banner

BİL öğrencileri yabancı dilde yetkin bireyler olarak yetişiyor
Anaokulundan lise mezuniyetine kadar bilgi, beceri ve deneyimin bütünleştiği bir odakla dil edinimi çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten BİL Eğitim Kurumları Genel Müdürü Elif Pehlevan, öğrencilerin öğrendikleri yabancı dili içselleştirerek günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmeleri için imkân sağladıklarını söyledi.

elif_pehlevan_nisan_2022Kurum olarak yabancı dil eğitimi ile ilgili genel yaklaşımınızdan bahsedebilir misiniz?
BİL Eğitim Kurumlarının dil yaklaşımını tanımladığımızdört temel kavram;bütünsel dil gelişimi, iletişim yeterliliği, evrensel katılım ve okuryazarlıktır. Bu nedenle dil eğitiminde iletişim odaklı sözlü ve yazılı platformlar oluşturarak öğrencilerimizin yapabilirliklerine odaklanıyoruz. Intensive English Programme (Yoğun İngilizce Programı), Dil Gelişimi Takip Sistemi, CLIL (Content and Language Integrated Learning) Dil ve İçerik Bütünleştirici Öğrenim ve Online Öğrenme Platformları ile zenginleştirilmiş, anaokulundan lise mezuniyetine kadar bilgi, beceri ve deneyimin bütünleştiği bir odakla dil edinimi çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yabancı dil öğretiminde hangi program ve uygulamaları tercih ediyorsunuz?
Yabancı dil öğretiminde nitelikli, ayrıcalıklı, yenilikçi, güncel ve veli-öğretmen-öğrenci işbirliğine dayalı bir program yürütüyoruz. BİL Eğitim Kurumlarında dil öğretimi uluslararası standartlarda yapılmaktadır.Dil öğretim programımızın temelini Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin bütünsel dil gelişimi için dijital öğrenme uygulamaları ve disiplinlerarası iletişim etkinliklerini öğretim programımıza dahil ediyoruz. Öğrencilerimizin iletişim kurarak öğrenme süreçlerini CLIL destekli İletişimsel Dil Öğretimi ile yapılandırıyor, diğer branş, disiplinlerin kelime grupları ve yapılarını da içeriğimize entegre ederek, öğrencilerimizin yabancı dil kullanımlarını farklı alanlara yansıtmalarını mümkün hale getiriyoruz.“İnsan dili öğrenmez edinir.” mottosundan hareketle bir dili edinmek için o dile maruz kalmayı önemsiyoruz. BİL Koleji öğrencileri “English in Action” programı kapsamında uygulanan etkinlik ve projelerle aktif dil becerilerine sahip, okuduğunu, duyduğunu anlamada, sözlü iletişimde, karşılıklı konuşmada,yazmada yetkin bireyler olarak yetişir.
BİL Koleji anaokullarında Half Day English (Yarım Gün İngilizce) programıyla öğrencilerimiz haftada 20 saat İngilizce, 1, 5, 9. sınıflarda Yabancı Dil Hazırlık Programı ile öğrencilerimiz yoğunlaştırılmış İngilizce dersleri bulunmaktadır.Böylece öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dili içselleştirerek günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmeleri için imkân sağlamaktayız.

Yabancı dil öğreniminde öğretmen politikanız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yabancı dili ve iletişimi, öğrenme tutkusuyla sahiplenen öğretmenlerimizle, teknolojinin görsel işitsel donanımından da yararlanarak hibrit dönemde İstanbul Aydın Üniversitesinin sağladığı mesleki gelişim seminerleriyle dil eğitimine dair yenilikçi hibrit ders tasarımlarıyla başarılı bir dil öğretimi sürecini yönetmeye devam ediyoruz.Mesleğimizin vazgeçilmez becerisi olan“hayat boyu öğrenen olmayı” en doğal haliyle yanımıza alarak alanında birden fazla rolü olan, uzmanlıkları ayıran farklı özelliklerin tek bir pozisyonda birleştiği, bilim ve sanat yönünün ön planda olduğu öğretmenleri yetiştirmek için hizmet içi eğitimlerimiz, akademik ve kültürel gelişim için eğitim ve seminerlerimiz yıl boyunca devam etmektedir. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi desteğiyle alanlarında uzman, yenilikleri takip eden, alanın somut üretim, veri alanlarına ve ölçme değerlendirme, teknoloji ve web 2.0 araçlarına hakimiyetini gösterirken, sanat yönü de öğrencilerine öğrenen olma, iyi bir rehber iyi bir lider olma yönlerini desteklemektedir.

