banner

Uzmanlar LGS sorularını yorumladı
Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları Liseye Geçiş Sınavı sorularını değerlendirdi.

lgsTülay Uğurludural - Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı
Bu yılki LGS Türkçe sınavı, konu kapsamı açısından MEB tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda daraltılan kazanım içeriğine uygun sorulardan oluşmuştur.Sınavda okuma anlama sorularına ağırlık verilmiş; metin türleri, dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretlerine ait sorulara hiç yer verilmemiştir.
Türkçe sınavında daha çok kısa metinlerden oluşan klasik soru tiplerine yer verilmiş olmakla birlikte bazı soruların çeldiriciliğinin oldukça kuvvetli olduğu görülmüştür. Sözcük dağarcığı zengin ve kavram bilgisine sahip öğrenciler, metin sorularında daha kolay çıkarımda bulunabilmişlerdir. Tablo ve grafik soruları, aynı zamanda dikkati de ölçtüğü için bu soruların sınavın ayırt edici soruları olduğu söylenebilir. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısına dikkat edip odaklanarak okuyan, anahtar ifadeleri göz önünde tutarak metni değerlendiren öğrenciler; bu sorularda öne çıkacaktır.
Okuma anlama sorularının ağırlıkta olduğu bu sınavda akıl yürütme ve analiz yapma becerilerini ölçen metinler, tablo ve grafik yorumlama soruları sınavın belirleyici soruları olarak öğrencilerde hem dikkatli okuma hem de test çözüm tekniklerini uygulayabilmeyi gerekli kılmıştır.
LGS Türkçe soruları, kitap okuma alışkanlığını kazanmanın, sözcük bilgisine ve soru çözüm tekniklerine hâkim olmanın önemini ortaya koymuştur.

“DİKKATİ ÖLÇEN VE YORUMA DAYALI SORULARLA KARŞILAŞTIK”
Yasemin Arayan -Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sınavda yer alan tüm sorular 8. Sınıf öğretim programına ait kazanımlarından oluşmaktadır. Ancak son üniteden soru sorulmamıştır.Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiştir. Sınavda direkt bilgi soruları değil de daha çok öğrencinin yorumlama, analiz becerilerini ölçen sorular sorulmuştur. Bu doğrultuda değerlendirdiğimizde geçen yıllara göre yoruma dayalı sorulara daha fazla yer verildiği söylenebilir. İrade ile ilgili soruda metnin iyi yorumlanmaması durumunda öğrenci çeldirici seçeneğe gidebilecektir. Öğrenciler sınav genelindeki tüm sorularda soru köküne dikkat ettikleri takdirde doğru cevaba rahatlıkla ulaşabileceklerdir.

“SORULARDAKİ FARK, HARİTA VE KRONOLOJIK DİZİN İLE KENDİNİ GÖSTERDİ.”
Ferda Gençel -Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı
T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin 2021 LGS soruları incelendiğinde; 7. Ünite olan “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ünitesi hariç diğer bütün üniteleri kapsayan bir sınav olmuştur.2021 LGS soruları öğrenciler tarafından uzun gibi görünse de kazanımlara ait bilgilere hâkim olan öğrencilerin yapabileceği yeni nesil sorulardan da oluşmaktadır. Ayrıca MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik taşımaktadır.Daha önceki yıllarda MEB’in örnek sorularında yer almasına rağmen bu yıla kadar LGS’de karşılaşılmayan harita okuma ve yorumlama becerisi, kronolojik dizin soruları yeni nesil sorular olarak yer almıştır.Atatürk Dönemi Türk dış politikası ile ilgili harita sorusu sınavın tek öncüllü sorusudur pharmaciepourhomme.fr. Bu soruda öğrencilerin haritayı yorumlama becerisi önem kazanmıştır.Amasya Genelgesi kazanımı ile ilgili soruda konuya hâkim olmayan öğrenci güçlü çeldiriciye takılıp yanlış cevap verebilir.Daha önceki yıllarda Birinci Dünya Savaşı’ndaki cepheleri sorgulatan sorulardan farklı olarak; son dönemlerde gündemde yer alan Irak Cephesi içerisinde yaşanan Kutü-l Amare Zaferi ile ilgili bir soru sorulmuştur.T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin temel taşı olan kavram bilgisine sahip öğrencilerin yapabileceği sorular da sınavda görülmektedir.Anlama düzeyindeki sorularının çoğunlukta olduğu, öğrencilerin muhakeme gücünü ortaya koyan ve çıkarım yapabilecekleri becerileri ölçen soruların mevcut olduğu söylenebilir.Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözme alışkanlığı olan, ders kitabını takip eden, harita okuma becerisi gelişmiş olan, örnek soruları dikkate alan öğrencinin çözebileceği bir sınav olduğunu söylemek mümkündür.

