banner

Öğretmenleri mağdur eden keyfi uygulamalara dava açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2012 yılı İl İçi Yer Değişikliği, İller Arası Yer Değişikliği ve Özür Durumuna Bağlı Yer Değişikliği Kılavuzlarında yer alan öğretmenleri mağdur eden keyfi uygulamaların iptali için dava açıldı.

davaMilli Eğitim Bakanlığı 2012 Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzunun “A. Genel Açıklamalar” başlıklı bölümünün 7’nci maddesinin; “B. Başvurular” başlıklı bölümünün 2’nci maddesinde yer alan “15 Eylül” ibaresinin; “B. Başvurular” başlıklı 4’üncü maddesinde yer alan “hariç olmak üzere” ibaresinin; “B. Başvurular” başlıklı bölümünün 8’nci maddesinin; “B. Başvurular” başlıklı 17’nci maddesinde yer alan “hariç” ibaresinin; “C. Tercihler” başlıklı bölümünün 1’inci maddesinde yer alan “en fazla 5 (beş)” ibaresinin ve “C. Tercihler” başlıklı bölümünün 2’nci maddesinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptalini talep ettik.

Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı 2012 Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzunun “1. Genel Açıklamalar” başlıklı bölümünün 1.3. maddesinde yer alan “15 Eylül tarihi itibariyle” ibaresinin; “1. Genel Açıklamalar” başlıklı bölümünün 1.4. maddesinde yer alan “bulunduğu ilde çalışmaları gereken üç yıllık sürenin hesabında 15 Eylül tarihi” ibaresinin; “1. Genel Açıklamalar” başlıklı bölümünün 1.12. maddesinin (c) bendinde yer alan “adaylığı kaldırılmış olanlar” ibaresinin; “1. Genel Açıklamalar” başlıklı bölümünün 1.13. maddesinin; “2. Başvurular” başlıklı bölümünün 2.1. maddesinde yer alan “15 Eylül tarihi itibarıyla” ibaresinin ve “3. Tercihler” başlıklı bölümünün 3.2. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptalini talep ettik.

Yine 2012 yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun “1. Genel Açıklamalar”” başlıklı madde 1.1.’de öğretmenlerin eş, sağlık, genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı özür durumları dışında “öğrenim durumu özrüne yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve öğretmenlerin eş, sağlık, genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmelerinde “il emri” uygulamasına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptaline karar verilmesini talep ettik.

Gerek 652 sayılı KHK’nin 37’nci maddesinde gerekse Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde il içi ve iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmek için adaylarda aranan, bulundukları eğitim kurumlarında çalışmış olmak zorunda oldukları asgari 3 (üç) yıllık sürenin hesabında hangi tarihin baz alınacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Davalı bakanlık daha önceki tarihlerde öğretmen atamalarını Temmuz ve Ağustos ayları itibariyle gerçekleştirip tebligat ve göreve başlama gibi işlemler 1 Eylül tarihinden evvel kesinleştiğinden daha önceki kılavuzlarda yer alan 3 yıllık sürenin tespitinde 30 Ağustos tarihinin baz alınması hükmünün fiili bir gerekçesi mevcut idi. Ancak dava konusu edilen kılavuzlarda yer alan 15 Eylül ibaresinin hiçbir hukuki veya fiili gerekçesi mevcut değildir.

Yine il içi ve iller arası yer değiştirme kılavuzlarında 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapıyor iken hiçbir ön şart aranmaksızın 632 sayılı KHK hükümleri gereği kadroya geçirilenlerle yine sözleşmeli öğretmen olarak görev yapıyor iken KPSS puan sonucuna göre ilk atama suretiyle öğretmenlik kadrolarına atananlar arasında ayrım yapılıyor olması eşitlik ve hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Bu türden bir ayrımın dayanağı ne 652 sayılı KHK’nin 37’nci maddesinde ne de yönetmelikte mevcut değildir.

İl içi yer değiştirme başvurusunda bulunanların iller arası yer değiştirme isteminde bulunamayacakları hükmü de 652 sayılı KHK ve Yönetmelik hükümlerine aykırıdır.

İl içi ve iller arası yer değişikliği Kılavuzlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunu olanların, ilkokullar ile ortaokulları tercih edebilecekleri öngörülmüştür. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğinin içeriği ve pedagojik fonksiyonları gereği diğer pek çok alanda olduğu gibi ilköğretim ve ortaöğretim şeklinde ayrıma tabi tutulmasının fiili ve pedagojik gerekçelerinin mevcut olmadığı, nitekim Talim ve Terbiye Kurulu'nun 07.07.2009 tarih ve 80 sayılı kararın 9’uncu maddesinde “Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi” alanı, ilköğretim ve ortaöğretimde ortak alan olarak düzenlendiği dikkate alındığında kılavuzlarda yer alan düzenlemenin, sadece ilkokul ve ortaokulları kapsaması ortaöğretim kurumlarını kapsamamış olmasının, hukuka ve esasların 9’uncu maddesine aykırı olduğu aşikârdır.

Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunda özür durumu, sağlık özrü, eş durumu, genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak özür durumu ile sınırlı tutulmuş; öğrenim durumu özrü, özür durumuna bağlı yer değişikliğinin kapsamı dışında tutulmuştur. Oysaki 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamede ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ‘özür grubu’ ifadesi; sağlık, eş ve öğrenim durumu özürlerini kapsamaktadır. Öğretmenlerin daha iyi yetişmeleri, bilgi ve birikimlerini artırmaları ve mesleki kariyerleri açısından yüksek lisansın ne denli önem arz ettiği ortadadır. Böyle bir durumda 652 sayılı KHK ve yönetmelikte ‘öğrenim durumu özrü’ne yer verilmesine rağmen kılavuzda bu yönde bir hükme yer verilmemesi hak ihlali teşkil etmektedir.

Daha önceki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nca öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değişikliğinde herhangi bir eğitim kurumuna atanamayan öğretmenler, özürlerinin bulunduğu illerde mevcut bir eğitim kurumuna atanmak üzere il emrine verilmekte idiler. Bu yıla kadar uygulanan bu düzenlemeye kılavuzda yer verilmemiş; bu nedenle özür durumuna bağlı yer değişikliğinde özrünün bulunduğu ilde açık gösterilen eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerin il emri uygulaması olmadığı için yer değişiklikleri gerçekleşememektedir. İl emri uygulamasının kaldırılması nedeniyle oluşacak mağduriyet nedeniyle kılavuzdaki bu eksik düzenleme de dava konusu edilmiştir.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.