banner

Türkiye'de ilk kez Yükseköğretim Şurası düzenleniyor
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ülkemizde ilk defa, yükseköğretimle ilgili çeşitli güncel konu ve sorunların tartışılacağı ve uzlaşı sağlanan tekliflerin YÖK'e iletileceği “I. Yükseköğretim Şurası" yapılmasına yönelik bir çalışma başlattı. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç imzasıyla, ilgili bütün paydaşlara YÖK tarafından düzenlenecek olan Şuraya dair ön bilgilerin ve öneri taleplerinin yer aldığı bir yazı yollandı.

yektasaracŞura gündemi paydaşlarla birlikte belirlenecek
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla çeşitli mesleki kuruluşların üst düzey yöneticilerine hitaben yazılan yazıda, YÖK'ün uzun zamandır üzerinde çalıştığı konulardan birisinin de paydaşların katılımıyla ülkemizde ilk kez bir “Yükseköğretim Şurası" düzenlenmesinin olduğu belirtilerek Kasım ayında geniş katılımlı şekilde yapılacak “I. Yükseköğretim Şurası"nın gündeminin sözkonusu kurum ve kuruluşlardan gelecek önerilere göre şekilleneceği ifade edildi.
Öncelik sırasına göre gündem oluşturma
Gönderilen yazıda Şuranın yükseköğretime dair “tasarım, taslak, entellektüel yaklaşım ve vizyonların, ideolojik temelli kısır tartışmaların" değil; kısa zamanda hayata geçirilebilecek ve sistemde hissedilebilir iyileştirmeleri tetikleyecek geniş mutabakatların filizleneceği bir zemin olmasının tercih edileceği belirtildi. Yükseköğretimle ilgili ele alınabilecek ve tartışılabilecek konuların çok olmasına karşılık, ülkemiz için öncelikli konu ve sorunlar arasından bir tercih yapılarak sınırlı sayıda konu başlığının ayrıntılı bir şekilde tartışılmasının ve sonuç üretilmesinin gerektiği özellikle vurgulandı.
Görüşülmesi planlanan ana başlıklar ve alt tartışma konuları
Yükseköğretim ile ilgili paydaşlara yazılan yazıda, Şurada “Yükseköğretimle ilgili güncel tartışmalar, insan kaynağı, kurumsal yapı, süreçler, kültür ve iklim gibi ana başlıklar altındaki; “yükseköğretimin organizasyonu ve yönetimi, yükseköğretime erişim ve dezavantajlı gruplar, yükseköğretimde kalite ve akreditasyon, esneklik ve çeşitlilik, hesapverebilirlik ve şeffaflık, bilimsel özgürlük ve idari özerklik, eğitim/öğrenme ortamları ve yöntemleri, uzaktan eğitim ve dijital dönüşüm, açık bilim ve açık erişim, akademide liyakat ve ehliyet, akademik liderlik, uluslararasılaşma, eğitim, araştırma, bilim ve meslek ahlakı" gibi pek çok alt başlıkta paydaşlar tarafından gündem konusu önerilebileceği belirtildi.
Paydaşların önerisi alınıp askıya çıkarıldıktan sonra Şura gündemi belirlenecek
Gelen önerilerin tasnif edilip değerlendirilmesinin ardından, bu öneriler YÖK'ün internet sayfasında askıya çıkarılacak ve böylece yapılan öneriler ve geri bildirimler doğrultusunda Şura gündemine nihai şekli verilecektir.
Şura, Yeni YÖK'ün “yükseköğretimde katılımcılık" ilkesinin bir tezahürü
Gönderilen yazıda Yeni YÖK'ün, yükseköğretimle ilgili kendisine yasalarla verilen görev ve sorumlulukların bilincinde olduğu, “daimi tekamül" anlayışıyla, bir plan ve felsefi bakış içinde hareket ettiği vurgulanarak sistemin gelişmesine akademik ve idari açıdan liderlik etmeye çalıştığı ifade edildi.
Yeni YÖK'ün eğitim kurumlarının, topluma ait olduğu ve topluma hizmet için var olduğu düşüncesini benimsediğinden hareketle “yükseköğretimde yetki devri, gücün paylaşılması, birlikte yönetim" gibi kavramlara önem verildiği vurgulanarak buna dönük mevzuat düzenlemeleri ve yetki devri süreçlerinin sürdürüldüğü de hatırlatıldı.
Şura, Türk Yükseköğretiminde en geniş çerçevede katılımcılığı arayan ilk girişim olacak
YÖK, son olarak yükseköğretimde geniş bir mutabakatla daha iyiyi arayan bir süreç olmasının arzu edildiği I. Yükseköğretim Şura'sının, aynı zamanda yükseköğretim tarihimizde en geniş çerçevede katılımcılığı arayan ilk girişim olacağının altını çizdi ve paydaşların katkılarının Şuranın başarısı için çok önemli olduğunu belirterek tüm paydaşları bu sürece katkı sağlamaya çağırdı.
Şuraya katılım ve katkıları istenilen kurum ve kuruluşlar; üniversiteler, ilgili bakanlıklar, TBMM ilgili komisyon üyeleri, siyasi parti temsilcileri, TÜBA, TÜBİTAK, Yükseköğretim Kalite Kurulu, ÖSYM, Ulusal Ajans, YTB, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu gibi kurumlar, Sendikalar, Sanayi ve Ticaret Odaları, Meslek Odaları, Sivil Toplum Kurumları ile alan farklılıkları ve üniversite çeşitliliği dikkate alınarak YÖK tarafından belirlenecek nesnel kriterlere göre seçilen öğrenciler.
Şura Kasım ayında yapılacak
Yazı yazılan kurumlardan 27 Temmuz 2021 tarihine kadar görüşlerini bildirmeleri istendi. Şura hazırlıkları paydaşlardan görüşlerin toplanmasıyla başlayacak. Toplanan bu görüşler tasnif edilerek “askıya çıkarılacak". İlgili tüm tarafların ileteceği görüşler sonucunda Şuranın gündemi belirlenecek ve farklı oturumlarda gündem maddeleri tartışıldıktan sonra konulara ilişkin teklifler, değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi için YÖK Genel Kurulu'na sunulacak.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.