banner

Sevinç, 38 yıllık eğitim tecrübesini Türkiye çapında genişletiyor
37 yıldır bir aile şirketi olarak hizmet veren Sevinç Eğitim Kurumları, köklü geçmişi ile yönetimini üçüncü kuşağa kadar devredebilen öncü eğitim kurumu konumunda bulunuyor. Markanın dünden bugüne gelişimi ve gelecek hedeflerini Sevinç Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Recep Boy ve Genel Müdür Mehmet Boy artı eğitim’e anlattı.

mehmet_boy_recep_boyMarkanızın kuruluş ve gelişme süreci hakkında bilgi verebilir misiniz?
Sevinç Eğitim Kurumlarının eğitim yolculuğu, 1986 yılında merhum Gürbüz Boy tarafından İstanbul Bakırköy’de Sevinç Dershanelerinin kuruluşu ile başlamıştır. Sevinç Dershaneleri kaliteli öğretmen kadrosu ve güçlü eğitim programı sayesinde sınav hazırlığında dönemin en başarılı kurumlarından biri olmuştur. Bugün Türkiye’deki en prestijli lise ve üniversitelerden mezun olan öğrencilerin büyük bir kısmının yolu Sevinç’ten geçmiştir. Şimdiki adı ile Sevinç Kurs Merkezleri öğrencilerini ulusal sınavlara en iyi şekilde hazırlamaya devam etmektedir.
Sevinç Eğitim Kurumları ilerleyen yıllarda eğitim tecrübesini okullara taşımıştır. Sevinç Koleji başarılı ve yenilikçi eğitim anlayışı ve zengin akademik programının yanı sıra; donanımlı kampüsleri, kendine özgün eğitim modeli, yoğun yabancı dil programı, dijital rehberlik takip sistemi, yapay zeka destekli ölçme değerlendirme sistemi, öğrencilerine yeni bakış açıları kazandırarak birer dünya vatandaşı olmaları amacı ile sunduğu Sevinçli Dünya Programıyla okul öncesi 3 yaş grubundan lise son sınıfa kadar öğrencilerini geleceğe hazırlamaktadır.
Başarılı yürütülen eğitim politikaları ve güçlü algısı neticesinde dikkat çeken kurumumuz, çok sayıda talep gelmesi ile birlikte isim hakkı verme sürecini değerlendirmeye başlamıştır. Özellikle İstanbul’da kısa sürede kolej ve kurs merkezi olarak hızlı bir şubeleşme süreci gerçekleşmiştir.
Bir aile şirketi olan Sevinç Eğitim Kurumları, köklü geçmişi ile yönetimini üçüncü kuşağa kadar devredebilen tek eğitim kurumu konumundadır.

HEDEF ÜLKE SINIRLARINI AŞMAK
Türkiye markası olma hedefi nasıl belirlendi, bu çerçevede markanın yaşadığı dönüm noktaları neler oldu?
Kuruluşundan itibaren verdiğimiz eğitim ve öğretim programı sonucunda öğrencilerimizin istikrarlı başarılarını görünce önce yayıncılığa başlayan Sevinç bu başarısını okulculuğa da taşıyarak Türkiye markası olmayı ve ülke sınırlarını da aşmayı hedeflemiştir. Bu hedefe ulaşmayı sağlayacak köklü geçmişi ve deneyimli kadroyu bünyesinde barındırmaktadır.

