banner

27 yıllık YÖK yönetmeliği değişti
Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ni değiştirerek, özellikle izinsiz yürüyüş, boykot, cinsel taciz, silah ve bıçak kullanma ve taşıma, alkol alma, öğretim görevlilerine saldırma ve kavga gibi suçlarda öğrencilere ağır disiplin suçları getirdi.

ykYükseköğretim Kurulu (YÖK), 27 yıllık Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ni değiştirerek, özellikle izinsiz yürüyüş, boykot, cinsel taciz, silah ve bıçak kullanma ve taşıma, alkol alma, öğretim görevlilerine saldırma ve kavga gibi suçlarda öğrencilere ağır disiplin suçları getirdi.

YÖK tarafından hazırlanan "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1985 tarihli 27 yıllık eski yönetmenlik yürürlükten kaldırılırken, yeni yönetmenlik, özellikle üniversitelerdeki siyasi eylem ve yürüyüşleri önleyici ağır disiplin suçları getiriyor.

Okuldan atılma suçları

Yapılan değişikliğe göre, Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçlarının, "Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek, Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, satın almak, başkalarına vermek ve ticaretini yapmak, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak ve Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek" şeklinde olduğu kaydedildi.

Silah ve bıçak taşıyana, eylem yapana 2 yarıyıl uzaklaştırma

Yükseköğretim kurumundan 2 yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçlar ise şu şekilde uygulanacak, " Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına engel olmak, Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmalarını engellemek, Bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak, Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, taşımak, bulundurmak, Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek, Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak, Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve bulundurmak ve Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak."

1 Yarıyıl ceza verielecek eylemler

Yükseköğretim kurumundan 1 yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler de ise, "Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek, Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak, Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak, Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak, Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek, Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek ile Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak" şeklindeki maddeler üzerinde uygulama yapılacak.

Üniversitede alkol yok, boykot yok, izinsiz yürüyüş yok

Yükseköğretim kurumundan 1 haftadan 1 aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler için ise uygulanacak maddeler şu şekilde, " Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak, Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek, Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak, Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak, Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak, Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek ile Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek."

Kınama cezası verilecek maddeler

"Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek, Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak, Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz afiş ve pankart asmak, Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek, Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek" şeklindeki suçlar için ise öğrencilere Kınama Cezası verilecek.

Uyarı cezası uygulanacak eylemler

Üniversitelerde uyarma cezasını gerektiren eylemler ise şu şekilde; " Yükseköğretim kurumu yetkililerince sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak, Yükseköğretim kurumu yetkililerince tesbit edilen yerler dışında ilan asmak, Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek."

Yönetmenliğe göre, aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmeyecek. Öğrenci hakkında ceza kovuşturması açılmış olması, kanuna göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının verilmesine engel teşkil etmeyecek. .

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.