banner

36. yılı geride bırakan Sevinç Eğitim Kurumları yatırımcılarıyla büyüyor
1986 yılında Sevinç Dershaneleriyle eğitim hayatındaki yolculuğuna başlayan Sevinç Eğitim Kurumları, başarılı adımlarla sektörün öncüleri arasında yer alıyor. Bugün; Sevinç Kolejleri, Sevinç Kurs Merkezleri ve Sevinç Yayınları ile eğitim hayatına devam eden markanın 3. kuşak temsilcisi Sevinç Eğitim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Boy ile kurumun dünden bugüne gelişimi, eğitim - öğretim uygulamaları ve büyüme stratejileri hakkında konuştuk.

mehmet_boySevinç Eğitim Kurumlarının kuruluş ve gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz? Türk eğitim sisteminde nasıl bir konumda bulunuyor?
Eğitim sektörüne 1986 yılında Sevinç Dershaneleri olarak adım attık ve 2015 yılına kadar öğrencilerimizi Türkiye’nin en prestijli lise ve üniversitelerine başarıyla taşıdık. 2013 yılında eğitim alanındaki deneyimlerimizi okul alanına da taşıyarak Sevinç Okullarını hayata geçirdik. 2017 yılında dershanelerin dönüşümüyle Sevinç Kurs Merkezlerimizi kurduk. 36 yıl boyunca Sevinç Eğitim Kurumlarının eğitim sektörünün en güçlü kurumları arasında yer alması için çalıştık ve bu çalışmalarımızın karşılığını ülkemiz için gururla aldık. Başarılarımızı sürdürülebilir kılmak, eğitim-öğretim alanında ülkemize ve gençlerimize daha fazla fayda sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

TAM ÖĞRENME EĞİTİM MODELİ'Nİ BENİMSİYORUZ
Sevinç Eğitim Kurumlarının eğitim anlayışı nasıl oluşturuldu? Kurumunuzu diğer eğitim kurumlarından farklı kılan özellikler nelerdir?
Sevinç Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi "gelişim odaklı" eğitim anlayışıyla buluşturuyor, çok yönlü ve başarılı bireyler olarak hayata hazırlamayı hedefliyoruz. Tüm eğitim-öğretim sistemimizi öğrencilerimize bu yetkinlik ve becerileri kazandırabilecek şekilde planlıyoruz. Tam Öğrenme Eğitim Modeli’miz kapsamında gözlem ve veriye dayalı tanıma-geliştirme-takip sistemi ile öğrencilerimizi daha yakından tanıyıp farklılıklarını keşfederek yeteneklerine uygun eğitim programı sunuyoruz. Mentor öğretmenlerimizin gerçekleştirdiği danışmanlık ve takip sistemiyle öğrencilerimizin gelişimini sürekli kılmayı amaçlıyoruz. Sınavlara hazırlık konusundaki deneyimimizle geliştirdiğimiz eğitim sistemimiz, uzman öğretmen kadromuz, özenle hazırladığımız Sevinç Yayınları ve gelişmiş ölçme-değerlendirme sistemimiz, lise ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimize büyük avantajlar sağlıyor. Sunduğumuz güçlü rehberlik sistemimizle öğrencilerimizi 21. yüzyıla hayal ettiği becerileri kazanmış, problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel düşünebilen, ekip çalışmasına yatkın, teknolojiyi doğru kullanabilen, liderlik vasıflarına uygun ve vizyonlu bireyler olarak gelişmelerini önemsiyoruz. Her yıl binlerce öğrencimizi Türkiye’nin ve dünyanın en prestijli okullarına başarıyla taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin yabancı dillerde yetkinliğini önemsiyor, eğitmenlerimizi özenle seçerek yabancı dil programlarımızı global düzeyde güncelliyor ve geliştiriyoruz. Öğrencilerimizin kendilerini daha iyi tanımaları, yeteneklerini keşfetmeleri ve kendilerini gerek kişisel anlamda gerek kariyer anlamında geliştirerek mezun olmaları bizler için çok önemli.

