banner

Eğitimde GENleşme başlıyor
Dershanecilik, yayıncılık ve özel okulculuk alanında Sevinç Eğitim Kurumları’nı başarıdan başarıya koşturan Erol Boy, sektördeki 34 yıllık birikimiyle yeni bir marka ile yoluna devam ediyor. GEN Eğitim Kurumları’nın kurarak sektöre yeni bir kurum kazandıran Erol Boy ile, yeni markasını, projelerini ve büyüme hedeflerini konuştuk.

erol_boyErol Bey, önce bize eğitim yaşamınızdan bahsedebilir misiniz?
Eğitim hayatım tam bir kültür mozaiği üzerine kurulu olarak ilerledi diyebilirim... Doğudan batıya ve sonra Avrupa’ya uzanan farklı kültürleri, dilleri, görüşleri ve eğitim modellerini deneyimlediğim bir çerçevede gerçekleşti. Şöyle ki memleketimiz olan doğduğum yer Kars’ta ortaokulun sonuna kadar okuduktan sonra ailemle beraber İstanbul’a göç ettik. Lise eğitimimi İstanbul’da Kültür Koleji’nde tamamladıktan sonra, İşletme alanında üniversite eğitimi almak için Londra’yı tercih ettim.

Eğitim sektöründe girişimci olarak yer almaya nasıl ve neden karar verdiniz? Bu kararınızı etkileyen unsurlar nelerdir?
Babam Gürbüz Boy gerçek bir girişimciydi. Toptancılıktan sanayiciliğe, mobilyadan tekstile birçok sektörde boy göstermiş; neye el attıysa, azimli çalışmaları ve sosyal kişiliğinin ona kazandırdıklarıyla çok başarılı olmuştu. Ben de babam ve aslında tüm aileyi sarmış olan bu girişimcilik ruhuyla büyüdüm. Londra’dan döndüğümde ilk birkaç yıl ithalat ile ilgilendim. Sonrasında, o yıllarda bilgisayar kullanımının arttığını fark ettim. Daktilo kursları yerini bilgisayar kurslarına bırakmaya başlamıştı. Sektöre ilk girişim bilgisayar kursuyla oldu. Çok kısa bir süre sonra ise, babamın bana ve kardeşime verdiği Bakırköy’deki binada, kendi adıma kurduğum şirket ve büyük kızımın adını verdiğim Sevinç Dershaneleri çatısı altında sınava hazırlık eğitimi vermeye başladım.
1986 yılında Türkiye yavaş yavaş dünyaya açılıyor, gün geçtikçe insanların farkındalıkları artıyor ve insanlar çocuklarının gelecekleri için eğitimine yatırım yapıyorlardı. Sektörde tanıştığım çok iyi okul müdürleri ve birbirinden değerli öğretmenlerle çok iyi bir ekip kurarak, sınava hazırlık alanında çok başarılı bir kurum olabileceğimize inandım. Daha 27 yaşındaydım… Bugün olduğu gibi o gün de beraber çalıştığım ekip ve sektördeki diğer kurumlar, dernekler ve elbette babam benimle bilgi ve tecrübelerini sürekli paylaştılar ve hep destek oldular. Bu sayede uzun yıllar eğitim alanında girişimler sergilemeye devam ettim.
Sevinç Eğitim Kurumları dershane döneminden bu yana sürekli yayınlarıyla da kendinden her zaman övgüyle bahsettirdi. 2000’li yılların başında şubeleşmeye, lisanslı kurumlar ile hızlı ve sağlam adımlarla büyümeye devam etti. 2013 yılı itibariyle kursların yanı sıra bünyesine özel okulculuğu da ekleyerek anaokulundan liseye eğitim sunmaya; çağdaş ve yenilikçi kimliğiyle bu alanda da kendini göstermeye başladı.
Sevinç Eğitim Kurumları kolej, kurs merkezi ve yayıncılık alanındaki faaliyetleriyle, bugün 30 kurum, 10.000’e yakın öğrenci ve 1,500’e yakın çalışanıyla Türkiye’de eğitim ve yayıncılık hizmeti veren en başarılı kurumların yanında yer alıyor.


erol_boyKENDİ REKORUMUZU KIRDIK
Sevinç Eğitim Kurumlarını kurdunuz. Bugün ise yeni bir eğitim markası ile sektörde yer alıyorsunuz. Bu süreci anlatabilir misiniz?
