilen, spor, kültür ve sanat alanlarında imkanlar sunan bir kurum olma hedefi, Yükseliş Kolejlerinin eğitim anlayışının temelini oluşturmaktadır.

Kurumunuzu diğer eğitim kurumlarından farklılaştıran noktalar nelerdir? Veliler neden Yükseliş Kolejlerini tercih etmeliler?
Yükseliş Kolejleri'nin diğer eğitim kurumlarından farklılaşan önemli noktaları ve velilerin bu kurumu tercih etmek için göz önünde bulundurabileceği bazı özellikleri şunlar olabilir:
1. Kapsamlı Eğitim Modeli: Yükseliş Kolejleri, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin kişisel gelişimine de büyük önem verir. Spor, sanat, bilim ve teknoloji gibi birçok alanda öğrencilere çeşitli imkanlar sunarak bütüncül bir eğitim anlayışı benimser.
2. Yabancı Dil Eğitimi: Türkiye'nin ilk Yabancı Diller Okulu'nu bünyesine katarak, yabancı dil eğitimine verdiği önemi gösteren Yükseliş Kolejleri, öğrencilerin küresel çapta rekabet edebilir bireyler olarak yetişmeleri için gerekli dil becerilerini kazandırmaya odaklanır.
3. Teknoloji Entegrasyonu: Günümüzün değişen eğitim gereksinimlerine uyum sağlamak amacıyla, Yükseliş Kolejleri, eğitim süreçlerinde teknolojiyi etkin bir şekilde kullanır. Bu, öğrencilere modern öğrenme araçlarıyla donatılmış bir eğitim ortamı sunar.
4. Akademik ve Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi: Öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra sosyal ve duygusal becerilerinin de geliştirilmesine önem verilir. Öğrenciler, kendilerini ifade edebilecekleri, liderlik ve takım çalışması becerilerini geliştirebilecekleri etkinliklerle desteklenir.
5. Bireyselleştirilmiş Eğitim Yaklaşımı: Her öğrencinin öğrenme stilinin ve ihtiyaçlarının farklı olduğunun bilincinde olan Yükseliş Kolejleri, bireyselleştirilmiş eğitim planlarıyla öğrencilerin kişisel ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun bir öğrenme deneyimi sunar.
6. Kültürel ve Akademik Değişim Programları: Öğrencilere uluslararası bir bakış açısı kazandırmak ve küresel vatandaşlık bilincini geliştirmek amacıyla, Yükseliş Kolejleri, yurtdışı değişim programları ve uluslararası işbirlikleri sunar.
7. Veliler, Yükseliş Kolejlerini tercih ederek çocuklarının akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen, yenilikçi ve kapsayıcı bir eğitim ortamına sahip olmalarını sağlayabilirler. Bu kurum, öğrencilerin sadece bugünün değil, aynı zamanda geleceğin de gereksinimlerini karşılayacak şekilde donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için gereken ortamı ve kaynakları sunar.

yukselis_kolejiYAPAY ZEKA İLE ÖZELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI
Yükseliş Kolejlerinin Yapay Zekaya ve teknolojiye bakışı nasıldır? Gelecek dönemde bu başlıklarla alakalı planlamalarınız nelerdir?
Yükseliş Kolejleri, yapay zeka (AI) ve teknolojiye, eğitim süreçlerini zenginleştirme ve öğrenme deneyimlerini kişiselleştirme aracı olarak bakmaktadır. Bu teknolojik gelişmeler, kolejin öğrencilere ve eğitmenlere sunmak istediği bilginin yönetimi ve sunumunda yardımcı oluyor. Öğrencilerin bireysel ihtiyaç ve yeteneklerine uygun olarak özelleştirilmiş eğitim programları, Yükseliş Kolejleri'nin eğitim anlayışının temel taşlarını oluşturuyor.
Gelecek dönemde, Yükseliş Kolejleri'nin yapay zeka ve teknolojiyle ilgili planlamaları, bu alanlardaki yenilikleri eğitime entegre etmeyi ve öğrencilerin hem akademik başarılarını hem de kişisel gelişimlerini destekleyecek araçlar geliştirmeyi içerecektir. Bu, öğrencilerin teknolojiye erişiminin genişletilmesi, eğitim materyallerinin dijitalleştirilmesi ve öğretmenlerin bu yeni araçları etkili bir şekilde kullanmaları için gerekli eğitimlerin sağlanması anlamına gelebilir.
Yükseliş Kolejleri, teknoloji ve AI'nin getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu, öğrencilere yönelik olarak, problem çözme, kritik düşünme ve yaratıcılık gibi beceriler üzerinde odaklanan bir eğitim ortamı yaratmayı hedefliyoruz. Ayrıca, teknolojinin bilinçli kullanımı konusunda öğrencileri bilgilendirerek, onların dijital çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak kolejin öncelikleri arasındadır.
Bu vizyon doğrultusunda, Yükseliş Kolejleri, öğrencilerin gelecekteki akademik ve profesyonel yaşamlarında başarılı olmaları için gerekli temeli sağlamak üzere, yapay zeka ve teknolojiyi eğitimin merkezine yerleştirmeyi planlamaktadır.

