banner

Merkezi ortak sınavlar nasıldı? İşte uzman yorumları
8. Sınıflar düzeyinde bu yıl ilk kez uygulanan TEOG Sınavı’nı uzmanlar değerlendirdi.

Bahçeşehir Koleji Eğitim Uzmanları Sınavın İkinci Gününü Yorumladı…

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORULARI DEĞERLENDİRMESİ

Yavuz Gölbaşı / Ferda Gencel (Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanları)

8. Sınıflar düzeyinde bu yıl ilk kez uygulanan TEOG Sınavı’nda T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ilk dikkati çeken, soruların zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu, müfredata ve kazanımlara uygunluğudur.

Sınav soruları ayrıntılı olarak incelendiğinde, geçmiş yıllarda uygulanan SBS sınav formatıyla büyük oranda benzerlik gösterdiği söylenebilir. Bu da geçmiş yıllardaki SBS’lerde çıkmış soruları çözen öğrencilerin daha avantajlı olacağının bir göstergesidir.

Soruların ünitelere dağılımına bakıldığında, 1. ünite olan “Bir Kahraman Doğuyor”dan 7 soru, 2. ünite olan “Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler”den 13 soru sorulduğu görülmüştür. Bu durum bize içeriği kolay olan ünite ya da konulardan az, içeriği zor ve karmaşık olan ünite ya da konulardan çok soru çıkar şeklindeki klasik yaklaşımın doğru olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte her kazanımın önem derecesinin birbirine yakın olduğunu, hiçbir kazanımın göz ardı edilmemesini sonuç itibariyle de sınava girecek adayların tüm kazanımlara yönelik çalışma yapmaları gerektiğini ön plana çıkarmıştır. Ayırt edici sorular olarak 17. ve özellikle 19.soru ön plana çıkmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, tarihsel kavramların bilinmesi 1. 9. 15. ve 19. sorularda olduğu gibi sorunun çözümünü kolaylaştırmaktadır.

Bununla birlikte 20. sorudaki vefakârlık, cefakârlık ve bahtiyarlık gibi kavramlar da doğrudan bu sınavın kazanımı kapsamında olmayıp genel kültürü de ölçmeye yöneliktir.

Bir diğer dikkati çeken hususta soruların doğrudan bilgiyi ölçmek yerine bilginin yorumlanmasına yönelik olmasıdır. Bu sınav göstermektedir ki MEB ve benzeri kitaplardaki açık uçlu çalışma soruları, merkezi sınavda karşımıza çoktan seçmeli soru olarak çıkabilmektedir. (Örnek; MEB Çalışma Kitabı sayfa 18 - Merkezi Sınav A Grubu soru 6 örneğinde olduğu gibi.) Şu hususa da dikkat çekmek gerekir ki 6. 11. 15 ve 20. sorularda görülen  Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak gibi milli mücadelenin lider kadrosuna ait sözler sınavda soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda gösteriyor ki ders kitaplarında yer alan sözler bu sınavda olduğu gibi bundan sonraki sınavlarda da üzerinde durulması gereken önemli içeriklerdir.

Bu sınav bittiğine göre, öncelikle öğrencilerimize geçmiş olsun diyor, Nisan ayında yapılacak 2. merkezi sınav için yeni kazanımların yanı sıra geriye dönük kazanımlarında tekrar edilmesini öneriyoruz.

FEN VE TEKNOLOJİ SORULARIN DEĞERLENDİRMESİ:

Senem Ertün / Erdem Çıplak (Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Bölüm Başkanları)

Yorumlar A kitapçığına göre yapılmıştır. Sınav soruları sadece 8. Sınıf kazanımlarından gelmiştir. Sınavda; 9 soru “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” 11 soru ise “Kuvvet Hareket Ünitesinin Kaldırma Kuvveti” konusundan sorulmuştur. Soru dağılımının ünitelerin kazanım sayılarıyla orantılı olmaması aynı bilgiyle birden fazla sorunun çözülmesini sağlamıştır. Ayrıca Kaldırma Kuvveti konusundan gelen bazı sorular birbirinin cevabı niteliğinde olup test tekniğine aykırı bir durum oluşturmuştur. ‘Hücre Bölünmesi ve Kalıtım’ ünitesinden 29 kazanımdan 9 soru, ‘’Kaldırma Kuvveti konusundaki 11 kazanımdan 11 soru sorulmuştur.

