banner

Kavram’ın yabancı dilde farkı Kavram Yabancı Dil Eğitim Modeli
Zamandan ve mekândan bağımsız bir öğrenme modeli olan Kavram Yabancı Dil Eğitim Modeli’ni geliştirdiklerini belirten Kavram Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hasan Çoroğlu, “Bu model, sınırlı bir öğretmen-öğrenci-yayın bağına sıkıştırılmış sınıf ortamından aktif öğrenmeye dayalı sınıf dışı aktivitelere doğru bir öğrenme süreci oluşturarak dil öğrenimini okulun dışına taşıyor.” diye konuştu.

 

hasan_corogluKurum olarak yabancı dil eğitimi ile ilgili genel yaklaşımınızdan bahsedebilir misiniz?
Kavram Eğitim Kurumlarında yabancı dil öğrenim süreci, sınıf ortamıyla sınırlı kalmıyor ve sınıfın dışına taşıyor. Dilin bir kültür ve yaşam biçimi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, zamandan ve mekândan bağımsız bir öğrenme modeli olan “Kavram Yabancı Dil Eğitim Modeli”ni geliştirdik. Bu model, sınırlı bir öğretmen-öğrenci-yayın bağına sıkıştırılmış sınıf ortamından aktif öğrenmeye dayalı sınıf dışı aktivitelere doğru bir öğrenme süreci oluşturarak dil öğreniminiokulun dışına taşıyor. Yani Kavram’da yabancı dil öğrenimi hayatın her anında devam ediyor. Öğrencilerin bireysel öğrenme farklılıklarına uygun şekilde süreçten keyif alarak ilerlemelerini sağlamak temel felsefemizi oluşturuyor. Gerek yüz yüze gerekse uzaktan öğretim modeliyle çocuklarımızın hedeflenen bilgi ve beceri düzeyine gelmelerini sağlıyoruz. Anadili İngilizce olan öğretmenlerle çevrimiçi dersler yaparak dijital araçlarla öğrenmeye zaman yaratıyoruz. Farklı ülkelerden öğretmenler ile çevrimiçi derslerimiz ile dil öğrenmeyi hem eğlenceli hem ilginç hem de sürekli hale getiriyoruz.Disiplinler arası ilişkilendirilmiş derslerimiz ve münazara çalışmalarımız ile dilde bütünlük sağlayarak öğrencilerimizin ilgisini global konulara çekiyoruz.,

Yabancı dil öğretiminde hangi program ve uygulamaları tercih ediyorsunuz?
Eğitim modelimizin ruhu, interaktif öğretim ve öğrenmeye dayalıdır. Geleneksel dil eğitiminden uzak, uluslararası standartlara uygun interaktif etkinlikler müfredatımızın büyük bir kısmını oluşturuyor. İletişim üzerine kurulu olan dil edinim sürecimiz ve her yıl dil alan uzmanlarıyla birlikte uluslararası standartlar çerçevesinde güncellediğimiz müfredatımız ile dinamik bir yapı çerçevesinde ilerliyoruz. Proje temelli eğitim anlayışımız, öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirirken aynı zamanda yaratıcılık ve özgüvenlerini de artırmaya yöneliktir. Öğrencilerimizin yaş grupları ve dil seviyelerine bağlı olarak bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, problem çözme, sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerini de kazandırıyoruz. Uluslararası organizasyonlar ve yarışmalara katılan öğrencilerimizin sistemin bir parçası olmalarını sağlıyoruz. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na uygun dil edinim sistemimiz ile uluslararası standartlarda geçerliliği olan bir eğitim sunuyoruz.

Yabancı dil öğreniminde öğretmen politikanız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Kavram Eğitim Kurumları olarak hem kendi bünyemizden hem de uzman kişi ve kurumlarla olan iş birliklerimiz çerçevesinde mesleki gelişim eğitimleri organize ederek, öğretmenlerimizin yabancı dil öğretimindeki güncel gelişmeleri, yenilikleri ve iyi uygulamaları takip etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca öğretmenlerimize kişisel gelişim eğitimleri sunarak öğretmenlerimizin öğrencileriyle daha iyi ilişki kurmalarını, öğrencilerin ihtiyaçlarını anlamalarını ve daha iyi bir öğrenme deneyimi sağlamaları hedefliyoruz.
Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma-sorgulama, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik gibi yönlerini geliştirmeye çalışırken onların hem anadilimizi hem de yabancı dili doğru ve etkili kullanma becerilerini kazanmalarına da odaklanmaktadır. Ayrıca “Kavram Eğitim Modeli” dünya standartlarındaki evrensellik ve esneklik ilkelerini benimseyerek öğretmenlerin kendi öğrenci profillerine göre esnek ders içerikleriyle derslerine devam etmelerine olanak tanımaktadır. Bu yaklaşım öğretmenlerin gelişen ve hızla değişen eğitim süreçlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmaktadır.

