banner

Gökkuşağı Koleji’nde anasınıfından itibaren çift yabancı dil eğitimi veriliyor
1997 yılında “Eğitimde Türkiye’nin Dünyaya Açılan Penceresi Olmak” vizyonu ile eğitime başlayan Gökkuşağı Koleji’nin Uluslararası Programlar Koordinatörü Murat Kotan, Gökkuşağı Koleji’nde anasınıfından itibaren çift yabancı dil eğitimi verildiğini söylüyor.

1997 yılında “Eğitimde Türkiye’nin Dünyaya Açılan Penceresi Olmak” vizyonu ile eğitime başlayan Gökkuşağı Koleji’nin Uluslararası Programlar Koordinatörü Murat Kotan, öğrencileri seçkin Dünya üniversitelerine taşıyacak IB Diploma programı için onay sürecinde olan okulun hizmet içi ve yurt dışından alınan eğitimlerle 2 yıl içinde Dünya okulu olmayı hedeflediğini dile getiriyor.

Gökkuşağı Koleji’nin kuruluşundan bugüne geldiği noktayı değerlendirebilir misiniz?

1997 yılında “Eğitimde Türkiye’nin Dünyaya Açılan Penceresi Olmak” vizyonu ile eğitime başlayan kurumumuz, geçmişten günümüze dek kazanmış olduğu Matematik Olimpiyatları, Bilim Olimpiyatları, ICT Bilgisayar Olimpiyatları ile Dünya okulları ile yarışmış, ülkemizi ve okulunu bu alanda gereği gibi temsil etmiş, yabancı dil öğretim seviyesini Cambridge Üniversitesi sınavları ile ölçerek standardize etmiş, anasınıfından itibaren çift yabancı dil öğrenimi sağlamış, ve değerler ve karakter okulu eğitimi ile zamanla akranları arasından sıyrılıp öne geçmeyi başarmış bir okuldur.

Bilgisayar olimpiyatlarında web tasarımı, animasyon, kısa film, programlama ve web programlama alanlarında 23 uluslararası ve 38 ulusal madalyaya; uluslararası, ulusal ve TÜBİTAK matematik olimpiyatlarında 265 (90 altın, 88 gümüş, 87 bronz) madalyaya; ulusal Fen ve Bilim olimpiyatlarında 12 madalyaya; Bilim proje yarışmalarında 14 ödüle ulaşan okulumuz önümüzdeki öğretim yılları içerisinde anasınıfından 12.sınıfa kadar sunduğu uluslararası programlarda uluslararası bakış açısına sahip öğrenciler yetiştiren bir Dünya Okulu olma süreci içerisinde olacak.

Dünya standartlarında kaliteli bir eğitim sunma heyecanında olan okul kurucularımız, 2008 yılında İstanbul Gelişim Üniversitesini Türkiye’ye kazandırarak anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğrenim düzeylerinde öğrenim sunan bir kurum vizyonu oluşturmuşlardır.

Gökkuşağı Koleji’nde derslerin yüzde kaçı uygulamaya ayrılıyor?

Gökkuşağı Koleji, Dünyanın seçkin okulları arasında yerini almaya hazırlanıyor ve bu konuda daha şimdiden IB Diploma programında aday Dünya okulu statüsü kazandı. Öğrencilerimizi seçkin Dünya üniversitelerine taşıyacak IB Diploma programı için onay sürecinde olan okul hizmet içi ve yurt dışından alınan eğitimlerle 2 yıl içinde Dünya okulu olmayı hedefliyor. Bu program ezberden uzak sorgulamayı bilgiyi keşfeden öğrenen öğrenci modeli oluşturmaya çalışırken akademik bir ön üniversite programıdır.

1 Nisan 2014 itibari ile de PYP (İlkYıllar Programı) ile uluslararası Bakalorya programına başvuru da bulunmuştur. 1 yılı aşkın zamandır yapılan yönetici, öğretmen profesyonel gelişim eğitimleri ve Fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. Öğrencilerimizi, araştıran, sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Müfredatımızı Yapılandırmacı yaklaşım ile şekillendirmekteyiz. Bu doğrultuda uluslararası bakış açısına sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflerken derslerimizde sorgulamayı ve araştırmayı gerektiren, merak uyandıran, öğrencinin hayal gücünü kullanmasına fırsat veren uygulamalara yoğun olarak yer vermekteyiz. Bilginin hazır olarak öğrenciye sunulmasına karşı dururuz. Öğretmen sınıf içinde rehber, yönlendirici ve öğrencilerin aktif katılımını temin edici bir rol oynar. Bilimsel derslerde keşfedici bir yaklaşım ele alınır. Sözel derslerde öğrencilerin üretken olmalarına, kendi sunumlarını hazırlamalarına, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine fırsat tanıyan etkinlikler yapılır. Derslerde sınıf öğrenme ortamının zenginleştirilmesi ve aynı zamanda öğrencilerin entelektüel gelişimlerinin sağlanması için Görünür Düşünme becerilerinden faydalanılır.