Sektördeki yeni markamız GEN Gelecek Nesiller Eğitim Kurumları’nın doğuşu sürpriz bir kararla, çok hızlı şekilde gerçekleşti. Ben, kızlarım Sevinç ve Beren ile Sevinç Eğitim Kurumları’nda hayallerimizi gerçekleştirdik ve yönetimde aktif olduğumuz süre boyunca yaptığımız çalışmalar sayesinde öğrenci ve velilerimizin beklentileri karşılığını buldu. Her yıl yaptığımız anketler sonucunda öğrenci ve veli memnuniyetinin %90’larda, keza kayıt yenileme oranlarımızın da bu oranlarda olduğunu gördük. Yine her yıl kayıt sayımızın en az %15-20 oranında arttığına tanık olduk. Bundan güç alarak da her yıl ortalama 2 yeni kurum açarak ve lisans verdiğimiz kurumları bünyemize katarak sürekli büyümeye devam ettik. Temmuz 2019 itibariyle, Sevinç Eğitim Kurumları’nın ait olduğu şirketlerin ve kurumların yönetimden ayrıldık. Ancak bu şirketlerde %50’ye yakın hissedarlığımız hala devam ediyor.
Eğitim sektöründe 1986’dan bu yana elde edilen onca başarı, yaşanan mutluluk ve gururdan sonra kendimizi ‘’Eğitim Gönüllüleri’’ olarak adlandırarak, bundan sonra GEN Gelecek Nesiller markası ile eğitime katkı sunmaya, yeni eğitim-öğretim akımlarına öncülük etmeye, dinamik, kurumsal bir yapılanma ile daha nice başarılara imza atmaya karar verdik. Markamızın mottosunu çok sevdik, bizi yüzde yüz tanımladığını hissettik ve şöyle dedik: “Başarmak Genlerimizde Var!”
Ağustos ayında yeni kayıtlarımızı almaya başlayarak, 2019-2020 yeni eğitim döneminde GEN Gelecek Nesiller Koleji Bakırköy okulumuzda ortaokul ve lise öğrencilerimize kapılarımızı açtık. Hemen ardından, sunduğumuz özgün eğitim programını destekleyen ve GEN öğretmenleri tarafından hazırlanan GEN Yayınları’nın oluşum sürecini 2,5 ay içerisinde büyük ölçüde tamamlayıp, Kasım 2019 itibariyle GEN Yayınları’nı öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımına sunduk.
Geriye dönüp baktığımızda 3 ay içinde ‘kendi rekorumuzu kırdık’ diyoruz. Bu yeni oluşumda gerek yanımızda gerekse uzakta olup bize destek veren muhteşem ekibimize ve dostlarımıza minnet borçluyuz. Şu anda, GEN Eğitim Kurumları olarak Genel Müdürlük birimlerimizin oluşumunu tamamladık, kolej ve kurs merkezleri idari sistemini ve eğitim altyapısını oluşturduk. GEN Yayınlarını üretmeye ve çeşitlendirmeye başlayıp, GEN Öğretmen Akademisi’ni kurduk ve GEN Performans Sistemi’ni geliştirdik.
GEN Eğitim Kurumları yönetim ve eğitim kurulunda yer alan birbirinden değerli çalışanlar ve kurduğumuz sistem ile yeni kurumlar açmaya, binlerce öğrenciye eğitim vermeye hazırız!

HER ÖĞRENCİMİZİN GEN HARİTASINI ÇIKARIYORUZ
GEN Okullarının eğitim anlayışını nasıl oluşturdunuz? Nasıl bir eğitim sistemi uyguluyorsunuz? Kurumlarınızı diğer eğitim kurumlarından farklı kılan özellikler nelerdir?
GEN Koleji, 21.yüzyılda kurulmuş, gelecek nesil eğitim programı sunan, öğrencisine insancıl yaklaşım gösteren; çağdaş, yenilikçi ve başarı odaklı kimliğiyle öne çıkan bir okuldur. Bugünün çocuklarını ve gençlerini farkındalığı yüksek, bilinçli tercihler yapabilen, başarılı, üretken, sosyal ve duyarlı insanlar olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
Dünyanın ve Türkiye’nin hızlı gelişimini yakından takip ediyor, eğitim koordinatörlerinin öncülüğünde eğitim programını sürekli geliştiriyoruz. Alanında lider kurumlarla iş birlikleri yapıyoruz. Uluslararası geçerliliğe sahip eğitim, yabancı dil, sosyal sorumluluk, kişisel gelişim, girişimcilik ve daha birçok alanda geliştirilmiş programları bünyemize katarak öğrencilerimizi eğitim ve kariyer hayatları boyunca kullanabilecekleri bilgi ve becerilerle donatıyoruz.
