banner

‘Üniversite kuruluşu olarak ve global bir hikaye yazarak güçlü bir marka oluşturduk’
Dilek CAMBAZOĞLU / CEO – Girne Koleji

dilek_cambazoglu_ocak_2024“Yatırım ortaklığı sistemimiz ile bugüne kadar ki süreçte Türkiye’nin birçok noktasında Girne Koleji ulusal hedefleri açısından sağlıklı büyümenin devam ettiği ve 17 kampüse ulaştığımız bir dönem oldu. Aramıza katılan yeni kampüslerimiz ile büyüme hedeflerini yakaladık, ulusal-uluslararası standartlarda eğitim planlarımızı Girne Amerikan Üniversitesinin "Global Kimliği" ve desteğiyle daha da geliştirip güçlendirerek büyümeye devam ediyoruz.”

Kurumunuz açısından 2023 yılını değerlendirebilir misiniz?
Girne Kolejleri olarak eğitim kurumlarımızın kalitesini ve etkinliğini artırmak, öğrencilere sağlıklı bir öğrenme ortamı sunmak ve toplumla etkileşimde bulunarak Girne Koleji Dünya Kimliği Standartlarımızla 2023 yılında;
* Akademik Başarı ve Sosyal Gelişimde Mükemmeliyetçi Bakış Açımız ile öğrencilerimizin başarı oranları ve gelişim takibini sağlayarak,
* İnsan Kaynaklarının Etkili Yönetimi ve Performans Gelişimi ile nitelikli eğitim kadromuzun sürekli profesyonel gelişimini sağlayıp yolculuğumuzda performans gelişimine önem vererek,
* Teknolojik Altyapı ve Tesislerimiz ile modern sınıflar, laboratuvarlar, kütüphaneler ve diğer eğitim kaynaklarına sahip kaliteli eğitim fırsatı sunarak,
* Öğrenci Memnuniyeti, öğrenci geri bildirimleri ve anket sonuçları ve katılım düzeyleri ile velilerin ve öğrencilerin okula yönelik algısı hakkında geri dönütleri değerlendirerek,
* İnovasyon ve Teknoloji Kullanımı ile teknolojiyi etkili bir şekilde kullanma kabiliyeti ve yenilikçi uygulamalarla teknoloji entegrasyonu ve yenilikçi öğretim yöntemleri, eğitim teknolojilerinin kullanımı ile yeni dünya insanı geliştirmeye devam ettiğimiz,
* Toplumsal Katılım ile okulun çevresiyle, velilerle ve toplulukla etkileşimi toplulukla etkileşim düzeyini artırarak velilerimizle okula katılımı ve destekleri ile daha da güçlendiğimiz,
* Uluslararası Bağlantılar ve uluslararası düzeyde işbirlikleri, uluslararası programlar ve öğrenci değişim programları ile uluslararası standartlara uygun eğitim programlarımızla,
* İyi Bir Mali Yönetim Yapısı ve Finansal Raporlama Yapısı ile okulun mali sağlığı, bütçe yönetimi ve kaynakların etkili kullanımını sağlayarak,
* Değerler ve Etik Standartlar, okulun değerleri, etik kurallar ve öğrenci davranışlarına yönelik politika ve uygulamalarımız eşliğinde,
Güvenlik ve Sağlık Standartlarına acil durum prosedürleri ile bu değerlendirmeler ile okullarımızın güçlü yönlerini belirleyerek, akademik gelişim alanlarında kalite standartlarına uygunluğunu sağladığımız bir yılı tamamladık.