3. soruda orak hücreli anemi hastalığı vücut kromozomlarında aktarılmasına rağmen X kromozomunda aktarıldığı bilgisi verilerek akademik bir hata yapılmıştır. Fakat soru her iki yolla da çözüldüğünde cevap aynı çıkmaktadır. Bu nedenle soru iptal edilmiştir. 6. 8. ve 9. sorular tartışmaya açıktır.

9. soruda hem B hem de D seçenekleri paragraftan çıkartılamamaktadır. Fakat B seçeneği tamamen paragrafa göre yanlış olduğu için doğru cevap olarak değerlendirilmiş; D seçeneği doğru bir bilgi olduğu için paragraftan çıkarılamamasına rağmen cevap olarak verilmemiştir. Bu durum test tekniği bakımından doğru bir yaklaşım değildir. Kaldırma Kuvveti konusundan gelen sorular çok net, anlaşılır ve kolay sorulardır. Sadece 14. sorunun C seçeneğindeki bilgi, sınav tarihinden sonra işlenecek kazanımı içermektedir. Fakat bu durum sorunun çözülmesine etki etmemektedir.

Fen ve Teknoloji testi genel olarak orta düzeyde sorulardan oluşmuştur. Bazı sorularının seçeneklerinin iyi kurgulanmamış olması özellikle akademik olarak iyi düzeyde olan öğrencileri zorlamıştır. Bu yüzden sınavın seçiciliği azalmıştır. Geçen sene sorulan soruların daha net ve anlaşılır olduğu dikkati çekmiştir.

İNGİLİZCE SORULARIN DEĞERLENDİRMESİ:

Emel Bahçe (Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı)

TEOG İngilizce sınav soruları müfredata uygundur ve kazanım dışı soru bulunmamaktadır. Konu ve sorulan soru dağılımına bakıldığında her üniteden soru sorulduğu görülmüştür. Geçen yıldan farklı olarak günlük hayattaki diyalogları anlama ve uygun karşılığı veren ifadeyi bulma tarzı sorulara ağırlık verilmiştir. Bu sorular zor olmamasına karşın, dikkatli okumayı ve çıkarım yapmayı gerektirmektedir. Kelime bilgisini test eden sorular bu sınavda  çoğunlukla metin bütünlüğü içerisinde ölçülmüştür. Yazma becerilerinin test edildiği bir soru sorulmuş ve bu soruda  metni tamamlayan uygun sonuç cümlesinin bulunması istenmiştir. Bu seneki soruların diğer bir ağırlığı da okuma parçalarına verilmiştir. Paragrafta doğru bilgiyi bulmanın dışında çıkarım yapmaya dayalı sorulara da yer verilmiştir. Diğer bir farklılık ise bu seneki sınavda hiçbir soruda görsel kullanılmamasıdır.

Nisan 2014 tarihinde yapılacak olan 2. TEOG sınavında konu içerikleri ve kazanımlar daha fazla olacağından, öğrencilerin çalışma tempolarını yükseltmeleri ve düzenli tekrar yapmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin dikkatine…

Bahçeşehir Koleji Rehberlik Bölüm Başkanı Özen Yazğan, TEOG sınavı sonrası öğrencileri önemli konulara yönelik olarak bilgilendirdi…