Gökkuşağı Koleji, dünyanın pek çok ülkesinde üniversiteler tarafından kabul gören, burs olanağı sağlayabilen College Board’un AP (AdvancedPlacement) Uluslararası Diploma programının 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılının başında sınav merkezi oldu. AP programı hakkında bilgi alabilir miyiz?

Gökkuşağı Koleji, Türkiye’nin eğitimde dünyaya açılan penceresi olma vizyonunu gerçekleştirme adına öğrencilerine AP derslerini sunarak onlara gelecekleri için önemli bir şans sunuyor. College Board, 1900 de Amerika Birleşik Devletlerinde kurulmuş olan Yüksek Öğrenim Kurumu. Öğrencilerin yüksek öğrenime kabulünü sağlayacak standart testler, müfredatlar ve kaynaklar üretmektedir. AP ise sundukları programlardan biridir ve ön üniversite programı da denebilir. Üniversiteye kabul aşamasında, bir öğrencinin lise döneminde AP dersleri almış ve sınavlardan başarıyla geçmiş olması akademik eğitim için hazır olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

College Board tarafından uygulanan AP Sınavlarına hazırlık amacı ile verilen AP dersleri lise öğrencilerini çok daha ileri akademik bilgi seviyesine ulaştırmayı amaçlar.

Gökkuşağı Koleji, okulun AP derslerini College Board tarafından onaylanmış bir online eğitim programını (APEX)  kendi sistemine entegre etmektedir, ve Gelişim Üniversitesinde görev yapan yetkin öğretim görevlilerinden de destek alarak çok kaliteli bir AP eğitimi sunmaktadır. Gökkuşağı Koleji, dünya sıralamasında yer alan California Üniversitesi (UC) tarafından kabul edilen Apex Eğitim kurumunun programlarını kullanmaktadır.  Bu kurumun yer aldığı onay listesinde göze çarpan bir başka eğitim kurumu dünyaca ünlü Stanford Üniversitesidir. İçerik olarak bu üniversitenin programından geri kalmayan ancak fiyat olarak çok ciddi bir üstünlüğe sahip bu program dokuzuncu veya onuncu sınıfından başlayarak  uygulanmaya başlandığında çok daha iyi neticeler verecektir. Zira, sistemde yer alan dersler öğrencinin AP düzeyine erişmesine olanak vererek AP dersindeki başarısını kuvvetlendirecektir. Online sistemin en büyük özelliği içerisinde bulunan yüze yakın ders ve her düzeye hitap eden zorluk dereceleri ile ilgi alanı doğrultusunda “Öğrenciye Özel AP Programı” sunmasıdır.  Programın YGS’ye de ciddi anlamda pozitif etkisi olacaktır.

ANASINIFINDAN İTİBAREN ÇİFT YABANCI DİL

Okulunuzda yabancı dil eğitimi nasıl uygulanıyor?

Okulumuzda Anasınıfında başlayan çift yabancı dil eğitimi uygulanır. İngilizce 1.yabancı dil, İspanyolca 2.yabancı dildir. İngilizce haftada 10 saatlik, İspanyolca ise 2 saatlik bir ders programı ile yürütülür. Öğrencilerimize dil seviyelerini arttırmak amacıyla ders sonrası ek 4 saatlik İngilizce kulüp ve olimpiyat seansı verilir. Onaylı bir merkez olduğumuz Edexcel Uluslararası İlkokul ve Ortaokul Programı kapsamında uyguladığımız İngilizce Fen ve İngilizce Matematik programlarımızla öğrencilerimiz 6 saat daha İngilizce ile iç içe olmaktadır. Yabancı Dil eğitiminde en önemli farklılıklarımızdan birisi ise öğrencilerimizin yabancı dil seviyesini, anasınıfı-6.sınıf arası en üst noktaya taşıma gayretimizdir. Uluslararası bir standart dil ölçümü aracı olan Cambridge Üniversitesi Language Assessment sınavları ile de bunu yaptığımız ve diğer okullardan önde olduğumuz ortadadır. Öğrencilerimiz, 2.sınıfta Cambridge Starters, 3.sınıfta Movers, 4.sınıfta Flyers, 5.sınıfta KET ve 6.sınıfta PET düzeyine ulaşmaktadır.

