banner

Avrupa Koleji toplumu refah içinde geliştirecek her projeyi destekliyor
Sosyal sorumluluk kavramı örgütler tarafından çalışanların onların ailelerinin, halkın ve toplumun hayat standartlarını yükseltip ekonomik ve kültürel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar olarak tanımlanmaktadır.

Anaokulundan yükseköğretime kadar bütün eğitim kademelerini kapsayan bir hizmet alanına sahip olan Avrupa Koleji Okulları, sosyal sorumluluk alanında da toplumun bütününü kapsayan bir vizyonla hareket ediyor. “Toplumsal misyonunun derinleşmesinin başarılı bir sosyal sorumluluk politikasıyla mümkün olduğunun bilincindeyiz” diyen Avrupa Koleji Okulları Bilim Kurulu Üyesi ve Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Adil Çağlar, kurumun sosyal sorumluluğa bakışını ve gerçekleştirlen çalışmaları anlattı.

Eğitim, adalet, güvenlikle birlikte en başta gelen kamu hizmetidir. Bu yüzden Avrupa Koleji Okulları temel uğraşı alanı olan eğitimi sadece öğrenci ve velileriyle sınırlı tutmayıp, toplumun bütününü kapsayan bir vizyonla toplumsal sorumluluk stratejisinin odağına yerleştirmiştir. Eğitim, Avrupa Koleji’nin gücü ve birikimidir, en iyi yaptığı iştir.

Avrupa Koleji Okulları kurulduğu yıldan bugüne kendini ülkemizin, bölgemizin ve insanlığın bir parçası olarak görmektedir. Vizyonunu oluşturan büyük resimde bütünlük ve birlikte var olmak ilkesi vardır. Çalışanların hizmet alanların yaşam kalitesini iyileştirmenin ötesinde kentin, bölgenin yaşam kalitesinin geliştirilmesi için hizmet alanları projeler ve stratejiler oluşturmaktadır.

Sosyal sorumluluk kavramı örgütler tarafından çalışanların onların ailelerinin, halkın ve toplumun hayat standartlarını yükseltip ekonomik ve kültürel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar olarak tanımlanmaktadır.

Biz, içinde yaşadığımız toplumun sosyoekonomik ve çevresel ihtiyaçlarını paydaşlarımızla kurumsal varoluşumuzun bir boyutu, ilişkilerimizin bir parçası olarak algılıyoruz. Tüm çözüm ortaklarımıza ve topluma karşı sorumlu davranmayı ve kararlarımızı bu yönde almayı ilke edindik. Geleceğimizi ilgilendiren toplum ve bireyi sağlıklı kılacak refah içinde geliştirecek her türlü projeyi desteklemeyi sosyal sorumluluk olarak görmekteyiz. Bu çalışmalar, planlı bir arayışı, planlı bir iş birliğini, planlı bir kaynak yaratımını paydaşlara karşı sorumluluğu ve sürekliliği zorunlu kılmaktadır. Okulun, yaşaması, güçlenmesi, toplumsal misyonunun derinleşmesi başarılı bir sosyal sorumluluk politikasıyla mümkün olduğunun bilincindeyiz.

Avrupa Koleji Okulları’nın sosyal sorumluluk ile ilgili kabulleri

* Avrupa Koleji bir eğitim kurumu olarak dünyada tek başına var olamayacağının farkındadır.

* İçinde varolduğumuz toplumun geleneği, yardımlaşma ve paylaşmayı esas alan bir kültüre dayanmaktadır.

* Sosyal Sorumluluk sadece bir iyilik hareketi değil, ahlak ve sorumluluk duruşudur, yeni değerler anlam ve ilişkiler yaratma fırsatıdır.

* Sosyal sorumluluk bir hayır, hatır, moda, reklam işi değil, vizyon, kültür, sorumluluk, kurumsal gelişim  işidir.

Sosyal Sorumluluk projesi standartlarımız şöyle sıralanabilir;

•             Gerçekleşebilir olması

•             İhtiyaç duyulur olması

•             Kurum vizyonu ve kültürüne uygun olması

•             Paydaşlarla birlikte çalışma ve sorumluluk bilinci geliştirebilir olması

•             Yaratacağı katma değerin kalıcılığı

Avrupa Koleji Okulları’nda Sosyal Sorumluluk Projesi Geliştirme Aşamaları

Velilerden çalışanlardan öğrencilerden ve eğitim paydaşlarından gelen öneriler, eğitim uygulamaları sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlar, sosyal sorumluluk proje önerileri Avrupa Okulları Müdürler Kurulu, Bilim Kurulu ve Avrupa Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Seçilen sosyal sorumluluk projelerinin fizibilitesi çıkartılır. İlgili birimlerden proje yürütüme ekibi oluşturulur. Süreçler ve sonuç yönetici ve diğer ilgililer tarafından takip edilir ve değerlendirilir.

