banner

BİL’de yabancı dilde iletişimi yüksek öğrenciler yetişiyor
Yeşim Yavaş - BİL Eğitim Kurumları Yabancı Diller Eğitim Koordinatörü

yesim_yavas_mayis_2023“Öğrencilerimize İngilizce’nin yanında ikinci yabancı dil olarak ağırlıklı Almanca verilirken İspanyolca, Fransızca ve Rusça diliyle de eğitim verilmektedir. Öğrencilerimiz ikinci bir yabancı dili öğrenmeye 2. sınıf itibarıyla başlamakta, seçmeli olarak üçüncü yabancı dili de 5. sınıf itibarıyla seçebilmektedir.”

Kurum olarak yabancı dil eğitimi ile ilgili genel yaklaşımlarınızdan bahsedebilir misiniz?
Öğrencilerimizin yaş grubuna yönelik ihtiyaç ve yatkınlıklarını göz önünde bulundurarak oyun, keşif, araştırma ve proje üzerine kurulu öğrenme ortamları ile İngilizceyi sevmelerini ve yaşamlarının bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Akıcı konuşma, okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazılı anlatım ve eleştirel becerileri geliştirmeyi sağlayan etkinlikler ve yüksek motivasyon ile hedef dilin etkili bir şekilde kullanılabilmesine yönelik öğrenme stratejilerine sahip bireyler yetiştirmek için BİL Eğitim Kurumlarında dil yaklaşımını tanımladığımız dört temel kavramımız var: Bütünsel dil gelişimi, iletişim yeterliliği, evrensel katılım ve okuryazarlık. Dil eğitiminde iletişim odaklı sözlü ve yazılı platformlar oluşturarak öğrencilerimizin yapabilirliklerine odaklanıyoruz. Intensive English Programme (Yoğun İngilizce Programı), Language Development Tracking System (Dil Gelişimi Takip Sistemi), CLIL (Content and Language Integrated Learning) Dil ve İçerik Bütünleştirici Öğrenim, Online Öğrenme Platformları ile zenginleştirilmiş, anaokulundan lise mezuniyetine kadar bilgi, beceri ve deneyimin bütünleştiği bir odakla dil edinimi çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İNSAN DİLİ ÖĞRENMEZ EDİNİR
Yabancı dil öğretiminde hangi program ve uygulamaları tercih ediyorsunuz?
BİL Eğitim Kurumlarında dil öğretimi uluslararası standartlarda CEFR çerçevesinde yürütülmektedir. “İnsan dili öğrenmez edinir” mottosundan hareketle bir dili edinmek için o dile maruz kalmayı önemsiyoruz. BİL Koleji öğrencileri “English in Action” programı kapsamında uygulanan etkinlik ve projelerle dile maruz bırakılarak aktif dil becerilerine sahip; okuduğunu, duyduğunu anlamada, sözlü iletişimde, karşılıklı konuşmada ve yazmada yetkin bireyler olarak yetişmektedir. Öğrencilerimizin “Bütünsel Dil Gelişimi” için dijital öğrenme uygulamaları ve disiplinlerarası iletişim etkinliklerini öğretim programımıza dâhil ediyoruz. Öğrencilerimizin iletişim kurarak öğrenme süreçlerini CLIL destekli “İletişimsel Dil Öğretimi” ile yapılandırıyor; diğer branş, disiplinlerin kelime grup ve yapılarını da içeriğimize entegre ederek yabancı dil kullanımlarını farklı alanlara yansıtmalarını mümkün hale getiriyoruz.

bil_aydin_erasmusYabancı dil öğreniminde öğretmen politikanız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yabancı dili ve iletişimi, öğrenme tutkusuyla sahiplenen öğretmenlerimiz, teknolojinin görsel, işitsel donanımlarından yararlanarak İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen meslekî gelişim seminerlerine katılarak dil eğitimine dair yenilikçi ders tasarımlarıyla başarılı bir dil öğretimi süreci sürdürmektedir. Mesleğimizin vazgeçilmez becerilerinden “hayat boyu öğrenen olmalarına” yönelik hizmet içi öğretmen eğitimlerimiz, akademik ve kültürel gelişim için eğitim öğretim yılı boyunca devam etmektedir. Öğretmenlerimiz, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi desteğiyle alanlarında uzman, yenilikleri takip eden, veri alanları, ölçme değerlendirme, teknoloji, web 2.0 araçlarına hâkimiyet gösterirken, farklı alanlarda öğrencilerine iyi rehber ve rol model olmaktadır.

BİL LEARN HİBRİT EĞİTİM PLATFORMU
Yabancı dil öğreniminde teknolojiden nasıl yararlanıyorsunuz? Özellikle yabancı dil öğreniminde online uygulamaların arttığını görüyoruz. Bu uygulamalar hakkında düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?
BİL’e özgü dil öğrenme deneyimi sürecinde, dijital eğitim programlarıyla zenginleştirilmiş, kesintisiz eğitim sayesinde öğrencilerimizin hem sınıf içi etkinliklerde dil öğrenimine interaktif öğrenme ortamları oluşturarak, hem de onların dil öğrenim süreçlerinin sürekliliğinin ev ortamında da devam etmesini sağlamak için dil eğitiminde gamification (oyunlaştırma) tabanlı teknoloji entegrasyonundan faydalanıyoruz. Aynı anda tüm öğrencilerimizin canlı ders, sanat etkinlikleri, seminer ve webinarlara katılmasına imkân veren BİL LEARN Hibrit Eğitim Platformu ile öğrencilerimizin interaktif olarak yanındayız.
Dil edinim sürecinde derslerde kullanılan materyallere ek olarak teknoloji destekli programların kullanılması, öğrencilerin konuya ilgisini daha fazla çekerek motivasyonlarının yüksek kalmasına yardımcı olur. Bu da ders süresince öğrencilerin sıkılmalarını engelleyerek, yaptıkları işten zevk almalarını sağlamak için gereklidir. Yapay zeka destekli dil edinim programları ve internet üzerindeki uygulamalar, dil eğitim öğretimini zenginleştirmekte ve geleneksel dil eğitim metodlarının yarattığı dar çerçeveden öğrencileri kurtararak dersten kopmamasını ve ilgisinin canlı tutulmasını sağlamaktadır.