Son yıllarda sektörde franchise sisteminin ağırlık kazandığınız görüyoruz. Markanın bu konuda strateji ve uygulamaları hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu sistemi özel okulculuk açısından değerlendirebilir misiniz?
Yükseliş Koleji, eğitim sektöründe benzersiz bir marka değeri ve eğitim kalitesiyle tanınmaktadır. Bu nedenle, franchise modelini, markanın bu değerlerini geniş bir coğrafyaya yayma ve daha fazla öğrenciye kaliteli eğitim imkanları sunma stratejisinin bir parçası olarak görüyoruz. Yükseliş Koleji'nin franchise modeli, eğitim alanında yenilikçi çözümler sunarak, öğrencilere ve ailelerine değer katmayı amaçlamaktadır.
Franchise modelimizin özelliklerini an hatlarıyla şöyle ifade etmek isterim:
- Kalite ve Standartlar:
Yükseliş Koleji, franchise verdiği her kurumun, merkezi tarafından belirlenen yüksek eğitim standartları ve kalite yönetim sistemlerini uygulamasını sağlamaktadır. Bu, markanın eğitimdeki mükemmelliyetini her franchise şubesinde korumasına olanak tanır.
- Marka Bilinirliği: Franchise ağı, Yükseliş Koleji'nin tanınırlığını ve erişimini artırır. Bu sayede, marka, farklı bölgelerdeki öğrencilere kaliteli eğitim fırsatları sunarak eğitim alanında liderliğini pekiştirebilir.
- Girişimcilik Fırsatları: Yükseliş Koleji franchise modeli, eğitim sektöründe girişim yapmak isteyen yatırımcılara değerli bir fırsat sunar. Girişimciler, kurulu ve tanınmış bir markanın parçası olmanın avantajlarından yararlanırken, eğitim sektöründeki tutkularını gerçekleştirme şansı bulurlar.
Yükseliş Koleji olarak, franchise modelini daha da genişletmeyi ve eğitimdeki yenilikçi yaklaşımlarımızı Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı hedefliyoruz. Bu, teknoloji ve yapay zeka gibi alanlardaki gelişmeleri eğitime entegre ederek, öğrencilere çağdaş ve etkileşimli öğrenme deneyimleri sunmayı içerir. Ayrıca, Yükseliş Koleji, franchise şubelerine sürekli destek ve eğitim sağlayarak, eğitim kalitesinin ve marka standartlarının korunmasını hedeflemektedir.
Yükseliş Koleji'nin franchise modeli, özel okulculuk sektöründe kaliteli eğitimin yaygınlaştırılmasında önemli bir role sahiptir. Bu model, eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması, öğrencilere ulusal standartlarda eğitim sunulması ve eğitimde yenilikçilik anlayışının benimsenmesi açısından değerlidir.
Sonuç olarak, Yükseliş Koleji'nin franchise modeli, markanın eğitimdeki vizyonunu ve değerlerini daha geniş bir kitleye taşıma stratejisinin bir yansımasıdır. Bu model, eğitimde mükemmellik arayışını sürdüren ve bu yolda yenilikçi çözümler sunmayı hedefleyen girişimciler için benzersiz fırsatlar sunmaktadır.

