banner

Girne Koleji’nde öğretmenlerin yanında Girne Amerikan Üniversitesi vizyonu var
Girne Koleji, öğretmenlerinin mesleki ve kişisel gelişimi için Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile birlikte Öğretmen Akademileri projesini hayata geçirdi. Öğretmenlerden gelen taleplere ve çağın gerekliliklerine göre Girne Amerikan Üniversitesi Öğretmen Akademilerinde modüller halinde eğitim programları düzenlediklerini belirten Girne Koleji Eğitim Direktörü Emre Orhan, “Bu programlar sayesinde öğretmenlerimizin bilgilerini sürekli güncel tutmakta ve eğitimsel alandaki gelişimlerini desteklemekteyiz.” diye konuştu.

emre_orhan_kasim_2021Girne Koleji’nde öğretmenlerin yerini ve önemini belirleyen unsurlar nelerdir?
Değişen dünya koşulları ve eğitim anlayışı öğretmen tanımında da değişikliğe gitmeyi zorunlu kılacaktır düşüncesindeyim. Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde öğretmen, “mesleği bilgi öğretmek olan kimse, hoca, muallim, muallime” olarak tanımlanmaktadır. Ancak günümüzde öğretmen artık bilgi öğreten kişiden çok bilgiyi uygulatan, o bilginin beceriye dönüşmesi için geliştirici ve destekleyici çalışmaları planlayan, öğrencileri ile birlikte öğrenen, onlara öğrenme yoldaşı olan kişidir.
Girne Koleji’nde çalışan öğretmenlerimiz için bir tanımlama yapmam gerekirse, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu gerçeğiyle onlar için “yaşam boyu öğrenen” kavramını kullanabilirim. Yirmi birinci yüzyıl insanı ile ilgili olarak hemen herkesin uzlaşı halinde olduğu nokta özgürleşen ve güçlenen insana olan vurgulamalardır. Bir yandan yaratıcı, eleştiren, düşünen, sorgulayan, araştıran, öte yandan öğrenmeyi öğrenen, iletişim kurabilen, teknolojiye hakim, bilgiyle dost, topluma ve çevresine duyarlı bireyler yetiştirme çabası öğretmenlerin de eğitim adına nerede konumlanmaları gerektiğini göstermektedir. Eğitimin, bilgi toplumu beklentilerine uygun olarak bireylerin özgürleşme ve güçlenmesini sağlayacak ortamları düzenleme ve bunları hayata döndürme görevi bulunmaktadır. Bu görevin beklenilen düzeyde yerine getirilmesi için öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimi çok önemlidir.

Uzaktan ve Hibrit Eğitim sürecinde öğretmenlerinize hangi olanakları sağladınız?
Uzaktan ve Hibrit eğitim sürecinde eğitim öğretim faaliyetlerimizin aksamaması adına öncelikli hedefimiz öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerimizin teknolojik yeterliliklerini ve yetkinliklerini artırmaktı. Bu konuda Girne Amerikan Üniversitesi Bilişim Öğretmenliği öğretim üyeleri ve Bilişim Öğretmenlerimiz ile bir eğitim teknolojileri kurulu kurup, hem öğretmenlerimizin taleplerini hem de çağın gerekliklerini dikkate alan bir eğitim programı hazırladık. Eğitim programında yer alan tüm başlıklar video kayıt altına alınarak öğretmenlerimizin istedikleri zaman ulaşabilmeleri için sisteme yüklendi. Bu eğitim programının içinde öğretmenlerimiz Girne Koleji dijital alt yapısını kullanarak öncelikle birbirlerine anlatımda bulundukları ders tasarımları gerçekleştirdiler. Tüm bölümler yaptıkları çalışmaları birbirleri ile paylaşarak ortak bir etkinlik havuzu oluşturuldu.
Uzaktan ve Hibrit Eğitim sürecinde önemli noktalardan biri öğrencilerin sosyal duygusal becerilerinin gelişimiydi. Bu noktada Girne Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğretmenleri ve Girne Amerikan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğretim üyeleri iş birliği ile hazırlanan rehberlik programı ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize eğitim verilerek süreci doğru yönetmeleri desteklendi.
Bu süreçte bir diğer önemli nokta da hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin psikolojik açından kendilerini iyi hissetmeleriydi. Öğretmen ve öğrencilerimizin “iyi olma hallerini” destekleyici ders programları oluşturuldu. Bununla birlikte öğrencilerimizde öğrenme kayıpları oluşmasını en aza indirmek adına kazanımlarda sadeleştirmeye gidilerek kazanımların önem sırasına göre yeniden bir müfredat tasarımı yapılarak çalışmalar yürütüldü.