Franchise sisteminiz içinde yer alan ve alacak yatırımcılardan beklentileriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz?
* Marka Değerlerimize Bağlılık: Franchise sahiplerimizden, işletmemizin değerlerine ve standartlarına bağlılık göstermelerini bekliyoruz. Bu, veli memnuniyetini ve marka bütünlüğünü korumak adına kritik öneme sahiptir.
* Eğitim Programımız ve İş Modelimize Uyum Sağlama: Franchise sahiplerimizden, iş modelimizi anlamalarını ve uygulamalarını bekliyoruz. Bu, hem kendi başarıları hem de genel marka başarısı için önemlidir.
* Yerel Pazar Bilgisi ve Pazarlama Yetenekleri: Yatırımcılardan, bulundukları bölgenin pazar dinamiklerini anlamalarını ve yerel pazarlama stratejileri geliştirmelerini bekliyoruz. Bu, işletmenin bölgesel olarak başarılı olmasına katkıda bulunacaktır.
* Sürekli İletişim ve Eğitim: Franchise sahiplerimizle sürekli iletişim halinde olmayı ve onlara iş modelimizle ilgili düzenli eğitim ve destek sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu, her iki tarafın da gelişimine katkıda bulunacaktır.
* Yatırım ve Finansal Taahhüt: Yatırımcılardan, işletmeye gerekli finansal kaynakları sağlamalarını ve işlerini başarıyla yönetmeleri için gerekli yatırımı yapmalarını bekliyoruz.
Biz, güçlü bir franchise ailesi oluşturmayı ve ortaklarımızla uzun vadeli, karşılıklı kazançlı ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz. Bu beklentiler, işbirliğimizin sürdürülebilir ve karlı olmasını sağlamak için önemlidir.

YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ
Eğitim sektöründe büyüme modeli olarak franchise sistemi öne çıkıyor. Markanızın bu konuda politikası hakkında bilgi verebilir misiniz? Franchise sisteminizde nasıl bir büyüklüğe ulaştınız? 2024 yılı için hedefleriniz ne olacak?
Girne Koleji olarak kurduğumuz sisteme franchise yerine ‘Yatırım Ortaklığı Sistemi’ demeyi tercih ediyoruz. Markamızı temsil eden Kurucularımız aynı zamanda aynı amaca hizmet eden Yatırım Ortaklarımızdır. Yatırım ortaklarımız ile tüm süreçlerde işbirliği içerisinde süreç yönetimi sağlayarak yapılanmamızı Girne Amerikan Üniversitesi ile ortak vizyonu tamamen nitelikli eğitim ve iletişim odaklı ilerleterek kurumlarımızın gelişimini ve büyümesini destekliyoruz.
Yatırım ortaklığı sistemimiz ile bugüne kadar ki süreçte Türkiye’nin birçok noktasında Girne Koleji ulusal hedefleri açısından sağlıklı büyümenin devam ettiği ve 17 kampüse ulaştığımız bir dönem oldu. Aramıza katılan yeni kampüslerimiz ile büyüme hedeflerini yakaladık, ulusal-uluslararası standartlarda eğitim planlarımızı Girne Amerikan Üniversitesinin “Global Kimliği” ve desteğiyle daha da geliştirip güçlendirerek büyümeye devam ediyoruz. Okullarımızda özel uygulamalarla eğitim içeriklerimizi çağa daha da uyumlu hale getirip her bir birey için güçlü bir “Dünya Kimliği” ile çok yönlü akademik ve sosyal başarıyı hem eğitici de hem öğrencide teşvik etmeye devam ederek anaokulundan lise mezuniyetine kadar okul, yaşam ve kariyer temelli yeterlilik alanlarının kalitesine odaklanan eğitim programlarını güncelleyerek ilerleyen, global ölçekteki eğitim sözüyle “Yeni Dünya İnsanı”nın başarı yolculuğunda öncü bir rol üstlenmeye devam ettiğimiz ve sektördeki yerimizi daha da büyüttüğümüz süreci geride bıraktık. Ve kampüslerimizde her yıl öğrencilerimizin sayısını bir önceki yıla oranla yüzde yüz oranında arttırarak yolumuza devam ediyoruz.
Yeni dönem hedefimiz her zaman vizyonumuza, yatırıma yakışan örnek çalışmalarla yolumuza devam edip Türkiye’nin daha çok noktasında yapılanmak ve daha çok öğrencimizi Girne Koleji vizyonuyla buluşturmak. Bunu da Girne Amerikan Üniversitesi ve Girne Kolejlerinin ortak vizyonu ile tamamen nitelikli eğitim ve iletişim odaklı olarak ilerleterek yeni kurumlarımızın büyümesini destekleyeceğiz.