2013-2014 öğretim yılında Temel Eğitimden Ortaöğretime geçiş kapsamındaki Merkezi Ortak Sınavların Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden oluşan 1. oturumları 28 Kasım Perşembe günü yapıldı. 29 Kasım Cuma günü de Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil şeklinde 2. oturumdaki sınavlar tamamlandı. İki güne paylaştırılmış 3’er sınav şeklinde uygulanan bu sistem, bugüne kadar liseye geçişte uygulanan diğer sınavlardan (OKS-LGS-SBS) farklı yapısı nedeniyle öğrenci ve veliler tarafından merakla bekleniyordu.  Merakın yanı sıra, ilk defa uygulanacak olması sebebiyle bilinmeyene duyulan kaygıyı da beraberinde getirdi. İlk sınavlara okulların açılmasından 2 ay gibi çok kısa bir süre sonra girilecek olması, yanlış cevapların doğruları götürmemesi, testler arası 30 dakikalık araların olması (başta 50 dakika olarak açıklanmıştı) ve öğrencilerin testler arası süre transferi yapamayacak olması bu sınavlara has yeniliklerdi.

Devlet Okullarına Yerleşmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine!

Anadolu Liselerine, Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine, Anadolu Öğretmen Liselerine, Teknik ve Meslek Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liselerine girmeyi düşünen öğrenciler için Merkezi Ortak Sınav sisteminde Kasım ve Nisan aylarında uygulanan her iki sınav da puansal olarak eşit değere sahiptir. Dolayısıyla, ilk sınavda istediği puanı alamadığını düşünen adaylar, Nisan ayında yapılacak sınavlarda bu kayıplarını telafi etme yönünde çalışmalılar. Sınavının iyi geçtiğini düşünen öğrenciler de, puansal kayba uğramamak için yine iyi bir performansı Nisan ayındaki sınavlarda da göstermek için çalışmalarını sürdürmelidirler.

Özel okullara girişte Nisan ayında yapılacak sınavlar çok daha fazla önem taşıyor!

Özel Okullar Birliği Derneği’nin yaptığı açıklamaya göre özel okullar öğrenci seçiminde sadece Türkçe, Matematik ve Fen derslerindeki netler üzerinden puanlama yapacaklar. Yani İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ve Din derslerinin puana hiçbir katkısı olmayacak. Dolayısıyla, Kasım ayındaki sınavlarda Türkçe, Matematik ve Fen testlerinde iyi netler çıkaran adaylar avantajlı olabilir. Bununla birlikte toplam puan, Kasım ayındaki sınavlardan alınan puanın %30’u, Nisan ayındaki sınavlardan alınan puanın %70’i kullanılarak hesaplanacak. Dolayısıyla özel okullara girişte Nisan ayında yapılacak sınavlar çok daha fazla önem taşıyor. Yine devlet liselerine girişten farklı olarak, özel okullar sadece 8. sınıf karne ortalamasını puanlamada kullanacaklar; yani 6 ve 7. sınıftaki karne notları puanlamayı etkilemeyecek. Ancak karne ortalamaları hesaplanırken, öğrencilerin İnkılap tarihi, Din ve Yabancı dil merkezi sınavlarından alacakları puanlar da kullanılacağından, 8. Sınıf karne ortalaması açısından dezavantajlı olmamak için, merkezi ortak sınavlarda tüm derslerde yüksek puan almaya çalışmalılar.

Sınava Giremeyen ya da Tamamlayamayan Öğrenciler Ne Yapacak?

Geçerli mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen ya da sınava girip sınav sırasında rahatsızlanarak devam edemeyen öğrencilerden mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen (ilköğretim kurumları yönetmeliği 38. Madde) öğrenciler için 14-15 Aralık 2013 tarihlerinde Mazeret Sınavları yapılacaktır. Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan öğrencilerin durumları ise puanla değerlendirilmeyecek ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacaktır.

Öğrencilere Sınav Sonrası Altın Öğütler

•             Sınav sonuçlarınızı iyi değerlendirin. Yanlış yaptığınız soruların nedenlerini belirleyin (konu-bilgi eksiği, yorum hatası, dikkat hatası vb.). Belirlediğiniz eksikleri telafi edecek şekilde önünüzdeki 5 aylık süreci nasıl değerlendirmeniz gerektiğinin planını yapın.

