banner

Uzaktan eğitimle ikinci bir meslek sahibi olabilirsiniz
Arel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ümit Ataman, uzaktan eğitimin, üniversite mezunu olmakla birlikte “Hayat Boyu Öğrenme” hedefini benimseyen bireylere ikinci bir meslek edinebilme olanağı sağlayacağını vurguluyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte eğitim anlayışında değişmeler yaşanıyor. Öğrencilerin bu değişimi yadırgamak yerine tercih etmeleri üniversitelerin uzaktan eğitim konusunda birçok çalışma yapmasına vesile oluyor. Ülkemizde uzaktan eğitimi uygulayan üniversitelerden olan Arel Üniversitesi de uzaktan eğitime büyük önem veriyor. Üniversitenin uzaktan eğitim programlarında sanal sınıf ortamında gerçekleşen eş zamanlı derslerde öğrenciler, derse görüntülü ve sesli olarak bağlanabiliyor, ders içerisinde soru sorabiliyor ve dosya paylaşımları yapabiliyor. Eğitime büyük ölçüde katkı sağlayacak yeni bir öğretim yöntemi olan uzaktan eğitimin güncel eğitim araçlarını kullanarak gelecekteki sanal üniversitelerin temelini oluşturacağını söyleyen Arel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ümit Ataman, uzaktan eğitimle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Üniversitenizde hangi programlarda uzaktan eğitim veriliyor? Bu programların özellikleri nelerdir?

İşletme Yönetimi (e-MBA) Yüksek Lisans Programı: Bu program farklı lisans eğitimlerinden gelen tüm öğrenciler için tasarlanmıştır ve başvuru için hiçbir iş deneyimi ön koşulu bulunmamaktadır. İş yaşamında profesyonel iş deneyimi kazanırken aynı zamanda İşletme yüksek lisansı yapmak isteyen öğrenciler için de uygundur. İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 3 dönemlik bir programdır. Her yıl Güz ve Bahar döneminde öğrenci kabul edilir. Program, geleceğin başarılı profesyonel yöneticileri olma potansiyeline sahip öğrencilere eğitim temelini kazandırmaya yönelik hazırlanmıştır. Programa katılmanın ön koşullarından biri lisans mezunu olmaktır.

Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı: Tüm dünyada Yönetim ve Organizasyon yüksek lisans ve doktora programları üniversitelerin en itibarlı programları konumundadır. Programın amacı Türkiye ve dünyanın önde gelen işletmelerinde çalışabilecek uzmanlar yetiştirmek ve öğrencilere ABD ve dünyanın önde gelen yüksek lisans programları ile eş değer düzeyde uzmanlık sağlamaktır. Söz konusu program yoğundur ve öğrencilerden bilimsel yayın yapmaları ve akademik olarak bu alana katkıda bulunmaları beklenmektedir. Burada amaç, dünya üzerinde yönetim uygulamalarını etkileyen kritik konulara ilişkin bilgi yaratma ve bu bilgileri paylaşmadır. Programımız, iş dünyasının yönetim alanındaki gereksinimlerine göre tasarlanmıştır. Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, Değişim Yönetimi, Liderlik gibi dersler aracılığıyla Uzaktan Eğitim, interaktif yapısıyla lisansüstü eğitime yeni bir boyut kazandırmayı hedefleyen bir profesyonel yönetici yetiştirme programıdır.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı: Bu program, başta hastaneler olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında yönetimi üstlenecek sağlık kurumları işletmecileri yetiştirerek yöneticilik beceri ve görgülerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programda işletmecilik ile ilgili derslerin yanı sıra, sağlık kurumlarının finansal yönetimine ve sağlık hizmetlerinin pazarlanmasına yönelik dersler yer almakta olup; sorunları teşhis edebilme ve çözüm üretebilme yetileri kazandırmak hedeflenmiştir. Program, sağlık kurumları yönetici adayları için tasarlanmıştır ve başvuru için hiçbir iş deneyimi ön koşulu bulunmamaktadır. Bu program 3 yarıyıllık bir programdır. Her yıl Güz ve Bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Bu programdan mezun olanlar, yurt içinde ve yurt dışında tüm hastane ve sağlık kurumlarında değişik kademelerde yönetici olarak görev alacaklardır.

Uzaktan eğitim programlarının örgün eğitim programlarından farkları nelerdir?