Dönüm noktası olarak tarif edebileceğimiz noktalar:
* Dershanecilikte yerleştirme oranlarının rakiplerine göre hem daha fazla hem de daha istikrarlı olması şubeleşme ve yayıncılık faaliyetine başlamak için bir dönüm noktası olmuştur.
* Yine hizmet verdiğimiz kendi kurumlarımız veya paydaşlarımızın baskıları, öğrenci taleplerinin ve veli isteklerinin artması sonucu okulculuk için dönüm noktası olmuş ve bu alana da girilmiştir.
* İstanbul’da yoğunlaşan şubeleşme tamamlanınca artık ülke geneli gelen taleplere cevap verme isteği de yine taleplerin baskısı ile oluşmuştur.
Bugün baktığımızda tüm dönüm noktaları olarak tabir ettiğimiz hususların tamamen başarının bizleri sürüklediği ve beklentilere cevap verme gayretimizden kaynaklandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

CUMHURİYETİN EĞİTİM HEDEFLERİNE SADIK KURUM
Eğitimde Türkiye Markası olmanın kriter ve koşulları neler? Markanızı öne çıkaran temel unsurlar neler?
Sevinç Eğitim Kurumları dışında yönetimini üçüncü kuşağa kadar aktarılabilmiş köklü bir geçmişe sahip hemen hemen hiçbir eğitim markası yoktur. Tecrübeye sahip markalar ya yıpranmış ya da henüz gelecek kuşağa devrini tamamlayamamış durumdadır. Bu anlamda bu sağlıklı devri gerçekleştirmeyi başarmış ender markalardan biridir ve bu husus Türkiye markası olma yönünde belki en önemli husustur. Markamız 40 yıla yaklaşan geçmişiyle tüm ekonomik ve siyasi değişimlere rağmen istikrarlı var oluşunu ve zamanın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama hedefini başarı ile gerçekleştirmiş ve bu süreçte hiçbir yara almamış, spekülasyona karışmamış, vizyon ve misyonundan taviz vermemiştir.

Cumhuriyetimizin eğitim hedeflerine sadık kalmış, çağdaş eğitim ve dünyaya insan yetiştirme hedefini hiç saklamamış ve bu konuda hiç taviz de vermemiştir. Bu süreç içerisinde sadece cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı olan markamız ne bir gruba ne de siyasi bir akıma kapılmamış sadece odaklandığı eğitimle ilgilenmeyi başarabilmiştir. Kurulduğu günden bu yana hem kendi kurumlarında hem de sistem transferi yaptığı kurumlarda hizmet ve başarı odaklı çalışmayı başarabilmiştir.
Eğitim süreçlerini basitleştirmek ve pratikleştirmek üzerine yaptığı ARGE çalışmaları istikrarlı bir şekilde devam etmiş hiçbir zaman duraklama yaşayıp tekrar düşmemiştir. İnovatif eğitim sistemi, hizmet odaklı merkezi anlayış, başarı odaklı çaba, kolay ulaşılabilme, etkin şikayet yönetimi, güçlü ve hızlı iletişim, çağın gereklerine uygun revize yapma kabiliyeti ve dinamik yönetim asla taviz vermediğimiz yönetim ilkelerimizdendir. Bu çerçevede yukarıda bahsettiğimiz hususlar Türkiye markası olmanın en önemli unsurları olup aynı zamanda bizleri öne çıkaran hususlardır.

“BİR OLAN BİN OLUR”
Türkiye’nin birçok yerinde faaliyet göstermenin zorlukları ve avantajları neler?
Sevincin başarı anahtarı olarak kurduğu cümle "Bir olan bin olur" cümlesidir. Öncelikle tüm yönleriyle başarı elde edilmiş merkez mutfağımızı modellemek ve çoğaltmak ve bunu yönetmek kolaydır. Ancak sistem işletmeden öğrenciye, veliye, öğretmene dokunmadan sadece fikir olarak ortaya çıkan ancak bir mutfağa sahip olmayan markalar bu yönetimi başaramamaktadır. Türkiye'nin birçok yerinde faaliyet göstermek ancak bir sistem işletmek ve bu sistemin uygulanması üzerine bir yapı kurmakla kolaylıkla mümkün olabilirken aksi durumda pek mümkün olmamaktadır. Bugün Sevinç Eğitim Kurumları isim hakkı verdiği her kurum türünde başarılı bir mutfağa sahiptir. Bu mutfağa sahip olduğumuzdan dolayı bu hizmeti çoğaltmakta ve çoğul bir yapıyı yönetmekte zorlandığımız söylenemez. Avantaj olarak geri dönüşlerin çeşitliliğinin marka hizmetinde olumlu yansımaları olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki büyüdükçe ve yayıldıkça hem talepleri çoğaltmakta, istek ve beklentiler çeşitlenmekte, bölgesel farklılıklar fark edilmekte ve bu sayede tüm ülkemizi yönetebilecek şekilde bir eğitim sistemi inşa edilebilmektedir. Bu anlamda son derece genel ihtiyaçları kapsayıcı bir eğitim sistemi bina etmemizin temel sebebinin bu yaygınlık olduğunu söyleyebiliriz. Ülke dışına taşan tecrübemizle artık ülkemiz dışında Sevinci talep edenlerin de beklentilerini karşılayan bir marka olduğumuzu gururla söyleyebiliriz.

