banner

Lise ve dershane eğitimi Kültür Temel Liseleri’nde birleşiyor
Kültür Dershaneleri, 36 yıllık dershanecilik ve eğitim deneyimini lise eğitimine aktararak Kültür Temel Liselerini kurdu. 2015-2016 öğretim yılı itibariyle eğitim öğretim faaliyetlerini tüm şubelerinde lise olarak sürdürmeye başlayacak.

Kültür Dershaneleri, 36 yıllık dershanecilik ve eğitim deneyimini lise eğitimine aktararak Kültür Temel Liselerini kurdu. 2015-2016 öğretim yılı itibariyle eğitim öğretim faaliyetlerini tüm şubelerinde lise olarak sürdürmeye başlayacaklarını belirten Kültür Temel Liseleri Genel Müdür Yardımcısı İsmail Şilan, “hem okul, hem dershane” konsepti ile öğrencilere nitelikli ve kapsamlı bir eğitim vermeyi amaçladıklarını söylüyor.

Öncelikle Kültür Temel Liselerinin kuruluş sürecini anlatabilir misiniz?

Kültür Temel Liseleri olarak, dershanelerin temel liseye dönüşüm süreci ile birlikte 2015-2016 öğretim yılı itibariyle eğitim öğretim faaliyetlerimizi tüm şubelerimizde lise olarak sürdürmeye başlayacağız. Eğitimde dönüşüm süreci ile ilgili bütün pedagojik ve teknolojik altyapımız için 2 yıldır çalışıyoruz. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize akıllarında hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde hizmet vermek için hazırız.

Sloganınız “Eğitimin yeni yüzü”.  Eğitime ne gibi yenilikler getirecek Kültür Temel Liseleri? Eğitim ve öğretimde nasıl bir sistemi esas alacak?

Kültür Temel Liselerinde “hem okul, hem dershane” konsepti ile öğrencilere nitelikli ve kapsamlı bir eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Bu, kurumsal anlamdaki en önemli inovasyonumuz olacak. Bunun yanında “ödevsiz okul” konsepti ile öğrencilerin kendilerine daha çok zaman ayıracakları bir eğitim sürecini planlıyoruz. Kültür Temel Liseleri olarak günümüz eğitim teknolojilerinin yaygın olarak kullanıldığı okullar olacağız. Birebir rehberlik hizmetlerimiz ve kariyer yönetimi ile de öğrencilerimizin kendilerini keşfetmelerine olanak sunacağız. Öte yandan “tam gün eğitim” konseptiyle öğrencilerimizin zamanı verimli kullanmalarını sağlamayı da amaçlıyoruz.

Kültür Temel Liselerinde teknolojiden ne ölçüde faydalanılacak? 

Biz, Kültür Digital ve Digital Ayna adını verdiğimiz iki farklı eğitim teknolojisini öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Kültür Digital ile ders içeriklerini tüm ayrıntılarıyla ve görsel zenginliklerle kavratmayı, Digital Ayna ile ölçme değerlendirme süreçlerini öğrencinin kullanımına sunmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz tüm derslere ait müfredatları en ince ayrıntısına kadar bu teknolojik destek ile öğrenip denetleyebilecekler.

TAM BİR REHBERLİK HİZMETİ SUNACAĞIZ

Kişiye özgü rehberlik hizmeti sunmayı planlıyorsunuz. Bu rehberlik hizmetine kısaca değinebilir misiniz?

Biz her bireyin kişilik özelliklerinin ve öğrenme becerilerinin parmak izleri gibi farklı olduğunu düşünüyoruz. Rehberlik hizmetimizin ana teması, öncelikle bu farklılıkları keşfetme yönünde olacak. Öte yandan günümüzde mesleki kariyer kazanımları konusunda öğrencilerin çok yetersiz bilgilerle donatıldığını hatta donatılmadığını gözlemliyoruz. Rehberlik ve kariyer hizmetlerimizin bir diğer görevi çocuklara kendilerini ve yeteneklerini keşfetme ile birlikte meslek ve kariyer alanları ile ilgili doğru bilgileri de vermek olacak. Hem öğrenme süreçlerini, hem de gelişim ve kariyer belirleme süreçlerini bu çatı altında yürütmeyi amaçlıyoruz. Aslında iddialı bir söz de olsa “tam bir rehberlik hizmeti” sunacağız.