Uzaktan Eğitim Programlarımızın mezunları ve örgün öğretim mezunları arasında hiçbir fark yoktur. Diplomalarımız YÖK onaylı olup örgün öğretim diplomalarına eşdeğerdir. Örgün eğitimden farkı, Uzaktan Eğitim Sistemi’nde hem ders veren öğretim elemanları, hem de öğrenciler eğitim için üniversiteye veya belirlenmiş herhangi bir mekana gelmezler. Programa kayıtlı herkes dünyanın herhangi bir noktasında, yolda, seyahatte, tatilde, iş gezisinde kablosuz internet bağlantısına sahip taşınabilir bilgisayarıyla, interaktif bir biçimde sanal sınıflarda derse katılabilirler. Öğrenci adaylarının görüşleri alınarak program açılış planlamaları yapılmaktadır.

Öğrenciler en çok hangi programınızı tercih ediyorlar?

Yüksek lisans programlarımızın tamamının kontenjanları dolmaktadır. Özellikle yeni açılan Sağlık Kurumları Yöneticiliği programına talep yoğun olmaktadır.

ÖĞRENCİLER UZAKTAN EĞİTİMİ TERCİH EDERKEN ACELE ETMESİNLER

Öğrenciler uzaktan eğitimi tercih etmeden önce nelere dikkat etmeliler?

Öğrenciler uzaktan eğitimi tercih etmeden önce; eğitim için kullanılan alt yapının yeterli olup olmadığına, bilgiye erişim kolaylığına, öğrencinin okula gelme zorunluluğunu ortadan kaldırıp kaldırmadığına, öğrenme fırsatları ve seçeneklerine, öğretim ortam ve metotlarına, tüm bireylerin eğitimden eşit yararlanmasını sağlamasına, dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan öğrenci ve eğitimcilerin aralarında etkili iletişim kurma fırsatı sağlamasına, bireylerin farklı eğitim gereksinimi duymaları ve mevcut eğitim sisteminin bunu karşılayamadığı durumlarda yeni olanaklar geliştirerek, bireysel, bağımsız öğrenme ile kitle eğitiminin sağlanmasına dikkat etmeliler.

Üniversiteniz de lisansın yanında yüksek lisans için de uzaktan eğitim programı uygulanıyor. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Uzaktan Eğitim Sistemi, iş hayatının yoğun temposu nedeniyle üniversite ortamında eğitimini tamamlayamayan bireylerin eğitimlerine devam etmesine, üniversiteye olan fiziksel mesafe veya maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimini sürdüremeyen bireylerin yeniden üniversiteye dönmesine, üniversite mezunu olmakla birlikte “Hayat Boyu Öğrenme” hedefini benimseyen bireylerin ikinci bir meslek edinebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu doğrultuda yüksek lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda iş hayatını da sürdürmek isteyenler ya da bulunduğu şehrin dışındaki bir üniversiteden yüksek lisans eğitimi almak isteyenler için çok önemli bir alternatif haline gelen uzaktan eğitim, çağımızın getirdiği teknolojik gelişmelerle birlikte örgün eğitimle yarışabilecek kalitede eğitim sunabilmektedir. Uzaktan eğitim programlarına YÖK onayı verilmesi de uzaktan eğitimin gerçek anlamda yüksek lisans eğitimi verebildiğinin ve yüksek lisans programının gereklerini yerine getirebilecek bir eğitim platformu sağladığının bir göstergesi sayılmaktadır.

Uzaktan eğitimin kayıt şartları ve ücretleri hakkında bilgi verir misiniz?

Öğrenci adayları web sayfamızda yer alan ön başvuru formunu doldurarak, sitede belirtilen evraklar ile kesin kayıt işlemlerini yaptırabilir. Tezsiz yüksek lisans programının ücreti 9.975 TL.dir. Üniversitemizden mezun olanlara yüzde 25, meslek gruplarına yüzde 40 indirim yapılmaktadır. Daha detaylı bilgileri üniversitemizin (0212) 540 96 96 / 2178-2179-2163-2214-2123-2198-2150 numaralı Uzaktan Eğitim Bilgi Hattından ulaşıp öğrenebilirler.

UZAKTAN EĞİTİMİ ÖNEMLİ KILAN YAŞAM BOYU EĞİTİM FELSEFESİNİN YAYILMASIDIR

Uzaktan eğitimin Türkiye’deki gelişimi ve geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Uzaktan Eğitim ile klasik üniversite düzeni ortadan kaldırılarak, çağdaş, etkili, çalışan ve öğrenci merkezli, gerçekçi, esnek, dünyanın ve iş hayatının gereklerine uyumlu akademik örgüt tasarımı ile geleceğin üniversitesi olmaya aday bir yapı kurulmaktadır. Eğitime büyük ölçüde katkı sağlayacak yeni bir öğretim yöntemi olan Uzaktan Eğitim, güncel eğitim araçlarını kullanarak gelecekteki sanal üniversitelerin temelini oluşturmaktadır. Uzaktan Eğitim olarak nitelikli bir akademik kadronun yanında, Türkiye’nin hatta dünyanın tüm üniversitelerindeki seçkin öğretim üyeleriyle zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın eğitim-öğretim yapma planlanmaktadır. Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yapısı göz önüne alındığında; özellikle kırsal kesimlerdeki öğrencilere eğitim olanağının götürülebilmesine olanak veren Uzaktan Eğitim, fırsat eşitliğini sağlayabilmek adına büyük önem arz etmektedir.