yukselis_kolejiEĞİTİM KALİTESİ İYİLEŞTİRİLMELİ
Türkiye’de kısa, orta ve uzun vadede özel okulculuk nasıl bir yöne doğru yol alacak? Öngörü ve değerlendirmeleriniz nelerdir? Sektörün büyümesi için neler yapılmalı?
Türkiye'de özel okulculuk sektörü, son yıllarda kayda değer bir büyüme ve dönüşüm yaşamaktadır. 2007 yılında çıkarılan 5880 sayılı Özel Öğretim Kanunu ile başlayan bu dönüşüm, özellikle 4+4+4 eğitim sistemine geçişle birlikte hız kazanmış, eğitim sisteminde özel okulların sayısında önemli artışlar yaşanmıştır. Bu değişim, eğitimde piyasalaşmanın ve özel okulların sayısının artmasının yanı sıra, öğrenciler ve öğretmenler açısından da yeni fırsatlar ve zorluklar sunmaktadır. Kısa, orta ve uzun vadede özel okulculuğun, teknolojik gelişmelere ve eğitim politikalarındaki değişikliklere adapte olarak, kaliteli eğitim sunma ve erişilebilirliği artırma yönünde ilerlemesi beklenmektedir. Sektörün büyümesi için, eğitim kalitesinin sürekli iyileştirilmesi, teknolojik yeniliklerin entegre edilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması önem arz etmektedir.

Özel okullardaki öğretmen maaşları ile devlet okullarında görev yapan öğretmen maaşlar arasında ciddi farklar oluşmaya başladı. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Özel ve devlet okullarında görev yapan öğretmenler arasında maaş farkı, uzun süredir tartışılan bir konudur. Özel okullarda çalışan öğretmenlerin maaşlarının devlet okullarına kıyasla daha düşük olması, eğitimde eşitsizlik ve öğretmen motivasyonu gibi birçok sorunu beraberinde getirmektedir.
Çözüm önerilerimi şöyle sıralayabilirim:
* Asgari Ücretin Artırılması:
 Özel okullarda çalışan öğretmenlerin maaşlarının asgari ücretin en az iki katı olması sağlanmalıdır.
* Vergi Muafiyeti: Özel okullara, öğretmen maaşlarına ödedikleri vergilerde muafiyet getirilmesi teşvik edici olabilir.
* Devlet Desteği: Devlet, özel okullarda çalışan öğretmenlere maaş desteği sağlayabilir.
Sonuç olarak; özel ve devlet okullarında görev yapan öğretmenler arasında maaş farkı, eğitim sistemimiz için önemli bir sorundur. Bu sorunun çözümü için tüm paydaşların (devlet, özel okullar, öğretmenler ve veliler) birlikte hareket etmesi gerekmektedir.

Eğitimde değişim ve dönüşüm her bakana göre farklılık arz edebiliyor ve bir sistem oluşturamıyoruz. Yeni Bakan ile birlikte de müfredat başta olmak üzere farklı alanlarda yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Bu değişimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu çerçevede özel okul sektörü açısından beklediğiniz dönüşümler neler?
Eğitim sistemleri, günümüzün hızla değişen ve gelişen dünyasında sürekli bir değişim ve dönüşüm ihtiyacı duymaktadır. Bu değişim ve dönüşüm süreçleri, farklı paydaşlar tarafından farklı bakış açılarıyla değerlendirilmekte ve bu durum sistemin bütüncül bir şekilde gelişmesini zorlaştırmaktadır.
Türkiye'de eğitim sisteminin son yıllarda farklı bakanlar tarafından yönetilmesi ve her bakanın farklı önceliklere ve vizyonlara sahip olması, eğitimde istikrarsızlığa yol açmaktadır. Bu durum, müfredat değişiklikleri, sınav sistemleri ve öğretmen yetiştirme gibi alanlarda sık sık değişikliklere neden olmakta ve sistemin oturmasını engellemektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yönetimi, müfredat başta olmak üzere eğitim sisteminin farklı alanlarında yeni uygulamalar hayata geçirmeye başlamıştır. Bu uygulamaların eğitim sistemine ne gibi katkılar sağlayacağını ve uzun vadede ne gibi sonuçlar doğuracağını ise zaman gösterecektir.

