banner

Kavram eğitim politikası gereği hibrit insan yetiştirir
Hasan Çoroğlu - Kavram Eğitim Kurumları Genel Müdürü

“Çağdaş normlara uygun, bilgi, beceri ve bilimde yetkin öğretmenlerle çalışmak ve öğrenciler yetiştirmek temel hedefimizdir.Eğitim öğretim faaliyetlerimizi, uzaktan ve hibrit eğitimle iç içe sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıllarda pandemi bitse bile hibrit eğitim uygulamalarımız artarak devam edecektir. Bu nedenle hem öğrencilerimizin hem öğretmenlerimizin hem de velilerimizin teknolojik okuryazarlık becerilerini geliştirmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.”

hasan_coroglu_aralik_2022Kurum olarak eğitim süreçlerinizde ve okullarınızda oluşturduğunuz dijital iklim hakkında bilgi verebilir misiniz?
Kavram Eğitim Kurumları olarak; çağın ihtiyaçlarını karşılayan, teknolojiyi doğru kullanan bir eğitim anlayışına sahibiz. Kavram öğrencileri “Konuyu kaçırdım, aklıma takılan sorularımı öğretmenime soramadım, eksik konularımın neler olduğunu bilmiyorum, bu konuyu öğrenmek için ne yapabilirim ...” gibi sorunlar ve sorularla karşılaşmazlar. Kavram Eğitim Kurumları “Dijital Okul” ve “Dijital Kurs” ile öğrencilerine geniş yelpazede bir eğitim ve kendini geliştirme imkânı sunar. En iyi eğitim kurumu, her öğrencisini potansiyeline uygun olarak başarıya götüren kurumdur. Bizim için başarı, herkesin ortak değerlerde buluşmasıyla mümkündür. Dijital platformların daha çok kullanılması bizi; güven, tutku, disiplin, inovasyon, erdem, bilimsellik gibi başarı değerlerimize daha güçlü bir şekilde bağlanmamızı sağlamaktadır.

OKUL İÇİNDE OKUL KONSEPTİ
Öğrenme ortamlarınızı nasıl dijitalleştiriyorsunuz? Bu kapsamda hangi programlardan, nasıl faydalanıyorsunuz?
Kavram Eğitim Kurumları olarak kendine özgü eğitim modeli olan “Okul İçinde Okul” konsepti çerçevesinde, okullarımız için “Dijital Okul” ve kurs merkezlerimiz için ise “Dijital Kurs” platformlarını yapılandırdık. Dijital Okul ve Dijital Kurs konsepti ile eğitim teknolojilerine önemli yatırımlar yaparak sektöre de öncülük etmiş olduk. Etkin öğrenme, düz anlatım tekniğinin terk edilerek öğrencilerin interaktif aktiviteler ile derslerde paydaş olmasını sağlayan bir öğrenme modelidir. Oluşturmuş olduğumuz bu dijital alt yapı ile öğrencilerimiz öğrenme süreçlerine kesintisiz olarak devam ederek etkin öğrenme gerçekleştirebilmektedirler. Öğrenme sürecine ne kadar duyu katılırsa, öğrenmenin o kadar kalıcı hale geleceğinin farkındayız. Dolayısıyla hitap ettiğimiz öğrenci sayısını artırmak ve öğrencilerin kendi öğrenme metotlarını keşfetmelerine yardımcı olmak için dijital platform kullanımı hem sınıf içi eğitim programlarında, hem de sınıf dışında sürekli eğitim anlayışımıza katkı sağlıyor. Öğrencinin problem çözme becerilerini kullandığı ve sürece dahil olduğu öğrenme tarzını oluşturabilmek için dijital platformlar ile hazırlanmış özel bir eğitim programı sunuyoruz. Bu bağlamda, öğrencilerimizin yanı sıra öğretmenlerimiz ve velilerimiz de dijital okul sistemine dahil ediliyor.

