banner

Yapay Zekâdan Yapay Zekâ Kursu
Burak Kılanç – Eğitim Yöneticisi

burak_kilancDeğerli Okurlarımız,
Dergimizin, “Koş Yapay Zeka, Koş” ismini verdiğimiz bu bölümünde yapay zeka (YZ) uygulamalarını eğitim-öğretim ile ilgili konularda “çalıştırıyoruz”. YZ’nın nasıl kullanılabileceği ve ürettiklerinin kalitesi ile ilgili okuyucularımızın fikir edinmesini amaçlıyoruz. Sorduğumuz sorulara/verdiğimiz görevlere, YZ uygulama/platformlarının ürettiklerini herhangi bir yorum ve düzeltme yapmadan sizlerle paylaşıyoruz.
Bu sayımızda, Yapay Zeka konusunda ortaokul seviyesinde düzenlenebilecek bir kurs programının müfredatı, sunum içerikleri, ödevleri, duyuru metni ve görsellerinin oluşturulması ile ilgili görev verdik yapay zeka’ya. Kim bilir, bu yazımızı okuyan bazı öğretmenlerimiz, yapay zeka konusunda bir kurs programı oluşturmaya sıcak bakabilirler.
İletiler ChatGPT 4.0’a İngilizce verilmiş, yanıtlar İngilizce alınmış, sonrasında Türkçe’ye tercüme yine YZ’den istenmiştir.

I am a science teacher in a private secondary school in Istanbul. Our school has as a dadicated computer lab. Almost every one of our students owns a mobile phone, tablets and/or a computers. The majority of our pupils' parents are middle-class or mid-to-upper-class white collar workers. Our students are typical members of late-z and/or alpha-generation cohorts. The school principal asked me to design an online “after-school” course on “introduction to AI and how to use it effectively as a student”. Target audiance of the course will ve 5th-6th-7th graders. (We do not anticipate that the eighth graders will be interested in the course, as they are concentrating on their national core examinations.). The course will be offered in twelve weekly sessions of three hours each, ideally on Saturdays. The course will be a paid one (not for free). At the end of the course, the students will receive a certificate that indicate their “participation” or “successfully completed" status. Please help me to prepare/offer/design:

* Detailed syllabus (weekly) of the course.

 

The content of  presentation slides that I can use in each session
* Hands-on” practices/tasks that I can use during the sessions
* Weekly assignments/projects that I assign to the students,
* Announcement/advertisement text for the course that will be sent to parents (emphasizing the necessity of developing AI skills for future success)
* A logo and three illustrations to be used for announcement/advertisement.

Please list me resources that I can use/study to prepare myself for tutoring in this course.

 

İstanbul'da özel bir ortaokulda fen bilgisi öğretmeniyim. Okulumuz, öğrencilere adanmış bir bilgisayar laboratuvarına sahiptir. Öğrencilerimizin neredeyse her biri bir cep telefonu, tablet ve/veya bilgisayara sahiptir. Öğrencilerimizin çoğunun ebeveynleri orta sınıf veya orta-üst sınıf beyaz yakalı çalışanlardır. Öğrencilerimiz, geç Z kuşağı ve/veya alfa kuşağı kohortlarının tipik üyeleridir. Okul müdürü, öğrencilere “yapay zekaya giriş ve bunu bir öğrenci olarak nasıl etkili kullanacakları” konusunda çevrimiçi bir “okul sonrası” kursu tasarlamamı istedi. Kursun hedef kitlesi 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri olacak. (Sekizinci sınıf öğrencilerinin kursa ilgi göstermeyeceklerini öngörüyoruz, çünkü ulusal temel sınavlarına odaklanıyorlar.) Kurs, ideal olarak Cumartesi günleri olmak üzere, her biri üç saatlik on iki haftalık oturumlar halinde sunulacak. Kurs ücretli olacak (ücretsiz değil). Kursun sonunda, öğrencilere “katılım” veya “başarıyla tamamlandı” durumlarını belirten bir sertifika verilecek. Lütfen hazırlamama/yapmama/tasarlamama yardımcı olun:
* Kursun detaylı müfredatı (haftalık).
* Her oturumda kullanabileceğim sunum slaytlarının içeriği.
* Oturumlar sırasında kullanabileceğim “uygulamalı” pratikler/görevler.
* Öğrencilere atayacağım haftalık ödevler/projeler.
* Kursun duyurusu/reklamı için ebeveynlere gönderilecek metin (yapay zeka becerilerinin gelecekteki başarı için geliştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak).
* Duyuru/reklam için kullanılacak bir logo ve üç ilüstrasyon.

