banner

Bilim ve Teknoloji ile Yükselen Eğitim: Yenidoğu Okulları
Hayati OKTAY - YETEV Okulları Genel Müdürü

hayai_oktay_haziran_2024“Bilim eğitiminin önemi, öğrencilerin sadece akademik başarılarını artırmakla kalmaz, aynı zamanda onların yaşam boyu öğrenen, sorgulayan ve topluma katkıda bulunan bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, okullarımızda yaptığımız çalışmalarla bilime verilen önemi sürekli vurgulayıp destekliyoruz.”

Yenidoğu Okulları olarak, teknolojiyi eğitimde nasıl entegre ediyorsunuz?
Okullarımızda teknolojinin eğitime entegrasyonu farklı sınıf kademelerinde farklı yollarla gerçekleştiriliyor. Geleneksel ders kitapları yerine e- kitaplar, online kaynaklar, videolar, animasyonlar, interaktif simülasyonlar gibi çeşitli multimedya içerikleri dijital ders materyalleri olarak kullanıyoruz. Özellikle Yabancı Dil ve Fen Bilimleri gibi derslerde çeşitli dijital platformlar (Bilişim Garajı, Raz-Kids, Bookr gibi) aracılığıyla öğrencilerimizin derste ve ders dışında da öğrenmelerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca Scratch, Python gibi programlama dillerinin öğretildiği kodlama dersleri ve Arduino kitleriyle robotik projeler gerçekleştiren öğrencilerimiz öğrenme deneyimlerini zenginleştiriyorlar. Öğretmenlerimiz, dijital oyun platformları (Kahoot, Minecraft, Education Edition gibi) ile oyun temelli öğrenme modellerini de derslerinde kullanıyorlar.
Teknolojinin eğitime entegrasyonu hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin adaptasyonunu gerektirir. Bu nedenle, okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimize sürekli eğitim ve destek sağlayarak teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmalarını sağlıyoruz.

YETEV BİLİM ŞENLİĞİ
Öğrencilerinizin bilime ilgisini nasıl teşvik ediyorsunuz?

Öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmanın ve onları bilimsel düşünmeye teşvik etmenin yolunun; onların merak duygularını canlı tutmak ve keşfetme arzularını desteklemek ile mümkün olduğuna inanıyoruz.Bu doğrultuda, okullarımızda fen bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji gibi derslerde müfredat konularına paralel olarak laboratuvar deneyleri gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra, basit malzemelerle evde yapabilecekleri deneyler konusunda öğrencilerimize yönlendirmeler yapıyoruz.
Okulumuzda, STEM, Kodlama ve Robotik, Akıl Oyunları ve Bilim ve Proje Kulübü gibi çeşitli kulüp çalışmaları ile öğrencilerimizin çeşitli projeler üzerinde çalışmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimize bir araştırma konusu vererek konu ile ilgili bir araştırma projesi yapmalarını istiyor ve dilerlerse ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılmalarını teşvik ediyoruz.
Öğrencilerimizin yaptıkları deneyleri ve projeleri sergileyebilmeleri için her yıl okulumuzda "YETEV Bilim Şenliği" düzenliyoruz. Bu yıl 7.sini gerçekleştirdiğimiz bu şenlik, tüm kampüslerimizin katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti ve öğrencilerimizin bilimsel çalışmalarını sergileme fırsatı bulduğu bir etkinlik oldu.
Ayrıca, eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerimizle birlikte düzenli olarak bilim ve inovasyon merkezleri ile uzay ve teknoloji merkezlerine ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu merkezlerdeki interaktif etkinliklerle öğrencilerimiz hem eğleniyor hem de farklı deneyimlerle öğrenme fırsatı buluyorlar.

hayati_oktay
ALPER GEZERAVCI YETEV OKULLARI’NDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Okulumuza bilim insanlarını ve alanında uzman öncü şahsiyetleri davet ederek öğrencilerimizle etkileşime geçmelerini sağladığımız söyleşiler düzenliyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında okulumuzda Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı’yı konuk ettik. Alper Gezeravcı öğrencilerimizle bir araya gelerek uzaydaki deneyimlerini paylaştı. Söyleşi sonrasında Alper Gezeravcı, hayallerini gökyüzüyle sınırlamayan, derinlemesine ve inovatif sorularıyla ülkemizin geleceğine dair taşıdığımız umudun ne denli yerinde olduğunu gösteren öğrencilerimizle bir araya gelmenin memnuniyetini dile getirdi.