OKULU EVE TAŞIDIK
Dijital öğrenme süreçlerinizi yönetirken nelere dikkat ediyorsunuz?
Bilişim alanında yaşanan köklü gelişmelerden en çok etkilenenlerden biri de eğitim camiası olmuştur. Bu bağlamda dijital öğrenenin yani öğrencilerin yaratıcılık ve hayal gücünü göz önünde bulundurarak bireysel farklılıkları ve bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlayarak eğitimde dijital dönüşümü gerçekleştirdik. Pandemi ile beraber hayatımıza giren çevrimiçi sinema, tiyatro, konser, spor, turnuva ve online rehberlik ve danışmanlık uygulamaları gibi etkinliklerle öğrencilerin gelişimlerini destekledik. Dijital Okul ve Dijital Kurs platformumuz bizi pandeminin eğitim dünyasında yarattığı büyük kaos ortamından ve eğitimin sekteye uğraması riskinden tamamen korumuş oldu. Çocuklarımız evlerinde pandemi riskine karşı güvendeyken de eğitimden geri kalmamış oldular. Bir nevi okulu eve taşıdık.

Hibrit eğitim modeli çerçevesinde uygulamalarınızdan bahsedebilir misiniz?
Kavram eğitim politikası gereği hibrit insan yetiştirir. Çağdaş normlara uygun, bilgi, beceri ve bilimde yetkin öğretmenlerle çalışmak ve öğrenciler yetiştirmek temel hedefimizdir.Eğitim öğretim faaliyetlerimizi, uzaktan ve hibrit eğitimle iç içe sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıllarda pandemi bitse bile hibrit eğitim uygulamalarımız artarak devam edecektir. Bu nedenle hem öğrencilerimizin hem öğretmenlerimizin hem de velilerimizin teknolojik okuryazarlık becerilerini geliştirmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.
Oluşturduğumuz Dijital Okul ve Dijital Kurs platformumuz sayesinde interaktif dersler yaptık ve halen bu anlayışı değişen dünya dinamikleri çerçevesinde sürdürmeye devam ediyoruz. Bu sayede öğrenci evinde soru çözerken aklına takılan herhangi bir sorunu doğru kaynaktan ulaşarak çözebiliyor.

Eğitim süreçlerinde oyun önemli bir işlev görüyor. Dijital oyunlar bu sürece nasıl katkı sağlıyor, hangi fırsatları sunuyor?
Çoğu yetişkine göre eğlenceden öte bir şey olmayan oyun, çocuk için sadece bir eğlence aracı değildir. Oyun, çocuk için gözlemlediği davranışları, deneyerek kazandığı becerileri egzersiz yaptığı, öğrenme deneyimlerini geliştirdiği ve büyüdüğünde sürdüreceği rolleri öğrendiği bir yaşam alıştırmasıdır. En iyi ve kalıcı öğrenme yöntemi olan keşfetme ile yeni şeyler öğrenir ve öğrendiklerini pekiştirirler. Keşif yaptıklarında yaratıcılıkları ve hayal güçleri artarken problem çözme yetenekleri de gelişir. Günümüzde oyun, çocuklarımız için bir rahatlama aracıdır. Dijital dünyanın gelişimiyle beraber oyunlar da dijitalleşmiş ve çocuk algılarına daha çok hitap edecek bir düzeye erişmiştir.
Gücünü teknolojiden alan eğitim materyalleri ile okullarımızda öğrencilerimiz sosyalleşme, araştırma yapma, planlı olma ve hedef belirleme gibi birçok başarı alışkanlığını daha iyi kazanıyorlar. Öğrenci, veli ve öğretmenleri daha dinamik bir eğitim sisteminin içerisine dâhil ediyoruz. Ölçme ve değerlendirme süreçlerini veriye dayalı takip edebiliyoruz. Dijital portfolyo ile öğrencilerimizin hayat gelişimini arşivliyor ve geleceğini doğru planlamasını sağlıyoruz. Sanal deneylerle deneyim zenginliği oluşturuyor, öğrenme ve pekiştirme sürecini her zaman aktif tutabiliyoruz.