ÖĞRETMENLER DERSLERİ SENARYOLAŞTIRIYOR
Yeni dönemde öğretmenleri bekleyen dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yeni dönemde öğretmenler eski döneme oranla daha fazla rehberlik çalışmaları içerisinde yer alacaklar. Çünkü pandemi sürecinde öğrencilerin okuldan uzak kalma süreçlerinde sosyal -duygusal becerilerden oluşan kayıpları okulların Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nün tek başına takip ve kontrol etmesi pek mümkün değildir.
Pandemi sürecinde hepimiz sağlıklı olmanın önemini bir kez daha kavradık. Yeni dönem öğretmenlerin ‘Sağlık Okuryazarı’ olmak konusunda da gelişimlerini ve dönüşümlerini sağladı. Bununla birlikte eğitimin online ortamda yapılması ihtimali tüm öğretmenleri anlatacakları dersler ile ilgili nokta atışı kazanım sadeleştirmesi yoluna götürdü. Öğretmenler yeni dönemde derslerini teknoloji ile entegre ederek, bir film senaristi gibi adım adım hikayeleştirerek planlamaya başladılar. Bu dönüşüm sınıf ortamına ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine olumlu yansıdı.

Bu dönüşüm için hangi program ve uygulamaları hayata geçirdiniz?
Bu dönüşümün hızlıca hayata geçmesi için öncelikle Girne Amerikan Üniversitesi iş birliği ile yürüttüğümüz Öğretmen Akademileri eğitimlerini başlattık. Ardından veli, öğrenci ve yönetici akademileri eğitimlerini de hayata geçirerek süreci destekledik. Süreçte herkesin ihtiyaç duyduğu konularda yetkin ve etkin hale gelmesini sağladık. Özellikle dijital dönüşümü tüm kurumlarımızda tam anlamıyla sağladık.
Covid-19 süreci ile birlikte eğitimde dijital dönüşüm hız kazanmış ve eğitimin en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Artık eğitimin 19. yüzyıldan kalma alışkanlıklarla, 21. yüzyılda başarılı olamayacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle bizler 21.yüzyıl Türkiye’sinde eğitimde yeni bir şeyler söylemek mottosu ile yola çıktık. Hem akademik, hem kurumsal anlamda eğitimin her açıdan yeniden tasarlandığı bir dönemdeyiz.
Eğitimde dijitalleşme ve eğitimde dijital dönüşüm ile STEM Eğitim sistemi, eğitim en önemli bileşenlerinden. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) konularında görselleştirmeler yapan, araştırma ve proje tabanlı etkinlikler geliştirerek bu alanlardaki ilgi ve merakı canlı tutan STEM eğitimini hızlıca özetleyecek olursak; yeni değer yaratmak için, insanların; kritik düşünme, yaratıcılık, iletişim ve iş birliği gibi becerileri kazandırmayı STEM eğitimi amaçlar. Girne Koleji olarak bizler eğitim sistemimizde yarattığımız STEAM sistemi ile öğrencilerimize tüm branşları birbirine entegre edebilmeleri ve içerisine sanatı da dahil ederek ortaya bir ürün veya bir sunum çıkarabilmelerini hedeflemekteyiz. Eğitimde dijitalleşmeye bakış açımız öğrenciyi eğitim sürecinde etkilenen olmaktan çıkarıp bir bileşen haline getirmek üzerine kurgulanmıştır.
Eğitimde dijital dönüşüm kısa sürede gerçekleşecek bir devrim olarak algılanmamalı, uzun vadeli bir evrim olarak görülmelidir ve bu süreç profesyonel/akademik çevreler tarafından yönetilmeli ve yönlendirilmelidir. Girne Amerikan Üniversitesi’nin vizyonu ile biz bu dönüşümü global bir ölçek ile ele alıyoruz. Her geçen gün ilerlemeye devam ediyor, gelişmeleri takip ediyoruz.