Bu kursa hazırlanmam için kullanabileceğim/kaynak olarak inceleyebileceğim materyalleri listeleyin lütfen.

 

 

Müfredat/Sunum İçerikleri/Etkinlikler/Ödevler

Hafta 1: Yapay Zeka'ya Giriş

 • Slayt 1: Hoş Geldiniz & Kursa Genel Bakış
 • Slayt 2: Yapay Zeka Nedir? - Tanımlar ve kapsam.
 • Slayt 3: Yapay Zeka'nın Kısa Tarihi - Turing'den bugüne ana kilometre taşları.
 • Slayt 4: Yapay Zeka Türleri - Dar Yapay Zeka ile Genel Yapay Zeka örnekleri.
 • Slayt 5: Yapay Zeka Nasıl Çalışır - Algoritmalar ve makine öğrenmesinin temel kavramı.
 • Slayt 6: Yapay Zeka'nın Önemi - Yenilikte ve karmaşık sorunların çözümünde rolü.
 • Etkinlik Slaytı: Etkileşimli Anket - "Sizce yapay zeka ne yapabilir?"
 • Ödev/Proje: Yapay Zeka'nın tanımını yapın ve günlük hayatta karşılaşılan üç farklı Yapay Zeka uygulamasını araştırın. Bulduğunuz uygulamaların nasıl çalıştığını ve insanlar için nasıl bir yarar sağladığını kısaca açıklayın.

yapay_zekaHafta 2: Yapay Zeka'nın Günlük Hayatımıza Etkileri

 • Slayt 1: Günlük Hayatta Yapay Zeka
 • Slayt 2: Akıllı Cihazlardaki Yapay Zeka - Akıllı telefonlar, akıllı evler ve yardımcılar.
 • Slayt 3: Eğlence Sektöründeki Yapay Zeka - Akış hizmetleri, oyunlar ve içerik oluşturma.
 • Slayt 4: Eğitimde Yapay Zeka - Kişiselleştirilmiş öğrenme, öğretmen botlar ve eğitim uygulamaları.
 • Slayt 5: Yapay Zeka'nın Geleceği
 • Etkinlik Slaytı: Grup Tartışması - "Günlük rutininizde bir yapay zeka etkisi belirleyin."
 • Ödev/Proje: Kendi yaşamınızda Yapay Zeka'nın etkilerini gözlemleyin. Bir hafta boyunca kullandığınız akıllı cihazları, uygulamaları ve servisleri not alın. Her biri için, Yapay Zeka'nın nasıl bir rol oynadığını ve yaşamınızı nasıl kolaylaştırdığını tartışın.

Hafta 3: Veriyi Anlama

 • Slayt 1: Yapay Zeka'da Verinin Rolü
 • Slayt 2: Veri Kaynakları - Verinin nasıl toplandığı ve kullanıldığı.
 • Slayt 3: Veri İşleme - Veri temizleme ve hazırlığına giriş.
 • Slayt 4: Gizlilik ve Güvenlik - Veri korumanın önemi.
 • Slayt 5: Etik Veri Kullanımı - Yapay Zeka'da veriyi sorumlu bir şekilde kullanmak.
 • Etkinlik Slaytı: Vaka Çalışması - "Veri gizliliğinin önemi."
 • Ödev/Proje: Bir veri toplama projesi tasarlayın. Sınıfınızdaki öğrencilerin çeşitli özelliklerini (örneğin, en sevdikleri renk, spor dalı, kitap türü vb.) anket kullanarak toplayın. Topladığınız verileri nasıl işleyeceğinizi ve bir sonuca nasıl ulaşacağınızı açıklayın.

Hafta 4: Makine Öğrenmesi Temelleri

 • Slayt 1: Makine Öğrenmesi Nedir?
 • Slayt 2: Makine Öğrenmesi Türleri - Gözetimli ve gözetimsiz öğrenme.
 • Slayt 3: Algoritmalar ve Modeller - Algoritmaların nasıl öğrendiğine basit bir bakış.
 • Slayt 4: Makine Öğrenmesinin Uygulamaları
 • Slayt 5: Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka - İlişkinin anlaşılması.
 • Etkinlik Slaytı: Etkileşimli Quiz - Makine öğrenmesi temellerinizi test edin.
 • Ödev/Proje: Basit bir makine öğrenmesi problemi seçin (örneğin, meyve resimlerini sınıflandırmak). İnternetten toplayabileceğiniz kısıtlı sayıda veri ile bir sınıflandırma kılavuzu hazırlayın ve bu verileri nasıl kullanabileceğinizi açıklayın.