Öğretim programlarımızı yerli ve yabancı öğretmenlerle yürütmekteyiz. 4 yıllık üniversite mezunu, dil öğretmenlik sertifikası olmayan ve MEB’den onay alamayan hiçbir yabancı öğretmen okulda çalıştırılmaz. Liseye yeni başlayacak ve yabancı dil becerisini artırmak isteyen öğrencilere İngilizce hazırlık sınıfı okuma şansı da tanınır. Bu sınıfta 24 saat İngilizce 5 saat İspanyolca uygulandıktan sonra İngilizce 10 saat İspanyolca 4 saat olarak sürdürülür. İlkokul 3.sınıftan itibaren gerek duyulması durumunda dil seviyesi grupları oluşturarak dersler verilir. Dil öğretimi hem okul içinde hem okul dışında dijital ve online içeriklerle zenginleştirilir. Öğrencilerin dil performansları, online ödevler ve dijital raporlarla elde edilir ve gelişimleri takip edilir. Tespit edilen zayıf yönler, farklılaştırılmış öğrenme modeliyle özel etütlerle ve dijital platformlarımızda öğrenciye özel etkinliklerle giderilmeye çalışır. Dünyaca ünlü Britannica School, hikaye platformu Myon, Educationcity, dijital platform itslearning bunlardan birkaçı. 2012 öğretim yılında tüm sınıflarda iPad’li mobil öğrenme dönemine geçilmesiyle öğretmenlerimiz, ders sırasında applestore’dan indirilmiş olan uygulamalar ve oyunlarla derslerini zenginleştirmekte, öğrencilerimiz dört beceriyi interaktif şekilde pratik yapabilmektedir.

Gökkuşağı Koleji’nin eğitim anlayışının temellerini neler oluşturuyor? Öğrencilerinize genel olarak hangi nitelikleri kazandırmayı amaçlıyorsunuz?

Gökkuşağı Eğitim Kurumları, öğrencilerinin entelektüel, sosyal, duygusal ve bireysel yeteneklerinin gelişimine odaklanmış akademik olarak iddialı ve değerli uluslararası programlar sunar. Gökkuşağı Eğitim Kurumları olarak biz, öğrenci merkezli ve dengeli bir eğitimle barış dolu bir Dünya oluşturmak için dürüst, evrensel değerlerle ve kültürler arası anlayışla donanmış, araştıran, bilgili ve kendine güvenen hayat boyu öğrenen bireyleri yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Öğrencilerin, küresel toplumunun sorumlu üyeleri ve üretken Dünya vatandaşları olarak inovatif, aktif ve çok dilli bireyler olmalarını teşvik ediyoruz. Bireylerin kendi değerlerine sahip çıkmalarına destek veriyor ve onları başkalarının farklı değer ve bakış açılarına saygı duyan bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Okulunuzdaki rehberlik faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz?

Öğrencilerimizin öncelikle kendilerini tanımasına yönelik rehberlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kendi kişiliğini tanıyan öğrenci hedeflerini belirleyerek adım adım geleceğini planlamaktadır. Farklı gezi etkinlikleri ile, üniversitelerimizden akademisyenlerin ve farklı meslekleri icra eden velilerimizin okula davet edilerek alanlarını tanıtmasıyla, görsel öğrenmeye dönük meslek pano çalışmalarıyla ve uygun anket uygulamalarıyla öğrencilerin farkındalık oranlarını yükseltiyoruz. Hedef belirlemenin üzerinde duruluyor, ardından bilinçlendirme çalışmaları ile gerekli ön hazırlık tamamlanmış oluyor. Kendi yüksek öğrenim kurumu olan İstanbul Gelişim Üniversitesi akademisyenlerinden de destek alarak öğrencilerinin potansiyellerini keşfetmelerine olanak sağlıyoruz. Ayrıca tanıtımlar çerçevesinde Gelişim Üniversitesi tarafından öğrencilere değişik oranlarda burs imkanı da sunulmaktadır. Bunun dışında okulumuzun eğitim kökenli kurucuları Abdülkadir Gayretli ve Şule Gayretli, çocukların okulumuzda sunulan kaliteli, donanımlı, yüksek yabancı dil destekli, uluslararası öğrenim programlarına sahip olabilmeleri için çok sayıda burs olanağı sunmaktadırlar. Burs olanakları, öğrencilerin daha önce aldıkları eğitimin derecesine ve akademik başarısına göre farklı oranlarda sunulur.

Öğretmen kadronuzu oluştururken hangi kriterlere öncelik veriyorsunuz?

Kurumumuz öğretmen kadrosunu oluştururken Milli Eğitim Bakanlığı kanun ve yönetmeliklerine göre işini yürüten, akademik yeterliliğe sahip, kendi alanındaki yeniliklerin ve fırsatların farkında olan, gelişime ve öğrenmeye açık, yaşam oyu öğrenmeyi kendine ilke edinmiş, takım çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi, farklı anlayış ve kültürel değerlere saygılı, herkesi kucaklayabilecek sevgi dolu bir anlayışa sahip, öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimseyen, tercihen deneyimli ve yabancı dil bilen öğretmenlerle çalışmaya öncelik verir.

