banner

Öğretmen-Öğrenci Arasındaki Kuşak Çatışmasına Yönelik Yapay Zeka Tavsiyeleri
Burak Kılanç – Eğitim Yöneticisi

burak_kilancDeğerli Okurlar,
Gün geçmiyor ki yapay zeka ile ilgili şaşırtıcı şeyler duymayalım. Yapay zekanın hem gündelik hayata hem de iş yaşantısındaki dönüştürücü etkileriyle ilgili merak, heyecan ve endişeyle karışık yoğun bir belirsizlik duygusu yaşıyoruz. Belirsizlikler büyük fırsatları da içinde barındırır. Ülkeler, kurumlar, bireyler bu belirsizliği ne oranda fırsata dönüştürecek, “takip eden değil de takip edilen olacak”, birlikte yaşayıp göreceğiz.
Dergimizin, “Koş Yapay Zeka, Koş” ismini verdiğimiz bu bölümünde yapay zeka uygulamalarını eğitim-öğretim ile ilgili konularda “çalıştırıyoruz”. YZ’nın nasıl kullanılabileceği ve ürettiklerinin kalitesi ile ilgili okuyucularımızın fikir edinmesini amaçlıyoruz. Sorduğumuz sorulara/verdiğimiz görevlere, YZ uygulama/platformlarının ürettiklerini herhangi bir yorum ve düzeltme yapmadan sizlerle paylaşıyoruz.
Fark ediyorsunuzdur, YZ ile sohbetimizi/çalışmamızı belli bir noktada kesiyoruz, zira sizlerin o noktadan alıp yapay zeka sohbeti bizzat kendiniz ilerleteceğinizi düşünüyoruz...

Hangi Meslekler/Alanlar Tehdit Altında
Bu sayımızdaki YZ üretimine geçmeden önce, İngiltere Eğitim Bakanlığı tarafından Kasım 2023’te yayınlanan “Yapay Zeka’nın İngiltere İş Piyasası ve Eğitim Süreçlerine Etkisi” raporundan çarpıcı iki tabloyu sizlerle paylaşmak isteriz. Kapsamlı bir bilimsel araştırmaya dayanan raporda YZ’ya en çok ve en az maruz kalan alanlar/sektörler listeleniyor. Maruz kalma, bu alanların/mesleklerin YZ tarafından ikame edilmesiyle ilgili bir gösterge olarak düşünülebilir.
Yapay Zeka ve Büyük Dil Modellemesine En Çok maruz kalan meslekler:

Tüm Yapay Zeka Uygulamaları

Büyük Dil Modelleme YZ Uygulamaları

 1. 1.Yönetim danışmanları ve iş analistleri
  2.Finans müdürleri ve direktörleri
  3.Serbest ve yeminli muhasebeciler
  4.Psikologlar
  5.Satın alma müdürleri ve direktörleri
  6.Aktüerler, ekonomistler ve istatistikçiler
  7.İş ve finansal proje yönetimi profesyonelleri
  8.Finans ve yatırım analistleri ve danışmanları
  9.Hukuk profesyonelleri:
  10.İş (yönetim) profesyonelleri ve destek pozisyonlar
  11.Kredi kontrolörleri
  12.Avukatlar
  13.İnşaat mühendisleri
  14.Eğitim danışmanları ve okul müfettişleri
  15.İnsan kaynakları alanındaki idari çalışanlar
  16.Araştırma ve idari süreç profesyonelleri
  17.Finansal hesap (portföy) yöneticileri
  18.Muhasebeciler, bordro yöneticileri ve memurları
  19.Devlet kurumları, idari çalışanlar
  20.Pazarlama yardımcı profesyonelleri
1.Telefonda satış elemanları
2.Avukatlar
3.Psikologlar
4.Profesyonel eğitmenler (yaşam boyu eğitim)
5.Saha satış elemanları yardımcıları
6.Hukuk profesyonelleri
7.Kredi kontrolörleri
8.İnsan kaynakları alanındaki idari çalışanlar
9.Halkla ilişkiler profesyonelleri
10.Yönetim danışmanları ve iş analistleri
11.Pazar araştırma anketörleri
12.Yerel yönetimler, idari çalışanalar
13.Din görevlileri
14.Yükseköğretim Öğretim Üyeleri
15.Satış ve kredi acenteleri
16.Eğitim danışmanları ve okul müfettişleri
17.İnsan kaynakları müdürleri ve direktörleri
18.Devlet kurumları, idari çalışanlar
19.Mesleki ve endüstriyel alandaki eğitmenler ve öğreticiler
20.Sosyal ve beşeri bilimler alanındaki bilim insanları

 

Yapay Zeka ve Büyük Dil Modellemesine En Az maruz kalan meslekler:

Tüm Yapay Zeka Uygulamaları

Büyük Dil Modelleme YZ Uygulamaları

 1. 1.Sporcular
  2.Çatı ustaları, çatı döşeyiciler ve kiremitçiler
  3.Temel seviye inşaat meslekleri
  4.Sıvacılar
  5.Çelik montajcıları
  6.Araç yıkayıcılar ve temizleyiciler
  7.Hastane görevlileri
  8.Temizlikçiler ve ev hizmetlileri
  9.Döşemeciler ve duvar fayans döşeyiciler
  10.Metal plaka işçileri ve perçinleyiciler
  11.Çamaşırcılar, kuru temizlemeciler ve ütücüler
  12.Pencere temizleyiciler
  13.Boyacılar ve dekoratörler
  14.Forklift sürücüleri
  15.Paketleyiciler, şişe doldurucular, konserve yapıcılar ve doldurucular
  16.Bahçıvanlar ve peyzaj çalışanları
  17.Duvarcılar ve taş ustaları
  18.Yol inşaat işçileri
  19.Temel seviye tesis operasyon meslekleri
  20.Lastik, egzoz ve cam montajcıları
 1.Fork-lift kamyonu sürücüleri
2.Çatı kaplamacıları, çatı döşemecileri ve kiremitçiler
3.Çelik montajcıları
4.Araç valeleri ve temizlikçileri
5.Temel seviye inşaat meslekleri
6.Sıvacılar
7.Metal plaka işçileri ve perçinciler
8.Araç boya teknisyenleri
9.Zemin ve duvar döşemecileri
10.Mobil makine sürücüleri ve işletmecileri
11.Çamaşırcılar, kuru temizleyiciler ve ütücüler
12.Büyük malzeme taşıyan araç sürücüleri
13.Yol inşaatı işçileri
14.Demiryolu inşaatı ve bakım işçileri
15.Endüstriyel temizlik işlemleri meslekleri
16.Temel seviye tesis operasyon meslekleri
17.Dikiş makinesi operatörleri
18.Sporcular
19.Sokak temizleyicileri
20.Duvarcılar ve taşçılar

Tabloların bize söylediği şey açık. Yapay zeka öncelikle ‘yüksek zeka/deneyim/beceri“ için bir tehdit oluşturuyor. Bu bağlamda öğretim üyelerinin, öğretmenlerin ve eğitim kurumlarının aksiyona geçmesi gerektiği ortada.

Eğitim Kurumlarında Kuşaklar Arası İletişim
Kuşak çatışması, üzerinde çok konuşulan ve tartışılan konulardan birisi. Teknolojinin hızlı gelişimi ve dijital dönüşüm, kuşaklar arasındaki farkları büyüttüğü gibi, kuşak tanımlamalarındaki yaş aralıklarını da daraltıyor.
Literatürde, birbirine benzer ama farklı aralıklar olmasına rağmen, genel kabul görmüş şekli ile kuşakların yaş tanımları şu şekilde karşımıza çıkıyor: 
İçinde yaşadığımız üzere, eğitim kurumları, öğretmen-öğrenci-veli üçgeninde farklı kuşakların etkileşim içinde bulundukları ortamlar. Yaş aralıklarını dikkate aldığımızda eğitim kurumlarındaki etkileşim matrisi aşağıdaki şekilde karşımıza çıkıyor. (Not: Bu tablolar YZ üretimi değildir) 

Kuşakların Ayırt Edici Özellikleri
Yapay Zeka’ya göre (chatGPT4.0) kuşakların ayırt edici özellikleri şunlardır:
İleti:
Can you please list key characteristics of Gen X, Gen Y, Gen Z, Alpha Gen cohorts ? Please give only headlines, not detailed explanations.

X Kuşağı:

 • Sisteme Uyumlu ve/lakin Bağımsız
 • Kuşkucu ve Tedbirli
 • İş-Yaşam Dengesine Değer Verir
 • Teknolojik Olarak Uyumlu
 • Girişimci Ruh Sahibi

 

Y Kuşağı (Millennial'lar):

 • Teknolojiye Hakim ve Teknoloji ile Bağlantılı
 • Maddi Değerlerden Çok Deneyimlere Değer Verir
 • Sosyal Bilince Sahip ve İlerici (Liberal)
 • İşte Esneklik ve Anlam Arar
 • İşbirlikçi ve Takım Odaklı

 

Z Kuşağı:

 • Dijital Yerliler
 • Yüksek Oranda Çeşitli ve Kapsayıcı
 • Sosyal ve Çevresel Aktivistler
 • Girişimci ve Yenilikçi
 • Eğitim Odaklı ve Kariyer Yönlü
 • Mental Sağlık Bilincine Sahip
 • Pragmatik ve Finansal Olarak Tedbirli

 

Alfa Kuşağı:

 • Hiper Bağlantılı ve Teknolojiye Gömülmüş
 • Yeni Teknolojilerin Erken Benimseyicileri
 • Muhtemelen Yüksek Eğitimli Ebeveynler
 • Kişiselleştirmeye Değer Verir
 • Küresel Perspektifli ve Çeşitli
 • Artırılmış Gerçeklik Normdur
 • Sağlık Bilincine ve Çevreye Duyarlı

X-Kuşak Öğretmenlerine Tavsiyeler

Yapay Zeka’ya göre, Z-Kuşak ve Alfa-Kuşak öğrenciler ile iyi iletişim kurabilmek için X-Kuşak öğretmenlerin benimseyebilecekleri stratejiler şunlardır:
* İleti:If I am a Gen X Teacher, how can I develop myself for a better communication with Gen Z or Alpha Generation students?