yapay_zekaHafta 5: Basit Yapay Zeka Modelleri Oluşturma

 • Slayt 1: Yapay Zeka Modelleri Oluşturmaya Giriş
 • Slayt 2: Başlangıç Seviyesi Araçlar - Scratch for AI, Google'ın Teachable Machine gibi.
 • Slayt 3: Adım Adım Model Oluşturma - Basit bir rehber.
 • Slayt 4: İlk Modelinizi Eğitme - Veri setlerini kullanarak AI'nızı eğitmek.
 • Slayt 5: Modelleri Test Etme ve İyileştirme
 • Etkinlik Slaytı: Pratik Egzersiz - Temel bir AI modeli oluşturun.
 • Ödev/Proje: Google'ın Teachable Machine'ını kullanarak kendi basit Yapay Zeka modelinizi oluşturun. Modelinizin ne yapabileceğini (örneğin, el hareketlerini tanıma, ses tonunu ayırt etme) seçin ve eğitim sürecini belgeleyin.

Hafta 6: Yaratıcı Sanatlar ve Oyunlarda Yapay Zeka

 • Slayt 1: Yaratıcılıkta Yapay Zeka
 • Slayt 2: Sanatta Yapay Zeka - Yapay zeka üretilmiş sanatı keşfetmek.
 • Slayt 3: Müzikte Yapay Zeka - Yapay zekanın nasıl müzik bestelediği.
 • Slayt 4: Video Oyunlarında Yapay Zeka - Oynanışı ve geliştirmeyi nasıl geliştirdiği.
 • Slayt 5: Yaratıcı Yapay Zeka Projeniz - Öğrencilerde yaratıcılığı teşvik etmek.
 • Etkinlik Slaytı: Grup Aktivitesi - "Bir yapay zeka üretilmiş sanat eseri oluşturun."
 • Ödev/Proje: Yapay Zeka kullanarak bir sanat eseri veya müzik parçası oluşturun. Bu projede kullanabileceğiniz çeşitli araçları (örneğin, DeepArt, Jukedeck) araştırın ve oluşturduğunuz eseri sınıfla paylaşın.

Hafta 7: Sorun Çözmede Yapay Zeka

 • Slayt 1: Sorun Çözücü Olarak Yapay Zeka
 • Slayt 2: Sağlıkta Yapay Zeka - Tanı, tedavi planları ve araştırma.
 • Slayt 3: Çevre Biliminde Yapay Zeka - İklim değişikliği, koruma çabaları.
 • Slayt 4: Akıllı Şehirlerde Yapay Zeka - Trafik yönetimi, güvenlik ve hizmetler.
 • Slayt 5: Yapay Zeka ile Sorun Çözme - Sorunlara yapay zeka kullanarak nasıl yaklaşılacağı.
 • Etkinlik Slaytı: Sorun Çözme Meydan Okuması - "Yerel bir sorun için yapay zeka çözümü tasarlayın."
 • Ödev/Proje: Yerel veya küresel bir sorunu seçin ve Yapay Zeka'nın bu sorunu nasıl çözebileceği üzerine bir fikir geliştirin. Çözümünüzü destekleyen araştırmaları ve Yapay Zeka teknolojilerini kullanma planınızı detaylandırın.

Hafta 8: Robotik ve Yapay Zeka

 • Slayt 1: Robotiğe Giriş
 • Slayt 2: Robotları Nasıl Yapay Zeka Sürer - Endüstri, sağlık hizmetleri ve evde örnekler.
 • Slayt 3: Basit Robotlar Yapımı - DIY robotik kitleri hakkında genel bakış.
 • Slayt 4: Robotik ve Yapay Zeka'nın Geleceği
 • Slayt 5: Robotikte Etik Düşünceler
 • Etkinlik Slaytı: Demontrasyon - "Basit bir robot görevi programlama."
 • Ödev/Proje: Basit bir robotik proje tasarlayın. Projenizin amacını, kullanmayı planladığınız bileşenleri ve robotunuzun nasıl Yapay Zeka ile hareket edeceğini açıklayın.