YURTDIŞINDA YAZ OKULU İMKANI SUNUYOR

Okulunuzda yaz okulu ve yaz kampı uygulamanız var mı? Yaz okulunuza veya yaz kamplarınıza kayıt koşulları ve öğrencilerimize sunduğunuz olanaklar hakkında bilgi alabilir miyiz?

Gökkuşağı Koleji, 2010 yılında Türkiye’de yaz okulu uygulamasını bıraktı. Öğrencilerine, yaz döneminde İngiltere ve İspanya gibi yabancı ülkelerde uzun veya kısa süreli yaz okulu organizasyonları tertipleyerek onların yabancı dil becerilerini geliştirmelerini, yabancı ülkelerden arkadaş edinmelerini, farklı kültürleri tanımalarını ve kültürlerarası anlayışla farklı bakış açılarını algılayabilmelerini ve hayatları boyunca unutmayacakları eşsiz deneyimler edinmelerini sağlıyor. Kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve sorumluluk sahibi olabilmelerini sağlıyor. Öğrencilerin yurtdışındayken tüm vakitleri planlanmakta. Ders zamanları, konuşma becerilerinin geliştirilmesi üzerine planlanmakta ve boş vakitleri çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ve geziler ile tamamlanmaktadır. Yurt dışı yaz okulu uygulamamızda büyük kentlerden ziyade tarihi ve kültürel dokuya sahip daha küçük kentleri, tek ve çift kişilik banyolu ve tuvaletli odalı konaklama tercih edilir.

2014 -2015 eğitim-öğretim yılında hangi yenilikleri gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?

Yeni öğretim yılında hem Ümraniye hem de Bahçelievler kampüsünün (IB)Uluslararası Bakalorya (PYP) İlkYıllar Programının entegrasyonuna, öğretmenlerin profesyonel gelişimlerinin artırılmasına, sanatsal becerilerin artırılması konusunda çaba harcayacak. Sorgulama temelli PYP modelinin evrensel yaklaşımlarını öğrenciler iliklerine kadar hissedecekler. IB Diploma Programında Aday Dünya Okulu statüsünü 2013 yılında elde eden okulumuz, adaylık sürecini tamamlayıp IB Dünya Okulu olmaya çalışacak. Kütüphanemizi, e-kütüphanemizi ve laboratuarlarımızı daha da zenginleştirip öğrencilerimizin daha çok kaynaklı bir ortamda öğrenim görmelerini sağlayacağız. 2012 yılında onay alarak uygulamaya başladığımız Edexcel Uluslararası İlkokul Programı bu sene ilk mezunlarını verecek ve ortaokul bölümüne başlamış olacağız. Uluslararası üniversite geçiş programlarından AP (Advanced Placement)’yi okulumuzda yaygınlaştırmaya çalışacağız. Dolayısıyla, zaten sürecini başlattığımız ve uygulamaya geçtiğimiz uluslararası öğrenim modelini, yeni öğretim yılında da anasınıfından 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yabancı dil ağırlıklı, pek çok dersin İngilizce yapıldığı uluslararası bir eğitim modeli sunuyor olacağız.

ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞARI ORANLARI

2013 -  % 92 Sınav Başarısı

2012 -  % 95 Sınav Başarısı

2011 -  % 90 Sınav Başarısı

2010 -  % 93 Sınav Başarısı

2009 -  % 98 Sınav Başarısı

GÖKKUŞAĞI KOLEJİ HAKKINDA VELİ YORUMLARI

Pınar Çetinkaya (Anasınıfı): “Çocuğumun geleneklerine bağlı ve çağa ayak uydurabilen bir birey olması için Gökkuşağı Koleji’ne verdim. Ayrıca her görüş açısına saygılı ve anlayışlı bir kadronun olması burada kalmam bir başka nedeni.”

Ebru Çam (4.sınıf): “Okul ortamını samimi ve güvenli buluyorum. Herkes bir ailenin bir parçası gibi. Çocuğum okuldayken gözüm arkada kalmıyor. İngilizce Fen, İngilizce Matematik ve İspanyolca derslerinin olmasından memnunuz.”

Sibel Kotan (6.sınıf): “üst düzey akademik programların olması, yabancı dil eğitiminin kalitesi ve bunun yanında sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere yer vermesi.”

Nuran Esmer (7.sınıf): “Derslerin yanında, olimpiyat ve etüt çalışmalarına yer vermeniz, halk oyunu, jimnastik, buz pateni, golf ve yüzme gibi farklı etkinlikleri uygulamanız.”

İbrahim Öz (8.sınıf): “Derslerin yanında değerler eğitimi, düşünme becerileri, ekookul çalışmaları ve dünya kültürleri çalışmaları yapmanız pozitif bir katkı. Yeterli buluyorum.”

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.