Avrupa Kolejinde Sosyal Sorumluluk hizmetleri dört kategoriye ayrılır;

a) Fiziki Hizmetler: Avrupa Eğitim Vakfı olarak TOGEM (Toplumsal Gelişim Merkezi) ile anaokulları yapım projeleri geçekleştirildi. Üsküdar, Zeytinburnu ve Arnavutköy bölgelerinde üç anaokulu yaptırılmış ve bu okulların fiziki ve teknolojik donanımı sağlanmıştır.

b) Eğitim Hizmetleri: Avrupa Koleji Okulları bulundukları bölgelerin eğitim yöneticileri belediyeleri ve eğitim önderleriyle bir araya gelerek çevrede öğretmenlerin velilerin ve öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını her yıl karşılamaktadır. Özellikle Haziran ve Eylül dönemlerinde okullarımızda ve Meslek Yüksekokulumuzda çalışan eğitim uzmanları öğretmenlere hizmet içi eğitim hizmeti sağlamaktadır.  Bu uygulama kurumsal bir gelenek halini almıştır.

c) Akademik Nitelikli Projeler:  Avrupa Koleji Okulları altı adet uluslararası kongre düzenlemiştir ve bu kongreleri geleneksel hale getirmiştir. Kongrelerin yılları ve konuları aşağıdadır:

I. Eğitim kongresi (11.05.2003)

Avrupa ile Entegrasyon sürecinde Türkiye’de Almanca Eğitimi

II. Eğitim kongresi (08.05.2004)

Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi

III. Eğitim Kongresi (14.05.2005)

Türkiye’de Meslek Dili Olarak Almanca Öğretimi

IV. Eğitim Kongresi (13.05.2006)

Çok Kültürlü Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi

V. Eğitim Kongresi (12.05.2007)

İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş: Yöneltme, Sınavlar ve Uluslararası Uygulamalar

VI. Eğitim Kongresi (03.05.2008)

3-12 Yaş Çocuklarında Matematiksel Düşünce Eğitimi

Ayrıca İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve benzeri kamu kuruluşlarıyla TÖDER, Özel Okullar Birliği gibi sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak akademik toplantılar çalıştaylar yapmayı sosyal sorumluluk politikasının önemli bir ögesi ve geleneği  haline getirmiştir. Bunlardan bazıları; İstanbul’da Çocuk Sesleri çalıştayı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÖDERle, Meslek Liselerinin Sorunları çalıştayı- İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüyle, 2023 Perspektifinde Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Sempozyumu- Marmara Üniversitesiyle birlikte)

d) Öğrencilere Destek Projesi: Avrupa Eğitim Vakfı aracılığıyla devlet okullarında okuyan ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerine burslar eğitim bursları, meslek yüksekokulumuzda okuyan öğrencilere burslar vermektedir. Bu bursların yıllık toplamı 11 milyon TL’ye ulaşmaktadır.

e) Öğrencilerin Sosyal Sorumluluk Projeleri Avrupa Koleji Okullarında sosyal sorumluluk projelerinin ikinci ayağı öğrencilerle yapılan projelerdir. Bu projelerin birinci amacı Avrupa Koleji Okulları öğrencilerinin toluma hizmet vizyonu kazanması, toplumsal sorumluluk ve yardımlaşma bilinci kazanmasıdır. İkinci amacı ise sosyal alanda problemlerin çözümüne katkı sağlaması ve kurumun imajının daha olumlu hale gelmesidir. Bu projelerden bazıları şöyle sıralayabiliriz;

1) Mavi Kapak Projesi: bütün öğrencilerimiz rehber öğretmenlerin liderliğinde mavi kapak toplama projesini oluşturdular. Bu proje hala devam etmektedir. Toplanan kapaklar lojistik hizmeti sağlayan kurumlara teslim edilmektedir.

2) Pet şişe kampanyası: Yedikule hayvan barınağının başlatmış olduğu kampanyaya tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerimiz öğretmenlerinin ve rehber öğretmenlerinin liderliğinde katıldılar. Toplanan pet şişeler karşılığında Yedikule hayvan barınağındaki hayvanlar için mama ve ilaç yardımı yapılmaktadır.

3) Birlikte varız, birlikte mutluyuz Projesi: Okulumuz Balıklı Rum Hastanesi ile komşu durumdadır. Ülkemizin en büyük yaşlı bakım birimlerinden birisi buradadır. Öğrencilerimiz yıl boyunca huzurevi sakinlerini ziyaret ederek onların mutluluklarına katkı yapmaktadır. 

4) Eko okul projesi: Avrupa Koleji Okulları, öğrencilere çevre bilincini çevre bilinci olan okulda yaşayarak kazandırmaktadır. Eko okul standartlarına göre eğitim yaptığını belgeleyerek mavi bayrak hakkını kazanmıştır.

Sonuç olarak, Avrupa Koleji Okulları toplumun bölgenin ve insanlığın bir parçası olarak kendi mutlu ve başarılı geleceğinin mutlu ve başarılı bir toplumda olduğunun bilincindedir. Varlık nedeninin bu bilince dayandığının farkındadır. Toplumsal sorumluluk projeleri Avrupa Koleji Okullarının temel ve en önemli misyonlarından birisi olarak varlığını sürdürmekte ve genişleyerek ve daha da etkinleşerek bu projeleri sürdürmeye devam edecektir. 

Önümüzdeki yıllarda projelerin kapsamı İstanbul bölgesini aşacak yurt ve dünya ölçekli projeler oluşturulacaktır. Planlama ve çalışmalarımız bu yöndedir.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.