ASLOLAN KALICI VE ETKİLİ ÖĞRENMEDİR
Öğrenciler hangi dijital yeterliliklere sahip olmalı? Öğrencilerinizin bu yeterliliklere sahip olması için hangi çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz?
Kavram Eğitim Kurumları olarak odağımızda hibrit insan modeli öne çıkmaktadır. Kurumlarımızın temelinde çağdaş normlara uygun, bilgi, beceri ve bilimde yetkin öğrenci ve öğretmen yetiştirmek eğitim stratejimizin yapı taşlarındandır.Öğrenmeyi öğrenen bireyler olmaları, bilgiye ulaşma yöntemlerini bilmeleri Z kuşağının ön plana çıkan özellikleridir. Öğrenciler gelişmenin odağı olarak görülmeli, okulun tüm eğitim süreçlerinde öğrencilere ve değişen dünyanın hızına uygun şekilde yeniden planlama yapılmalıdır. Her birey öğrenebilir. Önemli olan bireyin öğrenmesinden ziyade, kalıcı ve etkili öğrenmenin sağlanabilmesidir. Var olan bilgileri tanıyıp depolamak ve bu bilgileri kullanmak, şuan ve gelecek için uygun bir öğrenme tarzı olmaktan çıkmıştır. Aslolan bireyin bilgiyi nasıl öğrendiğidir. Günümüz dünyasında inanılmaz yetenekli gençler var. Öğrencilerimizin aslında pek çok şeyi yapabilecekleri enerji ve yeteneklerinin olduğunu fark ederek fırsatlarını çoğaltmak, onları teşvik ederek gerekli imkânları sağlamak bizim önceliğimiz olmalıdır.

Öğretmenler hangi dijital yeterliliklere sahip olmalı? Öğretmenler dijital yeteneklerini nasıl geliştirmeli? Bu konuda öğretmenlerinize yönelik yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Günümüzde dijital olarak yetkin olmak; okuryazarlık, medyayı anlama, bilgiyi arama ve elde edilen bilgiye yönelik eleştirel olma ve çeşitli dijital araç ve uygulamaları kullanarak başkalarıyla iletişim kurabilme becerisini ifade eder. Eğitimcilerin dijital dünyada prestijini koruması için, sahip olması gereken becerilerse; teknolojik okuryazarlık, zaman yönetimi becerileri, ölçme ve değerlendirme becerileri, iletişim becerileri, verilen kavramı uygulamayı öğretmek şeklinde sıralanabilir.
Beklenmeyen pandemi koşulları, öğretmenlerin dijital yeterlikleri bağlamında yıllar alabilecek ilerlemelerin sadece birkaç hafta içinde gerçekleşmesine neden oldu. Bu süreç, birçok öğretmen için öğretme biçimlerini düzenleme ve öğrencilerin özel ihtiyaçlarına göre öğretim sürecini bireyselleştirme bakımından birçok fırsat sunmuştur. Gelişen teknolojiye bağlı öğrenim ortamı, eğitimcilerin mevcut becerilerini geliştirmelerini ve yenilerini benimsemelerini gerektirecektir. Öğretmenler Web2.0 araçlarına hakim oldukları gibi veli ya da öğrenci iletişim platformu olarak da online sistemleri kullanmak durumundadırlar. Öğrencilerin dikkatini uyanık tutmak adına online testler, kavram haritaları, düşünce bulutları derste kullanılmalıdır. Bütün bu dijital uygulamalar ve platformlar için verdiğimiz öğretmen eğitimleri ile hem öğretmen hem de öğrencilerimiz eğitim dünyasın karşılaşabileceği bütün olumsuzluklara karşı donanımlı olacaklardır.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.