Franchise modelinizin temel unsurları nelerdir? Uygulamalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Franchise yatırımcılarınıza sunduğunuz avantajlar nelerdir?
Okul kurucularımız bizim iş ortaklarımız. Modelimizin temel unsurları aynı zamanda okul kurucularımız için sunduğumuz avantajları da kapsıyor. Hazırladığımız eğitim programları ve içeriklerimizle onlar için standartlaştırılmış eğitim programları oluşturuyoruz. Kaliteli bir müfredat ve öğretim materyallerini sürekli olarak güncelliyor ve her sene geliştiriyoruz. Üniversite kuruluşu olarak ve global bir hikaye yazarak güçlü bir marka oluşturduk. Türkiye’nin dört bir yanından ise eğitim sektöründe güçlü ve vizyonumuza uygun ve bizi iyi bir şekilde temsil edeceklerinden kuşku duymadığımız iş ortaklarımız ile anlaşarak marka bilinirliğimizi arttırdık ve kısa zamanda adımızı duyurduk. Tutum ve davranış standartlarını belirleyerek ve sürekli iyileştirmeye yönelik olarak yaptığımız kampüs denetlemeleri ve kalite kontrol süreçleri sonrasında kurduğumuz geri bildirim sistemimiz ile marka bütünlüğümüzü koruyoruz.
Operasyonel Süreçler ise bir diğer basamak oluyor. Anlaşmamızın ilk adımında işletme süreçlerini belirliyor ve standartlaştırıyoruz. İş ortaklarımıza işletme yönetimi konusunda eğitim ve destek sağlıyoruz. Kurumlarımızda eğitim yönetim sistemleri ve diğer teknolojik araçlarla desteklenen bir altyapı oluşturulması noktasında mentörlük yapıyoruz.
Pazarlama materyalleri, reklam stratejileri ve kampanyalar geliştiyor, kurumsal yapıya uygun olarak tüm reklam, sosyal medya ve kampüs içi kurumsal yapıyı planlıyor ve sunuyoruz. Sözleşmelerimizi oluştururken tüm yasal gereksinimlere uygun olarak hareket ediyor her iki tarafında hakkını göz etme noktasında hassasiyet gösteriyoruz.

ÖZEL OKUL SEKTÖRÜNDE REKABET ARTACAK
Türkiye’ de oluşan şartları dikkate alarak, özel okul sektörünü önümüzdeki günlerde nelerin beklediği konusunda düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Ülkemizde özel okul sektörü son yıllarda hızla büyüdü. Ancak, son dönemde yaşanan pandemi ve ekonomik sıkıntılar ne yazık ki özel okul sektörünü de olumsuz etkiledi. Pandemi süreci, uzaktan eğitim yöntemlerini gündeme taşımış ve okulların dijital teknolojilere yatırım yapmasını gerektirmiştir. Önümüzdeki günlerde de özel okulların, eğitim teknolojilerine daha fazla yatırım yapması ve dijital eğitim altyapılarını güçlendirmesi beklenmektedir. Özel okul sayısının artması ve bununla birlikte maddi olumsuzluklar sebebiyle azalacak öğrenci sayısı özel okul sektöründe rekabetin artmasına yol açabilir. Okullar farklılaşma stratejileri uygulayarak öne çıkmaya çalışacaklardır. Ekonomik sıkıntıların bir diğer sonucu olarak özel okullar fiyat politikalarını gözden geçirmeye ve uygun fiyatlı seçenekler sunmaya yönelebilirler. Diğer taraftan özel okullar, kamu okullarına danışmanlık hizmetleri veya ortak projeler sunarak gelir sağlamayı hedefleyebilir.
Özel okulların bu zorlu dönemden olumsuz etkilenmemek için ise yapması gerekenler açıktır. Öncelikle öğrencilerin akademik başarıları, ders içeriği, öğretmen nitelikleri ve pedagojik yöntemlerine önem vererek, yüksek standartlarda bir eğitim sağlamaları gerekir. Bunun akabinde öğrencilerin eğitim için ihtiyaç duydukları modern ve güncel teçhizat, laboratuvarlar, spor alanları, kütüphane gibi fiziki olanakları olmalıdır. İyi derecede eğitim almış, alanında uzman öğretmenler ile çalışmaları ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, iyi imajlama ve iletişim becerilerinin yüksek olması rekabetin arttığı bir ortamda oldukça avantajlı olacaktır.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.