Eğitim sistemindeki değişimlere yönelik farklı bakış açıları mevcuttur. Bazıları bu değişimleri gerekli ve olumlu olarak değerlendirirken, bazıları ise sistemin daha fazla istikrara ihtiyaç duyduğunu savunmaktadır. Değişimlerin faydalı olabilmesi için planlı ve bütüncül bir şekilde ele alınması ve tüm paydaşların görüşleri dikkate alınması önemlidir.
Bu konuda şunları önermek isterim:
*
Eğitimde değişim ve dönüşüm süreçleri tüm paydaşların katılımıyla planlanmalı ve hayata geçirilmelidir.
* Milli Eğitim Bakanlığı, özel okul sektörü ile yakın iş birliği içerisinde çalışmalıdır.
* Eğitim sisteminin istikrarı ve sürdürülebilirliği gözetilmelidir.

AYKUT DAVUT ÖKTEM KİMDİR?
Yükseliş Kolejleri Genel Müdürü Aykut Davut Öktem, 31 Ocak 1979 yılında Hatay İskenderun’da doğdu. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği yan dal eğitimlerini tamamladı. İlk iş tecrübesini özel eğitim kurumunda öğretmenlik mesleği ile edinen Öktem, bunu izleyen sürede eğitim-öğretim koordinatörlüğü, yayıncılık, çeşitli kademelerde idarecilik yapmış olup, şu an aktif olarak Yükseliş Kolejleri Yönetim Kurulu üyeliği ve İskenderun Yükseliş Koleji Genel Müdürlüğü göreviyle meslek hayatına devam ediyor.

Katıldığı Eğitim ve Aldığı Ödüller
* Altın Palmiye Yılın En İyi Eğitimcisi Ödülü
* Artı Eğitim Dergisi Yılın Eğitim Profesyoneli Ödülü
* Başbakanlık 24 Kasım Öğretmenler Günü Başarılı Eğitimciler Kongresi’ ne Güney Bölgesi Temsilciliği
* Erasmus Project Ka1
* Eğitim Koçluğu Programı *Uluslararası Fizik Öğretmenleri Konferansı
* Liderliğe İlk Adımlar Yönetici Programı
* UBD Eğitim Programı
* VA-BIGDATA Yönetici Programı

MARKA OLARAK KISA, ORTA VE UZUN VADEDE HEDEFLERİMİZ VE BÜYÜME STRATEJİMİZ 
Kısa Vadeli Hedeflerimiz:
* Akademik Başarıyı Artırma:
Öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için öğretim metodolojilerini ve müfredatı güncellemek.
* Teknoloji Entegrasyonu: Eğitim teknolojilerini daha fazla entegre ederek öğrenme deneyimini zenginleştirmek.
* Öğrenci ve Öğretmen Gelişimi: Öğrenci ve öğretmenler için profesyonel gelişim programları sunmak.

Orta Vadeli Hedeflerimiz:
* Kurumsal İmaj ve Marka Bilinirliğini Güçlendirme:
Eğitim sektöründe kurumun imajını ve marka bilinirliğini artırmak için stratejik pazarlama ve iletişim çalışmaları yapmak.
* Fiziksel ve Dijital Altyapıyı Geliştirme: Okulun fiziksel altyapısını modernize etmek ve dijital öğrenme kaynaklarını genişletmek.
* Yeni Programlar ve Bölümler Açma: Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve geleceğin mesleklerine uygun yeni programlar ve bölümler açmak.

Uzun Vadeli Hedeflerimiz:
* Uluslararasılaşma:
Yabancı öğrenci kabulü, uluslararası akademik işbirlikleri ve değişim programları ile okulun uluslararası profilini geliştirmek.
* Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Etki: Eğitimde sürdürülebilirlik ve toplumsal etki yaratma projelerine odaklanmak.
* Kapsayıcılığı Artırma: Çeşitli sosyo-ekonomik, kültürel ve coğrafi geçmişlere sahip öğrencilere erişim sağlayarak eğitimde kapsayıcılığı artırmak.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.