NEASTECH TAKIMI İHA İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI ÜZERİNE ÇALIŞIYOR
Yenidoğu Okulları’nın bilime dair projeleri nelerdir?
Okullarımızda öğrencilerimizin aktif olarak içinde bulundukları birçok proje yürütüyoruz aslında. Bunlardan biri, “Sıfır Atık İleri Dönüşüm Projesi” ve paralel olarak yürüttüğümüz “Eko-Okul Projesi”. Bu yıl, tüm kampüslerimizle birlikte sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda "Eko-Okul Projesi"nde Yeşil Bayrak almaya hak kazandık. Bu projede sürecimiz önümüzdeki eğitim öğretim yılında da devam edecek.
Buna ek olarak öğrencilerimiz küresel ısınma ve iklim krizine dikkat çekmek için her yıl “World Climate Change” etkinliği düzenliyorlar. Bu yıl 5.sini düzenlediğimiz etkinlikte, öğrencilerimiz farklı ülkelerin temsilcileri rolüne bürünerek küresel ısınmanın önlenmesi ve dünyadaki sıcaklık artışının 2 derecenin altında tutulması için çözüm önerileri geliştirdiler ve müzakere yaptılar.
Okulumuzun lise kademesinde bulunan "Neastech" adlı teknoloji takımımız, 
Neastech-İHA insansız hava araçları ve Neastech-ROV insansız su altı araçları alanında geliştirdikleri dronlarla ulusal ve uluslararası yarışmalarda okulumuzu temsil ediyorlar. Ana takım ve maya takım olmak üzere usta çırak ilişkisiyle öğrenciler bir taraftan da alt sınıflardan maya takıma giren öğrencileri eğitiyorlar. Maya takımdan yetişen öğrenciler ana takımdan ayrılan ya da mezun olan öğrencinin yerini alarak takıma katkı sağlamaya devam ediyor. Mezun olan ve üniversiteye geçen öğrencilerimiz mentor olarak takıma katkı sağlamaya devam ediyor. Böylece sürdürülebilir bir takım kültürü ile çalışmalarını gerçekleştiriyorlar.
Bir başka projemiz olan “Okul Bahçesi Ekoloji Projesi’’ ile okullarımızın bahçesinde öğrencilerimizin çeşitli bitki türlerini yetiştirmeleri için alanlar ayırdık. Doğayı sevmeyi, tabiata ve canlılara saygı duymayı öğretmek için küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimizi toprakla buluşturduğumuz projemizde çeşitli bitkileri yetiştirerek hasat yapmalarını sağlıyoruz.
Geleneksel olarak düzenlediğimiz “YETEV Bilim Şenliği”mizde ise öğrencilerimiz yıl boyunca yaptıkları bilimsel çalışmaları sergileme imkânı buluyorlar. Şenliğimizde deney atölyeleri, TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmalarına katılım sağlayan projelerin sunumları, gökyüzü ve uzayı deneyimlemeleri için planetaryum ve aynı zamanda çeşitli teknoloji firmalarının katılımı sağlanarak öğrencilerin ilgisini çekecek robot ve dronların sergilenmesi sağlanıyor.
Lise kadememizde kampüs içinde fizik zümremizin düzenlediği ‘’El-Cezeri Robot Yarışması’’ ile öğrencilerimiz tasarladıkları basit makineleri sergiliyorlar. Böylece eğlenerek robotik mantığını temel fizik kanunları esasına dayandırarak öğrenmiş oluyorlar.

alper_gezeravcı_yetevYenidoğu Okullarında bilim nasıl bir öneme sahip?
Bilim eğitiminin önemi, öğrencilerin sadece akademik başarılarını artırmakla kalmaz, aynı zamanda onların yaşam boyu öğrenen, sorgulayan ve topluma katkıda bulunan bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, okullarımızda yaptığımız çalışmalarla bilime verilen önemi sürekli vurgulayıp destekliyoruz.
Öğrencilerin doğal meraklarını ve keşfetme isteklerini, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini, geleceğin teknolojilerine uyum sağlama ve bu alanlarda liderlik yapma yeteneklerini, öğrencilerin çevre sorunlarını anlamalarını ve sürdürülebilir çözümler geliştirmelerini sağlayacak ve her öğrencinin ilgi alanıyla hemhal olabileceği çok çeşitli çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

