banner

MEB, okul türlerini azalttı




Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren 22 okul türü, öğrenim süreleri ile mezunlarının hak ve yetkilerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" ile "Çok Programlı Anadolu Lisesi" adı altında yeniden yapılandırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik ortaöğretim sisteminin yeniden yapılanmasına ilişkin çalışmalar kapsamında, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren okul sayısını 2'ye düşürdü. 

MEB'in, 81 ile gönderdiği genelgeye göre, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesiyle Bakanlıktaki mesleki ve teknik eğitim ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı birimleri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü adı altında yapılandırıldı.

Daha önce farklı birimlere bağlı iken halen Bakanlığın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren 22 okul türünün, öğrenim süreleri ile mezunlarının hak ve yetkilerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" ile "Çok Programlı Anadolu Lisesi" adı altında yeniden yapılandırılması uygun bulundu.

Bu kapsamda, Mesleki Eğitim Kanunu'na göre kurulan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinde (METEM), Anadolu meslek programı ve Anadolu teknik programları ile belge ve sertifika programları uygulanacak ve ikili mesleki eğitim merkezlerinde mevzuatta yeni düzenleme yapılıncaya kadar mevcut haliyle eğitim ve öğretime devam edilecek. 

Çok programlı Anadolu lisesi bünyesinde Anadolu meslek programı, Anadolu teknik programı, Anadolu lisesi ve/veya Anadolu imam hatip lisesinde eğitim yapılacak. 

Uygulamaya 2014-2015 öğretim yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak geçilecek.

Mevcut mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumları, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı liseler hariç, Anadolu sağlık meslek liseleri dahil, 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak mesleki ve teknik Anadolu lisesine dönüştürülecek, okul ve kurumların tabelaları Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırlanacak. 

Okul isimlerindeki mevcut yerleşim yeri, kişi ve kuruluşların isimlerine yeni düzenlemede de aynen yer verilecek. 

Dönüşüm sürecinde, aynı yerleşim biriminde aynı adı taşıyan birden fazla mesleki ve teknik Anadolu lisesinin ortaya çıkması halinde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği hükümlerine göre bu okullar valiliklerce yeniden adlandırılarak 9 Mayıs'a kadar Bakanlığın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecek.

Kurum adı değişiklikleri teklifler doğrultusunda Bakanlıkça değerlendirilerek MEBBİS ve e-okul kayıtlarına yansıtılacak.

Tabela değişiklikleri temmuzdan sonra yapılacak

Okul tabela değişiklikleri 2014 Lisans Yerleştirme Sınavları ve Kamu Personeli Seçme Sınavı da dikkate alınarak 14 Temmuz'dan sonra yapılacak. Kızların okullaşma oranını artırmak amacıyla Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 15. maddesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının mevcut durumları da dikkate alınarak, karma veya yalnızca kız öğrencilerin öğrenim görebileceği okullar şeklinde valiliklerce belirlenecek, 9 Mayıs'a kadar Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecek.

Bakanlık valiliklerce gönderilen teklifleri değerlendirerek karma veya yalnızca kız öğrencilerin öğrenim görebileceği okullara karar verecek. Ancak bu durum okul adlarına yansıtılmayacak. 

Bakanlığın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar bünyesindeki, meslek lisesi ile Anadolu meslek lisesi programlarında bulunan mevcut alan ve dallar Anadolu meslek programı alan ve dallarına; teknik lise ile Anadolu teknik lisesi programlarında bulunan mevcut alan ve dallar ise Anadolu teknik programı alan ve dallarına dönüştürülecek, Anadolu teknik lisesi ile teknik lise program türünde bulunan alanlar Anadolu meslek program türünde de açılacak, bu işlemler MEB tarafından MEBBİS ve e-Okul sistemlerine yansıtılacak.

Aynı bina içerisinde birden fazla mesleki ve teknik ortaöğretim okulunun olması halinde yeni bina yatırım programına alınmamış/inşaatı başlamamış okullar birleştirilerek tek okul olarak teklif edilecek. Bu, 1 Mayıs'a kadar valiliklerce yapılan okul, program türü, alan ve dal açma ve kapatma teklifleri yeni okul ve program türlerine göre Bakanlıkça değerlendirilecek. 

Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren 9. sınıfa kayıt-kabul, 2014 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzunda yer alacak usul ve esaslar doğrultusunda Anadolu meslek programına alan belirlenmeksizin yapılacak.

2014-2015 öğretim yılında yeni sisteme göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt olacak öğrencilerin, bir sonraki öğretim yılında Bakanlıkça belirlenecek kıstaslar ve tercihleri doğrultusunda şartlarını taşıdıkları Anadolu teknik veya Anadolu meslek programlarında bir alana geçişleri sağlanacak.

Kazanılmış haklar korunacak

2014-2015 öğretim yılında 9. sınıfı tekrar edeceklerle öğrenim haklarını kullanmamış öğrencilerin kazanılmış hakları korunarak öğrenim görmeleri sağlanacak. Ancak herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerinden 9. sınıfta öğrenim görenlerden sınıf tekrarına kalan ve öğrenim hakkı bulunanların Anadolu meslek programına geçişleri yapılacak.

Bu öğretim yılı ve daha önceki yıllarda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran ve mezun olmaya hak kazanan öğrencilere, sahip oldukları haklarda herhangi bir değişiklik olmaksızın kayıtlı oldukları okul, program türü, alan ve dallara göre diploma düzenlenecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki yeni yapılanma konusunda yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve kamuoyu valiliklerce bilgilendirilecek.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.



Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.