Avrupa ülkeleri arasında en genç nüfusa sahip ve nüfus artış hızı en yüksek olan ülke Türkiye’dir. Bu genç nüfus her düzeyde iyi eğitilebildiği takdirde gelecek için büyük bir potansiyel, aksi takdirde ise büyük bir sorun kaynağı olacaktır. Bu nedenle eğitimin yaygınlığını ve kalitesini arttırmak gerekir, Türkiye’de her düzeydeki eğitim kadroları sayı ve nitelik bakımından yetersizdir. Bu doğrultuda da Uzaktan Eğitim’e büyük görevler düşmektedir.

Teknolojinin de gelişmesiyle bilgiye ulaşma anlamında birçok zorluğu ortadan kaldıran uzaktan eğitimin, gelecek yıllarda özellikle Türkiye’de tercih edilecek bir öğrenim sistemi olacağını düşünüyoruz. Uzaktan eğitimi Türkiye için önemli kılan diğer bir boyut ise, yaşam boyu eğitim felsefesinin yayılmasıdır.

UZAKTAN EĞİTİMİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

Uzaktan eğitimin örgün eğitime göre ne gibi avantajları ve dezavantajları vardır?

Avantajları,

Öğrenciler istedikleri zaman, istedikleri yerden eğitim alabilmekte, böylece sınıf zamanına bağlı kalmadan ve kendi öğrenme hızlarında çalışabilmektedirler. Derslerin kayıt altına alınarak daha sonradan izlenilebilir olması kişisel planlara göre öğrenilebilen bir ortam eğitimi sağlamaktadır.

Farklı farklı coğrafik konumlarda daha fazla kişiye ulaşması gereken öğretimin zamanında verilmesi sağlanmaktadır.

Çok farklı yerlerde olabilen konu uzmanlarına gerçek zamanda erişim sağlanabilmektedir.

Öğretim ortam ve metotlarında artan esneklik sağlanmaktadır.

Öğretmen ve öğretim ortam kaynaklarının paylaşımındaki artış, çağımızın getirdiği teknolojik imkanlar internette verilen eğitimde aktif olarak kullanılabilmektedir. Multimedya öğelerinin tümünün çok kolay ve ücretsiz olarak (video ve görsel, işitsel tasarımlar) kullanılmasını sağlamaktadır. Teknolojik imkanlar sayesinde zengin işitsel ve görsel tasarımlar eğitimi çekici hale getirmekte ve öğrenmeyi artırmaktadır.

Öğrencinin çalıştığı yerde eğitilmesinin sağlanması ile üretkenlik artmaktadır.

Uzaktan eğitim, eğitim masraflarında önemli yer tutan yol masraflarını ve diğer harcamaları önemli derecede azaltmaktadır.

Öğrencilerin derslere erişimini kolaylaştırmakta, bilgiye erişimi hızlandırmakta ve kolaylaştırmaktadır.

Uzaktan Eğitim fiziksel ulaşım ve kaybolan zaman gibi olumsuzlukları giderme yönünde her geçen gün yeni çözümler üretmektedir.

Dezavantajları;

Eğitimde etkileşimin yetersiz olması veya olmaması durumunda, öğretmenin mimik, vücut hareketleri, ses tonu gibi anlatımı doğrudan etkileyecek yardımcı unsurlardan yararlanamaması,

Akademisyen ve öğrencilerin web tabanlı eğitim araçlarının kullanımı konusundaki eksiklikleri,

Öğrencilerin internet üzerinden eğitimin getireceği avantajlardan yeterince faydalanamaması,

Bağlantıların herhangi bir sebeple kopabileceği veya kurulamayabileceği, kırsal bölgelerden internete girebilmenin hala bir sorun olması, uydu ve kablo iletişiminin henüz ihtiyaca cevap verebilecek düzeyde olmaması, internet olanaklarının iyileştirilememesi sonrasında iletişimde etkinsizlik,

Kişisel anlamda öğrenme motivasyonuna yani içsel disipline sahip olmayan kişiler için uygun olmaması,

Aktif öğrenmeyi desteklenmesine karşın, televizyonda olduğu gibi pasif olarak izlemeye neden olabilmesi.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.