HİBRİT EĞİTİM UYGULAMLARIMIZI GELİŞTİRİYORUZ
Uzaktan ve hibrit eğitim imkânlarından nasıl faydalanıyorsunuz? Bu alandaki uygulamalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Biz Sevinç Eğitim Kurumları olarak yıllar öncesinde dijital yatırımlarımıza başlamış, tüm müfredatımızı dijital ortamlarda hazırlamıştık. Bu sayede uzaktan eğitim sürecine planlamalarımızı doğru yapıp, hızlı aksiyon alarak sürece başarılı bir şekilde adapte olduk. Öğretmenlerimizin çeşitli tekniklerle hazırladıkları ders içeriklerini dijital ortamda da işitsel ve görsel olarak rahatlıkla öğrencilerimize aktardık. Öğrencilerimiz tarafından bilginin kazanılması, tekrar edilmesi ve bilgiye yönelik egzersizler yapılması amacıyla deneme sınavlarımız, ölçme değerlendirme test ve analizlerimiz çevrimiçi olarak uygulandı. Çevrimiçi etütlerle öğrencilerimizin öğrendikleri konuları tekrar etmeleri sağlandı, eksikleri en iyi şekilde giderildi. Tamamı Sevinç Eğitim Kurumlarına ait, bir özel okulun öğrenci, öğretmen, veli, yönetici, kurucu gibi tüm birimlerinin ihtiyaçlarını karşılayan Sevinç Portal Eğitim Yönetim Sistemi (EYS)’ni kullanıyoruz. Tüm birimlerimizin ilgi ve yetkinlik alanlarına göre hazırladığımız bu uygulama ile çalışmalarımızı daha kolay gerçekleştiriyor, denetleyebiliyoruz. Hibrit eğitim modelinin bilhassa büyük şehirlerde, metropollerde zorunlu olarak uygulanması gerektiğini düşünüyor; yer, zaman, ulaşım gibi sorunları ortadan kaldıracağına inanıyoruz. Bu doğrultuda dijital yatırımlarımıza devam ederek hem yüz yüze hem de uzaktan eğitime entegre edebileceğimiz uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz.

Günümüzde başarı kavramı farklı açılardan ele alınmaktadır. Bir eğitim kurumunun başarılı olarak değerlendirilebilmesi için hangi kıstaslara bakılmalıdır? Bu anlamda kurumunuzda neleri ön plana çıkarıyorsunuz?
Yol arkadaşlarımızın ve öğretmenlerimizin mutluluğu en çok önemsediğimiz ve her şeyden önce gelen amacımızdır. Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Boy Bey ile göreve geldiğimiz günden bu yana öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın kendilerini mutlu ve güvende hissettikleri, aidiyet duygusu taşıdıkları bir kurum kültürü oluşturmaya gayret ettik. Kendilerinden aldığımız görüş ve önerileri özenle değerlendiriyor, fikirlerini önemsiyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından ötürü sizin aracılığınızla da bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.
Sık sık bir araya geldiğimiz Genel Müdürlük yöneticilerimiz, okul yöneticilerimiz, bölüm başkanlarımız ve öğretmenlerimiz ile eğitim-öğretimin hedeflerimizi en ince ayrıntısına kadar birlikte planlıyoruz. Öğretmenlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın kurumumuza bağlılıklarını görmek, övgü dolu güzel sözlerini duymak, işlerindeki başarı gururunu hissetmek tarif edilemez bir duygu. Onları mutlu ve gururlu gördükçe doğru yolda olduğumuza olan inancımız katlanarak artıyor ve bizlere daha fazla çalışma azmi veriyor. Kurucumuz olan dedemin bizlere öğütlediği gibi: “Bir şeye nasıl bakarsan o da sana öyle bakar. Başarının sırrı: çalışmak, çalışmak, çalışmak!”