Türkiye genelinde faaliyet göstermenin markaya yüklediği sorumluluklar neler?
Üzerimizdeki en büyük sorumluluk hiç şüphesiz paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması hususudur. Bu çerçevede: Türk Milli Eğitim Sisteminin, öğrencilerin, velilerin ve çalışanlarımızın beklentileri ve ihtiyaçlarının karşılanması en büyük sorumluluğumuzdur.
Bu açıdan bakıldığında her bölgenin kendine has yapısını dikkate alan ve esnek tarafları bulunan bir eğitim sistemi sağlayıcısı olmak başlıca sorumluluğumuzdur diyebiliriz. Ayrıca eğitim sisteminin yürümesini sağlayacak tüm gereksinimleri tedarik etmek ve yerine ulaştırmak da ciddi derecede sorumluluk gerektiren diğer bir husustur. Bunun haricinde tüm paydaşları geleceğe odaklayacak bir vizyona ve misyona sahip olmak, bu vizyon ve misyonu ülkenin bütün bölgelerine ulaştırmak da aynı derecede önemli bir sorumluluk olarak görülmektedir.

Aynı başarı ve niteliği tüm kurumlarda yakalayabilmek için nasıl bir yönetim modeli uyguluyorsunuz?
Markanın yönetim süreçleri Genel Müdürlüğe bağlı olarak çalışan direktörlükler tarafından yürütülmektedir. Akademik süreçler eğitim direktörlüğüne bağlı olarak çalışan branş koordinatörleri ve bölüm başkanları tarafından oluşturulmakta; tüm içerikler ve akademik takvimler merkezi olarak şubelerimize gönderilmektedir. Kurumsal iletişim, kurumsal kimlik ve bütünleşik pazarlama faaliyetleri, pazarlama direktörlüğü ve birime bağlı çalışan koordinatörler tarafından yönetilmekte ve şubelerimize hizmet vermektedir. Şubelerin kendi içlerindeki finansal durumları, mali ve idari disiplinleri ve genel müdürlük ile olan mali konular finans direktörlüğü ve birime bağlı çalışan bölüm müdürleri tarafından merkezi olarak yürütülmekte ve denetlenmektedir. Tüm bu süreçlerin yönetiminde kendi yazılımımız olan Sevinç Portal yazılımını kullanarak kolaylıkla yapabilmekteyiz.

“İç yapılanmasını tamamlayan kurumumuz, Türkiye çapında franchise ağını genişleterek yaklaşık 40 yıllık eğitim tecrübesini Sevinç Kurs Merkezi, Sevinç Koleji ve Sevinç Anaokulu olarak ülke geneline aktarma hedefindedir. Bu çerçevede 2023-2024 Eğitim- Öğretim dönemi Sevinç için bir açılım dönemi anlamını taşımaktadır. Sadece ülkemizde değil ülke sınırları dışında da bu açılımı geliştirme hedefimiz bulunmaktadır.”

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.