Tüm sınıf düzeylerinde hem okul, hem de sınav müfredatını aynı anda yürütmeyi planlıyorsunuz. Okul ve sınav müfredatının oranı ne şekilde olacak?

Artık eğitim kurumları arasında bir dershane olmayacağına göre, öğrencilerin ve velilerin yıllardır kanıksadıkları bir algıyı hem okul hem dershane konsepti ile karşılamayı amaçlıyoruz. Biz, ortaöğretim düzeyinde eğitim veren bir kurum olacağız. Bunu sunarken de geçmişten gelen dershanecilik deneyimimizin sistemimizin bir parçası olmasını arzu ediyoruz. Özetle öğrencilerimize çok nitelikli bir lise eğitimi sunarken, sınava eksiksiz hazırlanmalarını da sağlamayı amaçlıyoruz. 9. sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar çok geniş bir öğrenci yelpazesine hitap edeceğiz. 9. sınıftan itibaren kariyer ve gelecek planında önemli bir yer edinen, üniversite sınavlarına aşina hale getirmeyi ve öğrencilerimizi bu sınava hazırlamayı amaçlıyoruz. 9. ve 10. sınıfta bir yıllık eğitimin % 67’si okul müfredatının kavratılmasına, %33’ü ise sınava yönelik teknik ve uygulamalı hazırlığa ayrılacak. 11. sınıfa gelen öğrencileri ilgi, yetenek ve öğrenme becerileri bakımından çeşitli gruplara ayrılarak uzmanlık alanına ve üniversitede seçeceği mesleklere uygun bir programa dahil edilecek. 11. sınıf düzeyinde okul müfredatını tüm eğitim yılının % 54’ünde tamamlarken, sınav müfredatı için % 46’lık bir zaman dilimi hazırlayacağız. 12. sınıflar ise tam sınava hazırlık grupları olacak. Burada okul müfredatını %37’lik bir zaman diliminde tamamlayıp %63’lük geniş bir zaman diliminde sınav ile ilgili hiçbir bilinmeyen bırakmamak istiyoruz. Bu eğitim programını verirken pek çok sınav ve deneme ile öğrencilerimizin öğrenme, kavrama ve pekiştirme süreçlerini de denetlemeyi amaçlıyoruz.

Öğrencilerinize sosyal, kültürel, sportif ne gibi olanaklar sunacaksınız?

Dershanecilik sürecinde en çok vermeyi arzu ettiğimiz ancak zaman ve amaç kısıtlılığı nedeniyle bir türlü yapamadığımız bir faaliyetti sosyal ve kültürel etkinlikler. Biz eğitimin sadece derste anlatılan, fizik, matematik ya da tarih olmadığını biliyor, iyi bir eğitim faaliyetinin bir takım sosyal ve kültürel faaliyetlerle sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda hafta içi 5 gün ders ve akademik etkinlikler ile eğitim sürecini yürüten öğrencilerimize Cumartesi gününü sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler günü olarak ayırmayı planlıyoruz. Her öğrencimiz yeteneğine uygun ve becerilerini geliştirebilecek bir veya birden çok alanda bu çalışmalara katılacak. Bunlar performans değerlendirmesi bakımından kullanılacak. Yine haftada bir saat değerler eğitimi ile ülkesine ve ailesine faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Ücretleriniz ve burs olanaklarınız nasıl olacak?

Kültür Temel Liseleri olarak her yıl Kültür Bursluluk Sınavları yapacağız. Bu sınavlarla hem aday öğrencilerimize kendi performanslarını ölçme fırsatını, hem de başarılı öğrencileri ödüllendirmeyi amaçlıyoruz. Onlarca öğrenci %100 eğitim bursu olanaklarımızdan, yüzlerce öğrenci ise kısmi burslarımızdan yararlanabilecek. 2015-2016 öğretim yılı için bu sınavı 10-11 Ocak tarihleri arasında yapmayı planladık. Genel olarak ülke genelindeki özel okul ve kolejlerin eğitim ücretlerinden daha makul bir ücret politikası ile de öğrenci velilerine destek olmayı amaçlıyoruz.