"SORULAR ÖĞRENCİLERİN İLGİLİSİ ÇEKECEK İÇERİKLERDEN OLUŞMUŞTUR’’

Talar DONİKOĞLU- Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı
LGS 2021 İngilizce soruları MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla içerik olarak da görsel ve sayfa yerleşimi olarak da benzerlik göstermektedir. Görsellere ve tablolara ağırlık verilen sorulardaöğrencilerin tabloda verilen bilgileri kullanarak çıkarım yapma becerileri ölçülmüştür. Günlük hayatla ilişkilendirilmiş diyaloglara dayalı sorularda öğrencilerin dikkatlerini ölçen, sorunun tamamını ve tüm seçenekleri dikkatle okumalarını gerektiren sorular vardır. Geçen yıla kıyasla paragraf okuma sorularından çok öğrencilerin ilgilisi çekecek içeriklerden oluşan görsel ve tablolu sorulara yer verilmiştir. Sorular, öğrencilerin yorum becerilerini ortaya çıkarırken dikkatlerini de ölçmekte olupsınavdaki tüm sorular net ve anlaşılır bir şekilde kazanımlara dengeli olarak dağılmıştır. Kelime bilgisi bağlam içerisinde verilerek ölçülürken, dilbilgisi İngilizce’nin sarmal gelen yapısından dolayı dolaylı olarak soruların içinde yer almaktadır. Ancak dilbilgisini ölçen soru bulunmamaktadır. Sorular, konuyahakim olan öğrencilerin üzerinde çok zaman harcamadan çözebilecekleri cevabı net olan sorulardır. Sınavın içeriği öğrencilerin yaş grubu ve ilgi alanlarına uygun konular, görseller ve günlük konuşmalardan oluşmaktadır. Öğrencilerin en temel akıl yürütme becerilerini kullanarak rahatlıkla cevaplayabileceği sorulardan oluşan bir sınav oluşturulmuştur.

"BASİT MAKİNA İLE DNA VE GENETİK KOD KONULARINA AİT BELİRLEYİCİ SORULAR BULUNMAKTA"
Senem Ertün - Bahçeşehir Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı
Sorular MEB tarafından yayımlanan kazanımlara ve MEB örnek sorularının mantığına paralellik göstermektedir. Sınavın geneline baktığımızda geçen yıllara göre eleyici soruların ve çeldirici seçeneklerin fazla olduğu görülmektedir. Soru metinleri genel olarak anlaşılır bir dille yazılmıştır. Okuma, anlama ve çıkarım gücünün ölçüldüğü sorulara yer verilmiştir. Örnek sorularda değinildiği gibi grafik yorumlama ve deney sorularına da değinilmiştir. Deney soruları öğrencilerin düşünme ve çıkarım yapma gücünü test eder niteliktedir. Basit makine konusu ile DNA ve Genetik Kod konusu soruları bu testin belirleyicileri olacaktır. Sınavda yer alan soru sayısı ilk altı ünitenin kazanım dağılımına göre paralellik göstermektedir. Son ünite olan “Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi”nden soru gelmemiştir.

"BU YIL DA SINAVIN BELİRLEYİCİ TESTİ MATEMATİK OLDU"
Özgür Aytekin- Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı
Soruların tamamında öğrencilerin soruları somutlaştırarak daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmıştır. Şekilli soruların bazılarında ise şekiller soruyu yorumlamanın yanı sıra sorunun çözümünde etkin rol oymaktadır. Matematik okur-yazarlığı bundan önceki LGS sınavlarında olduğu gibi ön planda tutulmuştur. Sınavda MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla paralellik gösteren sorulara yer verilmiştir. Soruların anlatımında net ifadeler kullanılmış ve çoğu soru günlük hayatla ilişkilendirilerek öğrencinin soruları daha rahat anlaması sağlanmaya çalışılmıştır.Sınavda değerlendirme ve analiz yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini ölçen soruların yoğun olduğu görülmekledir. Öğrencilerin soruların çözümü için kullanılacağı çözüm basamaklarını belirlemesi için harcadığı sürenin daha önceki yıllarda çıkan sorulara göre daha fazla olduğu gözlenmektedir. Sınavın geneline bakıldığında sınavın zor olduğunu söylemek mümkündür. Sınavda ilk 5 ünitenin bütün konularından soru bulunurken 6. Ünite konularından soru bulunmamaktadır.Matematik dersine ait testin önceki senelere göre daha zor olduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı sınavın belirleyici dersinin yine matematik testi olacağını söylemek mümkündür.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.