GEN Koleji’ne özgü geliştirdiğimiz “Gelecek Neslin Eğitimi” ile öğrencilerimizin bilgi, değer, beceri ve tutum döngüsünde yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. Yeni Nesil veya Dijital Yerliler olarak tanımladığımız bugünün öğrencilerine, 21.yüzyıl becerilerini kazandıran ve bilişim toplumunda üretken bireyler olarak yetişmelerini sağlayan bir eğitim programı sunuyoruz.
GEN Koleji’nde öğrencilerimizi daha yakından tanımak ve potansiyellerini keşfetmek amacıyla bilişsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik alanlarda her öğrencimizin GEN Haritasını çıkarıyoruz. GEN Haritası bize öğrencinin bilgi seviyesi, öğrenme ve yenilenme becerileri, yaşam ve meslek becerileri, medya ve teknolojiyi kullanma becerileri hakkında detaylı bilgi veriyor. Bu bilgileri kılavuz niteliğinde dikkate alıyoruz. Bununla birlikte, öğrencilerimizin her birinin kendi yetenek ve ilgileri doğrultusunda uzmanlaşmasını ve hobiler edinmesini sağlayan GENÇ Yetenekler Programı’nı gerçekleştiriyoruz.
Öğrencilerimizin 21.yüzyıl becerileri ve Endüstri 4.0’a hazır olan bireyler olarak yetişmeleri hedefiyle kurguladığımız GEN+More kapsamında gerekli öğrenme, uygulama ve deneyimleme ortamları yaratıyoruz. Eğitim programımızın temelini öğrencilerimize farkındalık kazandırma, tasarım, finans okuryazarlığı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, zamanı iyi yönetme, öğrenmeyi öğrenme, sorumluluk alma, iş birliği içinde çalışma, girişimcilik, teknolojiyi üretme ve doğru kullanma becerileri vb. kazanımları edindirmek ve geliştirmek oluşturuyor. Bu amaçla düşünme becerileri, eğlenceli deneyler, artırılmış gerçeklik uygulamaları, STEAM çalışmaları, robotik-kodlama atölyeleri, inovasyon ve girişimcilik eğitimi, G-Arena seminerleri ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak projeler ve daha nice uygulamalara okulumuzda yer veriyoruz.
Eğitim programımızda yoğun şekilde sunulan ve bireysel dil seviyesi farklılıklarını göz önünde bulundurularak geliştirilen İngilizce ve 2.yabancı dil eğitimimiz ile öğrencilerimizi globalleşen dünya ile buluşturuyoruz. Uluslararası Eğitim ve Kariyer Danışmanlığı Merkezi’mizde Avrupa’dan Kanada’ya, Amerika’dan Çin’e uzanan lise değişim programları, mezuniyet sonrası eğitim programları, yurtdışında üniversite eğitimi ve kariyer planlaması konularında öğrencilerimize ve ailelerine danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Dershaneciliğe dayanan kökenlerimiz ve 34 yıllık tecrübemiz sayesinde, öğrencilerimizin lise ve üniversiteye geçiş sınavlarında üstün başarı elde etmelerini ve hedefledikleri okullara yerleşmelerini sağlıyoruz. Bu anlamda deneyimli öğretmenlerimiz, yeni nesil sorular içeren, özgün ve isabetli GEN Yayınları ve Mentör Öğretmenlik sistemimiz ile öğrencilerimizi başarıya taşıyoruz. Öğrencilerimizi akademik anlamda donanımlı bireyler olarak yetiştirmenin yanı sıra değişen ve gelişen dünyayı takip eden, kendini yenileyen ve çağa öncülük eden bireyler olmasını hedefliyoruz.
GEN Okullarının kısa, orta ve uzun vadede hedefleri ve büyüme stratejisi hakkında bilgi verebilir misiniz?
GEN Eğitim Kurumları bünyesinde çok kısa sürede açtığımız GEN (Gelecek Nesiller) Koleji, şu anda İstanbul Bakırköy’de ortaokul ve lise öğrencilerine hizmet veriyor. GEN Koleji’ni 2020-2021 eğitim öğretim yılında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin yer aldığı ve İstanbul’un her iki yakasında da konumlanacak yeni büyük kampüslerde görmek istiyoruz. Bunun için hazırlıklarımıza başladık. 1 Ocak 2020 itibariyle kayıtlarımız tüm kademelerde başlayacak ve 22-23 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek olan GEN Bursluluk Sınavı (GBS) ile ortaokul ve lise öğrencilerimize başarı bursu ile kayıt olma imkanı sunacağız. GBS başvurularını online olarak https://kayıt.gen.k12.tr adresli web sitemizden alıyoruz.