Yabancı dil öğreniminde teknolojiden nasıl yararlanıyorsunuz? Özellikle yabancı dil öğreniminde onlineuygulamaların arttığını görüyoruz. Bu uygulamalar hakkında düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?
Teknolojiyle iç içe büyüyen nesiller ile çağdaş eğitimcileri buluşturan “Okul İçinde Okul” konseptimizde, öğrenci ve velilerimizi daha dinamik bir eğitim sürecine dahil ediyoruz.Yeni nesil öğrenme modeli olan oyunlaştırma; dil eğitiminde edinilen kazanımları eğlenerek pekiştirmeyi ve davranış değişikliği geliştirmeyi hedefler. Öğrenciler bu programla dijital kütüphaneden hikâyeler okur ve interaktif alıştırmalarla yabancı dili en üst standartlarda öğrenir ve geliştirir. Yabancı dil öğretmenlerimiz tarafından yönetilen ve takip edilen sistemi öğrenciler istediği zaman ve istediği yerde aktif bir şekilde kullanır.
Öğrencilerimizin dilbilgisi, kelime bilgisi, dinleme ve okuduğunu anlama gibi önemli kavramları çizgi filmler, şarkılar, belgeseller ve yüzlerce interaktif kitap ile keyif alarak öğrenmelerine ortam sağlayan zengin içerikli dijital öğrenme programları kullanıyoruz.
Kavram Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimize yüz yüze eğitimin yanında “Dijital Okul”la kesintisiz öğrenme olanağı sunuyoruz. Teknoloji ile iç içe yaşayan yeni nesil öğrencilerimizi çıkış zili ile bitmeyen eğitim anlayışınıhedef alan “Dijital Okul” konseptimiz ile öğrenme sürecinden koparmıyor ve öğrenme motivasyonlarını her zaman canlı tutuyoruz.

Yabancı dil öğreniminde müfredat sınavları dışında yararlandığınız uluslararası ölçüm sınavları var mı?
TOEFL, IELTS, Cambridge English gibi uluslararası sınavlaröğrencilerimizin yabancı dil öğreniminde ne kadar ilerleme kaydettiklerini takip etmek, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve bu alanlarda kendilerini geliştirmelerine destek olmak için önem arz etmektedir. Bu sınavlar genellikle yabancı dil eğitimi alanında birçok kurum tarafından kabul edilmekte ve sınav sonuçları, öğrencilerin yabancı dil becerilerini ölçmek için önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.

Yabancı dil öğreniminde öğrencilerinizin yurtdışı tecrübelerine yönelik programlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Kavram Eğitim Kurumları olarak yabancı dil öğreniminde öğrencilerimizin yurt dışı tecrübeleri kazanmalarını önemsiyoruz. Bu nedenle, öğrencilerimizin yurtdışında dil eğitimi almalarını sağlayacak çeşitli programlar sunuyoruz.Bu programlar genellikle kısa süreli olup yoğun bir dil eğitimi içermektedir. Bu sayede öğrencilerimiz, yabancı dilini daha etkili bir şekilde kullanmayı öğrenirken farklı kültürleri de deneyimleme fırsatı bulacaklardır.Ayrıca, yurtdışı dil okullarında öğrencilerimiz dil eğitimi alırken farklı aktiviteve etkinliklerle eğlenceli zaman geçireceklerdir.Bunun yanı sıra, yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen öğrencilerimize de rehberlik ediyoruz.

Yabancı dil öğreniminde öğrencilerin en çok zorlandıkları konular neler? Bunları aşmak için neler öneriyorsunuz?
İngilizce öğretmenliği tecrübeme dayanarak, yabancı dil öğreniminde öğrencilerin en çok zorlandığı konular arasında telaffuz, dil bilgisi kuralları ve konuşma becerilerinin yer aldığını düşünüyorum.Bu zorlukların aşılması için öncelikle öğrencilerin aktif bir şekilde dil öğrenim sürecinde yer almaları ve derslerde öğrenilenleri pratik yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin kendilerini sıkı tutmaları, disiplinli bir şekilde çalışmaları, ödevlerini zamanında yapmaları, sınıf içi etkinliklere katılmaları ve öğrenilenleri düzenli olarak tekrar etmeleri de oldukça önemlidir.
Öğrencilerin telaffuz konusunda gelişebilmeleri için öğretmenlerin sık sık telaffuz çalışmaları yapmaları, doğru telaffuz etmeleri için öğrencilere model olmaları gerekmektedir. Kelime dağarcığı konusunda ise öğrencilerin düzenli olarak kelime çalışması yapmaları, öğrenilen kelimeleri örnek cümlelerle kullanmaları ve sözcüklerin eş anlamlılarını ve zıt anlamlılarını öğrenmeleri faydalı olacaktır.
Dil bilgisi kuralları konusunda öğrencilerin öncelikle temel kuralları öğrenmeleri, ardından örnek cümleler ve öğretici materyallerle pekiştirmeleri önemlidir. Dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek için ise öğrencilerin mümkün olduğunca çok dinleme ve konuşma pratikleri yapmaları, öğretmenlerinin düzenlediği etkinliklere katılmaları, yabancı dilde filmler izlemeleri ve müzik dinlemeleri önerilebilir.
     

Okulumuzda öğrencilerimize İngilizce, Almanca, İspanyolca gibi yaygın olarak kullanılan yabancı dilleri öğrenme fırsatı sunuyoruz. Birden fazla yabancı dil öğrenmenin avantajları çok fazla. İlk olarak, farklı dilleri öğrenmek, öğrencilere farklı kültürler ve toplumlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olma fırsatı verir. Bu da öğrencilerin kültürel farklılıklara karşı daha açık fikirli olmalarına ve hoşgörü sahibi olmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, farklı dilleri öğrenmek, öğrencilerin kariyerlerinde daha fazla fırsat elde etmelerine ve küresel iş dünyasında daha rekabetçi bir konuma sahip olmalarına yardımcı olabilir.”

 

 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.