ÖĞRETMENLERİMİZİ HER YIL BİR EĞİTİMDEN GEÇİRİYORUZ

Öğretmen kadronuzu nasıl oluşturacaksınız?

Kültür Temel Liseleri, 36 yıllık deneyimi ve geleneği olan bir kurum kültürüyle kuruldu. Öğretmen niteliği bakımından da, sektörünün öncü kurumları arasında yer almış bir kurum olarak, okullaşma ile birlikte bu çıtayı daha da yükseltmemiz gerekiyor. Yıllarca aynı amaç doğrultusunda çalıştığımız çok değerli öğretmenlerimizle, bu hizmeti aynı kalitede sunabileceğimize inancımız tam. Öğretmenlerimizi her yıl bir eğitimden geçiriyoruz. Okullaşma süreci ile birlikte bu eğitimlerin içerik ve niteliği daha da fazlalaşacak. Teknoloji yaşamımızı ne kadar işgal ediyor olsa da, biz insan faktörünün ve öğrenciye dokunmanın eğitimin vazgeçilmez ana öğesi olduğunun farkındayız. İşte bunu da uzman ve deneyimli öğretmenlerimizle sağlayacağız.

Kültür Temel Liseleri olarak önünüze koyduğunuz projeler nelerdir?

Özetle söylemek gerekirse, yegane amacımız kendine, ailesine ve ülkesine faydalı bireyler yetiştirmek. Bu süreci en doğru şekilde okuyarak sektörünün lider kurumu olmak ise kurumsal amacımız olarak tanımlanabilir. 36 yıllık dershanecilik geleneğimizi, yine yıllarla anılacak okulculuk geleneği ile zenginleştirmek istiyoruz.

Türkiye’de dünyaya kıyasla özel eğitim sektörünün durumunu değerlendirebilir misiniz? Ülkemizde özel eğitim sektörünün gelişimi şu an nasıl? Aşılması gereken engeller ve bunlara yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?

Ülkemizin özel okullaşma konusunda gelişmiş batı toplumlarının çok gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de bu oran % 4 düzeyindeyken, batı ülkelerinde % 12 ile % 27 arasında değişen oranların olduğunu görüyoruz. Elbette bunun pek çok sebebi var. Ülkenin ekonomik refah düzeyi arttıkça bu oranların da artacağını söylemek doğru olacaktır. Eğitimin nispeten pahalı bir hizmet oluşunun da bu oranların düşük çıkmasında önemli bir payı var. Temel liseler bu açıdan daha erişilebilir bir politika izleyecekler ve bu oranların yükselmesine çok önemli katkılar sağlayacaklardır. Ücretlendirmede makul seviyelere inmenin niteliksiz bir eğitime yol açmasının da önüne geçilmesi gerekiyor. Bu nedenle kamu yönetiminin nitelik denetimini asla ihmal etmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

HER GÜN 2 DERS SAATİNİ ÖDEV SAATİ OLARAK PLANLADIK

“Ödevsiz Okul” konsepti ile öğrencilerin ev ödevlerini okulda ve öğretmen gözetiminde yapmalarını sağlayan bir olanak sunacaksınız. Bu konsept ile ilgili amaçlananlar nelerdir?

Öğrencileri en çok zorlayan, derste kavradıkları bilgi ve konuları bireysel olarak evde tekrarlamakta ve ödevlerini yapmakta zorlanmaları olarak gözlemledik. Bu faaliyetin öğretmen gözetim ve denetiminde yapılması hem ödev yapma sorumluluğunu artıracak, hem de konunun kavranmasını kolaylaştırıp, öğrenme sürecine daha olumlu yansıyacaktır. Bu amaçla her gün 2 ders saatini ödev saati olarak planladık. Ödevlerini okulda tamamlayan öğrenci hem kendine daha fazla zaman ayırabilecek, hem de ailesiyle daha nitelikli bir zaman geçirebilecek.

 “Kültür Temel Liseleri olarak her yıl Kültür Bursluluk Sınavları yapacağız. Bu sınavlarla hem aday öğrencilerimize kendi performanslarını ölçme fırsatını, hem de başarılı öğrencileri ödüllendirmeyi amaçlıyoruz. Onlarca öğrenci %100 eğitim bursu olanaklarımızdan, yüzlerce öğrenci ise kısmi burslarımızdan yararlanabilecek.”

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.