Hafta 9: Etik ve Yapay Zeka

 • Slayt 1: Yapay Zeka'da Etik Önemi
 • Slayt 2: Yapay Zeka'da Önyargı - Önyargının nasıl oluştuğu ve etkileri.
 • Slayt 3: Yapay Zeka Karar Alma - Etik düşünceler.
 • Slayt 4: Sorumlu Yapay Zeka Kullanımı - Etik YZ geliştirme ve kullanımı için rehberlik.
 • Slayt 5: Yapay Zeka Etiklerinin Geleceği
 • Etkinlik Slaytı: Grup Tartışması - "YZ senaryolarındaki etik ikilemleri değerlendirme.”
 • Ödev/Proje: Yapay Zeka'nın etik sorunlarına dair bir araştırma makalesi yazın. Özellikle, önyargı, gizlilik ve otomasyonun etkileri gibi konulara odaklanın. Bulduğunuz örnek olayları ve potansiyel çözümleri tartışın.

Hafta 10: Yapay Zeka'nın Geleceği

 • Slayt 1: Yapay Zeka'nın Geleceğine Bakış
 • Slayt 2: Gelişmekte Olan YZ Teknolojileri - Önümüzdeki yıllarda bizi neler bekliyor?
 • Slayt 3: Yapay Zeka ve İş Dünyası - Gelecekteki kariyer yolları.
 • Slayt 4: Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik - YZ'nin gezegenimizi koruma potansiyeli.
 • Slayt 5: Yapay Zeka ve Eğitim - Gelecekteki öğrenme yöntemleri.
 • Etkinlik Slaytı: Fikir Alışverişi - "Gelecekte yapay zekanın rolü sizce ne olacak?"
 • Ödev/Proje: Gelecekte Yapay Zeka'nın nasıl gelişeceğine dair bir tahminde bulunun. Özellikle eğitim, sağlık hizmetleri veya çevre koruma gibi bir alanı seçin ve Yapay Zeka'nın bu alanda nasıl bir etkisi olabileceğini araştırın.

Hafta 11: Proje Çalışması

 • Slayt 1: Final Projelerine Giriş
 • Slayt 2-5: Proje Planlama ve Geliştirme - Öğrencilerin kendi YZ projelerini planlama ve geliştirme süreci.
 • Etkinlik Slaytı: Proje Danışmanlığı - Öğrencilere bire bir geri bildirim ve yönlendirme.
 • Ödev/Proje: Kurs boyunca öğrendiklerinizi kullanarak kendi Yapay Zeka projenizi geliştirin. Projenizin amacını, kullanacağınız teknolojileri ve beklenen sonuçları açıklayın. Projeyi planlama ve geliştirme sürecini adım adım belgeleyin.

Hafta 12: Sunum ve Mezuniyet

 • Slayt 1: Proje Sunumlarına Giriş
 • Slayt 2-4: Öğrenci Projeleri - Öğrenciler, projelerini sınıf önünde sunar.
 • Slayt 5: Kurs Değerlendirmesi ve Geri Bildirim - Kurs boyunca öğrenilenlerin gözden geçirilmesi.
 • Etkinlik Slaytı: Sertifika Töreni - Başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaların verilmesi. 

Duyuru Metni ve Görselleri

Yapay Zeka'nın Potansiyelini Keşfedin: 5., 6. ve 7. Sınıflar İçin Okul Sonrası Kursu

Çocuğunuzun geleceğini bu keskin zekâ kursu ile hazırlayın! 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik tasarlanmış bu 12 haftalık program, yapay zekâ dünyasına derinlemesine bir dalış sunuyor; temel kavramlardan etik düşüncelere, günlük yaşamımızı nasıl dönüştürdüğüne kadar her yönüyle ele alıyor. Katılımcı çocuklar, sadece yapay zekâyı anlamakla kalmayacak, aynı zamanda onu etkin bir şekilde nasıl kullanacaklarını da öğrenecekler. Etkileyici uygulamalı aktiviteler, haftalık ödevler ve final projesi ile çocuğunuzun dijital çağda başarılı olması için gereken becerilerle donatılmasını sağlayın. Şimdi kaydolun ve çocuğunuza yapay zekâ becerileri geliştirmenin önemi konusunda benzersiz bir fırsat sunun. Tamamlama sertifikaları verilecektir. Sınırlı kontenjan mevcuttur!

Hazırlık İçin Faydalanabileceğiniz Kaynaklar
Online Kurslar:
Coursera, edX, and Khan Academy offer introductory courses on AI and machine learning basics.
Kitaplar: "Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans" by Melanie Mitchell for a layman's overview; "AI Superpowers" by Kai-Fu Lee for understanding AI's impact.
Web Siteleri: Machine Learning for Kids (https://machinelearningforkids.co.uk/), Google's AI Experiments (https://experiments.withgoogle.com/collection/ai), and Scratch (https://scratch.mit.edu/) for practical tools.
Dergiler : "MIT Technology Review" and "Nature Machine Intelligence" takip edin.

 

 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.