4 yıl içinde İstanbul’un tüm seçkin semtlerinde eğitim hizmeti sunmayı ve ilerleyen yıllarda tüm Türkiye genelinde GEN Koleji ve GEN Kurs Merkezleri ile yer almayı planlıyoruz.
GEN Yayınları olarak anaokulundan lise son sınıfa kadar, özgün eğitim programımıza paralel, çeşitli materyallerle desteklediğimiz ve STEAM kitleriyle zenginleştirdiğimiz GENETİK adını verdiğimiz GEN Etkinlik Ders Kitapları; LGS ve YKS hazırlık için yeni nesil nitelikli soruların yer aldığı Soru Bankaları, Test ve Deneme Sınavları sunuyoruz. DigiGEN adını verdiğimiz sistem ile öğrencilerimize yayınlarımızda yer alan tüm soruların çözüm videolarına kare kodlar aracılığıyla erişim sağlıyoruz.
KURUMLARI BAŞARILI KILAN SUNDUĞU VİZYONDUR
Günümüzde başarı kavramı farklı açılardan ele alınmaktadır. Bir eğitim kurumunun başarılı olarak değerlendirilebilmesi için hangi kıstaslara bakılmalıdır? Bu anlamda kurumunuzda neleri ön plana çıkarıyorsunuz?
Evet, artık başarı kavramı günümüzde oldukça değişti. Eskiden öğrencilerin testlerindeki doğru/yanlış oranlarına bakılırdı. Bugün ise, teknolojinin hayatımıza daha da girmesiyle dijital devrim çağında büyüyen oldukça meraklı çocuklar yetiştiriyoruz. Artık başarı kıstaslarımız akademik sınav notlarının çok ötesinde… Kendilerini gerek sosyal gerekse çağın gelecek ihtiyaçlarına uygun şekilde, çok yönlü becerilerle geliştirmiş öğrenciler hem Türkiye’de hem dünyanın her yerinde ön plana çıkıyor.
GEN Eğitim Kurumları olarak, tüm okullarımızda, teknolojinin hayatın her alanına daha da girdiği bir geleceğin yenilikçi bilim adamlarını, mühendislerini, tasarımcılarını, yazılımcılarını, mimarlarını ve sanatçılarını yetiştirmek üzere yola çıktık. En önemli hedefimiz çocuklarımızı global bir vizyonla geleceğin hayatına ve mesleklerine hazırlarken, her anlamda donanımlı, meraklı, duyarlı ve çağdaş bireyler olmalarını sağlamak.
Her biri alanında uzman eğitmen kadromuzu, bu çok net olan hedefimize en iyi şekilde hizmet edecek kişiler arasından titizlikle seçtik. Öğrencilerimize gelişmiş ve araştırmacı bir teknolojik ortam sunmak, her zaman her konuda meraklı olmalarını sağlamak, onlara dünyanın kapılarını açmak ve yaparak öğrenme sistemlerini benimsemeleri üzerine çalışmak her daim önceliklerimiz arasında olacaktır.
Her sektörde olduğu gibi eğitim sektöründe de kurumları başarılı kılan sunduğu vizyondur cliquez sur ce lien. Bu anlamda ihtiyacı karşılamaya yönelik sunduğu hizmet, geliştirdiği sistem ve tüm bunlara değer katan nitelikli insan kaynağıdır. Ben de yer aldığım tüm kurumlarda bunlara değer veriyor ve yatırım yapıyorum.
Kurucu ve yönetici olarak uzun yıllardır sektördesiniz, öncelikle bir eğitim kurumunu yönetmenin zor ve kolay yanları nelerdir? Nasıl bir yöneticisiniz? Yöneticilik vasfınızı belirleyen ilkeleriniz nelerdir?
Eğitim kurumu yönetirken sürekli güncel kalmalısınız. Okumalı, araştırmalı, gezip görmeli, keşfetmeli, merak etmeli, sosyal olmalı kısacası, en az öğrenci ve öğretmenleriniz kadar öğrenmeye açık olmalısınız. Bu sizi öncü kılar ve ekibinizi de sizinle beraber ileriye taşır. Kurumlarımızda her an her gün yeni fikirler tartışılır, uzun uzadıya masaya yatırılır, geliştirilir ve titizlikle uygulamaya konur. Çünkü biliriz ki, sunduğumuz en ufak bir uygulama bile öğrencilerimizin ve ailelerinin hayatlarına dokunur ve onları derinden etkileyebilir. İşte bu etkiyi yaratacak imkanların elinizde olması, bir eğitim kurumuna sahibi olmanın hem en güzel yanı hem de en büyük sorumluluğudur.
