banner

Yönder Koleji nasıl bir eğitim veriyor? Hangi modelleri uyguluyor?
Yönder Koleji’nde dersler nasıl işleniyor? Derslerde teknolojiden nasıl faydalanılıyor? Yönder Koleji nasıl bir eğitim veriyor? Hangi modelleri uyguluyor?

Tüm öğrencilerinin bireysel farklılıklarını, becerilerini, yeteneklerini ve geliştirmeleri gereken yönlerini göz önünde bulundurarak çalışmalarına devam eden YÖNDER Kolejleri’nin 4 yıllık hikayesini, öğrenci profilini ve geleceğe dair planlarını Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi’nin Yönetim Kurulu II. Başkanı Uzm. Psk. Süleyman Hecebil ile konuştuk. Hecebil, sürekli artan öğrenci talebinin Yönder’de uygulanan eğitim modelinin etkisi açısından ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Yönder Koleji’nin kuruluşundan günümüze geldiği noktayı anlatabilir misiniz?

2006 yılında, okul öncesi eğitim alanında yüksek kalite ve standartta bir anaokul hizmeti verebilmek için yola çıktık. O gün, çocuklar ve aileler için yola çıkardığımız eğitim projemiz kısa süre içinde 22 il / ilçede 41 okula ulaştı. Bugün Küçük Şeyler Anaokulları çocuklara ve ailelere söz vermiş olmanın bilinciyle ülkemizde okul öncesi eğitim alanında alışkanlıkları ve standartları değiştirerek yoluna devam ediyor. Küçük Şeyler Anaokulları’nın devamı olarak 2011 yılında İstanbul Ataşehir’de kurulan Yönder Kolejleri ilköğretim ve lise düzeyinde yüksek kalite ve standartta bir eğitim hizmeti vermek için yola çıktı. Yönder Kolejleri ile öğrencilerin eğitim ve öğretim etkinliklerinden keyif alabilecekleri, öğrencinin eğitim etkinliklerinin en önemli aktörü olarak rol alacağı, dünyanın çağdaş ülkeleri tarafından uluslararası geçerlilikleri almış bir okul modeli ortaya koyuyoruz. Bugün, henüz dördüncü yılında, İstanbul (Ataşehir ve Bahçeköy), İzmir, Bursa ve Didim’de hizmet veren Yönder Kolejleri, ilköğretim ve lise eğitiminde klasik eğitim kavramlarının dışında, özel bir okul modeliyle çocuklarımızı farklı bir gelecek için yetiştiriyor.

Öğrencilerinize nasıl bir eğitim veriyorsunuz? Hangi modelleri uyguluyorsunuz?

Yönder Kolejleri’nin eğitim anlayışı, öğrencinin ilgi, merak ve motivasyonunun yüksek tutulacağı eğitim ortamlarında öğrenme sorumluluğunu öğrencinin alacağı, deneme, araştırma ve projeye dayalı bir anlayıştır. Ulusal düzeydeki yüksek kalite ve standartlarımızı uluslararası düzeyde akredite ettirerek kalitesi kabul edilmiş bir okul olma yolunda ilerliyoruz. Yönder Okulları’nda PYP ve MYP’ye uygun bir eğitim-öğretim uygulanmaktadır. PYP ve MYP, gelişmiş bir dünya insanı olmak için gereken temel insani ve akademik özelliklerin (sorgulayan, bağımsız düşünen, bilgili, ilkeli vb.) öğrencilere nasıl kazandırılabileceğine dair bir sistem sunmaktadır. Sonuçları alınmış bir sistem olan, dünyada binlerce seçkin okul tarafından kabul gören ve uygulanan IBO programlarını kullanmaktaki amacımız, uluslararası kalitedeki eğitim uygulamalarımızın uluslararası kalite ve standartta bir başka kriter tarafından objektif olarak değerlendirilmesidir.

Yönder Koleji’nde dersler nasıl işleniyor? Derslerde teknolojiden nasıl faydalanılıyor?