Uluslararası eğitim programlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
AP (Advanced Placement): Bu program için hazırlanan dersler, öğrencilerin henüz lisedeyken üniversite başlangıç seviyesi derslerini almalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. BİL Koleji lise öğrencileri üniversite düzeyinde dersler alarak lisans hayatına bir adım önde başlar.
SAT (Scholastic Aptitude Test):
The College Board tarafından düzenlenen SAT sınavına dünya çapındaki seçkin üniversitelerde eğitim hayatını sürdürmek isteyen BİL Koleji öğrencileri için iyi bir basamaktır. 
ERASMUS+ PROJELERİ: Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanan bir programdır. BİL Koleji Erasmus Koordinatörlüğü yönetiminde AB Projeleri hazırlanmaktadır.
ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI: Brigham Young University Amerika Çift Diploma Programı veOntario Kanada Çift Diploma Programı, lise programlarıyla yürütülenTürk Millî Eğitim Sistemi ile entegre edilmiş, geliştirilmiş güçlü bir akademik programlardır. BİL Koleji lise öğrencileri uluslararası bir lise diploması ile uluslararası üniversitelerde okumak için mükemmel bir akademik hazırlık yapmaktadır.
BURSLU DİPLOMA PROGRAMI: Bu programda BİL Koleji lise öğrencilerimiz 10. Sınıfta Amerika’da geçireceği mükemmel bir lise eğitiminin yanında uluslararası arkadaşlık deneyimi edinir. Mezun olduktan sonra dünyanın en seçkin üniversitelerinden kabul ve burs alma imkânlarına ulaşır.
MUN(Model United Nations): BİL Eğitim Kurumlarında İAÜ desteği ile sürdürülmekte olan Model United Nations (MUN) çalışmaları, öğrencilerimizin önemli dünya meseleleri konusunda bilgi sahibi olmalarını ve araştırma, tartışma ve yazma yoluyla bu meselelere gerçekçi çözümler bulabilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur.
ETWINNING: eTwinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardaki öğretmen ve öğrencilerle iletişim kurabileceğimiz platformdur. eTwinning ile BİL Koleji öğretmenleri uluslararası platformda meslektaşları ile birlikte çalışır ve öğrencileri için aktiviteler düzenler.
INTERNATIONAL MEET UPS: İstanbul Aydın Üniversitesi, ülkemizde yabancı öğrenciler tarafından en fazla tercih edilen vakıf üniversitesidir. Öğrencilerimizin İngilizce iletişim becerilerini geliştirmek için düzenli bir şekilde İAÜ Uluslararası öğrencileri ve BİL Koleji öğrencileri arasında onlineöğrenci buluşmaları yapılmaktadır.

BİL LEARN HİBRİT EĞİTİM PLATFORMU
Yabancı dil öğreniminde teknolojiden nasıl yararlanıyorsunuz?
BİL’e özgü dil öğrenme deneyimi sürecinde, dijital eğitim programlarıyla zenginleştirilmiş, kesintisiz eğitim sayesinde öğrencilerimizin hem sınıf içi etkinliklerde dil öğrenimine interaktif öğrenme ortamları oluşturarak, hem de onların dil öğrenim süreçlerinin sürekliliğinin ev ortamında da devam etmesini sağlamak için dil eğitiminde gamification (oyunlaştırma) tabanlı teknoloji entegrasyonundan faydalanıyoruz. Aynı anda tüm öğrencilerimizin canlı ders, sanat etkinlikleri, seminer ve webinarlara katılmasına imkân veren bir platform olan BİL LEARN Hibrit Eğitim Platformu ile öğrencilerimizin interaktif olarak yanındayız.

Yabancı dil öğreniminde yararlandığınız uluslararası ölçüm sınavları var mı?
Öncelikle sene başında uyguladığımız Online Placement Test ile öğrencilerimizin hazır bulunuşluklarını ölçüyor, yıl içerisinde de Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi bazlı Online Assessment Testler ile ilerlemelerini takip ediyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin İngilizce ve Almanca dillerindeki okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeterliliklerini uluslararası sınavlarla belgelendiriyoruz. Bu sınavların başında Cambridge English, Trinity College London, IELTS, TOEFL ve Almanca Fit in Deutsch sınavları gelmektedir. Öğrencilerimizin bu sınavlara katılım desteği sağlıyor, hazırlık motivasyonlarını destekleyerek, sınavlarda başarılı olmaları için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

BİL ÖĞRENCİLERİ TÜM DÜNYADA
Öğrencilerinizin yurtdışı tecrübelerine yönelik programlarınız var mı?
“BİL Öğrencileri Tüm Dünyada” sloganıyla BİL Global olarak isimlendirdiğimiz departmanımız bulunmaktadır. Bu departmanımızın birincil önceliği her bir öğrencimizin geniş bir networkle ve dünyanın geleceğine anlam katan projelerle evrensel katılımlarını desteklemek, öğrencilerimizin dünya görüşünü besleyen inovatif bir perspektif kazandırmaktır. Öğrencilerimiz, Erasmus+ ve eTwinning projeleri kapsamında Avrupalı yaşıtları ile karşılıklı projeler geliştiriyor, ilgi alanları doğrultusunda fikirler üretip, öğretmenleri ile birlikte çalışarak fikirlerini projelendirmeyi, uluslararası gruplarla çalışmayı genç yaşta öğrenmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz için yurtdışı yaz okulu programları, CERN ve NASA’ya eğitim gezileri organize ediyoruz.

“Öğrencilerimize İngilizce’nin yanında Almanca, İspanyolca, Fransızca ve Rusça eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz ikinci bir yabancı dili öğrenmeye 2. sınıftan itibaren başlamakta, seçmeli olarak üçüncü yabancı dili de 5. sınıftan itibaren seçebilmektedir. Dil öğrenirken yetkinleşme artıkça, zihinsel süreçlerin de kalitesinde artış olur. Yapılan araştırmalarda erken yaşta yabancı dil öğrenmenin önemi ve ayrıcalığı vurgulanmaktadır. Bu nedenle avantaj ya da zorluk olarak belirteceğimiz şey aslında birden fazla yabancı dilin eğitiminden ziyade birden fazla dil öğrenilirken “yaşanılan deneyim” olarak değerlendirmelidir.”

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.