X Kuşağı'ndan bir öğretmen olarak, Z Kuşağı veya Alfa Kuşağı öğrencilerle daha iyi iletişim kurmak için, onların benzersiz öğrenme stillerine uyum sağlamak ve yeni teknolojileri ve yöntemleri benimsemek önemlidir. İşte düşünülmesi gereken bazı stratejiler:
* Teknolojiyi ve Dijital Araçları Benimseyin: Z Kuşağı ve Alfa öğrencilerinin düzenli olarak kullandıkları teknolojileri ve dijital platformları tanıyın. Bu araçları öğretim yöntemlerinize entegre etmek, kuşaklar arası uçurumu kapatmaya yardımcı olabilir.
* Onların Dünya Görüşünü Anlayın: Bu genç kuşaklar için önemli olan trendler, konular ve kültürel olaylar hakkında bilgi sahibi olun. Bu anlayış, onlarla ilişki kurmanıza ve öğretiminizi daha alakalı hale getirmenize yardımcı olabilir.
* Etkileşimli ve Cazip Öğretim Yöntemleri Uygulayın: Bu kuşaklar, etkileşimli ve cazip öğrenme deneyimlerine iyi yanıt verir. Çoklu ortam sunumları, etkileşimli testler ve uygulamalı projeler dahil edin.
* İşbirlikçi Öğrenmeyi Teşvik Edin: Grup çalışmalarını ve ortak projeleri teşvik edin. Bu kuşaklar, takım çalışmasını ve sosyal öğrenmeyi değerlendirir.
* Öğrenmeyi Kişiselleştirin: Öğrencilerinizin bireysel ihtiyaçlarını ve öğrenme stillerini tanıyın. Farklı öğrenenlere hitap etmek için adaptif öğrenme teknolojilerini veya çeşitli öğretim stratejilerini kullanın.
* Geri Bildirime Açık Olun: Öğrencilerinizden gelen geri bildirimleri teşvik edin ve dinleyin. Bu, öğretim yöntemlerinizi uyarlamada yardımcı olmanın yanı sıra, onların görüşlerini önemsediğinizi gösterir.
* Pozitif Sınıf Ortamı Oluşturun: Tüm öğrencilerin değerli ve fikirlerini paylaşmaktan rahat hissettikleri kapsayıcı ve destekleyici bir sınıf atmosferi yaratın.
* Sürekli Mesleki Gelişim: En son eğitim teknolojileri ve pedagojik yaklaşımlarla güncel kalmak için sürekli mesleki gelişime katılın.
* Eleştirel Düşünmeyi ve Yaratıcılığı Teşvik Edin: Eleştirel düşünmeyi ve yaratıcılığı uyaran etkinlikler ve tartışmalar tasarlayın, bu beceriler bu kuşaklar tarafından çok değerlidir.
* Dijital Vatandaşlığı Modelleyin: Teknoloji ve dijital platformların sorumlu kullanımını öğretin ve modelleyin, Z Kuşağı ve Alfa öğrenciler için önemli bir beceridir.
* Gerçek Dünya Uygulamalarını Kullanın: Konu maddelerinizi güncel olaylar ve gerçek dünya senaryolarıyla ilişkilendirerek öğrenmeyi daha uygulanabilir ve ilgi çekici hale getirin.
* Kısa, Odaklı İçerik: Bu kuşakların genellikle içeriği kısa ve öz tercih ettiğini anlayın. Karmaşık konuları daha kısa, daha sindirilebilir bölümlere ayırın.
* Teknoloji ile Geleneksel Yöntemleri Dengeleyin: Teknolojiyi entegre etmek önemliyken, aynı zamanda geleneksel eğitim değerlerini ve yöntemlerini de sürdürerek, dengeli bir eğitim deneyimi sağlamak önemlidir.

Bu stratejileri benimseyerek, Z Kuşağı ve Alfa öğrencilerle etkili bir şekilde iletişim kurma yeteneğinizi artırabilir ve öğretiminizi onların ihtiyaçlarına ve beklentilerine daha etkili ve alakalı hale getirebilirsiniz.

Notlar:
1.İletiler İngilizce verilmekte, yanıtlar İngilizce alınmakta, sonrasında Türkçeye tercüme yine YZ’den istenmektedir.
2.Yukarıdaki metinde italik olarak verilen kısımlar YZ üretimidir.

 

 

 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.