Yönder Kolejleri’nde her bir ders saati; ders öğretmeni, ders bölüm lideri ve program geliştirme uzmanı tarafından ortaklaşa çalışılarak oluşturulur. Hazırlanan eğitim planları ve etkinlikler “Eğitim Teknolojisi Uzmanına” verilerek eğitim materyallerinin hazırlanması sağlanır. Eğitim Teknolojisi Uzmanı, dersin kalitesini ve keyfini artıracak, öğrenme malzemelerini zenginleştirecek her türlü yazılı ve görsel materyali hazırlayarak öğretmenlere teslim eder. Tüm sınıflarımızda bizlerde akıllı tahta kullanıyoruz. Ancak tabletli eğitimin, çocuklar arası etkileşimi azaltması ve iletişimi engellemesi gibi riskleri sebebiyle kullanmıyoruz.

Yönder Koleji olarak yetiştirmek istediğiniz öğrenci profilinden ve öne çıkan özelliklerinizden bahsedebilir misiniz?

Yönder Kolejleri’nde, yılların birikimiyle güçlendirilmiş mesleki sermayemizle hizmet veriyoruz. Anne ve babalarımız, şu anda yaşadığımız dünyayı hayal bile etmemişlerdi. Biz de çocuklarımızı, hayallerimizin ötesinde bir gelecek için hazırladığımızı biliyor, bu geleceği kuracak nesilleri yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz burada aldıkları eğitimle, bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ve dünya siyasetinde, kısacası yaşadıkları dünyada söz sahibi olacaklar.

İKİNCİ YABANCI DİL İSPANYOLCA 4. SINIFTAN İTİBAREN VERİLİYOR

Okulunuzun sportif, sanatsal, kültürel imkanları ve yabancı dil eğitimi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Eğitsel Etkinlikler eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilerimizin çok yönlü ve tüm yönlü gelişimlerini sağlayabilmek amacıyla ders etkinlikleri ve uygulamaları ile sağlanması mümkün olmayan katkılar eğitsel etkinlikler aracılığı ile sağlanır. Eğitsel etkinlikler haftada beş günlük zaman çizelgesi içinde yer alır. Öğrencilerimiz her çeyrek dönemde seçimler yaparak sanatsal, sportif ve akademik etkinlik alanlarında özgürce deneyimler yaşama fırsatı bulurlar. Etkinlik seçeneklerinden bazıları; Seramik, Heykel, Vitray, Origami, Geleneksel Çocuk Oyunları, Fotoğraf, Karikatür, Robotik, Piyano, Gitar, Keman, Modern Dans, Bale, Halk Oyunları, Tiyatro, Masa Tenisi, Voleybol,  Basketbol,  Hentbol, Jimnastik, Satranç,  Zeka Oyunları,  Buz Pateni ve Yüzme

Okulumuz İngilizce eğitiminde Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planını (Common European Framework ) esas almaktadır. Öncelikli amacımız Yabancı bir dili sevdirmek ve dilin IB’nin de çok vurgu yaptığı farklı kültürlere saygı ile yaklaşma özelliğini erken yaştan itibaren kazandırmaktır. 8.sınıf sonunda öğrencilerimizin B2 seviyesine ulaşması hedeflenmektedir. CEF dil hedefleri paralelinde, etkinlik bazlı eğitim anlayışı benimsenmektedir. Derslerde öğrenci eğitimin odak noktasındadır, aktiviteler ilgi çekici ve günlük hayatla bağlantılıdır. Digital kullanım açısından kuvvetli ve yetkin metodolojisi olan eğitim-öğretim kitapları kullanılmaktadır. Öğrencilerimizin İngilizce seviyeleri objektif bir ölçme değerlendirme sistemiyle başarılarının uluslararası standartlarda belgelendiği Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen ESOL Sınavları ve Trinity College London’ın düzenlediği Gese sınavları ile ölçülmektedir. Globalleşen dünyamızda İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil bilmenin de önemini göz önünde bulundurarak dünyada en çok konuşulan ikinci yabancı dil olan İspanyolca eğitimi okulumuzda 4. sınıftan itibaren verilmektedir.