 

ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL ÇALIŞMALARI DESTEKLENİYOR
Bilimsel araştırma yaparken öğrencilerinize nasıl rehberlik ediyorsunuz?
Okullarımızda bilimsel bir konuda araştırma yapmak isteyen öğrencilerimize öğretmenlerimiz her aşamada danışmanlık yapıyorlar. Öğrencilerimize, ilgili oldukları alanlarda proje fikirlerini oluşturduktan sonra; hipotezin kurulması, literatür taraması, bilimsel yöntemlerin seçilmesi, verilerin toplanması ve yorumlanması ile sonuçların ortaya konulmasına kadar her bir basamakta rehberlik yapılıyorlar. Proje bazında üniversite ya da akademisyenlerden destek alınması gerekiyorsa öğrencilerimiz direkt olarak iletişime geçerek projeleri ile ilgili destek istiyorlar. Öğrencilerimizin projeleri ile ilgili maddi ve manevi tüm desteği vermeye çalışıyoruz.

 

Bilimsel çalışmalarınızın öğrencilere katkıları nelerdir?
Bilimsel çalışmaların öğrencilerimize birçok yönden katkı sağladığını onların akademik, kişisel ve profesyonel gelişimlerine olumlu etkilerde bulunduğunu gözlemliyoruz. Problem çözme, verileri analiz etme, kaynak bulma ve kaynakları yönetme, zaman yönetimi ve öz disiplin, iş birliği ve takım çalışması, bilimsel etik ve sorumluluk bilinci gibi alanlarda gelişimlerine tanıklık ediyoruz. Potansiyellerini keşfediyorlar. Kariyerlerini hangi yönde planlayacaklarına karar vermelerinde bilimsel çalışmaların katkısı çok büyük. Örneğin biyoloji alanında bilimsel bir araştırma yapan ve proje geliştiren bir öğrencimiz tıp alanının kendine uygun olup olmadığının kararını verebiliyor. Teknoloji takımlarımızda araştırmalar yapan ve drone veya robot geliştiren öğrencilerimiz kariyerlerine mühendis veya yazılımcı olarak devam etme kararı alabiliyor. Okullarımızdan mezun olan öğrencilerimizin üniversitede seçtikleri alanlarda, lisede yaptıkları bilimsel çalışmaların etkilerini gözlemliyoruz. Öğrencilerimiz yaptıkları bilimsel çalışmalarla ileri akademik çalışmalara ve kariyerlerine hazırlık yapmış oluyorlar.

 

YETEV BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI DÜZENLENECEK
Gelecekteki bilimsel hedefleriniz/projeleriniz nelerdir?
Okullarımızda yürüttüğümüz ve öğrencilerimizin bilime ve teknolojiye merak duygularını zinde tutan tüm çalışmalarımızı geliştirerek devam edeceğiz. Bizim amacımız okullarımızdan mezun olan her bir öğrencimizin potansiyelleri kapsamında temel bir bilim okuryazarı, teknoloji okuryazarı, finans okuryazarı, dijital okuryazarı, su okuryazarı ve medya okuryazarı olması. Tüm bunların kazanım olarak öğrencilerimizde vuku bulmasındaki en önemli eğitim yöntemlerden biri olan proje ve bilimsel çalışmalar okullarımızda bir kültür olarak devam ediyor ve edecektir.
Tabii ki ilerleyen süreçlerde okulumuzda gelenekselleşen çalışmalarımıza ek olarak yapmak istediğimiz yeni çalışmalar var. Örneğin “YETEV Bilişim ve Teknoloji Yarışması’’nı önümüzdeki eğitim öğretim yılında gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Ayrıca yapay zekayı eğitim öğretim programımızın içerisine entegre ettiğimiz “Yapay Zekâ Dil Laboratuvarı”mızı tüm kampüslerimizde uygulayabiliriz. Öğrencilerimizin temel bilimlerdeki araştırma projelerini destekleyecek ve deney yapma imkânı sağlayacak modern araştırma laboratuvarı kurmayı hedefliyoruz. 
Öğrencilerin yenilikçi fikirler geliştirmesi ve bu fikirleri hayata geçirmesi için girişimcilik kulüpleri, kuluçka merkezleri oluşturmak istiyoruz. Buradan çıkacak fikir ve projelerini geliştirecekleri ve sunacakları Start-Up yarışmalarına öğrencilerimizi teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

 

 

 

 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.