Yabancı dil öğreniminde müfredat sınavları dışında yararlandığınız uluslararası ölçüm sınavları var mı?
Öncelikle eğitim öğretim yılı başlangıcında uyguladığımız Online Placement Test ile öğrencilerimizin hazır bulunuşluklarını ölçüyor, yıl içerisinde de Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi bazlı Online Assessment Testler ile ilerlemelerini takip ediyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin İngilizce ve Almanca dillerindeki okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeterliliklerini uluslararası sınavlarla belgelendiriyoruz. Bu sınavların başında Cambridge English, Trinity College London, IELTS, TOEFL ve Almanca Fit in Deutsch sınavları gelmektedir. Öğrencilerimizin bu sınavlara katılım desteği sağlıyor, hazırlık motivasyonlarını destekleyerek, sınavlarda başarılı olmaları için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Yabancı dil öğreniminde öğrencilerin en çok zorlandıkları konular nelerdir? Bu zorlukları aşmak için neler öneriyorsunuz?
Yabancı dil eğitiminin temel amacı “iletişim” olmalıdır. Birçok insanın söylemi olan “Anlıyorum ama konuşamıyorum” söylemi aslında tam olarak iletişim noktasındaki eksiği ifade etmektedir. İletişim, ana dilimiz olan Türkçeyi öğrendiğimiz gibi önce dinleme ve konuşma ile başlar. Okuma ve yazma bunlardan sonra gelir. Bebekler ana dillerini öğrenirken dilbilgisi ile ilgili herhangi bir şey öğrenmez veya metin okumazlar. Uzun bir süre sadece dinler ve taklit ederler. İletişime dayalı bir öğretim programını kolayca uygulayabilen, yabancı dil edinmeye ihtiyaç duyan öğrenciler ve öğrencilerinyabancı dil hakkında bilgi almak yerine doğuştan sahip oldukları dil öğrenme kapasitesini kullanarak gerçekten o dilde iletişim kurmaya zorlanmadanöğrenebilecekleri bir ortam oluşturulduğunda ve en önemlisi dile yeterince maruz kalması durumunda tıpkı bebeklerdeki dil öğrenme sürecinde olduğu gibi yabancı dilde üretim safhasına geçmesi kaçınılmazdır. Bu yüzden yabancı dil sınıfına kesinlikle Türkçe ve dilbilgisi girmemelidir.

BİL ÖĞRENCİLERİ TÜM DÜNYADA
Yabancı dil öğreniminde öğrencilerinizin yurt dışı tecrübelerine yönelik programlarınız var mı?
“BİL Öğrencileri Tüm Dünyada” sloganıyla BİL Global olarak isimlendirdiğimiz departmanımızın birincil önceliği her bir öğrencimiz geniş bir networkle ve dünyanın geleceğine anlam katan projelerle evrensel katılımlarını desteklemek, öğrencilerimizin dünya görüşünü besleyen inovatif bir perspektif kazandırmaktır. Bu kapsamda öğrencilerimizin uluslararası sınav, proje, yarışma ve organizasyonlara katılımlarını teşvik edip hazırlıyoruz.
Öğrencilerimiz Erasmus Plus ve eTwinning projeleri kapsamında Avrupalı yaşıtları ile karşılıklı projeler geliştiriyor, ilgi alanları doğrultusunda fikirler üretip, öğretmenleri ile birlikte çalışarak fikirlerini projelendirmeyi, uluslararası gruplarla çalışmayı genç yaşta öğrenmektedir. Aydın Bil Koleji; Romanya, İrlanda, İspanya ve Bulgaristan ile ortak yürüttükleri “Digital Story Telling” (Digital Hikâye Anlatımı), Demre Bil Koleji; Fransa, Makedonya, İspanya ve Malta ile ortak yürüttükleri Multilinguism-Cinema (Çok Dillilik-Sinema), Avcılar Bil Koleji; İspanya Danimarka ve Almanya ile ortak yürüttükleri “Stealing Our Future: How Can We Reduce Our Carbon Foorprint?” (Geleceğimizi Çalmak: Karbon Ayak İzimizi Nasıl Azaltabiliriz?), Ataşehir BİL Koleji; Litvanya, İspanya, Yunanistan, Portekiz ve Hırvatistan ile ortak yürüttükleri “Arts and Literature to Promote Intercultural Learning and Multilingualism” (Kültürlerarası Öğrenmeyi ve Çok Dilliliği Teşvik Etmek İçin Sanat ve Edebiyat) konulu projelerinin hem yurtdışı hem Türkiye ayaklarını başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca öğrencilerimiz için yurt dışı yaz okulu programları, CERN ve NASA’ya eğitim gezileri düzenliyoruz.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.