•             Kendinizi başkaları ile kıyaslayarak olumsuz düşüncelere ve genellemelere kapılmayın.

•             Sınavınız çok iyi de geçmiş olsa, kötü de geçmiş olsa, sınavın iki etaptan oluştuğu gerçeğini hatırlayarak 5 ay sonraki sınavlar için tam motivasyonla hazırlıklarınıza devam edin. Unutmayın ki, ilk sınavlardaki eksiklerinizi ikinci sınavlarda telafi edebilirsiniz.

•             Okula devamsızlık yapmamaya özen gösterin.

•             Tam bir öğrenme için dersleri iyi dinleyin. Evde günlük tekrar yapın. Tekrar sonrası konu testleri çözün, yapamadığınız ya da yanlış yaptığınız soruların doğru yanıtlarını araştırın. Haftada 1 deneme sınavı çözün.

Sınav sonrası anne babalar çocuklarına nasıl yaklaşmalılar?

•             Öncelikle onunla sevincini paylaştığınızı ya da üzüntüsüne omuz olduğunuzu görsün. Ne abartılı sevinç ve ödüllendirmeler ne de dünyanın sonu gelmiş gibi üzüntülerin çocuğa faydası değil; zararı olur.

•             Sınav sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirin. Sadece hatalara odaklanmak ve sorgulamak öğrencinin kendini yetersiz ve suçlu hissetmesine neden olur. Emin olun ki performansı o sizden daha fazla önemser. Her siz onun yerine aşırı kaygılanırsanız, ona yoğun bir psikolojik baskı yaratırsınız.  Bunun sonucu olarak da ya kaygı nedeniyle performansının düşmesine sebep olursunuz ya da bu aşırı yükle baş edemeyip her şeyi boş vermesine neden olursunuz.

•             Sınav sonrasında bir süre rahatlamaya ihtiyaç duyabilir. Merkezi sınavların devam eden bir süreç olduğunu aklınızda tutarak temposunu yavaş yavaş arttırmasına destek olun.

•             Çocuğun sınav sonucunu başkaları ile kıyaslayarak değerlendirmek yerine çocuğun sınav sonucunun kendi potansiyeli ve çalışmaları doğrultusunda bir olup olmadığını değerlendirmeniz gerekir. Eğer öğrenci potansiyeli ve emekleri doğrultusunda beklediği olumlu sonucu elde ettiyse anne babalar çocuğun daha önce sağladığı çalışma temposunu devam ettirmesine destek olabilirler. Eğer sınavlar öğrencinin hedeflediği gibi geçmediyse bunun nedenlerini değerlendirmek önemlidir. Konu eksikleri var mı? Sınav sırasında heyecanını mı yönetmeyi başaramadı? Okuma hatası kaynaklı yanlışları mı var? Sorunun tespit edilmesi ve buna yönelik çalışmalar yapılması 28-29 Nisan’da yapılacak merkezi sınavlarda aynı nedenlerden dolayı yanlışların yapılmasının önüne geçer.

•             Eğer olumsuz düşünmeye yatkın, hatalarına fazlasıyla takılan bir çocuğunuz varsa onunla bu sınavların bir son değil; bir sürecin parçası olduğunu konuşun ve ihtiyacı olan noktalarda destek olabileceğinizi hissettirin.

LİSELERİN 2013 ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

OKUL TÜRÜ

OKUL SAYISI

TOPLAM KONTENJANI

FEN ve SOSYAL BİLİMLER L.

182

19.110

ANADOLU L.

2163

356.352

ANADOLU ÖĞRETMEN L.

299

35.360

AND. TEKNİK VE MESLEK L.

4399

184.353

ANADOLU İMAM HATİP L.

572

64.162

ÖZEL LİSELER

502

28.871

ÖZEL YABANCI OKUL

14

1829

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.