Uzaktan ve hibrit eğitim öğrencilerinizle iletişimlerinizi nasıl etkiledi? Hangi değişimleri gözlemlediniz?
Pandemi, eğitimcileri, ebeveynleri ve öğrencileri eleştirel düşünmeye, problem çözmeye, yaratıcı olmaya, iletişim kurmaya, işbirliği yapmaya ve aktif olmaya zorlamaktadır. (Anderson, 2020).
Pandemi nedeniyle pek çok ülkede sürekli öğrenme için internete bağlı çevrim içi platformların kullanıldığını, bazı ülkelerde öğrenme içeriklerinin televizyon ve diğer medya yardımıyla sunulduğunu, ancak bazı ülkelerde ise öğretmenler ile öğrenciler arasındaki iletişimi sürdürmek için mevcut uygulamaların kullanıldığı belirtilmektedir. Pandemi sonrası yapılan araştırmaların sonuçlarına ve gözlemlerimize dayanarak şunu söyleyebilirim ki öğrencilerin akranlarıyla da öğretmenleriyle de iletişim dilleri bozulmuş. Öğrenciler akran ilişkilerini, empati kurmayı, ders çalışmayı, okul kurallarını, öğretmenleriyle iletişimlerinin nasıl olması gerektiğini fazla derecede unutmuşlar.

Teknolojinin pedagojik süreçlere etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çocuk ve ergenlerin internet, bilgisayar ve televizyon karşısında uzun zaman geçirmeleri sosyal, duygusal ve fiziksel açıdan sorunlar doğurmaktadır. Özellikle iletişim kurmalarına engel olması açısından çocukların sosyal izolasyon yaşamalarına sebep olmaktadır. Ayrıca teknolojini bilinçsiz kullanımı
sonrasında 
dikkat eksikliği, konuşamama, görme bozukluğu, duruş bozukluğu, odaklanamama gibi problemler ortaya çıkarabilir. 
Tabii teknolojinin çocuk gelişiminde olumlu yanları da bulunduğunu inkar edemeyiz. Öğrenmeyi ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırıyor. Hatta
İnternet üzerinden çocuğunuza kişisel gelişime katkı sunacak eğitici videolar bulabiliyor ve etkinlik, çalışmalar ve bulmaca videolarıyla zihinsel süreçleri geliştiriyor. Yani teknoloji süresini kısıtlı hale getirir, zararlı sitelerden çok yararlı sitelerin kullanımına yönlendirirseniz zararından çok gelişiminde faydası olduğunu göreceksiniz.

ÖĞRETMENDE OLMASI GEREKEN TEMEL NİTELİKLER NELER?
Mesleki gelişim, öğretmenler için sınıflarında öğrenci öğrenimini desteklemek adına donanım sağlamada önemli bir stratejidir. Günümüz okullarında öğrenci çıktılarının iyileştirilebilmesi için alanında yeterli donanıma sahip bir öğretmende olması gereken temel niteliklerin şunlar olması beklenmektedir:

* Yaşam boyu öğrenci olmalı
* Değişikliklere ve yeniliklere kolay uyum sağlamalı
* Dünyayı ve teknolojiyi takip etmeli, uygun olan teknolojileri derslerinde hayata geçirmeli
* Eğitimin tüm paydaşları ile iyi iletişim kurabilmeli
* Derslerini tasarlarken farklı özelliklerdeki öğrencileri dikkate almalı
* İnovatif olmalı

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.