Yönetici olarak önceliğim; alanında donanımlı, iletişimi kuvvetli ve takım olarak uyumlu hareket edebilecek kişileri bir araya getirmek, onlara huzurlu ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlamak, kendilerini gerçekleştirmeleri için fırsat tanımak ve iş tanımlarını net olarak belirleyip sorumluluk vermektir.
İş dışında nelerle ilgilenirsiniz? Neler yapmaktan hoşlanırsınız? İlgi alanlarınız nelerdir?
İşimin dışında zamanımın çoğunu ailemle ve arkadaşlarımla geçiyorum. Haftanın 3 günü koşuyorum ve yüzüyorum, uzun yıllardır kayak ve rüzgar sörfü yapıyorum. Sinema veya evde film izliyorum. Her yıl mutlaka yeni bir ülkeyi görmeyi ve yeni kültürler tanımaya çalışıyorum. Ayrıca işin bir parçası da olsa fuarları gezmekten ve ilgi duyduğum alanlarda seminerlere katılmaktan keyif alıyorum.
ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAK İÇİN BURADAYIZ
Türkiye’de özel okul sektörünün gelişimi hakkında değerlendirmeleriniz nelerdir? Sektörde yaşanan zorlukları nelere bağlıyorsunuz? Bu sektörün gelişimi için önerileriniz ve sektörün geleceğine yönelik öngörüleriniz nelerdir?
Eğitim, bir ülkede inovasyonun gelişiminin, ülkenin global rekabet gücünün ve ülkede yaratılan katma değerin artırılmasına öncülük eden çok önemli bir sektör... Türkiye’de genç nüfusun varlığı ve sanayide başta AR-GE’ye yönelik olmak üzere işgücü ihtiyacı ülkede eğitimin yaygınlaştırılması ve kaliteli eğitim gereksinimlerini, 2000’li yılların başından bu yana, her geçen yıl daha da artırdı. Türkiye’nin sanayideki dijitalleşme ve 4.0 devrimi öncülüğünde Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) eğitim disiplinlerinde mezun istihdam ihtiyacının gelecek yıllarda daha da artacağı bugün birçok araştırmada açıkça öngörülmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığımız bugün, orta vadeli programları çerçevesinde; öğrenciler arasında fırsat eşitliğinin sağlanması, yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi, öğretmen niteliklerinin artırılması, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi ve üniversitelerin ihtisaslaşmasını temel amaçları olarak tanımlamıştır. Tüm bu ortamda, devletin eğitim maliyetini özel sektörle paylaşma ihtiyacı ve bu kapsamda verdiği teşviklerin yanı sıra özel firmaların sektöre artan ilgisi özel eğitim kurumlarının yaygınlaşmasında etkili olmaktadır.
Biz, eğitim sektöründeki tecrübesi 34 yıla dayanan ve köklü bir eğitim kurumu olarak, gelecek nesillerimizin eğitimi ve ülkemizin geleceği için var gücümüzle elimizi taşın altına koymak için buradayız.
Bugün Türkiye’de örgün ve yaygın eğitim alanında faaliyet gösteren toplam 21 binin üzerinde özel eğitim kurumu bulunmakta, bu kurumlarda toplam 200 bine yakın öğretmen istihdam edilmekte. Diğer yandan, özel eğitim kurumları toplamda yaklaşık 3,4 milyon öğrenciye hizmet vermekte. MEB’in 2023 hedefleri çerçevesinde bu rakamların %15 oranında yükseltilmesi planlanmakta. Bu da bizim sorumluluklarımızın daha da artacağı anlamına geliyor. Bu anlamda GEN Eğitim Kurumları olarak, ülkemizin ve milletimizin bize verdiği ve ileride vereceği her türlü eğitim görevine tüm deneyimli eğitmen kadromuz ve yöneticilerimizle beraber eksiksiz bir şekilde hazırız.

“1 Ocak 2020 itibariyle kayıtlarımız tüm kademelerde başlayacak ve 22-23 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek olan GEN Bursluluk Sınavı (GBS) ile ortaokul ve lise öğrencilerimize başarı bursu ile kayıt olma imkanı sunacağız. GBS başvurularını online olarak https://kayıt.gen.k12.tr adresli web sitemizden alıyoruz.”

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.