YENİ YATIRIMLARIMIZDA BÖLGE KORUMA İLKESİNİ UYGULUYORUZ
Eğitim sektöründe büyüme modeli olarak franchise sistemi öne çıkıyor. Franchise modelinizin temel unsurlarından bahsedebilir misiniz? Yatırımcılarınıza sunduğunuz avantajlar nelerdir?
2013 yılından beri birlikte yol aldığımız yatırımcılarımızın Sevinç markasını tercih etmelerinin en önemli nedeni franchising sistemimizde tüm eğitim-öğretim sistemimiz ve yan hizmetlerimizle ilgili kendileriyle tüm know-how’ları paylaşmamız ve uygulama takibini bizzat yapmamız diyebiliriz. Yatırımcılarımız Sevinç markasıyla Atatürkçü, köklü ve çağdaş marka algısına sahip bir kurumun parçası.
Bir eğitim kurumunun ihtiyaç duyabileceği tüm konularda çözüm sağlayan bütünleşik bir eğitim ve yönetim programı olan Sevinç Portal’a sahibiz.
Son 5 yılın “Sevinç Yayınları-Sınav İsabet Raporları”nda Merkezî Sistem Ortak Sınavlarındaki (LGS ve YKS) sorular ile Sevinç Yayınlarındaki soruların birebir benzer ve isabet oranının %100 olduğunu gözlemlemekteyiz.
Sevinç Eğitim Kurumları olarak bölge koruma ilkesiyle hareket ediyor ve yatırımcılarımızla birlikte büyüyoruz. Başarılı franchise’larımızı yakın ilçelere yapılacak yatırımlar için önceliklendiriyoruz. Ayrıca yatırımcılarımıza; lokasyon, kurumsal kimlik, reklam, teknik, işletme mentörlüğü, müfredat, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer mevzuatlar ile ilgili destekler de sunmaktayız.

sevinc_koleji“Yönetim Kurulu Başkanı’mız Recep Boy Bey ile göreve geldiğimiz günden bu yana öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın kendilerini mutlu ve güvende hissettikleri, aidiyet duygusu taşıdıkları bir kurum kültürü oluşturmaya gayret ettik. Sık sık bir araya geldiğimiz Genel Müdürlük yöneticilerimiz, okul yöneticilerimiz, bölüm başkanlarımız ve öğretmenlerimiz ile eğitim-öğretimin hedeflerimizi en ince ayrıntısına kadar birlikte planlıyoruz. Kendilerinden aldığımız görüş ve önerileri özenle değerlendiriyor, fikirlerini önemsiyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından ötürü sizin aracılığınızla da bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.”

SON 2.5 YILDA YÜZDE 75 BÜYÜME SAĞLADIK
Sevinç Eğitim Kurumlarının kısa, orta ve uzun vadede hedefleri ve büyüme stratejisi hakkında bilgi verebilir misiniz?
Göreve başladığım 2.5 yıllık süre içerisinde kurumumuzda %75 hacimsel büyüme sağladık. Markamızın bugün ve yakın gelecekteki planlamasının yanı sıra 20 yıllık hedeflerimizi de belirledik. Sektörün ciddi oranda etkilendiği pandemi sürecinden güçlenerek çıktık ve eğitim-öğretim alanındaki yatırımlarımızı artırdık. Sevinç Eğitim Kurumları olarak eğitim sektörünün en güçlü kurumları arasında olmanın gururuyla tüm adımlarımızı istikrarlı bir büyüme gerçekleştirecek şekilde atıyoruz. Türkiye’nin önde gelen anket şirketleri ile tüketicinin beklentilerini analiz ediyor, sonuç odaklı çözümler üretiyoruz. Tüm kurumlarımızda gerçekleştirdiğimiz anket sonuçları, veli ve öğrencilerimizin memnuniyetini gösteriyor. Bu bizler için büyük mutluluk ve motivasyon kaynağı. Tüm velilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aynı motivasyonla gücümüze güç katmaya devam edeceğiz.

MEHMET BOY KİMDİR?
Son olarak bize kendinizden bahsedebilir misiniz?
Saint Benoit Fransız Lisesi mezuniyetimin ardından eğitim hayatıma Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne devam ettim. Lise yıllarımda atıldığım iş hayatına bugün de devam etmekteyim. 2019 yılında dedem Gürbüz Boy’un kurucusu olduğu ve ailemize emanet ettiği Sevinç Eğitim Kurumlarının Genel Müdürlük görevini üstlendim. Sevinç Eğitim Kurumları benim için bir aile şirketi olmanın çok daha ötesinde: Her parçasında dedemin, ailemin ve çalışanlarımızın emeği var. Bu büyük emeği korumak ve geliştirmek, o günden beri en büyük hedefim ve görevim.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.