OKULLARIMIZDA ÖĞRETMEN, YÖNDERLİK YAPAN KİŞİDİR

Eğitim kadronuzu oluştururken hangi kriterlere öncelik veriyorsunuz?

Okullarımızda öğretmen, “öğretici-öğreten” olmak yerine sınıflardaki (öğrenme merkezlerindeki) eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlayan, öğrencilerin araştırma ve öğrenme sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik eden, öğrencilerin motivasyonlarını gözeten ve motivasyonun yükselmesi için gerekli çalışmaları yapan ve önlemleri alan, öğrencilerin biricikliğini ve farklılığını önemseyen, koruyan, öğrenciye mesleki branşı (dalı) ile ilgili danışmanlık, yönderlik (mentorlük) yapan kişidir. Yönder sözcüğünün kelime anlamı “herhangi bir iş yerinde farklı görevlerde çalışarak deneyim kazanmış olan, danışan kişinin hedeflene ulaşmasını sağlayacak yolu bulmasına yardımcı kimse, mentor” demektir. Bu çerçevede, öğretmenlerimizi seçerken öncelikle kişilik özelliğinin mesleğe uygunluğu, alan yeterliği, çocuğa bakışı, eğitim-öğretim anlayışı ve pozitif bilimin ışığında öğretmenlik yapıyor olması önem kazanıyor.

Akademik başarıya ulaşmayı eğitim modelinizde nasıl konumlandırıyorsunuz?

Akademik başarıyı, tüm okullarımızda çok önemsiyoruz. Bunun için; dönem başında uygulanan hazır bulunuşluk sınavı ile öğrencilerin düzeyi belirlenir ve buna göre öğrenme eksikliklerini gidermeye yönelik tamamlama programları uygulanır. Yönder’de, bilim danışmanları tarafından hazırlanan süreç değerlendirme araçlarının uygulanmasının yanı sıra, ulusal sınavlara hazırlık kapsamında da dönem sonlarında ve yıl sonunda “Başarı Değerlendirme Sınavları” ve “Yıl Sonu Olgunluk Sınavı” yapılır. Bu sınavlarda her öğrenci için durum analizi yapılarak, gerekli görülürse ek çalışmalar planlanır. Tüm bu çalışmalar “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı” çerçevesinde gerçekleştirilir ve öğrencilerin akademik başarıları rehber öğretmenler tarafından özel olarak takip edilir. Ayrıca, 5. Sınıftan itibaren yılda 300 saatin üzerinde TEOG Hazırlık çalışması yapılır.

46 OKULA ULAŞTIK

Yeni Yönder Kolejleri açılmaya devam edecek mi? İleriye yönelik planlarınız nelerdir?

Bugün 22 ilde 41 anaokulu ve 5 kolejimiz ile toplam 46 okula ulaştık. Bu sayı, takvime bağlı sayısal bir hedefle ulaşılan bir sayı değil, toplumun bizlere verdiği değer ve çocuklar için yola çıkardığımız eğitim projesine duyulan güven sayesinde oluşmuş bir sonuçtur. Bugünden sonra da böyle olacak. Tabi ki büyüyeceğiz, yeni yerlerde, yeni ailelerle buluşacağız. Ancak bunu kendiliğinden büyüyen bir yapı içinde ve bizlere inanan kişilerle birlikte sürdüreceğiz. Çünkü yarınlara sözümüz var.

 “Yönder Kolejleri’nde, yılların birikimiyle güçlendirilmiş mesleki sermayemizle hizmet veriyoruz. Anne ve babalarımız, şu anda yaşadığımız dünyayı hayal bile etmemişlerdi. Biz de çocuklarımızı, hayallerimizin ötesinde bir gelecek için hazırladığımızı biliyor, bu geleceği kuracak nesilleri yetiştiriyoruz.”

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.